Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Galeria miejsc pamięci

Pomnik lotników w Pokrzywnicy

„W dniu 12 listopada 1968 r. o godz. 18.46…. w czasie kiedy pilot wykonywał lot po trasie na śmigłowcu SM-2 w NTWA  (nocy trudnych warunkach atmosferycznych)….śmigłowiec zderzył się z ziemią w rejonie m. Pokrzywnica.” - na podstawie książki „Polskie Lotnictwo Wojskowe 1945-2010” - Bellona 2011 r.

Zginęli wówczas:
Ppłk pil. Michał GRUDZIŃSKI
Kpt. lek. Henryk HENCZKA

Z inicjatywy naszego Koła nr 35 im 103 pl NJW MSW Związku Żołnierzy WP powstał projekt szczególnego oznaczenia i upamiętnienia miejsca, w którym w tragicznych okolicznościach nasi starsi Koledzy Lotnicy oddali życie wykonując swą ostatnią podniebną  misję.  
   W dniu 29 października 2021 r. na Cmentarzu Parafialnym w Pokrzywnicy odbyło się odsłonięcie Monumentu z Tablicą Pamiątkową poświęconą zmarłym lotnikom.

Czytaj więcej »

Szare Szeregi są wśród nas - Lublin

Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie.
                                                    Ks. kard. Stefan Wyszyński

24 września 2021 r. przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie odbyła się uroczystość symbolicznego odsłonięcia nagrobka poświęconego hm. Tadeuszowi Kozłowskiemu ps. „Jan” - pierwszemu komendantowi tajnej Chorągwi ZHP Szarych Szeregów w Lublinie (1939-1941), zamordowanemu w Auschwitz 23 września 1941 r. oraz ponownego odsłonięcia pomnika „Szare Szeregi są wśród nas” wzbogaconego o cokół z napisem o treści: W hołdzie Harcerzom Szarych Szeregów, Żołnierzom Armii Krajowej, Członkom Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział Lublin.
  Inicjatorem postawienia cokołu, jak i symbolicznego nagrobka był przewodniczący Oddziału Stowarzyszenia, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Stanisław Dąbrowski, który zapoznał zebranych z sylwetką komendanta Kozłowskiego.

Czytaj więcej »

Pomnik „Żołnierzom 2. Armii Wojska Polskiego” w Poznaniu

16 maja 2015 r. na poznańskiej Cytadeli uroczyście odsłonięto Pomnik „Żołnierzom 2. Armii Wojska Polskiego”. Monument przedstawia podrywających się do szturmu wojskowych. W uroczystościach wzięli udział kombatanci, rodziny żołnierzy, posłowie, przedstawiciele władz samorządowych oraz bardzo liczna rzesza członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na czele z Prezesem Związku gen. dyw. dr. Franciszkiem Puchałą.
    Przewodnicząca Komitetu Honorowego budowy pomnika europosłanka prof. Krystyna Łybacka podkreśliła wagę miejsca, w którym powstał monument.

Czytaj więcej »

Pomnik pamięci ofiar II Wojny Światowej w Zamościu

W 2004 roku z inicjatywą upamiętnienia 60. rocznicy zakończenia II wojny Światowej w Europie, do władz miasta Zamościa oraz zamojskich organizacji kombatanckich i weteranów wystąpił miejscowy Zarząd Rejonowy ZZWP.
   Na czele Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, w hołdzie poległym i pomordowanym mieszkańcom Ziemi Zamojskiej, stanął prezes Zarządu Rejonowego - ppłk Jozef Lichtoń.
   Przy wsparciu kombatantów, weteranów, członków ZŻWP, miejscowych przedsiębiorców i osób prywatnych, uroczystego odsłonięcia pomnika dokonano 8 maja 2005 roku, w 60. rocznicę zakończenia II wojny Światowej.

Czytaj więcej »

Pomnik Żołnierza Polskiego w Kłodzku

W 2004 roku z inicjatywy Zarządu Rejonowego ZBŻZiOR WP w Kłodzku i  kombatantów miasta Kłodzka zostaje powołany Społeczny Komitet Budowy Pomnika Żołnierza Polskiego. Przewodniczącym Komitetu zostaje Senator RP Kazimierz Dróżdż.
    3 maja 2005 r.  w Parku Sybiraków w Kłodzku, odsłonięto Pomnik Żołnierza Polskiego - pierwszy na ziemi kłodzkiej.

Czytaj więcej »

Pomnik 14 Kołobrzeskiego Pułku Zmechanizowanego w Tarnowie

Z inicjatywą budowy pomnika wystąpiło w 2001 r. Koło Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WOP im. 14 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty. Na czele Społecznego Komitetu Budowy Pomnika stanął płk Leopold Maruszewski.
    Projekt pomnika wykonał artysta plastyk Jerzy Martynów, a wykonał go w swoim zakładzie kamieniarskim Franciszek Machowski. Pomnik stanął u zbiegu ulic Szkotnik i Mościckiego, na terenie dawnych „koszar dolnych”, w których w latach 1947-1993 stacjonował pułk.

Czytaj więcej »

Tablica Pamiątkowa poświęcona żołnierzom Wojsk Ochrony Pogranicza poległym w ochronie granicy państwowej w latach 1945-1991 w Warszawie

Umieszczona na frontonie budynku Komendy Głównej Straży Granicznej (dawniej Dowództwa WOP) przy Al. Niepodległości 100b w Warszawie, tablica pamiątkowa poświęcona jest żołnierzom Wojsk Ochrony Pogranicza poległym w ochronie granicy państwowej w latach 1945-1991.
     Inicjatywa wykonania i wmurowania tablicy narodziła się w 2002 roku. Spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem przez członków organizacji zrzeszających byłych żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej. w tym m.in. Koła nr 42 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Warszawie.

Czytaj więcej »

Tablica Pamiątkowa poświęcona 5 Brygadzie Artylerii Armat w Bolesławcu

Po 50 latach istnienia w 2001 r. rozwiązana została stacjonująca w Głogowie 5 Brygada Artylerii Armat. Wszystkie tradycje, sztandar, pamiątki z Sali Tradycji 5 BA zostały przekazane do 23 Śląskiej Brygady Artylerii Armat w Bolesławcu.
     Wśród byłych żołnierzy brygady zrodził się pomysł o postawieniu w jednostce wojskowej w Bolesławcu pomnika ku pamięci żołnierzy - artylerzystów z Głogowa. Został on przyjęty z zadowoleniem przez byłych żołnierzy 5 Brygady Artylerii Armat będących w stanie spoczynku, w rezerwie i w czynnej służbie wojskowej służących w innych garnizonach. 

Czytaj więcej »

Tablica „Żołnierzom Ziemi Mieleckiej Poległym za Ojczyznę 1914 - 1918 1939 - 1945” w Mielcu

13 maja 1995 r. w 50 rocznicę zakończenia II wojny światowej członkowie Koła nr 1 ZBŻZ w Mielcu uczcili żołnierzy Ziemi Mieleckiej walczących w I i II wojnie światowej okolicznościową Tablicą Pamiątkową. Tablica została odsłonięta w Szkole Podstawowej nr 3 im. Wojska Polskiego mieszczącej się w Mielcu przy ul. Żeromskiego 30.

Czytaj więcej »

Tablica „W 60. rocznicę wybuchu II wojny światowej 1939 - 1945 Żołnierzom Wojska Polskiego poległym na ziemi mieleckiej” w Mielcu

1 września 1999 r. w 60 rocznicę wybuchu II wojny światowej uroczyście odsłoniliśmy Tablicę Pamiątkową, którą ufundowali członkowie Koła nr 1 w Mielcu.
    Tablica została odsłonięta na murze przykościelnym Bazyliki Mniejszej pw. św. Mateusza w Mielcu przy ul. bł. ks. Romana Sitki 3.

Czytaj więcej »