Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI MZW ZŻWP W 1. POŁOWIE 2023 ROKU „WIEMY GDZIE JESTEŚMY I WIEMY DOKĄD ZMIERZAMY”

„Sztandar to rzecz dziwna, zwykła materia złotem tkana, a jednak w życiu żołnierza przedstawia ona wartość wiadomego symbolu życiowej udręki żołnierskiej, jego dążeń i celów.
Przypomina dni jego chwały i sławy, jak również  jego bólów i niepowodzeń.”

                            Józef Piłsudski
                            Marszałek Polski

Okres ostatnich 2-3 lat to czas próby i realizacji zadań w warunkach ekstremalnych, pandemii, i braku wsparcia przez oficjalne władze MON. Wiele organizacji i stowarzyszeń kombatanckich popadło w stagnację, co było rzeczą zrozumiałą. Małopolski Zarząd Wojewódzki  ZŻWP, trudną sytuacje potraktował jak wyzwanie i motywację do jeszcze większego wysiłku i wytężonej pracy - „nie wstydź się jeżeli idziesz wolno, zastanów się jeżeli stoisz w miejscu”, było to nasze motto do działania. Wojsko jest częścią społeczeństwa, a my jako żołnierze którzy poświęcili dziesiątki lat służbie Ojczyźnie i Społeczeństwu, po odejściu z wojska nadal mamy wiele do zaoferowania dla społeczeństw lokalnych, gdzie mieszkamy, pracujemy i działamy społecznie.
    Jako największy sukces MZW ZŻWP osiągnięty w tym okresie to utworzenie dwóch nowych kół. Koło nr 14 „Szarotki” w oparciu o były Garnizon Wadowice i Koła ZŻWP w Myślenicach w oparciu o kadrę i sympatyków z Dobczyc i Myślenic.
   Drugim osiągnięciem Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP było znalezienie i zbudowanie formy i sposobu współpracy z samorządami lokalnymi, szkołami i środowiskiem akademickim. Taką formą okazała się działalność integracyjna, aby jednak przyciągnąć ludzi trzeba zaoferować coś interesującego, monotonne dyskusje wyczerpały treść która interesuje niewielką grupę ludzi.
   Przyjęliśmy formułę spotkań w oparciu o ideę upamiętnienia wydarzeń rocznicowych i patriotycznych w sposób interesujący dla wszystkich. Organizowane wystawy, koncerty, ciekawe prelekcje cieszą się wielką popularnością i stały się wizytówką działalności MZW ZŻWP w Krakowie i Małopolsce.
    Jesteśmy postrzegani jako  partner dla władz samorządów które widzą i doceniają naszą działalność, wyszliśmy z cienia jesteśmy  uczestnikami wydarzeń i uroczystości rocznicowych w mieście i województwie.
    W piśmie Zarządu Głównego ZŻWP „Wnioski ze sprawozdań” naszą działalność określono jako „nietypowe zamierzenia”, my natomiast naszą działalność, rozumiemy jako działania integrujące środowisko organizacji kombatanckich, organizując interesujące przedsięwzięcia, koncerty, wystawy, prelekcje zyskujemy zwolenników i zachęcamy ludzi do większego uczestniczenia w życiu związku.
    Rok 2023, jest dla Krakowa historycznie wyjątkowy, przyjęto, że jednym z priorytetów działalności w bieżącym  roku, będzie upamiętnienie historyczne dat związanych z naszym patronem Tadeuszem Kościuszko, 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, 200. rocznicy usypania Kopca Kościuszki  i 230. rocznicy przysięgi Tadeusza Kościuszki na Rynku Krakowskim.
    Natomiast celem nadrzędnym i zadaniem strategicznym w 2. półroczu 2023 r., będzie rozpoczęcie działań dotyczących ufundowania przez środowisko weteranów i kombatantów, sztandaru dla Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP i włączenie uroczystości związanych z wręczeniem nowo ufundowanego sztandaru w cykl planowanych przedsięwzięć rocznicowych.  
    Co zrealizowaliśmy,  upamiętnienie  160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego min.  w Olkuszu, przez Koło ZŻWP im. „Ziemi Olkuskiej”, następnie wystawa w Muzeum Miejskim w Myślenicach, członek zarządu Tomasz Otrębski, wygłosił okolicznościowy wykład otwierający wystawę pamiątek z okresu powstania, pochodzących z kolekcji Fundacji im. Tadeusza Kościuszki.
    Następnie z udziałem kół ZŻWP, władz samorządowych, przedstawicieli szkół, środowisk akademickich oraz kolegów z  pozostałych stowarzyszeń kombatanckich przeprowadzona została uroczystość „Powstanie Styczniowe - Barwa i Broń” - Tomasza Otrębskiego i prelekcja Ryszarda Sarzyńskiego „Powstanie styczniowe z perspektywy wspomnień rodzinnych uczestników” oraz  koncert pieśni patriotycznych we wspaniałym wykonaniu pani Małgorzaty Szybisty.
   W muzeum Kościuszkowskim na Kopcu Kościuszki zorganizowaliśmy uroczystość upamiętniającą 200. rocznicę usypania Kopca Kościuszki i 35. rocznicę powstania Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.  Spotkanie prowadzili prezes MZW ZŻWP Marek Kołacz i prezes Fundacji Tomasz Otrębski.
    W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władzy rządowej i samorządowej min. II Wojewoda Małopolski Mateusz Małodziński i Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim Pani Monika Gubała, Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa dr Andrzej Kulig i przedstawiciel Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk.
    Fundacja im. Tadeusza Kościuszki i jej prezes zostali wyróżnieni przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Medalami „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz nagrodą Marszałka Województwa Małopolskiego „Polonia Minor”.
    Prezes ZG ZŻWP, wyróżnił Komitet Kopca Kościuszki - Złotym Krzyżem z Gwiazdą ZŻWP, a medalami 40-lecia związku zasłużonych w działaniach patriotyczno edukacyjnych Kolegów. W spotkaniu wzięli udział koledzy z Kół ZŻWP z Krakowa, Wadowic, Myślenic i Olkusza. Ponadto w ramach działań integracyjnych zaproszeni zostali przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich, profesorowie uczelni, dyrektorzy i uczniowie szkół współpracujących ze związkiem. Uroczystość uświetniona została koncertem pieśni patriotycznych oraz referatami dotyczącymi historii Kopca  i  35. letniego dorobku Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.
    Do tradycji naszej działalności weszła współpraca z Fundacją im. gen. Tadeusza Jordan Rozwadowskiego.
    Corocznie organizowane są apele pamięci i konferencje upamiętniające dokonania Generała podczas Bitwy Warszawskiej decydującej o losach Polski i Europy. W tym roku uroczystość odbyła się 16 października 2023 r. w przeddzień rocznicy urodzin gen. Rozwadowskiego, na Wzgórzu Wawelskim z udziałem, władz rządowych, samorządowych Krakowa, kompanii reprezentacyjnej z jednostki której patronem jest generał, pocztów sztandarowych służb mundurowych, przedstawicieli MZW ZŻWP, młodzieży klas mundurowych szkół z Województwa Małopolskiego. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest  pasjonat tradycji wojskowych, nasz Kolega „Podhalańczyk” prezes firmy Petrosol Krzysztof Karcz
    Małopolski Zarząd Wojewódzki został poproszony o objęcie Patronatem Honorowym przedsięwzięć rocznicowych organizowanych w 2023 r., w szkołach licealnych „Kraków dla powstania z 1863 roku”, oraz podpisano porozumienie o współpracy z stowarzyszeniem „Narębski Point”, kultywującym pamięć o Żołnierzach, Bohaterach II Polskiego Korpusu i  Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie w której planowane są prelekcje wygłaszane przez przedstawicieli MZW ZŻWP. Kontynuując nasze zobowiązania z okazji święta narodowego 11 listopada, w XXX LO, zorganizowana została wystawa symboliki wojskowej ukierunkowanej na pamiątki historyczne w tym legionowe prezentowane przez kolekcjonerów z całej Polski, Na wystawę zaproszona została młodzież szkolna i akademicka, harcerze, środowisko weteranów i rezerwistów.
   Nie zapominamy o naszych historycznych poprzednikach, uczestniczyliśmy w święcie „Polskich Skrzydeł” odwiedziliśmy mogiły Bohaterów z okresu II Wojny Światowej w tym szczególny i wyjątkowy pomnik poświęcony „Uczniom - Pilotom”, którzy zginęli podczas barbarzyńskiego nalotu we wrześniu 1939 r., na szkołę kształcącą przyszłych pilotów wojskowych w Moderówce.
    Zadanie na przyszłość to kontynuacja i rozwój  platformy porozumienia i współpracy na płaszczyźnie pamięci historycznej. Włączenie jak największej liczby związków i stowarzyszeń grupujących weteranów, kombatantów którym zależy na wspólnym działaniu pomocowym i  promowaniu edukacji o obronności, zachowań patriotycznych w środowiskach akademickich i młodzieżowych.
   Dlatego wymiernym symbolem tego zadania będzie ufundowanie sztandaru przez środowisko kombatanckie dla Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, taka była decyzja poszerzonego posiedzenia zarządu - sztandar ufundowany przez „Ludzi Honoru, Ludzi Dobrej Woli i Ludzi którzy z honorem i dumą nosili Mundur Żołnierza Wojska Polskiego”. Z góry dziękujemy za każde okazane wsparcie dla tej inicjatywy.

Wpłaty na rzecz ufundowania sztandaru dla Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego prosimy dokonywać na konto ALIOR BANK
33 2490 0005 0000 4600 0006 8702

DZIĘKUJEMY!!!

Marek KOŁACZ

 

« Powrót do listy