Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

XI ZJAZD DELEGATÓW REJONU SIERADZKIEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

W dniu 18 listopada 2021 r. w świetlicy Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Bohaterów Września 61 odbył się XI Rejonowy Zjazd ZŻWP w Sieradzu, na którym dokonano podsumowania kadencji 2017÷2021.
   Wśród zaproszonych gości byli: Sekretarz Generalny ZŻWP  płk  Henryk Budzyński; Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Sieradzu podinspektor mgr Leonard Klimczak, Prezes  Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Pan Piotr Wilczyński; Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Pan Przemysław Wieczorek oraz Wiceprezes Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności Oddział Sieradz płk Marek Lewandowski.

Czytaj więcej »

USTAWA O OBRONIE OJCZYZNY

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o obronie Ojczyzny, wraz uzasadnianiem oraz oceną skutków regulacji.

Czytaj więcej »

Przed czym stan wojenny uratował Polskę? - TRYBUNA nr 241-242

Bardzo interesujący jest nr 241÷242 (2218÷2219) „Trybuny” z dnia 6÷7 grudnia 2021 r.
   Honorowy Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała z okazji 40. lecia wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w dziale „Polska” na stronach 6÷7 w artykule pn. „Przed czym stan wojenny uratował Polskę?” pisze o przyczynach tej polityczno-milicyjno-wojskowej operacji.

Zapraszamy do lektury. Musisz go przeczytać!

Czytaj więcej »

GAMBIT JARUZELSKIEGO OSTATNIA TAJEMNICA STANU WOJENNEGO

Taki tytuł nosi książka Roberta Walenciaka - znanego dziennikarza i publicysty  związanego z tygodnikiem „PRZEGLĄD”.
Gambit to otwarcie szachowe, w którym gracz poświęca bierkę (w szczególnych sytuacjach dwie lub więcej) w zamian za uzyskanie lepszej pozycji. W większości gambitów poświęca się piona, lecz znane są również bardziej ryzykowne, które polegają na oddaniu skoczka lub gońca,
Na jaką partię politycznych szachów zdecydował się gen. Wojciech Jaruzelski, mając z jednej strony na głową przysłowiowy miecz Damoklesa w postaci groźby interwencji wojsk Układu Warszawskiego, a z drugiej groźbę zamieszek w kraju oraz  związany z nimi nieunikniony rozlew krwi.
Zdaniem autora o rodzaju zaplanowanego gambitu może świadczyć szereg wydarzeń, o których zwykły śmiertelnik nie ma żadnej wiedzy, lub ich nie pamięta.

Czytaj więcej »

STOWARZYSZENIE „OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW”

Szanowni Państwo,

ziściło się  jedno z wielkich zamierzeń strategicznych Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, nad którym długo i starannie  pracowaliśmy w ostatniej kadencji.
    Obywatelski Parlament Seniorów pozyskał osobowość prawną poprzez wpisanie go do rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000 933 030.

Czytaj więcej »

Garnizon Opolski uczcił 103. rocznicę uzyskania niepodległości przez Polskę

Po uroczystej Mszy świętej w Katedrze Opolskiej i przemarszu uczestników uroczystości w asyście żołnierzy 10 Opolskiej BLog oraz pocztów sztandarowych pod Pomnik Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego, rozpoczęto świętowanie. Odśpiewano Hymn RP, zaś wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski odczytał listy od Marszałek Sejmu i Premiera RP.

Czytaj więcej »

POTRÓJNE ŚWIĘTO PATRIOTYCZNE NA ZIEMI LĘBORSKIEJ!!!

Wszyscy doskonale wiemy że 11 listopada 2021 obchodziliśmy 103 rocznicę odzyskania niepodległości, a przy tej okazji Koło nr 6 ZŻWP w Lęborku zorganizowało 40  urodziny Związku i 10 rocznicę wręczenia sztandaru dla Koła.
   Obchody tych trzech rocznic zorganizowano w dniu 10 listopada 2021 roku w bardzo gościnnym Gminnym Ośrodku Kultury Nowa Wieś Lęborska. Na uroczystość zaprosiliśmy wielu zacnych gości, a mianowicie: Starościna Pani Alicja Zajączkowska, Burmistrz Lęborka Pan Witold Namyślak wraz z małżonką, Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska Pan Zdzisław Chojnacki, Sołtys Nowej Wsi Lęborskiej Pan Marek Baranowski, który zafundował tort na okoliczność 40. urodzin Związku oraz Wojskowy Zespół Wokalny „WIARUSY” ze Słupska. Zaprosiliśmy również kolegów ze Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków Niebieskich Beretów z Gdańska i Lęborka pod wodzą Pana płk. Andrzeja Morawca oraz Pana gen. broni Zbigniewa Głowienkę, Zarząd Koła nr 12 „Lotników Morskich” z Lęborka pod dowództwem Prezesa Koła Kol. kmdr. por. Zbigniewa Panka, wszystkich sołtysów z gminy Nowa Wieś Lęborska oraz społeczność Lęborka i Nowej Wsi Lęborskiej.

Czytaj więcej »

Gniazdo i korzenie

Leży przede mną poligraficzne cacko (interesująca okładka, piękna oprawa, dobry papier), opatrzone intrygującym i wciągającym tytułem: WIDOWO Wieś mieszczańska. Dzieło wyszło spod pióra płk. lek. Piotra Białokozowicza, znanego od lat Czytelnikom „Głosu Weterana i Rezerwisty”, Autora powszechnie cenionych felietonów medycznych i porad zdrowotnych, zamieszczanych w rubryce „Zdrowie”. Wydawcą tej niezwykle interesującej książki jest Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach na Podlasiu. Książka szczegółowo ukazuje historyczno-społeczne zawirowania i przemiany jakim podlegała ta ziemia i jej mieszkańcy, w większości pochodzenia białoruskiego. Książka jest bogato ilustrowana fotografiami historycznymi.
    Tytuł książki wskazywałby na monografię miejscowości. Jednak jej lektura jednoznacznie dowodzi, że mamy do czynienia z dziełem historyczno-wspomnieniowym. W tło historyczne, nakreślone w rozdziale I, zatytułowanym „Opowieści o dawnych czasach”, Autor wpisuje rodowody i historie rodzinne (rozdział II), pokazuje Widowo w czasach swojego dzieciństwa (rozdział III) oraz opisuje młodość i lata szkolne, które w większości spędził w pobliskim Bielsku Podlaskim, jako uczeń Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania (rozdział IV).

Czytaj więcej »

78. ROCZNICA BITWY POD LENINO

12 października 2021 r., jak co roku Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, dla upamiętnienia 78. rocznicy bitwy, którą stoczyła 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, zorganizował uroczystość składania wieńców i wiązanek kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie.  

Czytaj więcej »

Zaproszenie do Centrum Rekreacji Wypoczynku i Rehabilitacji ARKA w Jarosławcu

Serdecznie zapraszamy do spędzenia z nami Świąt Bożego Narodzenia oraz szampańskiego Sylwestra 2021 r.

Czytaj więcej »