Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

„ZAWSZE WIERNI OJCZYŹNIE” JUBILEUSZOWA PŁYTA KOLEKCJONERSKA

Czterdzieste urodziny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego stały się pretekstem do wydania w limitowanym nakładzie kolekcjonerskiej płyty o charakterze patriotyczno-sakralnym. Dla podkreślenia podniosłości i wyjątkowości tego projektu słowno-muzycznego tytuł jego zaczerpnięto od hasła, które, na co dzień przyświeca Związkowi - „Zawsze Wierni Ojczyźnie”.  

Czytaj więcej »

SZTANDAR DLA ZARZĄDU REJONOWEGO ZŻWP W SIEDLCACH

W dniu 12 czerwca 2021 r.  w miejscowości Nowe Iganie odbyła się uroczystość 190. rocznicy bitwy pod Iganiami. Częścią tej uroczystości było wręczenie sztandaru dla Zarządu Rejonowego Związku w Siedlcach. Sztandar ufundował wójt gminy Siedlce, wraz z innymi jednostkami administracji samorządowej oraz lokalni przedsiębiorcy. Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Sztandar, poświęcony przez proboszcza parafii wojskowej w Siedlcach ks. płk. Piotra Gibasiewicza, dla prezesa ZR w Siedlcach mjr. Tadeusza Buzuka przekazał Honorowy Prezes Związku gen. dyw. Franciszek Puchała.

Czytaj więcej »

Hołd Powstańcom Śląskim w setną rocznicę III Powstania Śląskiego. Patriotyczne uroczystości na Górze św. Anny z udziałem członków ZŻWP Opolszczyzny.

Marszałek Andrzej Bula i samorząd województwa opolskiego w dniu 22 maja 2021 roku w 100. rocznicę bitwy o Górę św. Anny pod Pomnikiem Czynu Powstańczego na Górze św. Anny, zorganizowali patriotyczną uroczystość z udziałem kompanii honorowej 10 Opolskiej Brygady Logistycznej Orkiestry Wojskowej z Bytomia.
    W uroczystych obchodach uczestniczyli senatorowie, posłowie, radni sejmików opolskiego i śląskiego, przedstawiciele wojewody opolskiego, władz samorządowych Opola, Leśnicy, Strzelec Opolskich, Katowic, Gdyni, Zakopanego, rektorzy opolskich uczelni, dyrektorzy instytucji kultury. Tak jak w czasie powstania tak i teraz nie zabrakło w uroczystościach potomków Powstańców - Ślązaków, Górali i Marynarzy. W gronie kombatantów i weteranów oraz byłych żołnierzy Wojska Polskiego najliczniejszą grupę stanowili członkowie ZŻWP z Opola, Kędzierzyna Koźla i Prudnika.  
    Skład delegacji ZŻWP Opolszczyzny: członek ZG ZŻWP kol. A. Kowalczyk, Prezes ZW ZŻWP w Opolu kol. Z. Owczarek oraz koledzy: T. Płonka z żoną, K. Baryła. A. Chorzewski, H. Jędrzejczyk z żoną, A. Beńko, H. Wawer, S. Kownacki z żoną i Z. Gruszka. 

Czytaj więcej »

COVID-19

Bieżące informacje dotyczące pandemii „COVID-19”.

Czytaj więcej »

8 MAJA NARODOWY DZIEŃ ZWYCIĘSTWA

Z okazji 76. rocznicy zwycięstwa nad faszystowskimi Niemcami i Narodowego Dnia Zwycięstwa 8 maja 2021 r. o godzinie 11.00 odbyła się spontaniczna uroczystość złożenia wiązanek kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.
    Związkowy pomysł uroczystości w formie „covidowej” rozszedł się wśród innych stowarzyszeń.  Do przedstawicieli Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego spontanicznie przyłączyły się delegacje Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Organizacji Mazowieckiej ZŻWP oraz innych stowarzyszeń pragnących uczcić pamięć ofiarę żołnierza polskiego w walce z faszyzmem.

CHWAŁA ŻYJĄCYM BOHATEROM, WIECZNA PAMIĘĆ POLEGŁYM!

Czytaj więcej »

NA OPOLSZCZYŹNIE ODDALI HOŁD BOHATEROM WALKI O NIEPODLEGŁĄ!

Zarząd Wojewódzki oraz członkowie ZŻWP apelowali, aby 2 maja Święto Flagi i 100. Rocznica III zwycięskiego Powstania Śląskiego, 3 Maja Dzień Konstytucji oraz 9 Maja Narodowy Dzień Zwycięstwa - uczcić te daty wyjątkowo, jako ważne dla Narodu i Żołnierzy WP.  

Czytaj więcej »

CZŁONKOWIE ZŻWP W OLSZTYNIE UCZCILI ROCZNICĘ ZWYCIĘSTWA

Kolejną, 76. rocznicę zwycięstwa nad niemieckim najeźdźcą uczczono w Olsztynie skromnie. Przedstawiciele władz miasta i województwa złożyli wieńce pod pomnikiem Orla Białego na placu Konsulatu Polskiego. Wartę honorową pełnili żołnierze z 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Natomiast członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zapalili znicze i złożyli skromne wiązanki na cmentarzach wojennych w Olsztynie i Sudwie.

Czytaj więcej »

NIGDY, NIGDY, NIGDY WIĘCEJ WOJNY!!!

W 76. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Jeleniej Górze dla uczczenia wielkiego zwycięstwa  Żołnierzy Polskich oddał im hołd i złożył wiązankę kwiatów przed Piastowskimi Mieczami w Cieplicach.
  Wprawdzie oficjalne uroczystości zostały odwołane, to jednak wszyscy pamiętamy o wydarzeniach, które zostawiły trwały ślad w naszej historii. Podziękowanie złożyły także delegacje władz samorządowych miasta Jelenia Góra na czele z Prezydentem Jerzym Łużniakiem i Przewodniczącym Rady Miasta Wojciechem Chadżym, którym towarzyszyła liczna grupa radnych. Wiązanki kwiatów złożyły także delegacje Stowarzyszenia Radar, Kombatantów, biur poselskich  z Jeleniej Góry i kilka organizacji współpracującymi we Związkiem.

Czytaj więcej »

6. KONGRES EUROMILU

W dniach 22-23 kwietnia 2021 r. odbył się 6. Kongres Europejskiej Organizacji Wojskowych Stowarzyszeń i Związków Zawodowych (EUROMIL).

Czytaj więcej »

ZW ZŻWP w Opolu i Zarząd Stowarzyszenia 10 SDZ w Opolu uczcili pamięć kombatantów i żołnierzy Opolszczyzny

Kwiecień - Miesiącem Pamięci Narodowej - jest także okazją do wspomnienia wydarzeń z historii naszego narodu i oddania hołdu żołnierzom, kombatantom, ofiarom II wojny światowej, którzy walczyli o niepodległość Polski. Kwiecień przypomina wywózki Polaków na Syberię, mord polskich oficerów, jeńców w Katyniu, forsowanie Nysy Łużyckiej w 1945 roku przez żołnierzy 10 SDP. Wielu z nich spoczywa na cmentarzu w Zgorzelcu.
    Obowiązkiem członków ZŻWP i Stowarzyszenia 10 SDZ jest utrwalanie pamięci o ludziach, szczególnie zasłużonych dla wojewódzctwa opolskiego i Ojczyzny. Wspominając poległych i zmarłych żołnierzy dajemy świadectwo, iż ofiara i służba miała głęboki sens.
    Delegacje Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Opolu i Zarządu Stowarzyszenia 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty oddali hołd żołnierzom kombatantom oraz działaczom Związku.

Czytaj więcej »