Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

 

DZIĘKUJEMY !!!

 

Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego uprzejmie informuje, że w ramach przekazywania przez podatników 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek bankowy Zarządu Głównego (konto OPP) wpłynęła kwota 104.115,74 zł.

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Środki finansowe pozyskane w ramach darowizny 1 % podatku zostaną przekazane, zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z dnia 15 września 2015 r., do dyspozycji poszczególnych struktur Związku.

Z wyrazami szacunku
    Zarząd Główny ZŻWP 

„Głos Weterana i Rezerwisty”

Sierpień 2020 r.

 

SZANOWNI CZYTELNICY I SYMPATYCY
„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”


Serdecznie zapraszamy do sierpniowego numeru „Głosu Weterana i Rezerwisty”, w którym m. in. przeczytacie:

1. „Bitwa 1920 - fenomen intelektu wojskowego” - rozważania i propozycje Redaktora Naczelnego związane z 100. rocznicą „Bitwy Warszawskiej”. Warte zastanowienia.
    2. „Bitwa Warszawska 1920” - gen. Puchała w kolejnym artykule  przedstawia okoliczności, przebieg i rezultat bitwy, która zadecydowała o losie Polski. Dla miłośników historii i nie tylko.
   3. „Aktualne problemy polskiej racji stanu” - ciekawe opracowanie płk. prof. dr. hab. Kazimierza Łastawskiego przybliżające najważniejsze zagadnienia tego problemu. Warto przeczytać.
   4. „Co po wyborach” - analiza i prognoza płk. Henryka Budzyńskiego  rozwoju  sytuacji po wyborach prezydenckich. Do zastanowienia.
   5. „Glos w dyskusji przedzjazdowej” - ppłk Zbigniew Drozdek zaprasza do dyskusji przed XII Krajowym Zjazdem Delegatów. Lektura obowiązkowa.

Ponadto

1. „Solidarność i bylejakość” - uwagi prezesa Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym dotyczące wniosków o pomoc. Do zastanowienia.
   2. „Niepokoje w Stanach Zjednoczonych” - ocena sytuacji w USA przez prof. Longina Pastusiaka. Nie wymaga rekomendacji.
   3. „Samotność osób starszych” - płk lek. Piotr Białokozowicz radzi seniorom jak dawać sobie radę z problemami starości.  Nie tylko dla seniorów.
   4. „Zdrowy żołnierz, dzielny żołnierz” - płk Henryk Budzyński, z przymrużeniem oka, wyjaśnia co w niedawnej przeszłości decydowało o  zdrowiu żołnierzy i sile bojowej wojska.

a także:

1. Ludzie Związku.
     2. Kalejdoskop - z życia Związku.
     3. Kącik kulturalny.
     4. Odeszli na wieczną wartę.

Zachęcamy Czytelników i Sympatyków Głosu Weterana i Rezerwisty do dzielenia się z nami swymi przemyśleniami. Najciekawsze znajdą miejsce na łamach „Głosu Weterana i Rezerwisty”.

Wydawca
     GWIR Sp. z o.o.

 


 

Prośba o pomoc 

w poszukiwaniu

materiałów

o kobietach

zasłużonych

dla naszego kraju


Poniżej prezentujemy kopię pisma Prezes Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, Pani Doroty Zawackiej-Wakarecy, zawierającą prośbę o pomoc w poszukiwaniu materiałów o kobietach zasłużonych dla naszego kraju. 

Materiały te będą wykorzystane w ramach realizacji programu „Nasze matki, babki, siostry… zapomniane bohaterki w walce o niepodległość Polskich na frontach I i II wojny światowej”.

Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP na posiedzeniu doraźnym uznało za celowe przychylenie się do prośby Fundacji.

 

 


 

WYBORY

PREZYDENTA

RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ - II TURA


13 lipca 2020 r. Państwowa Komisja Wyborcza podała, że Andrzej Duda zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Prezydent otrzymał 51,03 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski 48,97 proc.

Głosowało ponad 20 milionów uprawnionych. To najwyższa frekwencja w XXI w. Kandydaci zdobyli po ponad 10 mln głosów, jest to najmniejsza różnica w prezydenckich wyborach w III RP.

Frekwencja wyniosła 68,18 proc.

Na konferencji prasowej Sylwester Marciniak, szef PKW przekazał wyniki głosowania na podstawie danych ze wszystkich 27 tys. 229 obwodowych komisji wyborczych.

Jak powiedział szef PKW Andrzej Duda uzyskał 51,03 proc. Głosów, a Rafał Trzaskowski - 48,97 proc.

Szef PKW ponadto przekazał, że osób uprawnionych do głosowania było 30 268 460.

Karty do głosowania wydano 20 047 543 osobom, zaś liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika wyniosła 21 210, a liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyniosła 584 751 osób.

Pakiety wyborcze wysłano 704 111 osobom, zaś koperty zwrotne otrzymano od 614 631 osób.
    Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu wyniosła 18 990.
   Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było prawidłowo wypełnione lub podpisane przez wyborcę wyniosła 629.
    Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania wyniosła 1 364.
   Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania wyniosła 523.
   Liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny wyniosła 593 269.

Liczba kart do głosowania wyjętych z urny wyniosła 20 638 904, - w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania wyniosła 593 022.

Liczba kart nieważnych wyniosła 2 269, zaś liczba kart ważnych wyniosła 20 636 635.

Frekwencja wyniosła 68,18 proc.

Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na obu kandydatów wyniosła 20 458 911, czyli 99,14 proc.

Liczba głosów nieważnych wyniosła 177 724, tj. 0,86 proc., w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska obu kandydatów 102 453, z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 75 271.

- Wybory okazały się zwycięstwem wszystkich polskich obywateli, którzy 12 lipca ustanowili rekord frekwencji w wyborach prezydenckich w XXI wieku - podkreślił szef PKW Sylwester Marciniak.

Uroczystość wręczenia uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wyników wyborów prezydenckich odbyła się 21 lipca 2020 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Źródło: PKW

 

Poniżej przedstawiamy obwieszczenie PKW o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako plik .pdf

 


 


 

USTAWA

z dnia 19 czerwca 2020 r.

o dopłatach do

oprocentowania kredytów

bankowych udzielanych

przedsiębiorcom dotkniętym

skutkami COVID-19

oraz o uproszczonym

postępowaniu

o zatwierdzenie układu

w związku z wystąpieniem

COVID-19


(tarcza antykryzysowa 4.0)

 

„W Y C I Ą G”

 

Art. 28. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 oraz z 2020 r. poz. 695) w art. 10 po ust. 1e dodaje się ust. 1f w brzmieniu:

„1f. Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.”.

 


 

Numery archiwalne

„Głosu Weterana i Rezerwisty”

 

SZANOWNI CZYTELNICY I SYMPATYCY
„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Związku, pod zakładką GWIR Sp. z o.o.,  udostępniane są tegoroczne archiwalne numery „Głosu Weterana i Rezerwisty”.


Zapraszamy do lektury!

 

Pragniesz wejść bezpośrednio na tą podstronę kliknij na poniższy obrazek

 


 


 

AKTUALNOŚCI

W WALCE

Z KORONAWIRUSEM

 

Cały pakiet aktualnych informacji dotyczących walki z COVID-19.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

Wystarczy kliknąć na poniższy obrazek i przeniesiemy się na stronę internetową https://www.gov.pl/web/koronawirus


  


 

APEL

PREZESA

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO


 

 


 

Walka z koronawirusem to poważny egzamin nie tylko dla naszego państwa, ale także dla całej naszej społeczności związkowej.

Potrafimy przecież sobie pomagać. Jesteśmy także wrażliwi na los naszych najsłabszych koleżanek i kolegów, szczególnie osób samotnych oraz niepełnosprawnych. To oni obecnie są w najtrudniejszej sytuacji, gdyż muszą być izolowani od koronowirusa, ale nie możemy ich wyalienować z naszej społeczności związkowej.

Dlatego osoby zajmujące się problematyką socjalno-zdrowotną ZŻWP muszą przejść do działań bardziej intensywnych. Z uwagi na fakt, że osoby starsze muszą ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych, starajmy się im pomóc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Wystarczy, aby każdy z nas zapytał (lub zadzwonił) do znanej koleżanki (lub kolegi), co może dla nich zrobić, to nie tylko wykaże się wielką wrażliwością i solidarnością, ale także może okazać się dla nich ogromną pomocą.

Musimy ten egzamin zdać i pokonać epidemię! Powodzenia!

 


 

Poniżej dla ułatwienia, przedstawiamy szybki dostęp do instytucji, które na bieżąco informują o aktualnym stanie zagrożenia epidemicznego.


Wystarczy kliknąć na poszczególny obrazek i przeniesiemy się na konkretną stronę internetową.

 

 

 

 


 

1% podatku

na rzecz

Związku Żołnierzy

Wojska Polskiego

 

Tą drogą pragniemy gorąco podziękować wszystkim koleżankom i kolegom, przyjaciołom wraz z sympatykami, którzy przekazywali 1% podatku na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Ten wielki gest świadczy o tym, że pragniecie dalej wspierać naszą organizację.

Z wyrazami szacunku
     Zarząd Główny ZŻWP

 Pamiętajcie !!!

Przekazując 1% swojego podatku dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego realnie nie straciłeś żadnych pieniędzy.

Musiałeś i tak oddać państwu należny podatek, włącznie z tym 1%. W ten sposób tylko wskazałeś, na co mają zostać wykorzystane twoje pieniądze.

Jeśli tego nie zrobiłeś państwo samo zadecydowało, na co przeznaczyć twój 1%.

Dlatego warto było mieć wpływ (choćby 1%-owy) na to, jak zostanie wykorzystany twój podatek.

Z góry serdecznie dziękujemy !!!

 


 

Prenumerata

„Głosu Weterana i Rezerwisty”

na 2020 r.

 

SZANOWNI CZYTELNICY GŁOSU WETERANA I REZERWISTY

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 r. wydawaniem oraz dystrybucją „Głosu Weterana i Rezerwisty” zajmować się będzie nowo powołana spółka GWIR Sp. z o.o.

Z powodu wzrostu kosztu druku oraz opłat pocztowych, muszą ulec zmianie zasady prenumeraty naszego czasopisma.

 

Koszty prenumeraty GWIR:  

 

PRENUMERATA

Indywidualna:
     1 egz. - 10 zł. brutto/egz. = 120 zł. brutto/rok

Zbiorowa:
     2 -3 egz. - 8 zł. brutto/egz. = 96 zł. brutto/1 egz./rok x ilość egzemplarzy
     4 egz. i więcej 7 zł. brutto/egz. = 84 zł. brutto/1 egz./rok x ilość egzemplarzy

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wygasa możliwość zamawiania elektronicznej wersji „Głosu Weterana i Rezerwisty”.

Zachęcamy czytelników „Głosu Weterana i Rezerwisty” do prenumeraty zbiorowej. Przy dokonywaniu wpłaty należy podać dane adresowe odbiorcy.  

 

Wpłaty na  prenumeratę „Głosu Weterana i Rezerwisty” po 1 stycznia 2020 r. należy dokonywać na rachunek bankowy spółki:

GWIR Sp. z o.o. ul. Myśliborska 26, lok. 3, 03-185 Warszawa.
 
nr   30 1240 6074 1111 0010 9401 4980

z dopiskiem prenumerata …… egzemplarzy „Głosu Weterana i Rezerwisty”.  

 

Informujemy, że dotychczasowe wpłaty dokonywane na konto spółki Vets&Army Sp. z o.o. w likwidacji przekazane zostaną na właściwy rachunek bankowy.

Jednocześnie uprzejmie prosimy Szanownych Czytelników, którzy dokonali wpłat na prenumeratę  na  2020  r.  na  starych  zasadach,  o  dokonanie  dopłaty do  wysokości podanych wyżej.  

Z poważaniem:
    Zarząd GWIR sp. z o.o.

 


 

ODPOWIEDŹ

Ministerstwa

Obrony Narodowej

dotyczącą zawarcia

nowego porozumienia

z ZŻWP

 

Poniżej zamieszczamy pełną treść odpowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej, która dotyczy zawarcia nowego porozumienia pomiędzy Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego i Ministerstwem Obrony Narodowej.

 

Poniżej przedstawiamy treść odpowiedzi  jako plik .pdf.

 

 


 

CENTRUM

MONITOROWANIA

SKUTKÓW

USTAW REPRESYJNYCH

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapowiedzią złożoną w dniu 26 marca 2018 r. na konferencji prasowej przed Pałacem Prezydenckim, powołane zostało Centrum Monitorowania Skutków Ustaw Represyjnych. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Centrum została Pani Monika Jaruzelska, a jej zastępcą Prezes Związku - płk Marek Bielec. Bieżącą pracą Centrum kierować będzie Sekretarz Generalny ZG ZŻWP płk Henryk Budzyński. Ponadto w skład Komitetu Organizacyjnego weszli: poseł do PE  Pan Janusz Zemke, płk Miłosz Biały oraz płk Stanisław Kalski.
     Centrum posiada stronę internetową (www.cmsur.pl). Pytania do Centrum możesz kierować za pomocą formularza kontaktowego na w/w stronie internetowej (zakładka KONTAKT). Ponadto od poniedziałku do czwartku, pod telefonem (+48) 727 008 002, w godzinach 9.00 – 13.00 pełnione będą  dyżury w Biurze Centrum.
     Celem działania Centrum będzie gromadzenie i ewidencjonowanie przypadków działań represyjnych, nagłaśnianie ich skutków w mediach, a także udzielanie porad osobom dotkniętym skutkami obu ustaw.