Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

ŚWIĘTO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Z okazji 42. rocznicy powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Prezydium Zarządu Głównego, zorganizowało uroczystość składania wiązanek kwiatów na Płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Kwiaty złożyło 13 delegacji. Oprócz delegacji Związku nasze święto uczciły: Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Federacja Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP, Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów Oddział Warszawa oraz Związek Weteranów i Rezerwistów. Asystę honorową  wystawiło Dowództwo Garnizonu Warszawa.

Czytaj więcej »

AKTYWNOŚĆ I WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI KÓŁ PODSTAWOWYM ZADANIEM MAŁOPOLSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZŻWP

W dniu 20 czerwca 2023 r. odbyło się uroczyste, poszerzone posiedzenie Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. Celem tego posiedzenia było upamiętnienie 42. rocznicy działalności Związku, obchodzonej już bez obostrzeń pandemicznych, podsumowanie prawie dwu letniej pracy obecnego Zarządu i określenie celów działalności na kolejny rok oraz omówienie wspólnych działań w ramach integracji stowarzyszeń kombatanckich. Na  posiedzenie zostali zaproszeni prezesi lub przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji weteranów i kombatantów działających w Krakowie oraz poprzedni prezesi MZW.
   W integracyjnej części spotkania, uczestniczyli nasi przyjaciele z Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Rady Głównej Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP i Międzynarodowej Konfederacji Oficerów NATO i UE, Sądu Koleżeńskiego ZG ZŻWP, Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Weteranów i Rezerwistów RP, Związku Polskich Spadochroniarzy, Koła ŻW, Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP oraz Organizacji Gladiator.

Czytaj więcej »

LIST GRATULACYJNY KLUBU GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW RP Z OKAZJI 42. ROCZNICY POWSTANIA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Z okazji 42. rocznicy powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego otrzymaliśmy życzenia i list gratulacyjny od Klubu Generałów i Admirałów RP.
     Dziękujemy w imieniu całej społeczności związkowej ZŻWP.

Czytaj więcej »

SŁUPSKI ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO UCZCIŁ 42. ROCZNICĘ POWSTANIA

14 czerwca 2023 roku, w Centrum Organizacji Pozarządowych i Organizacji Społecznych przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku, odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Rejonowego z okazji 42-tej rocznicy powstania naszego Związku. Ponadto na posiedzeniu omówiono sprawy związane z bieżącą działalnością Zarządu Rejonowego oraz kół Rejonu Słupskiego.
  W posiedzeniu, oprócz członków Zarządu Rejonowego, uczestniczyli: Przewodniczący Rejonowej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Rejonowego Sądu Koleżeńskiego oraz prezesi większości kół: ze Słupska oraz z terenu. Nie przybyli, z różnych względów, prezesi kół:  nr 9 z Czarnego i nr 13 ze Złocieńca. Na posiedzenie przybyli również honorowi prezesi kół: nr 1 i 2 ze Słupska oraz nr 11 z Człuchowa.
    Miło było też nam gościć również Kolegów z Koszalina w osobach: Prezesa ZR ZŻWP w Koszalinie - płk. Zdzisława Jordanka oraz Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego ZŻWP - Kolegę ppłk. Andrzeja Niskiego.
   Oprócz uczestników posiedzenia - członków Związku - przybyli również zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, funkcjonujących na Ziemi Słupskiej w osobach:
    - Wiceprezeskę Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku Panią Krystynę Popiel,
     - Delegację z Fundacji „Walkyria” pod kierownictwem jej Szefowej Pani Ewy Broda,
     - Rektorkę Słupskiego Uniwersytetu III Wieku Panią Halinę Szurim,
     - Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół 28 SPLM Kolegę Ryszarda Kurasa.

Czytaj więcej »

ŚWIĘTO ZŻWP W OLSZTYNIE

Czerwcowe obchody Święta Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odbyły się 7 czerwca 2023 r. w Olsztynie w restauracji Polsko-Niemieckiego Centrum Młodzieży Europejskiej. Jak zwykle podsumowano trudne, pocovidowe półrocze, a potem wręczono odznaczenia i dyplomy wyróżniającym się członkom.

Czytaj więcej »

PETYCJA DO PREZYDENTA RP

Działając w imieniu członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, w interesie publicznym, mając na uwadze, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego skierowało do Prezydenta RP petycję o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu umożliwienie mianowania na stopień podporucznika absolwentów Studiów Wojskowych wyższych uczelni krajowych oraz Szkół Podchorążych Rezerwy.

Czytaj więcej »

PISMO DO MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Do Związku Żołnierzy Wojska Polskiego napływają informacje od byłych żołnierzy, którzy po zwolnieniu ze służby wojskowej podjęli pracę w jednostkach wojskowych lub związkach organizacyjnych Sił Zbrojnych, (zwanych dalej „Jednostkami Sił Zbrojnych”), że niektórzy dowódcy (szefowie) stosują działania noszące znamiona dyskryminacji.  Działania te polegają na tym, że wspomniani dowódcy (szefowie) Jednostek Sił Zbrojnych głośno stwierdzają, że nie życzą sobie pracowników - członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Miały miejsce pojedyncze przypadki, gdy członek Związku Żołnierzy Wojska Polskiego był stawiany przed alternatywą miejsce pracy albo członkostwo w Związku.

Czytaj więcej »

Majowe Spotkanie Warszawskich Artylerzystów

W dniu 16 maja 2023 r. odbyło się spotkanie Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. Zebranie otworzył i prowadził prezes Warszawskiego Oddziału kol. ppłk Andrzej Duljasz. Miłym akcentem było wręczenie wyróżnień.

Czytaj więcej »

8 maja 2023 r. Tym co za polskość Gdańska

W dniu 8 maja 2023 r. u stóp pomnika „Tym, co za polskość Gdańska” spotkali się mieszkańcy miasta, by uczcić ofiary II wojny światowej i zaapelować do świata o to, by do takich tragedii nigdy więcej już nie dopuścić.
   Obecni byli m.in. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, Monika Chabior - zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania oraz Agnieszka Owczarczak - przewodnicząca Rady Miasta Gdańska. Obecni byli przedstawiciele organizacji kombatanckich, Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP, Rodziny Katyńskiej i Związku Sybiraków, a także młodzież szkolna.

Czytaj więcej »

Narodowy Dzień Zwycięstwa z udziałem ZŻWP w Olsztynie

Na placu Konsulatu Polskiego 8 maja 2023 r. mieszkańcy Olsztyna świętowali 78. rocznicę zakończenia II wojny – Narodowy Dzień Zwycięstwa - oddając hołd zwycięzcom i ofiarom wojny.
    Uroczystość zorganizowana przez władze Olsztyna zgromadziła liczne poczty sztandarowe, w tym Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Miejskiej, Miasta Olsztyna oraz licznych szkół. Przybyli przedstawiciele władz samorządowych województwa i Olsztyna, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, licznych instytucji cywilnych i mundurowych, duchowieństwa, organizacji kombatanckich, uczniowie i wielu mieszkańców Olsztyna.

Czytaj więcej »