Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

VIII Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

7 listopada 2022 r. w głównej sali Sejmu RP odbyła się VIII sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. W tym jakże ważnym wydarzeniu uczestniczyło kilkuset uczestników z całego kraju, w tym także przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
   Obywatelski Parlament Seniorów (OPS) to apolityczne, neutralne religijnie i światopoglądowo ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, reprezentujące interesy 9 milionów seniorów w Polsce. OPS jest unikalną formą aktywności i uczestnictwa osób starszych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, inspirowania kierunków polityki senioralnej oraz konstruktywnego dialogu z podmiotami życia publicznego w kształtowaniu sytuacji i godnego życia seniorów.

Czytaj więcej »

DOBRE I ZŁE WIEŚCI Z OLSZTYNA

W olsztyńskiej organizacji ZŻWP wiele się ostatnio dzieje, ale nie wszystkie wieści o tych działaniach są pomyślne. Oprócz tradycyjnego uczestnictwa ze sztandarem w uroczystościach i obchodach świąt  państwowych i wojskowych, są też wydarzenia przykre.
   Na pewno dobrą wiadomością jest to, że w okresie letnim członkowie olsztyńskich kół wykupili cegiełki na kwotę 500 zł i przekazali ja Fundacji Pomocy Emerytów i Rencistom Wojskowym. Następna transza cegiełek w drodze. - W akcji tej szczególnie wyróżniły się koła nr 19 (prezes kpr. Mieczysław Tomaszewski), 21 (st. brygadier Maciej Jasiński) i 29 (mjr Roman Wiśniewski) oraz kilku członków Stowarzyszenia Oficerów 15 DZ - powiedział skarbnik ZW ZŻWP w Olsztynie st. chor. sztab. Krzysztof Michalak, członek koła nr 29.
    Drugą dobrą wiadomością jest to, że 3 listopada 2022 r. wręczono wreszcie (z powodu pandemii z opóźnieniem) związkowe odznaczenia przyznane prezydentowi Olsztyna, dr. Piotrowi Grzymowiczowi. Krzyż Złoty „Za Zasługi dla ZŻWP”  przekazał mu prezes ZW płk Albin Polechoński, a jego zastępca i członek ZG ZŻWP  st. bryg. PSP Maciej Jasiński - Krzyż Złoty z Gwiazdą „Za Zasługi dla ZŻWP”.

Czytaj więcej »

Jarosławiec – 2022. To był kolejny naprawdę piękny Weekend

Dziś to już historia. Centrum Rehabilitacji, Wypoczynku i Rekreacji „ARKA” w dniach 22 - 24 października 2022 r. był pełen gości, bowiem w tych dniach wyznaczyli sobie po rocznej przerwie spotkanie weterani i rezerwiści ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z rejonu słupskiego oraz sympatycy 36 Pomorskiego Pułku Artylerii i 7 drt stacjonującego kiedyś w Złocieńcu, a następnie w Stargardzie i Choszcznie oraz „Klan Detmerów”, a był to: „XX  Weekend Weterana i Rezerwisty”, „XIV Spotkanie Sympatyków 36pa”, „IV Spotkanie Przyjaciół 7 drt” oraz „II Spotkanie rodzinne Klanu Detmerów”.
   Organizatorem spotkania był Komitet Organizacyjny z Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku, pod dowództwem  ppłk. w st. spocz. Romualda Detmera z udziałem lekkim st. chor. sztab. w st. spocz. Stanisława Chwałkowskiego. To dzięki ich staraniom i pełnej determinacji mogliśmy się spotkać nad pięknym polskim Bałtykiem i spędzić ze sobą niezapomniane weekendowe chwile.

Czytaj więcej »

Prenumerata „Głosu Weterana i Rezerwisty” na 2023 r.

Przedstawiamy zasady prenumeraty oraz dystrybucji „Głosu Weterana i Rezerwisty” na 2023 r.

Czytaj więcej »

95 LAT PUŁKOWNIKA KAZIMIERZA KORECKIEGO

Kazimierz Korecki to znany kłodzczanin: emerytowany oficer WP, społecznik, działkowiec. Urodził się 29 listopada 1927 r. w Tuczempach, pow. Jarosław, w przeszłości tzw. Galicji. Ze względu na biedę mówiono - „Nędza galicyjska”. Wychował się z dziewięciorgiem rodzeństwa. Ma troje dzieci, czworo wnucząt i pięcioro prawnucząt.

Czytaj więcej »

INAUGURACYJNE POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZŻWP XI KADENCJI

W dniu 27 września 2022 r. w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego XI kadencji. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Związku płk Marek Bielec.
   W posiedzeniu uczestniczyli także: Honorowy Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała oraz Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej płk Jan Żmijewski.

Czytaj więcej »

Uroczystości pod pomnikiem poległych absolwentów 2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty w Lublinie

W tym roku minęło 78 lat od daty utworzenia w Lublinie 2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty. Rozkaz o sformowaniu 2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty podpisał w dniu 20 września 1944 r. Naczelny Dowódca Wojska Polskiego gen. broni Michał Rola-Żymierski.
    W 1978 r. żyjący absolwenci 2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty ufundowali pomnik poświęcony ich kolegom, którzy polegli na polach bitewnych II wojny światowej.
    23 września 2022 r. Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Lublinie zorganizował, pod tym pomnikiem, uroczystość upamiętniającą poległych absolwentów oraz rocznicę utworzenia Szkoły.

Czytaj więcej »

78. ROCZNICA WYZWOLENIA PRAGI

14 września przypada rocznica wyzwolenia prawobrzeżnej Warszawy. 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki działająca w składzie 125 Korpusu Armijnego (AR) na kierunku głównego uderzenia, przełamała obronę niemiecką i po czterech dniach dni walk wyszła na wschodni brzeg Wisły w rejonie mostu Kierbedzia. W walkach tych straciła 1792 żołnierzy i oficerów, w tym 310 zabitych i zaginionych, 1482 rannych. Inne źródła podają większe straty (2004 żołnierzy, w tym 524 poległych i zmarłych z ran).
    W 78. rocznicę tych wydarzeń, przy Pomniku Kościuszkowców zebrali się przedstawiciele Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP, stowarzyszeń zrzeszających byłych żołnierzy, uczniowie klasy mundurowej jednej z pobliskich szkół, władz dzielnicy Praga-Północ, a także poseł Andrzej Rozenek (jako jedyny z polityków), aby oddać hołd żołnierzom 1. AWP biorącym udział w krwawych walkach o Warszawę. Wśród nich była delegacja Koła nr 28 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki, która u stop pomnika złożyła wiązankę kwiatów.

Czytaj więcej »

Koło nr 34 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ze Starogardu Gdańskiego wsparło mieszkańców Borysławia

11 sierpnia 2022 r. podczas wizyty w Starogardzie Gdańskim, mer partnerskiego miasta Borysław Ihor Jaworski dziękował za okazaną przez nas pomoc w czasie wojny w Ukrainie. Starogard pomagał i robi to nadal. Kilka dni wcześniej Koło nr 34 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ze Stargardu Gdańskiego wpłaciło na rzecz naszego partnerskiego miasta darowiznę.
 - Wszystkich nas mocno dotyka trwająca wciąż wojna w Ukrainie. Wydarzenia zza naszej wschodniej granicy są dla nas bolesne tym bardziej dlatego, że mamy tam przecież przyjaciół - partnerskie miasto Starogardu Gdańskiego - Borysław. Jednogłośnie postanowiliśmy w naszym kole wesprzeć ich darowizną. Mamy nadzieję, że pomoże im ona chociaż w jakimś stopniu - powiedział ppłk Czesław Kosianowicz, prezes Koła 34 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
   Za ten gest członkom Koła podziękował Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak.  - Proszę przyjąć moje serdeczne podziękowania za wsparcie, jakie okazali Państwo naszemu partnerskiemu miastu Borysław w Ukrainie. Środki, które wpłacili Państwo na specjalnie utworzone konto z pewnością pomogą mieszkańcom Borysławia przetrwać ten trudny czas. Utwierdzą ich także w przekonaniu, że zawsze mogą na nas liczyć i gdy tylko zajdzie taka potrzeba wyciągniemy pomocną dłoń - w liście gratulacyjnym napisał Prezydent Miasta.

Czytaj więcej »

FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY SŁUŻB MUNDUROWYCH i ICH SYMPATYKÓW SIERADZ 2022

W dniu 15 września 2022 r. od godziny 16.00 na terenie Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji i restauracji „Przystań” odbył się po raz kolejny „Festyn Sportowo-Rekreacyjny Służb Mundurowych i Ich Sympatyków” w Sieradzu. W festynie udział wzięli członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koła nr 1 i  2 oraz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. Wśród gości zaproszonych byli: wiceprezydent Sieradza Rafał Matysiak i proboszcz parafii garnizonowej ks. ppłk Tomasz Paroń.
    Głównym organizatorem festynu był Zarząd Rejonowy ZŻWP i Koła w Sieradzu z ich prezesami ppłk. Januszem Marciniakiem i ppłk. Marianem Frajtakiem.
   Otwarcia festynu dokonał tradycyjnie Prezes ZR ZŻWP w Sieradzu wraz z pozostałymi prezesami stowarzyszeń: Leonardem Klimczakiem, Zbigniewem Sośnickim i Piotrem Wilczyńskim.

Czytaj więcej »