Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Posiedzenie Zarządu Głównego ZŻWP

W dniu 19 maja 2022 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego X kadencji. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Związku płk Marek Bielec.
   W posiedzeniu uczestniczyli także: Honorowy Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej kmdr Eugeniusz Konarski oraz Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego ppłk Grzegorz Niski.

Czytaj więcej »

Oddano hołd ofiarom zbrodni w Ponarach

Przedstawiciele władz miasta i województwa, organizacji społecznych oraz społeczeństwa spotkali się 12 maja 2022 r. na gdańskim cmentarzu łostowickim pod pomnikiem Ponarskim aby uczcić pamięć osób zamordowanych w podwileńskich Ponarach.

Czytaj więcej »

W Opolu „SKORPIONY” i ZŻWP oraz władze Opola uczciły 78. rocznicę bitwy o Monte Cassino

W obchodach 78. rocznicy Bitwy o Monte Cassino uczestniczyli samorządowcy, młodzież i delegacje Stowarzyszenia 10. Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej z prezesem płk. Antonim Tkaczem i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z prezesem Zarządu Wojewódzkiego w Opolu płk. Zbigniewem Owczarkiem.

Czytaj więcej »

Członkowie ZŻWP w Opolu uczcili 77. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej i oddali hołd Żołnierzom Czasu Wojny

W dniu 8 maja 1945 roku przed oficjalnymi uroczystościami delegacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu zapaliła ogień pamięci - znicz pod tablicą na Opolskim Ratuszu poświęconą Żołnierzom 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty.

Czytaj więcej »

Kłodzkie Obchody 77. Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej w Europie - Narodowy Dzień Zwycięstwa

W dniu 8 maja 2022 r. pod pomnikiem Żołnierza Polskiego w Kłodzku odbyła się uroczystość upamiętniająca dzień zakończenia II Wojny Światowej w Europie.
    Uroczystość zorganizowana została przez Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kłodzku, Stowarzyszenie Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Górskich - Karpatczycy przy wsparciu Starosty Kłodzkiego i Kłodzkiego Ośrodka Kultury.
    Posterunek honorowy przy Pomniku Żołnierza Polskiego wystawili: 22 Karpacki Batalion Piechoty Górskiej oraz Grupa Historyczna 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty Wojska Polskiego.
  W uroczystościach licznie uczestniczyli przedstawiciele naszych lokalnych samorządów, szkół, organizacji i stowarzyszeń.
   Parlament RP reprezentowała Monika Wielichowska - Posłanka na Sejm RP, Powiat Kłodzki - Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń, Zbigniew Łopusiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, Ryszard Niebieszczański - Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Miasto Kłodzko reprezentowali m.in. Michał Piszko - Burmistrz Miasta Kłodzka, Wiesław Tracz - Zastępca Burmistrza Miasta Kłodzka, Zbigniew Tur - Wójt Gminy Kłodzko oraz przedstawiciele służb mundurowych, organizacji politycznych i innych, jak m.in. delegacje Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszeń Kombatanckich, Karpatczyków, Stowarzyszenia Sybiraków, harcerzy Szczepu „Zawisza Czarny” oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej. Przemówienie okolicznościowe wygłosił Pan ppłk Zbigniew Hnatiuk.

Czytaj więcej »

Na Opolszczyźnie Związek Żołnierzy Wojska Polskiego uczcił 231. rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji

Od mszy świętej w intencji ojczyzny w opolskiej katedrze rozpoczęły się wojewódzkie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Główne uroczystości odbyły się na Placu Wolności, pod Pomnikiem Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego.

Czytaj więcej »

Poczet ZŻWP na obchodach 3 Maja w Olsztynie

Wojewódzkie obchody Święta 3 Maja w Olsztynie składały się tradycyjnie z kilku części. Rozpoczęto je mszą świętą w intencji Ojczyzny w bazylice konkatedralnej pw. św. Jakuba. Następnie jej uczestnicy prowadzeni przez orkiestrę garnizonu w Giżycku przeszli na plac Konsulatu Polskiego.

Czytaj więcej »

W Opolu odznaczono zasłużonych dla Związku Żołnierzy WP z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

3 maja 2022 r. w sali im. Karola Musioła w opolskim Ratuszu odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W czasie uroczystej  Sesji Rady Miasta Opola, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego uhonorował odznaczeniami związkowymi wieloletnich sprawdzonych sympatyków i przyjaciół Związku.

Czytaj więcej »

Na Opolszczyźnie obchodzono Dzień Flagi i 101. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. Wojewódzkie obchody zorganizowano na Górze Świętej Anny.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest 2 maja. Od lat na Opolszczyźnie wojewódzkie obchody z tej okazji odbywały się w Moszczance. W 2022 roku po raz pierwszy został zorganizowany na Górze Świętej Anny i był połączony z uczczeniem tego dnia 101. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego - zbrojnego wystąpienia trwającego do 5 lipca 1921 r., mającego na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski i to własnie w jego trakcie doszło do dwóch dużych bitew w rejonie Góry św. Anny.

Czytaj więcej »

INTERPELACJA POSELSKA nr 31810

Przedstawiamy zbiór dokumentów dotyczących interpelacji poselskiej nr 31810 do ministra obrony narodowej w sprawie pochówku oficerów Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach zgłoszonej przez posłów Lewicy: Marcina Kulaska, Włodzimierza Czarzastego, Pawła Krutula, Roberta Obaza oraz Arkadiusza Iwaniaka.

Czytaj więcej »