Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

ZDANIEM WETERANA

DYLEMATY POLSKIEJ RACJI STANU W LATACH OSIEMDZIESIĄTYCH XX WIEKU

„Racja stanu” to pojęcie o szerokim znaczeniu. W literaturze bywa używane zamiennie z takimi określeniami jak: „interes państwa”, „interes narodowy” lub „interes państwowo-narodowy”.
   W najbardziej lakonicznym ujęciu racja stanu obejmuje działania ukierunkowane na zmniejszenie zagrożeń i zwiększenie szans rozwojowych państwa. W literaturze polskiej pojęcie racja stanu określa najczęściej najżywotniejsze interesy wewnętrzne i zewnętrzne państwa realizowane przez jego konstytucyjne władze. 

Czytaj więcej »

TRADYCJE WYKORZYSTANIA SZTUKI W WYCHOWANIU ŻOŁNIERZY WP

Dzieje wojska są równocześnie dziejami narodu. W obu wymiarach stanowią organiczną niepodzielną jedność i całość. Ów silny związek losów narodu polskiego z historią oręża znajduje odbicie w naszej tysiącletniej kulturze i sztuce. Problematyka wojska i wojny znalazła swoje najpełniejsze odzwierciedlenie w pieśni, muzyce, literaturze oraz w malarstwie batalistycznym.

Czytaj więcej »

JEŃCY WOJENNI W PRUSKICH LASACH

Zbliża się już 79. rocznica zakończenia II wojny światowej. Odbędą się okolicznościowe mitingi, tu i ówdzie defilady, w mediach zostaną odklepane frazesy o wielkim zwycięstwie aliantów nad niemieckim faszyzmem. Ale akcenty na Zachodzie i Wschodzie będą różne. Bo jeden z tych aliantów, Rosja, niczego się nie nauczył i wokół szuka „faszystów” - tylko nie u siebie. W agresji na bliskiego sąsiada kopiuje nie tylko hitlerowskie Niemcy - morduje głównie ukraińskich cywilów: dzieci, kobiety i starców - głosząc wyższość rosyjskiego „kulturkampf”. Warto więc przypomnieć, jakim bestialstwem była tamta wojna - dla żołnierzy i ludności napadniętych krajów, także Rosjan i Ukraińców.

Czytaj więcej »

Czas na nowoczesny pakt solidarności międzypokoleniowej

W obliczu gwałtownie starzejącego się społeczeństwa świata i Europy już od kilku dekad podejmowano liczne działania aby zwrócić uwagę na ten problem i przygotować społeczeństwa do stawienia mu czoła. Polska jest jednym z państw Unii Europejskiej, przed którymi stoją największe wyzwania w kontekście starzenia się społeczeństw, dlatego niezbędne jest wyraźne stanowisko naszego kraju na rzecz seniorów - zarówno na forum UE, jak i ONZ.

Czytaj więcej »

APEL st. chor. sztab. Kazimierza KIEŁTYKI

Zbliża się 8 maja - 75 rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie.

Dzień radosny, dzisiaj może już mniej niż w 1945 r. - po prawie 2000 smutnych i ciężkich dniach wojny i okupacji. Wtedy, w maju kwitły bzy, a na gruzach Berlina powiewał nasz biało-czerwony sztandar.
   Dzień ten skłania do przypomnienia o tych, którzy jeszcze nie tak dawno przebywali wśród nas, Ci nasi wspaniali bliscy - ojcowie, dziadkowie, znajomi czy przyjaciele, żołnierze zmagań wojennych.

Czytaj więcej »