Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Ustalenia Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w sprawie mianowania członków Związku na stopnie wojskowe

W załączeniu przesyłamy uaktualnione „Ustalenia Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w sprawie mianowania członków Związku na stopnie wojskowe”.

Uprzejmie prosimy o ich dystrybucję do wszystkich kół oraz zapewnienie stosowania w działalności związkowej.

Czytaj więcej »

76-ta rocznica zdobycia Koszalina. Obywatelska uroczystość patriotyczna pod hasłem „Pokoleniowy przekaz prawdziwej historii”

4 marca 2021 r., wbrew księżycowym pomysłom wojewody zachodniopomorskiego i decyzji radnych PO i PiS Rady Miejskiej Koszalina, (którzy zmienili uzasadnienie nazwy ul. 4-go Marca), mieszkańcy Koszalina obchodzili 76. rocznicę zdobycia Koszalina przez wojska 2. Frontu Białoruskiego Armii Czerwonej. Jak co roku przyszli tutaj Koszalinianie, mający wewnętrzną potrzebę przeciwdziałania zakłamywaniu najnowszej historii Polski, głównie przez IPN (nazywany przez niektórych Instytutem Polityki Nienawiści, a ostatnio nawet Instytutem Promowania Nazizmu) tym bardziej, że wielu z nich jeszcze dobrze pamięta tamte czasy.

Czytaj więcej »

Zawody sportowo-obronne klas mundurowych pod patronatem ZŻWP w Opolu

W dniu 2 marca 2021 r. Prezydium ZW ZŻWP w Opolu dokonało podsumowania działalności Kół na rzecz skuteczności współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi, dyrekcjami szkół, w których są klasy o profilu wojskowym.
   W obradach Prezydium zdalnie uczestniczył członek ZG ZŻWP kol. Andrzej Kowalczyk.
    Prezydium postanowiło wyróżnić Dyplomem Uznania ZP ZŻWP w Nysie, ZP ZŻWP w Prudniku, Koło Nr 10 ZŻWP w Opolu - pod nazwą Akademia Wojskowych Sztuk Walki ’’COMBAT’’ w Opolu.
.

Czytaj więcej »

WIELCY LUDZIE ZWIĄZKU!!!

Na ziemi województwa pomorskiego jest sobie spokojna miejscowość gminna Cewice, pow. Lębork. Mieszkają tam sami dobrzy i uczynni ludzie, w tej małej ojczyźnie bardzo prężnie działa Koło nr 7 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pod dowództwem prezesa kol. kmdr. ppor. pil. Wiesława Dąbrowskiego, a opiekunem Koła jest wójt gminy Cewice, Pan Jerzy Bańka. Koło to na dzień 1 stycznia 2021 r. liczy 21 członków.
    Na wielką uwagę i pokreślenie zasługuje tam dwóch wspaniałych ludzi, a mianowicie kol. st. chor. sztab. Lech Wesołowski - sekretarz Koła i kol. mł. chor. Marian Wrzałkowski - członek.

Czytaj więcej »

WSTĄP DO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Wstępujmy do Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Czytaj więcej »

30. ROCZNICA PRZYWRÓCENIA ORDYNARIATU POLOWEGO WP

21 stycznia 1990 r. papież, Św. Jan Paweł II przywrócił Ordynariat Polowy Wojska Polskiego. Od 30 lat kapelani wojskowi towarzyszą żołnierzom i ich rodzinom. Świadczą posługę duszpasterską w garnizonach, na poligonach oraz najtrudniejszym chwilach w służbie poza granicami kraju.

Czytaj więcej »

76 ROCZNICA ZAKOŃCZENIA WALK O WARSZAWĘ

17 stycznia 2021 r. minęła 76 rocznica zakończenia walk o Warszawę. Walki te rozpoczęły się w dniu 10 września 1944 r. Ich pierwszy etap zakończył się 14 września opanowaniem Pragi.
     Drugi etap odejmował okres 15 ÷ 23 września 1945 r., kiedy to wojska 1 Armii Wojska Polskiego podjęły nieudane próby przyjścia z pomocą powstańcom warszawskim na Czerniakowie i Żoliborzu. W trzecim etapie walk (16 ÷ 17 stycznia 1945 r.) wyzwolona została lewobrzeżna część miasta.
    W okresie od 10 września 1944 r. do 17 stycznia 1945 r., 1 Armia Wojska Polskiego straciła prawie 4050 żołnierzy, poległych, rannych i zaginionych.

Czytaj więcej »

Medale ZŻWP dla działaczy i osób wspierających. ZW ZŻWP w Opolu

15 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Prezydium ZW ZŻWP Opolu z udziałem Komisji ZW ZŻWP ds. odznaczeń i wyróznień. Prezydium reprezentował zdalnie Prezes ZW kol. Z. Owczarek, który przewodniczył posiedzeniu, wiceprezesi kol. A. Chorzewski, E. Nowacki, sekretarz kol. H. Jędrzejczyk.
   Komisję reprezentował przewodniczący kol M. Kwiatkowski jednocześnie wiceprezes ZW kol. J. Magiera Prezes Koła Miejskiego, kol. H. Oleksiuk, zdalnie prezes Koła Budowlani, kol. K. Wilczek prezes ZP ZŻWP w Nysie.  
    Kol. Z. Owczarek zdalnie-telefonicznie podkreślił, że celem posiedzenia jest podsumowania działań Komisji i podjęcie uchwały Prezydium ZW ZŻWP w Opolu w sprawie kandydatów do wpisu do HKZ ZW ZŻWP w Opolu.

Czytaj więcej »

Telekonferencje w Pomorskim Zarządzie Wojewódzkim

Od przełomu 2021 r. Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gdańsku rozpoczął wdrażanie nowego sposobu komunikowania się między poszczególnymi ogniwami Związku. Ma to szczególne znaczenie w warunkach obostrzeń i ograniczeń pandemicznych, ale także i uwarunkowań organizacyjnych, związanych nadal ze sławetnym rozwiązaniem porozumienia z MON. Odbywa się to na platformie zoom.us, ale - jak zapowiedział prezes PZW kol. ppłk Zbigniew Drozdek - możliwe będzie organizowanie telekonferencji, korzystając z elektronicznych zasobów Fundacji Gdańskiej.

Czytaj więcej »

Współpraca ZŻWP z Opolskim Bankiem Żywności nie tylko od święta!

W dniu 16 grudnia 2020 r. w siedzibie Opolskiego Banku Żywności odbyło się wyjazdowe Posiedzenie Komisji Socjalno-Zdrowotnej Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP w Opolu.
   Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Opolu reprezentowali: Wiceprezes kol. Antoni Chorzewski, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Socjalno-Zdrowotnej kol. Jan Kinasz oraz Skarbnik kol. Henryk Jędrzejczyk.
    Koło Miejskie ZŻWP w Opolu reprezentowali: Prezes kol. Józef Magiera, Wiceprezes kol. Stanisław Kownacki oraz Sekretarz kol. Krzysztof Baryła.
   Opolski Bank Żywności reprezentowali: Prezes Jan Burniak, Dyrektor Biura Edward Ambicki, Magazynier Jan Rybicki oraz Księgowa Grażyna Jabłońska.

Czytaj więcej »