Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

 

„Głos Weterana i Rezerwisty”

numer 4 (382) Kwiecień 2021 r.

 

SZANOWNI CZYTELNICY I SYMPATYCY
„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”

Zapraszamy do kwietniowego numeru „Głosu Weterana i Rezerwisty”, w którym m. in. przeczytacie:

1. „Demobilizacja państwa” - rozważania redaktora naczelnego Marka Bielca na temat obniżania zdolności obronnych państwa. Godne zastanowienia.

2. „Kulisy sprawy katyńskiej” - niezwykle interesujące opracowanie Franciszka Puchały o ujawnianiu prawdy nie tylko o mordzie katyńskim. Nie tylko dla miłośników historii.

3. „Druga emerytura - zasadzki i pułapki” - Henryk Budzyński radzi jak uniknąć kłopotów przy ubieganiu się o drugą emeryturę z systemu powszechnego. Nie tylko dla zainteresowanych.

4. „Jak to robimy w spożywczaku?” - wicedyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi pani Ewa Zdziemborska- Jatczak dzieli się uwagami jak radzić sobie z wychowaniem młodzieży w duchu miłości do kraju, w warunkach nauki zdalnej. Do wykorzystania w działalności związkowej.

5. „Aktywnym i kreatywnym łatwiej” - Adam Cichosz prezentuje bogatą współpracę między krakowskimi kołami nr 18 ZŻWP oraz nr 8 ZPS. Do wykorzystania i naśladowania.

Ponadto

1. „1 % - czas na zrzutkę” - prezes Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym Ryszard Maluta zachęca do przekazywania 1 % podatku dla Związku oraz Fundacji. Warto przeczytać i zastosować się do apelu.

2. „Koronawirus, objawy i leczenie. cz. 1” - lek. Piotr Białokozowicz radzi jak postępować w przypadku „złapania” koronawirusa.

3. „Jak to z dyscypliną drzewiej bywało” - Henryk Budzyński, z lekkim przymrużeniem oka, przedstawia dawniejsze sposoby utrzymania dyscypliny w wojsku. Nie do zastosowania w warunkach obecnych.

a także:

1. Wielcy Ludzie Związku.
     2. Nieco historii.
     3. Kącik kulturalny
     4. Wydarzenia z życia Związku.
     5. Odeszli na wieczną wartę.

Zachęcamy Czytelników i Sympatyków „Głosu Weterana i Rezerwisty” do dzielenia się z nami swymi wspomnieniami i przemyśleniami. Najciekawsze znajdą miejsce na łamach „Głosu Weterana i Rezerwisty”.

Wasz Wydawca
     GWIR Sp. z o.o.

 


 

1% podatku

na rzecz

Związku Żołnierzy

Wojska Polskiego -

organizacji pożytku

publicznego (OPP)

 

Tą drogą pragniemy gorąco prosić koleżanki i kolegów, przyjaciół wraz z sympatykami, aby przekazali 1 % podatku na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Ten wielki gest świadczy o tym, że będziecie wspierać naszą organizację.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego (KRS: 0000141267), która:
    1) Broni praw i interesów oraz honoru i godności byłych i obecnych żołnierzy oraz ich rodzin;
    2) Kultywuje tradycje walk niepodległościowych oraz czyn zbrojny żołnierza polskiego na różnych frontach walk;
    3) Organizuje opiekę dobro-sąsiedzką, wolontariat i koleżeńską samopomoc dla osób chorych i niedołężnych, ich współmałżonkom, a także pomoc dla osób żyjących w niedostatku i dotkniętych klęskami żywiołowymi;
   4) Działa na rzecz upowszechniania wiedzy i umiejętności przydatnych dla obronności kraju;
    5) Podejmuje działania na rzecz integracji żołnierzy i funkcjonariuszy różnych służb mundurowych.

Szanowni Państwo!

Możecie skorzystać z okazji i już dziś wesprzeć naszą działalność statutową. W jej realizację wkładamy własne siły i środki, lecz ze względu na potrzebę rozszerzenia obszaru naszego działania gorąco wierzymy, że udzielone przez Państwo wsparcie finansowe umożliwi zrealizowanie powyższych celów i będzie wkładem w rozwój i przyszłość naszej organizacji.
     Liczymy na Was. Dziękujemy także za dotychczasowe wsparcie.

Wszelkie pytania można kierować również na adres mailowy: zzwp@op.pl oraz ezzwp@zzwp.pl.

Pokładając nadzieję na Państwa przychylną reakcję na nasz apel, podajemy nr konta, na które można dokonywać wpłaty:

63 1240 6104 1111 0000 4787 3928

 

X     X     X

 

Pamiętaj !!!

 

Nie daj zarobić fiskusowi, przekaż 1 % podatku dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Wypełnij PIT-OP i wyślij go do Twego Urzędu Skarbowego.

Przekazując 1% swojego podatku dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego realnie nie tracisz żadnych pieniędzy. Musisz i tak oddać państwu należny podatek, włącznie z  tym 1%. W ten sposób tylko wskażesz, na co mają zostać wykorzystane twoje pieniądze.

Jeśli tego nie zrobisz państwo samo zadecyduje, na co przeznaczyć twój 1%.

Dlatego warto mieć wpływ (choćby 1%-owy) na to, jak zostanie wykorzystany twój podatek.

Z góry serdecznie dziękujemy !!!

Zarząd Główny ZŻWP

 

 

 

 


 


  

INFORMACJA

w sprawie szczepień

przeciwko koronawirusowi

COVID-19

Od dnia 25 stycznia 2021 r. rozpoczęły się bezpłatne  szczepienia seniorów przeciwko koronawirusowi.

SZCZEPIENIA SĄ DOBROWOLNE I DARMOWE.

Od 15 stycznia 2021 r. ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat.

Od 22 stycznia 2021 r. mogą się zarejestrować osoby powyżej 70. roku życia.

Procesu rejestracji można dokonać na kilka sposobów:

-  zapisać się bezpośrednio u swojego lekarza rodzinnego, konieczna będzie osobista wizyta u lekarza, który nam wystawi e-skierowanie;

- zadzwonić na specjalnie uruchomioną infolinię Narodowego Programu Szczepień (989 lub 22 62 62 989);

- zapisać się przez Internetowe Konto Pacjenta na stronie internetowej 

www.pacjent.gov.pl.

Dla jego założenia potrzebny będzie dostęp do Internetu oraz tzw. profil zaufany.

Profil  zaufany  to  bezpłatne  narzędzie  cyfrowe,  dzięki  któremu  można potwierdzać swoją tożsamość w Internecie oraz składać podpis zaufany.

Posiadając profil zaufany można załatwić wiele spraw nie wychodząc z domu. Profil ten można założyć za pośrednictwem swojego banku lub poprzez platformę internetową:

www.obywatel.gov.pl.

Skierowanie to będzie na nas  czekać w systemie 60 dni. Jeśli nie zgłosimy się na czas, albo nie ma nas w systemie, to takie elektroniczne skierowanie będzie mógł wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Szczegółowy program zapisów i szczepień publikowany będzie w mediach.

Posiadając e-skierowanie będzie można zapisać się na konkretny termin szczepienia:
   - telefonicznie poprzez całodobową Infolinię Narodowego Programu Szczepień 989; do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego; w tym systemie można się zapisać do dowolnego punktu szczepień na terenie całego kraju;
   -  bezpośrednio  w  punkcie  szczepień  (wykaz  punków  szczepień  na  stronie:

www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien;

- za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta na portalu:

pacjent.gov.pl;

system zaproponuje pięć terminów szczepień w punkach w pobliżu miejsca zamieszkania.

Podczas umawiania się na szczepienie nie trzeba posiadać numeru e-skierowania, ponieważ wystarczające będzie podanie swoich danych osobowych. System automatycznie zweryfikuje ważność e-skierowania.

Po umówieniu się dostaniemy na telefon komórkowy powiadomienie SMSem z informacją o miejscu i terminie szczepienia. Na dzień przed wizytą przyjdzie jeszcze jeden SMS z przypomnieniem (powiadomienie przyjdzie tylko SMS-em; innej możliwości nie ma).

Ponieważ szczepionka podawana jest w dwóch dawkach, od razu zostaniemy zapisani na dwie wizyty. Druga powinna się odbyć po 3 tygodniach od pierwszej. O tej drugiej wizycie też przypomni SMS.

Kiedy przyjdziemy na szczepienie, najpierw zbada nas lekarz i sprawdzi, czy nie ma przypadkiem jakichś przeciwskazań (tak się robi w przypadku wszystkich szczepień).

Po szczepieniu dostaniemy zaświadczenie, a informacja o tym będzie wprowadzona do karty pacjenta.

Informacje powyższe podano na podstawie dokumentu: Narodowy Program Szczepień - wg stanu na dzień 12 stycznia 2021 r.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.gov.pl/web/szczepimysie.

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO

 

X     X     X

 

Zbliża się termin rozpoczęcia przeciwko koronawirusowi Covid-19.

Domniemywać należy, że wielu członków Związku oraz ich rodzin będzie chciało się zaszczepić.

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie powyższej informacji wśród członków Związku wszelkimi dostępnymi środkami: pocztą elektroniczną, poprzez umieszczenie na stronach i profilach internetowych zarządów i kół, poprzez wydrukowanie (skopiowanie) i wrzucenie do skrzynek pocztowych lub osobiste doręczenie.

Wskazane jest również udzielenie pomocy Koleżankom i Kolegom, którzy nie mają dostępu do Internetu  w zapisaniu się do szczepienia.

Bądźmy solidarni i pomóżmy sobie nawzajem.

 


 

WSTĄP

DO

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

 

 


 

PRENUMERATA

„Głosu Weterana i Rezerwisty”

na 2021 r.

 


 


 

BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT

 

   Informujemy, że w związku ze wzrostem zagrożenia koronawirusem i wprowadzeniem w Warszawie, w dniu 17 października 2020 r., czerwonej strefy zagrożenia, od dnia 19 października 2020 r. Biuro Związku będzie pracować w trybie zdalnym.


   Wyjątkowo we wtorki i czwartki, w godzinach 9.00 ÷ 13.00, w Biurze będą pełnione dyżury.


   Kontakt za pomocą poczty elektronicznej na adres zzwp@op.pl oraz telefoniczny na numery opublikowane na zakładce „Adresy związkowe i dane kontaktowe”.

 


 

AKTUALNOŚCI

W WALCE

Z KORONAWIRUSEM

 

Cały pakiet aktualnych informacji dotyczących walki z COVID-19.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

Wystarczy kliknąć na poniższy obrazek i przeniesiemy się na stronę internetową https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

 


 

 

Kryterium „służby na rzecz totalitarnego państwa” określone w art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 723) powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka.

 

Pragniesz poznać uzasadnienie uchwały, kliknij na poniższy obrazek!!

 

 


 

 

APEL

PREZESA

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

 

 


 

Walka z koronawirusem to poważny egzamin nie tylko dla naszego państwa, ale także dla całej naszej społeczności związkowej.

Potrafimy przecież sobie pomagać. Jesteśmy także wrażliwi na los naszych najsłabszych koleżanek i kolegów, szczególnie osób samotnych oraz niepełnosprawnych. To oni obecnie są w najtrudniejszej sytuacji, gdyż muszą być izolowani od koronowirusa, ale nie możemy ich wyalienować z naszej społeczności związkowej.

Dlatego osoby zajmujące się problematyką socjalno-zdrowotną ZŻWP muszą przejść do działań bardziej intensywnych. Z uwagi na fakt, że osoby starsze muszą ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych, starajmy się im pomóc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Wystarczy, aby każdy z nas zapytał (lub zadzwonił) do znanej koleżanki (lub kolegi), co może dla nich zrobić, to nie tylko wykaże się wielką wrażliwością i solidarnością, ale także może okazać się dla nich ogromną pomocą.

Musimy ten egzamin zdać i pokonać epidemię! Powodzenia!

 


 

Poniżej dla ułatwienia, przedstawiamy szybki dostęp do instytucji, które na bieżąco informują o aktualnym stanie zagrożenia epidemicznego.

 

Wystarczy kliknąć na poszczególny obrazek i przeniesiemy się na konkretną stronę internetową.

 

 

 

 


 

ODPOWIEDŹ

Ministerstwa

Obrony Narodowej

dotyczącą zawarcia

nowego porozumienia

z ZŻWP

 

Poniżej zamieszczamy pełną treść odpowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej, która dotyczy zawarcia nowego porozumienia pomiędzy Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego i Ministerstwem Obrony Narodowej.

 

Poniżej przedstawiamy treść odpowiedzi  jako plik .pdf.

 

 


 

CENTRUM

MONITOROWANIA

SKUTKÓW

USTAW REPRESYJNYCH

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapowiedzią złożoną w dniu 26 marca 2018 r. na konferencji prasowej przed Pałacem Prezydenckim, powołane zostało Centrum Monitorowania Skutków Ustaw Represyjnych. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Centrum została Pani Monika Jaruzelska, a jej zastępcą Prezes Związku - płk Marek Bielec. Bieżącą pracą Centrum kierować będzie Sekretarz Generalny ZG ZŻWP płk Henryk Budzyński. Ponadto w skład Komitetu Organizacyjnego weszli: poseł do PE  Pan Janusz Zemke, płk Miłosz Biały oraz płk Stanisław Kalski.
     Centrum posiada stronę internetową (www.cmsur.pl). Pytania do Centrum możesz kierować za pomocą formularza kontaktowego na w/w stronie internetowej (zakładka KONTAKT). Ponadto od poniedziałku do czwartku, pod telefonem (+48) 727 008 002, w godzinach 9.00 – 13.00 pełnione będą  dyżury w Biurze Centrum.
     Celem działania Centrum będzie gromadzenie i ewidencjonowanie przypadków działań represyjnych, nagłaśnianie ich skutków w mediach, a także udzielanie porad osobom dotkniętym skutkami obu ustaw.