Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Najstarszy żołnierz Garnizonu Sieradz

W dniu 8 lutego 2023 roku, mieliśmy przyjemność odwiedzić i wręczyć Złoty Medal „Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP” naszemu koledze pułkownikowi Zygmuntowi SZWEJOWI, który jest najstarszym członkiem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności w Sieradzu.
   W spotkaniu wzięli udział: Prezydent Miasta Sieradza pan Paweł Osiewała, koledzy pułkownicy Marian Frajtak - Prezes Koła i Janusz Marciniak - Prezes Zarządu Rejonowego w Sieradzu.

Czytaj więcej »

DO SUKCESU ZWIĄZKU PRZEZ AKTYWIZACJĘ I INTEGRACJĘ DZIAŁALNOŚCI KÓŁ

W ramach działań aktywizujących i integrujących nasze środowisko, w ostatnim okresie przedstawiciele Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego uczestniczyli, na zaproszenie Kół ZŻWP, w szeregu spotkań w tym lokalnych i wyjazdowych, w Krakowie i Województwie Małopolskim.

Czytaj więcej »

31. WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Ponad 120 tys. wolontariuszy, tysiące aukcji oraz wydarzeń – tak w liczbach wyglądał odbywający się w niedzielę, 29 stycznia 2023 r. 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku orkiestra zbierała na wyposażenie szpitali w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń.

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Od wielu lat Finałom WOŚP towarzyszą także akcje internetowe i wydarzenia zamknięte, które rozpoczęły się już na początku grudnia 2022 r.

Czytaj więcej »

Przedstawiciele ZŻWP w Olsztynie uczcili ofiary obozów w Działdowie

Delegacja Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Olsztynie uczestniczyła 18 stycznia 2023 r. w uroczystościach ku czci ofiar totalitaryzmów w Działdowie. Wiązankę kwiatów pod pomnikiem ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego (Soldau KL) złożyli:  prezes ZW płk w st. spocz. Albin Polechoński i członek prezydium ZW por. w st. spocz. Jerzy Pantak.

Czytaj więcej »

78. Rocznica zakończenia walk o Warszawę

Z okazji 78. rocznicy zakończenia walk o Warszawę, Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizowało uroczystość złożenia wieńców i wiązanek kwiatów na Płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. W uroczystości wzięło udział około 200 osób, członków różnych stowarzyszeń żołnierskich. Kwiaty złożyły delegacje z  ponad 20 stowarzyszeń, członkowie Koła Parlamentarnego Polskiej Partii Socjalistycznej, przedstawiciel Unii Pracy oraz uczniowie Technikum Elektrycznego nr 2 im. Synów Pułku w Warszawie.

Czytaj więcej »

W TROSCE O NASZĄ OJCZYZNĘ - SPOTKANIE W OPOLU

16 stycznia 2023 r. w  Opolu z inicjatywy Andrzeja Buły Marszałka Województwa Opolskiego w sali konferencyjnej Izby Rzemieślniczej zorganizowano spotkanie środowisk żołnierskich i kombatanckich Opolszczyzny z Parlamentarzystami Platformy Obywatelskiej Opolszczyzny oraz z Tomaszem Siemoniakiem byłym ministrem Obrony Narodowej.
   Największą grupę stanowili przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z prezesem Zarządu Wojewódzkiego płk. Zbigniewem Owczarkiem.

Czytaj więcej »

Spotkanie świąteczno-noworoczne Lubelskich kombatantów w Trybunale Koronnym

W dniu 9 stycznia 2023 roku w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyło się tradycyjne świąteczno-noworoczne spotkanie przedstawicieli środowisk kombatanckich, kresowych i patriotycznych działających w Lublinie. Spotkanie zorganizowane zostało przez Radę Miasta Lublin oraz Prezydenta Miasta Lublina. Gospodarzami uroczystości byli pani Anna Augustyniak i pełnomocnik prezydenta Lublina ds. kombatantów pan Zdzisław Niedbała, którzy serdecznie powitali przybyłych na spotkanie gości.

Czytaj więcej »

DOBRO POWRACA - DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE I INTEGRUJĄCE ŚRODOWISKO WETERANÓW I KOMBATANTÓW MZW ZŻWP W KRAKOWIE W 2022 r.

Szczególnie ważnym przedsięwzięciem MZW ZŻWP było świąteczno noworoczne spotkanie, zorganizowane jak poprzednie w formule otwartej dla wszystkich naszych członków, sympatyków i zaproszonych gości. Spotkanie związane było z 200. rocznicą urodzin wynalazcy lampy naftowej, co przedstawił i uatrakcyjnił wykład „Ignacy Łukasiewicz - działacz niepodległościowy i wynalazca” wygłoszony przez pana dr. Stanisława Szafrana oraz promocja książki „Światło z ziemi” autorstwa pani Marii Stefanik i wystawa fotograficzna „Śladami Ignacego Łukasiewicza” przygotowana przez fotografika Leszka Stefanika. Spotkanie zorganizowane zostało przy wsparciu Urzędu Miasta Krakowa, a symbolicznym podziękowaniem było wręczenie Prezydentowi Krakowa prof. Jackowi Majchrowskiemu, Krzyża Komandorskiego ZŻWP, przyznanego przez ZG ZŻWP, w uznaniu wyjątkowych zasług Pana Prezydenta, w dziedzinie promocji obronności i wsparcia środowisk weteranów i kombatantów. Ten symboliczny moment podkreślił, również 20. rocznicę sprawowania urzędu Prezydenta Krakowa, przypadającą w tym roku.
    Kolejnym bardzo ważnym przedsięwzięciem podsumowującym rok 2022, była już tradycyjna akcja „Żołnierska Świąteczna Paczka”, która obok „Żołnierski Znicz Pamięci” stanowi element stały naszej rocznej agendy.

Czytaj więcej »

Świąteczne spotkanie w Olsztynie

Zarząd Wojewódzki ZZWP w Olsztynie podsumował w dniu 10 grudnia 2022 r. działalność w mijającym roku na tradycyjnym spotkaniu przedświątecznym z cyklu „Spotkania Trzech Pokoleń”.
    W barze „U Bożeny" zjawiło się kilkadziesiąt członkiń i członków, niektórzy z małżonkami. Jednym z głównych punktów było wręczenie dyplomów i odznaczeń wyróżniającym się członkom związku.
   Miniony rok był niezwykle trudny dla organizacji wojewódzkiej, bo wszelkie działania przytłumiła konieczność kolejnej zmiany lokalu. Dobił nas wzrost opłat, nie tyle czynszu, lecz prądu, gazu i wody. Nowy lokal udostępniło nam Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, prowadzone przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, za co jesteśmy wdzięczni, powiedział m.in. prezes ZW płk Albin Polechoński.

Czytaj więcej »

W Słupsku podsumowano rok 2022

Zgodnie z rocznym planem zamierzeń ZR ZZWP w dniu 7 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Rejonowego z udziałem prezesów Kół, członków RKR pod przewodnictwem kol. Andrzeja Kowalewskiego i RSK pod dowództwem kol. Marka Piaskowskiego. W posiedzeniu uczestniczyli także prezesi honorowi Kół w osobach: kol. Józef Wróblewski, kol. Marek Piaskowski i kol. Zbigniew Szymański.               
    Druga część ta uroczysta (wigilijna) kontynuacja posiedzenia ZR rozpoczęła się o godz. 13.00, na którą przybyli zaproszeni goście w osobach, których prezes ZR  serdecznie przywitał:
     Pan Zbigniew Konwiński - poseł na Sejm RP
     Pani Beata Chrzanowska - przewodnicząca Rady Miasta
     Kol. mjr Jerzy Janiak - reprezentował Panią Prezydent Słupska
  Pani Beata Macedońska - dyrektor SCOPiES wraz z pracownicami
     Pan płk Mieczysław Chudziński - dyrektor WBE
     Kol. płk Henryk Budzyński - sekretarz generalny ZG ZŻWP
     Pani Ewa Broda oraz Pan płk Wiesław - Fundacja VALKYRIA
     Pani Katarzyna Kozłowska - kierownik Klubu Wojskowego
  Kol. st. chor. sztab. Ryszard Kuras - przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół 28splm
     Pan Jan Reichert - słupski biznesmen
     Pan Tadeusz Bruzda - szef słupskiego NOT-u
     Kol. płk Franciszek Klimczuk - przyjaciel słupskiego Związku
     Pan ks. por. Arnold  Zimnicki - kapelan garnizonowy

Czytaj więcej »