Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

ŻOŁNIERSKIE SPOTKANIE W PILE

Dnia 15 czerwca 2022 r. w Izbie Pamięci Garnizonu Piła odbyło się spotkanie żołnierzy Koła nr 6 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile. Spotkanie otworzył prezes koła płk Zenon Artowicz. Prezes przywitał  członków koła oraz przybyłego na spotkanie prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile mjr. Zygmunta Jelińskiego.

Czytaj więcej »

IV KONGRES FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W dniach 25 - 27 maja 2022 r. obradował IV Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Kongres dokonał oceny działań Federacji w mijającej kadencji, dokonał zmiany statutu, wybrał nowe władze oraz przyjął uchwałę programową na kolejną kadencję.

Czytaj więcej »

Pracowita narada w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu

24 maja 2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Opolu. W obradach uczestniczyli: członkowie Prezydium ZW ZŻWP, członkowie ZW ZŻWP, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego oraz zaproszeni członkowie ZŻWP. Po przywitaniu zebranych przez prezesa zarządu wojewódzkiego płk. Zbigniewa Owczarka uhonorowano odznaczeniami związkowymi przyznanymi przez Kapitułę Honorowych Odznaczeń Zarządu Głównego. Wyróżnieni zostali:
     - Krzyżem Złotym ZŻWP - ppłk Tadeusz Rak
     - Krzyżem Srebrnym ZŻWP - kpt. Stanisław Jurkiewicz
     - Złotym Medalem 40-lecia ZŻWP - ppłk Ireneusz Dybalski
     - Odznaką Honorową ZŻWP - st. chor. Krzysztof Baryła

Czytaj więcej »

Integracyjne spotkanie w Chojnicach

21 maja 2022 r. na zaproszenie prezesa Koła nr 22 kpt. Krzysztofa Dziadczyka przedstawiciele kół ZŻWP z Gdyni, Gdańska i Starogardu Gdańskiego spotkali się z członkami chojnickiego koła Związku. Miejscem zbiórki wszystkich grup był pomnik upamiętniający bohaterską szarżę 18 pułku ułanów pomorskich pod Krojantami. Z powodu ulewnego deszczu kol. kpt. Krzysztof Dziadczyk omówił przebieg bitwy w busie, którym przyjechały delegacje z Gdyni i Gdańska.

Czytaj więcej »

Związek Żołnierzy WP i samorządowcy Opolszczyzny uczcili 101. rocznicę bitwy o Górę św. Anny

Na pamiątkę tych wydarzeń zorganizowane zostały z inicjatywy samorządu województwa opolskiego i marszałka Andrzeja Buły 21 maja 2022 roku obchody 101. rocznicy bitwy na Górze św. Anny.

Czytaj więcej »

Posiedzenie Zarządu Głównego ZŻWP

W dniu 19 maja 2022 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego X kadencji. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Związku płk Marek Bielec.
   W posiedzeniu uczestniczyli także: Honorowy Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej kmdr Eugeniusz Konarski oraz Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego ppłk Grzegorz Niski.

Czytaj więcej »

Oddano hołd ofiarom zbrodni w Ponarach

Przedstawiciele władz miasta i województwa, organizacji społecznych oraz społeczeństwa spotkali się 12 maja 2022 r. na gdańskim cmentarzu łostowickim pod pomnikiem Ponarskim aby uczcić pamięć osób zamordowanych w podwileńskich Ponarach.

Czytaj więcej »

W Opolu „SKORPIONY” i ZŻWP oraz władze Opola uczciły 78. rocznicę bitwy o Monte Cassino

W obchodach 78. rocznicy Bitwy o Monte Cassino uczestniczyli samorządowcy, młodzież i delegacje Stowarzyszenia 10. Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej z prezesem płk. Antonim Tkaczem i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z prezesem Zarządu Wojewódzkiego w Opolu płk. Zbigniewem Owczarkiem.

Czytaj więcej »

Członkowie ZŻWP w Opolu uczcili 77. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej i oddali hołd Żołnierzom Czasu Wojny

W dniu 8 maja 1945 roku przed oficjalnymi uroczystościami delegacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu zapaliła ogień pamięci - znicz pod tablicą na Opolskim Ratuszu poświęconą Żołnierzom 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty.

Czytaj więcej »

Kłodzkie Obchody 77. Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej w Europie - Narodowy Dzień Zwycięstwa

W dniu 8 maja 2022 r. pod pomnikiem Żołnierza Polskiego w Kłodzku odbyła się uroczystość upamiętniająca dzień zakończenia II Wojny Światowej w Europie.
    Uroczystość zorganizowana została przez Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kłodzku, Stowarzyszenie Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Górskich - Karpatczycy przy wsparciu Starosty Kłodzkiego i Kłodzkiego Ośrodka Kultury.
    Posterunek honorowy przy Pomniku Żołnierza Polskiego wystawili: 22 Karpacki Batalion Piechoty Górskiej oraz Grupa Historyczna 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty Wojska Polskiego.
  W uroczystościach licznie uczestniczyli przedstawiciele naszych lokalnych samorządów, szkół, organizacji i stowarzyszeń.
   Parlament RP reprezentowała Monika Wielichowska - Posłanka na Sejm RP, Powiat Kłodzki - Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń, Zbigniew Łopusiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, Ryszard Niebieszczański - Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Miasto Kłodzko reprezentowali m.in. Michał Piszko - Burmistrz Miasta Kłodzka, Wiesław Tracz - Zastępca Burmistrza Miasta Kłodzka, Zbigniew Tur - Wójt Gminy Kłodzko oraz przedstawiciele służb mundurowych, organizacji politycznych i innych, jak m.in. delegacje Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszeń Kombatanckich, Karpatczyków, Stowarzyszenia Sybiraków, harcerzy Szczepu „Zawisza Czarny” oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej. Przemówienie okolicznościowe wygłosił Pan ppłk Zbigniew Hnatiuk.

Czytaj więcej »