Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Zawody strzeleckie o „Puchar Prezydenta Miasta Sieradza i Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Sieradzu” z okazji Święta Wojska Polskiego i rocznicy Września 1939 roku

W dniu 15 września 2021 r. na strzelnicy „SHOTBOM” w Łasku-Kolumnie odbyły się zawody strzeleckie z pistoletu  sportowego „Margolin”, w których wzięły udział 3 osobowe zespoły z n/w organizacji:
   1. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego (ZŻWP) Koło w Łasku;
   2. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policji(SEiRP) w Kaliszu zespół  nr 1;
   3. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policji w Kaliszu zespół nr 2;
   4. Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej (ZEiRSW) w Sieradzu;
   5. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policji w Zduńskiej Woli zespół nr 1;
   6. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policji w Zduńskiej Woli zespół nr 2;
   7. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policji Koło Miejskie w Łodzi;
   8. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy i Koło w Sieradzu - 4 zespoły.

Czytaj więcej »

Członkowie ZŻWP w Olsztynie uczcili 82. rocznicę Września

Tradycyjnie z okazji kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej,  członkowie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Olsztynie odwiedzili cmentarz wojenny przy ul. Szarych Szeregów.  W tym roku w uroczystości uczestniczyła też delegacja Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na czele z jego prezesem dr. Bolesławem Pilarkiem.

Czytaj więcej »

Rejon Słupski. Obchody jubileuszu 40. rocznicy powstania Związku

W dniu 27 sierpnia 2021 r. od godziny 11.00 rozpoczęły się uroczystości jubileuszu 40-lecia Związku, zorganizowane przez Zarząd Rejonowy ZŻWP Rejonu Słupskiego im. gen. broni Józefa Hallera w Ratuszu Miasta Słupska, w formie okolicznościowej akademii. Uroczystość tą w asyście pocztów sztandarowych rozpoczął Wojskowy Zespół Wokalny „WIARUSY”, który odśpiewał „Hymn Narodowy”, „Pieśń ZŻWP” oraz „Pieśń Wojska Polskiego”. Po ceremonii otwarcia minutą ciszy uczczono tych wszystkich, którzy przez 40 lat odeszli z naszego Związku do „lepszego świata”.
   Do sali ratusza przybyli wybrani członkowie Związku oraz sympatycy i zaproszeni goście, w tym m. in. prezesi i delegacje Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Emerytów i Rencistów Policji, Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku, Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Stowarzyszenia Przyjaciół 28 SPLM, Stowarzyszenia „Topas” oraz innych stowarzyszeń i organizacji cywilnych.

Czytaj więcej »

Decyzja Nr 97/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Urzędowym MON z dnia 2 sierpnia 2021 r. w poz. 164 opublikowana została Decyzja Nr 97/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.

Czytaj więcej »

Druga Emerytura - Ciąg Dalszy (Przedruk z GWiR nr 8 Sierpień 2021 r.)

Po opublikowaniu na łamach kwietniowego „Głosu Weterana i Rezerwisty” artykułu „Druga Emerytura - zasadzki i pułapki” odezwało się kilkunastu emerytów wojskowych. Można podzielić ich na trzy grupy. Pierwsza, największa, to osoby zgadzające się z moimi subiektywnymi przemyśleniami, dziękujące za zwrócenie uwagi na zagrożenia. Druga to osoby mające inne osobiste spostrzeżenia i doświadczenia. Mimo obietnic, że podzielą się nimi na łamach Głosu, do dnia pisania niniejszego artykułu nie nadesłały one żadnych materiałów. Trzecia - to prawnik zwracający uwagę na niektóre aspekty prawne problemu drugich emerytur. Spotkałem się z zarzutem, że mój artykuł może wywrzeć efekt hamujący.

Henryk BUDZYŃSKI

Czytaj więcej »

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W KRAKOWIE

Małopolski Zarząd Wojewódzki ZŻWP i Koła nr 5 im. Krakowskiego Okręgu Wojskowego, koło 18 ,,Spadochroniarzy”, koło 11 WOPK oraz koło 25 im. Ziemi Olkuskiej od dłuższego czasu przygotowywało się do dwóch ważnych uroczystości rocznicowych tj. Święta Wojska Polskiego w 101. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej i obchodów 40. rocznicy powstania ZŻWP.

Czytaj więcej »

77 lat minęło. W Opolu w godzinę ,,W”

Tradycyjnie 1 sierpnia 2021 r. obchody kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zorganizowano pod pomnikiem Armii Krajowej na osiedlu AK w Opolu. Patronat objęli: Wojewoda Opolski i Opolski Oddział Związku Żołnierzy AK. Punktualnie o 17.00 - Godzinie „W” usłyszeliśmy przeraźliwy dźwięk syren. Po nim rozpoczęła się uroczystość. Przybyły na nią liczne delegacje i poczty sztandarowe organizacji, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, jednostek wojskowych, organizacji kombatanckich i żołnierskich oraz wielu instytucji.,
    W obchodach udział wzięła młodzież harcerska, mieszkańcy Opola a wśród nich zaproszona przez wojewodę opolskiego kilkuosobowa delegacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z płk. Zbigniewem Owczarkiem prezesem Zarządu Wojewódzkiego.

Czytaj więcej »

W Olsztynie uczciliśmy warszawskich powstańców

Z okazji 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego prezydent Olsztyna zorganizował miejskie uroczystości upamiętniające ten tragiczny w skutkach patriotyczny zryw mieszkańców Warszawy. Tradycyjnie wzięła w nich liczna grupa członków wojewódzkiej organizacji Związku Żołnierzy WP, na czele z prezesem Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP kolegą  płk. Andrzejem Piętakiem.

Czytaj więcej »

CZŁONKOWIE ZŻWP WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO UCZCILI 40 ROCZNICĘ DZIAŁANIA ZWIĄZKU

W dniu 29 czerwca 2021 roku ZW ZŻWP w Opolu pod Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego i Prezydenta Miasta Opola zorganizował Konferencję z okazji „40 Lat Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Żołnierz zawsze wierny Ojczyźnie i Narodowi”.
   Prezes ZW ZŻWP w Opolu płk w st. spocz. Zbigniew Owczarek powitał uczestników i gości honorowych: Marszałka województwa opolskiego Andrzeja Bułę, Prezesa Związku Żołnierzy WP płk w st. spocz. Marka Bielca, Prezesa Honorowego Związku Żołnierzy WP gen. dyw. Franciszka Puchałę, Przewodniczącego RM Opola Sowadę Łukasza, byłego Zastępcę Dowódcy ŚOW i 10 SDZ płk w st. spocz Zdzisława Nowackiego, Byłych Szefów WSzW w Opolu płk. w st. spocz. Mirosława Karaska i płk. w st. spocz. Andrzeja Kućmierza, Starostów Powiatu Namysłów Kondrata Gęsiarza i Pruszkowa Radosława Roszkowskiego, Wójta Gminy Strzeleczki Marka Pietruszkę wraz Sekretarzem gminy i Przewodniczącym Rady, Przewodniczącego ZG NSZZFI PW Jarosława Ćmiela, Prezesa Stowarzyszenia 10 SDZ, Delegacje z Opola NSZZ Policji, NSZZF i PW, ZEiRP RP, W-ce Prezesa ZW ZKRP i BWP w Opolu, Prezesa Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych, Prezesa Izby Rzemieślniczej w Opolu Tadeusza Starucha, Wiceprezesa Gwarant-Bis Security Sp. z o.o. Opole Marka Pawełczyka, Komendanta WKU Brzeg i byłych komendantów z Opole i K. Koźla.

Czytaj więcej »

OLSZTYN - JUBILEUSZ ZŻWP NA POWAŻNIE I TANECZNIE

Skromne obchody 40-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego połączone ze związkowym świętem w Olsztynie odbyły się w sobotę 26 czerwca 2021 roku. Składała się na nie uroczystość z asystą pocztu sztandarowego ZW ZŻWP pod kolumną Orła Białego na placu Konsulatu Polskiego oraz spotkanie integracyjne w Zajeździe „Eljan”.

Czytaj więcej »