Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

„Koperta Życia” dla seniora. Może uratować zdrowie osób starszych i samotnych

Rozpoczynamy w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ogólnopolską akcję społeczno-edukacyjnej promującą „Kopertę Życia”.
    Głównym celem projektu jest dotarcie z informacją do jak największej liczby naszych członków i sympatyków a także innych osób, by „Koperty Życia” stały się dobrą praktyką, głównie w domach ludzi starszych i samotnych.
   „Koperta Życia” to ściśle określony sposób przechowywania podstawowych informacji medycznych na temat zdrowia każdej osoby biorącej w udział w tej akcji.
    Dzięki czytelnemu oznakowaniu graficznemu dokumentacja medyczna w łatwy sposób jest dostępna dla służb medycznych udzielających pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Czytaj więcej »

SPOTKANIE ORGANIZACJI ŻOŁNIERSKICH I KOMBATANCKICH

W dniu 3 lutego 2017 r. w Warszawie z inicjatywy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odbyło sie spotkanie przedstawicieli organizacji skupiających byłych żołnierzy zawodowych, weteranów, kombatantów i rezerwistów Wojska Polskiego.

Czytaj więcej »

Prezydent RP podpisał tzw. ustawę dezubekizacyjną

29 grudnia 2016 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał 7 ustaw w tym ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SUW, SWW, CBA, Straży Granicznej, BOR, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Czytaj więcej »

OBOWIĄZEK REJESTRACJI KART PREPAID

Wejście w życie ustawy o działaniach antyterrorystycznych z dnia 10 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 24 czerwca 2016 r. poz. 904) spowodowało, że istnieje obowiązek rejestracji kart prepaid do dnia 1 lutego 2017 r.
    Określenie prepaid jest najczęściej używane jako nazwa, polegającą na zakupieniu przez klienta określonej liczby jednostek taryfikacyjnych. Opłata za kartę była wnoszona z góry, natomiast wykorzystanie nabytych jednostek było możliwe przez czas określony przez operatora. W zależności od wysokości wniesionej opłaty, czas ten wahał się zwykle od dwóch do trzystu sześćdziesięciu pięciu dni. Po tym okresie konieczne było ponowne uzupełnienie konta. Jednostki były odejmowane z konta użytkownika proporcjonalnie do wykonanych połączeń i wykorzystanych usług dodatkowych. Doładowanie konta i odnowienie limitu jednostek następowało po zakupie specjalnego kuponu. Cechą charakterystyczną oferty prepaid był brak konieczności zawarcia pisemnej umowy z operatorem. Rezygnacja była jeszcze łatwiejsza: wystarczyło zaprzestać korzystania z karty.
 

Czytaj więcej »

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Coraz częściej każdy z nas planuje wyjazdy zagraniczne związane z wakacjami, odwiedzinami u rodziny czy też wyjazdami służbowymi. Dlatego też warto wiedzieć, że Narodowy Fundusz Zdrowia oferuje nam Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
    Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) ważna jest na terenie innych krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. W szczególności są to: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
    EKUZ jest dokumentem, potwierdzającym nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w wyżej wymienionych krajach. Dzięki niej korzystamy z opieki zdrowotnej danego państwa na tych samych zasadach co jego obywatele.

Czytaj więcej »

KOMPLET DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ ROZWIĄZANIA POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY ZŻWP I MON

Komplet dokumentacji dotyczącej jednostronnego rozwiązania umowy o współpracy pomiędzy Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego a Ministerstwem Obrony Narodowej.

Czytaj więcej »

RENOWACJA POMNIKA ŻOŁNIERZY II ARMII WP

W Strzelcach Krajeńskich znajduje się pomnik przy Alei Wolności poświęcony żołnierzom II Armii Wojska Polskiego. Pomnik odsłonięto 12 października 1978 r. z okazji XXXV rocznicy LWP i bitwy pod Lenino. Betonowa rzeźba przedstawia postacie dwóch żołnierzy. Na cokole umieszczono tablicę z inskrypcją ,,Chwała żołnierzom II Armii Wojska Polskiego walczącym o powrót Ziemi Piastowskiej do Macierzy”.
    Stowarzyszenie „Kursk” pragnie dokonać remontu pomnika. Tą drogą zwraca się również o rozpropagowanie akcji i wsparcie finansowe.

Czytaj więcej »

„PORADNIK CEREMONIALNY”

Z okazji 35-lecia powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Główny wprowadza do wykorzystywania niezwykle wartościowe wydawnictwo pn. „Poradnik Ceremonialny”.
    Zacząć można od tematu książki, trzeba bowiem podkreślić, że wydany przez Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego „Poradnik Ceremonialny” opisuje nie tylko zasady symboliczne obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej i Siłach Zbrojnych RP, ale też cały ceremoniał i etykietę stosowaną w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. „Poradnik Ceremonialny” jest więc prawdziwą kopalnią wiedzy dla wszystkich, którzy będą musieli praktycznie postępować w czasie organizowanych uroczystości związkowych, kombatanckich  i  patriotycznych,  spotkań okolicznościowych,  a  także  uroczystości szkolnych.  Może  być  także bardzo  pomocny  w  procesie patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży oraz powinien zainteresować osoby, które pasjonują się sztuką ceremonialną i jej historią.
 

Czytaj więcej »

35 LAT ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego obchodził w miesiącu czerwcu 2016 r. Jubileusz 35 - lecia swojej działalności. Związek powstał dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu ogromnej grupy członków Klubów Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju, skupiającej byłych żołnierzy zawodowych. W kręgu zainteresowań Stowarzyszenia znalazły się dwie zasadnicze sprawy: obrona interesów socjalno-zdrowotnych środowiska byłych żołnierzy zawodowych oraz wspieranie, przez społeczne działanie, polityki obronnej państwa.
   Dla uczczenia Jubileuszu Zarząd Główny zorganizował centralne uroczystości, które odbyły się w dniu 21 czerwca 2016 r. w Warszawie. Były one niepowtarzalną okazją do przypomnienia historii i powstania Stowarzyszenia oraz podsumowania jego pracy i osiągnięć.

Czytaj więcej »

Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Głównego ZŻWP

24 lutego 2016 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Zarządu Głównego ZŻWP z udziałem Prezesów Zarządów Wojewódzkich i Rejonowych nie będących członkami Zarządu Głównego.
     Porządek obrad posiedzenia dotyczył:
     - kontynuacji działania Związku w nowych warunkach;
     - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.;
     - podjęcia uchwały o budżecie ZŻWP na 2016 r.
    Po wszechstronnej dyskusji podjęto uchwałę o skierowaniu do Ministra Obrony Narodowej odwołania od decyzji o rozwiązaniu „Porozumienia o współpracy pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego” zawartej w piśmie podsekretarza stanu w MON Bartłomieja Grabskiego z dnia 5 lutego 2016 r.

Czytaj więcej »