Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

OBRADOWAŁ XI WOJEWÓDZKI ZJAZD POMORSKIEJ ORGANIZACJI ZŻWP

Po wielokrotnych zmianach terminów wskutek ograniczeń pandemicznych, w dniu 4 grudnia 2021 roku w zabytkowym kompleksie Hewelianum w Gdańsku obradował XI Zjazd Wojewódzki Pomorskiej Organizacji Związkowej. Uczestniczyło w nim 37 delegatek i delegatów, reprezentujących 16 kół i ok. 400 osobową organizację wojewódzką Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na Pomorzu. Gośćmi Zjazdu byli m.in. kol. płk Stanisław Maziarz - współzałożyciel Związku i sekretarz Zarządu Wojewódzkiego przez jego 6 kadencji oraz kol. kmdr Eugeniusz Konarski - przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ZŻWP. Jako goście i zarazem delegaci wystąpili kol. kol. honorowy prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego - kmdr dr Ryszard Czarnota i ppłk Leszek Chumek - prezes PZW ZŻWP w IX kadencji.

Czytaj więcej »

NOWE WŁADZE MAZOWIECKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Dnia 27 listopada 2021 roku w warszawskim Hotelu Łazienkowskim odbył się XI Wojewódzki Zjazd Delegatów Organizacji Mazowieckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Głównym celem zjazdu był wybór nowego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP XI Kadencji. W przeprowadzonych zgodnie ze statutem Związku wyborach delegaci ze zrzeszonych w MZW ZŻWP kół wybrali na Prezesa MZW kolegę pułkownika Jerzego Włosińskiego. Prezes MZW X Kadencji kolega ppłk Artur Malinowski został wybrany Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego, zaś płk Mieczysław Piecyk Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Organizacji Mazowieckiej.

Czytaj więcej »

XI WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

27 listopada 2021 roku o godz. 11.00 w gościnnych podwojach restauracji „Smaczna Chatka” w podkieleckiej Świętej Katarzynie, rozpoczęli swoje obrady uczestnicy XI Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów świętokrzyskiej organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
   W imieniu Prezesa Zarządu Wojewódzkiego płk. Edwarda Wacnika - nieobecnego na Zjeździe z powodów zdrowotnych - otwarcia Zjazdu dokonał Kol. płk Stanisław Kozioł - członek Zarządu Wojewódzkiego, Prezes Zarządu Koła Nr 5 w Busku Zdroju. Przed rozpoczęciem debaty goście i delegaci odśpiewali Hymn Narodowy Polski oraz  Hymn ZŻWP, po czym  otwierający zebranie  powitał gości i delegatów.  W gronie gości szczególnie gorąco przywitał Kol. płk. Stefana Kuzińskiego - Honorowego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego, w przeszłości Prezesa ZW przez kilka kadencji.

Czytaj więcej »

XI WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW ZŻWP OPOLSZCZYZNY OCENIŁ KADENCJĘ 2017÷2021 I WYBRAŁ NOWE WŁADZE

W dniu 26 listopada 2021 roku w Opolu obradował XI Wojewódzki Zjazd Delegatów ZŻWP Opolszczyzny. Z powodu pandemii ograniczono liczbę delegatów i zaproszonych gości honorowych. Po wprowadzeniu sztandaru, odśpiewaniu Hymnu RP, uczczeniu chwilą ciszy kolegów, którzy odeszli na wieczną wartę, Zjazd zatwierdził porządek i regulamin obrad. Przewodnictwo powierzono kol. A. Chorzewskiemu, protokółowanie kol. H. Jędrzejczykowi.
    Prezes ZW ZŻWP kol. Zbigniew Owczarek dokonał podsumowania działalności Zarządu za lata 2017-2021.

Czytaj więcej »

XI ZJAZD DELEGATÓW REJONU KOSZALIŃSKIEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

W sobotę 20 listopada 2021 r. obradował w Koszalinie XI Zjazd Delegatów Rejonu Koszalińskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Czytaj więcej »

XI ZJAZD DELEGATÓW REJONU SIERADZKIEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

W dniu 18 listopada 2021 r. w świetlicy Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Bohaterów Września 61 odbył się XI Rejonowy Zjazd ZŻWP w Sieradzu, na którym dokonano podsumowania kadencji 2017÷2021.
   Wśród zaproszonych gości byli: Sekretarz Generalny ZŻWP  płk  Henryk Budzyński; Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Sieradzu podinspektor mgr Leonard Klimczak, Prezes  Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Pan Piotr Wilczyński; Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Pan Przemysław Wieczorek oraz Wiceprezes Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności Oddział Sieradz płk Marek Lewandowski.

Czytaj więcej »

USTAWA O OBRONIE OJCZYZNY

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o obronie Ojczyzny, wraz uzasadnianiem oraz oceną skutków regulacji.

Czytaj więcej »

Przed czym stan wojenny uratował Polskę? - TRYBUNA nr 241-242

Bardzo interesujący jest nr 241÷242 (2218÷2219) „Trybuny” z dnia 6÷7 grudnia 2021 r.
   Honorowy Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała z okazji 40. lecia wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w dziale „Polska” na stronach 6÷7 w artykule pn. „Przed czym stan wojenny uratował Polskę?” pisze o przyczynach tej polityczno-milicyjno-wojskowej operacji.

Zapraszamy do lektury. Musisz go przeczytać!

Czytaj więcej »

GAMBIT JARUZELSKIEGO OSTATNIA TAJEMNICA STANU WOJENNEGO

Taki tytuł nosi książka Roberta Walenciaka - znanego dziennikarza i publicysty  związanego z tygodnikiem „PRZEGLĄD”.
Gambit to otwarcie szachowe, w którym gracz poświęca bierkę (w szczególnych sytuacjach dwie lub więcej) w zamian za uzyskanie lepszej pozycji. W większości gambitów poświęca się piona, lecz znane są również bardziej ryzykowne, które polegają na oddaniu skoczka lub gońca,
Na jaką partię politycznych szachów zdecydował się gen. Wojciech Jaruzelski, mając z jednej strony na głową przysłowiowy miecz Damoklesa w postaci groźby interwencji wojsk Układu Warszawskiego, a z drugiej groźbę zamieszek w kraju oraz  związany z nimi nieunikniony rozlew krwi.
Zdaniem autora o rodzaju zaplanowanego gambitu może świadczyć szereg wydarzeń, o których zwykły śmiertelnik nie ma żadnej wiedzy, lub ich nie pamięta.

Czytaj więcej »

STOWARZYSZENIE „OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW”

Szanowni Państwo,

ziściło się  jedno z wielkich zamierzeń strategicznych Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, nad którym długo i starannie  pracowaliśmy w ostatniej kadencji.
    Obywatelski Parlament Seniorów pozyskał osobowość prawną poprzez wpisanie go do rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000 933 030.

Czytaj więcej »