Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Kącik artystów i hobbystów

Z pasji do fotografii i historii

Wywiad z Marcinem Kamińskim, dziennikarzem wojskowym, wykładowcą i fotografikiem, członkiem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Gorzowa Wielkopolskiego.

Czytaj więcej »

FILATELISTYKA ŚWIADKIEM STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Odzyskanie niepodległości w 1918 roku nie było dane Polakom za pomocą magicznej różdżki, była to ciernista droga na którą złożyły się powstania narodowe, polskie osiągnięcia w świecie nauki i kultury oraz wiara w Biało-Czerwoną. Dopiero jednak przegrana mocarstw zaborczych w I wojnie światowej urzeczywistniła marzenia wielu pokoleń Polaków. Był to czas, kiedy Polacy musieli zmierzyć się z wyzwaniem, jakie dała historia. Zanim powstał jeden organizm państwowy Polacy borykali się ze zróżnicowaną spuścizną zaborców.

Czytaj więcej »

Twórcza Poetka

Maria Rudnicka - poetka, pieśniarka hafciarka, animatorka kultury. Powiedziała, że Rzeszów wdzięki rozwija, to kolejny (19) tomik Marii Rudnickiej, tej romantycznej animatorki kultury z Rzeszowa. Autorka ponad pół wieku mieszka w tym mieście. To jej ukochane miasto. Tu wychowała swoje dzieci. Tu ona i jej dzieci studiowały.

Czytaj więcej »

SZKOŁA PRZETRWANIA

Dom rodzinny stanowił zawsze oazę bezpieczeństwa dla jego mieszkańców na przestrzeni kilku pokoleń. Każdy z nas jest przywiązany do tego miejsca, w którym się urodził i całego otoczenia z przyrodą włącznie.
  Tadeusz Jarmoliński postanowił się podzielić niektórymi swoimi wspomnieniami, przeżyciami, które nazwał umownie „szkołą przetrwania”. Mam nadzieję, że wielu z nas to zainteresuje i sami powrócimy do lat swojej młodości.

Czytaj więcej »

ODSIECZ WIEDEŃSKA

330 lat temu, główny rezydent Cesarza Austro-Węgier w Stambule – Kaprara doniósł, że Turcy swoje przygotowania do wojny skierowali na Wiedeń, a nie na Kraków. Cesarz Leopold I, pierwotnie niechętny do jakichkolwiek sojuszy z królem Polski Janem III Sobieskim, nagle wyraził ochotę do rozmów. W zamian za pomoc zobowiązał się dofinansować armię polsko-litewską oraz puścić w niepamięć obowiązek spłacenia przez Polaków austriackiego korpusu posiłkowego uczestniczącego w pokonaniu Szwedów.
    I tak 12 września 1683 r. u bram Wiednia doszło do jednej z najsłynniejszej w dziejach Europy bitwy, w której wojska polskie, austriackie i posiłki z Rzeszy rozgromiły silniejszą liczebnie armię turecką, dowodzoną przez Wielkiego Kara Mustafę. Na czele wojsk sojuszniczych stał król Polski Jan III Sobieski. W decydującym uderzeniu sławą okryła się polska husaria. 100. tysięczna armia turecka straciła 15 tysięcy żołnierzy, a sprzymierzeni ok. 4 tysiące. Złamana została potęga imperium osmańskiego. Był to jednocześnie ostatni wielki triumf polskiego oręża w przedrozbiorowych dziejach kraju i jedno z najświetniejszych zwycięstw w dziejach Europy, do którego Polacy odwoływali się podczas zaborów.

Czytaj więcej »

WRZESIEŃ 1939

W tym roku obchodzimy 74. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. Mimo tak odległego czasu, nadal pokutuje wiele mitów oraz niedomówień w tym temacie. Być może wynikają one z braku wiedzy historycznej, ale zapewne też jest to efekt propagandy i upraszczanej kultury masowej.
     Od kilku lat wśród historyków toczy się też spór o to czy II wojna światowa miała swój początek na Westerplatte, czy też w położnym wówczas blisko granicy z Niemcami – Wieluniu, a rozbieżność czasowa dotyczy około jednej godziny. Jednomyślności w tym przedmiocie raczej długo nie będzie, ponieważ według jeszcze innych badaczy historii, pierwszym celem lotnictwa niemieckiego były mosty w Tczewie.

Czytaj więcej »

POWSTANIE WARSZAWSKIE

Data 1 sierpnia skłania do wielu refleksji, chociaż sławiony heroizm młodych warszawiaków w 1944 roku ukształtował już w naszym społeczeństwie pamięć o Powstaniu Warszawskim. Z roku na rok jednak zauważamy, że w tej narodowej zadumie coraz śmielej dochodzą do głosu cierpkie słowa wobec samych autorów Powstania i co istotne, formułowane są one w czasach III RP.  Czy to oznacza, że dzisiaj jesteśmy już gotowi postrzegać Powstanie Warszawskie też w innych aspektach niż tylko przez pryzmat wielkiego bohaterstwa?

Czytaj więcej »

JUBILAT W FILATELISTYCE

Nawiązując do artykułów o gen. Wojciechu Jaruzelskim zamieszczonych w „Głosie Weterana i Rezerwisty” nr 7/2013 pragnę zaakcentować obecność Dostojnego Jubilata również w filatelistyce, a niebyła to rzecz bagatelna w minionym wieku. Bardzo rzadko się bowiem zdarzało, aby Polak za życia dostąpił takiego zaszczytu w polskiej filatelistyce, a jeśli już to musiał zapisać się bardzo dużymi literami w naszej historii.

Czytaj więcej »

DWA NAGIE MIECZE

Bitwa pod Grunwaldem posiada wiele symboli, a jednym z nich są „dwa nagie miecze”. By poznać ich pochodzenie, zamysł oraz sposób wręczenia polskiemu królowi musimy niestety zdać się na lekkie fantazje Jana Długosza. W końcu posiadając wyłączność na dworskie kronikarstwo mógł sobie na nie pozwolić. Henryk Sienkiewicz i Aleksander Ford (reżyser filmu) być może również posłużyli się własną wyobraźnią tworząc scenę przedstawiającą wręczenie owych mieczy Władysławowi Jagielle.

Czytaj więcej »

Gen. broni Władysław SIKORSKI

Dnia 4 lipca 2013 r. minęło 70 lat od katastrofy lotniczej w Gibraltarze. Zginął w niej Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i premier Rządu na Uchodźstwie gen. broni Władysław Sikorski.  Pierwsze krótkie śledztwo w 1943 roku Brytyjczycy zakończyli lakonicznym wnioskiem stwierdzającym, iż śmierć generała nastąpiła na skutek tragicznej katastrofy stanowiącej tajemnicę państwową. Po tak tajemniczej sentencji następne lata przyniosły wiele teorii spiskowych. W jednej z nich to polscy oficerowie, zwolennicy obozu Piłsudskiego, mieliby dopuścić się zamachu na własnego wodza. W innej dopatruje się udziału Kima Philby – szefa MI6 na obszar Morza Śródziemnego i jednocześnie agenta wywiadu NKWD, który w tym czasie rezydował w Gibraltarze.

Czytaj więcej »