Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

100. LECIE URODZIN PŁK. JANA CHOJNACKIEGO

19 września 2023 roku w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Konstancinie-Jeziornie odbyła się niezwykła uroczystość obchodu 100. rocznicy urodzin twórcy Hymnu ZŻWP płk. Jana Chojnackiego.
    Na Jubileuszowe Spotkanie licznie stawili się zaproszeni przez Jubilata goście m.in. przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, byli i aktualni komendanci Chorągwi Mazowieckiej, hm. Michał Bagiński, Grzegorz Woźniak, były komendant Chorągwi Płockiej dh hm. Andrzej Markowski, delegacje macierzystych kręgów seniorów Płocka i Warszawy, Harcerskiego Zespołu „Dzieci Płocka’, Wydziału Seniorów GK ZHP, silna, czteroosobowa delegacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Muza weny twórczej Jubilata hm. Joanna Banasiak - dyrektorka Książnicy Płockiej, ukochani wnukowie Janka oraz pensjonariusze Domu - wybitni artyści, weterani scen polskich.
    Uroczystość prowadził z żołnierską dyscypliną, przysłowiowym „zegarkiem w ręku” sam Jubilat witając i przedstawiając przybyłych gości, zapowiadając i komentując odtwarzane najwybitniejsze dzieła kompozytorskie, poetyckie z Jego ponad 80. letniej pracy twórczej.

Czytaj więcej »

1,5 % podatku na rzecz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - organizacji pożytku publicznego (OPP)

 

SZANOWNI  PAŃSTWO !!!

Tą drogą pragniemy gorąco podziękować koleżankom i kolegom, przyjaciołom wraz z sympatykami, którzy przekazali 1,5 % podatku na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Czytaj więcej »

Na Opolszczyźnie odsłonięto pomnik poświęcony pamięci 9 Pułku Ułanów Małopolskich

W parku św. Anny przy ul. Sobieskiego w Głubczycach 22 września 2023 r.  oddano hołd weteranom walki o niepodległość i odsłonięto pomnik poświęcony pamięci 9 Pułku Ułanów Małopolskich.

Czytaj więcej »

71. Urodziny 28 splm w Redzikowie!!!

W dniu 15 września 2023 roku o godz. 12.00 w Redzikowie, w ekspozycji samolotów przed obeliskiem tragicznie zmarłych 22 pilotów, Stowarzyszenie Przyjaciół 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego zorganizowało na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym uroczystości związane z 71. Rocznicą Powstania 28 splm oraz odsłonięciem tablicy z nazwiskami pilotów, którzy latali na samolotach MiG-23.
    Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Poseł na Sejm Zbigniew Konwiński, Z-ca Prezydenta Miasta Słupsk Marek Goliński, Z-ca Wójta Gminy Słupsk Adam Jaśkiewicz, Dowódca bob w Redzikowie w zastępstwie  kpt. Sylwester Lipiński, Prezes ZR ZŻWP w Słupsku ppłk Romuald Detmer, Prezes Koła nr 4 ZŻWP w Redzikowie kpt. Tomasz Cios, Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Głobinie Zbigniew Gach, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Redzikowie Aneta Pietrowska Śniegula, Sołtys Redzikowa  Marian Kużel, Prezes Firmy SIMBHP  Ireneusz Mikucki, Dyrektor Aeroklubu Słupskiego Monika Hanuszewicz, Rektor Uniwersytetu III Wieku Czesława Markiewicz oraz Prezes Zarządu Fundacji Srebrne Skrzydła Anna Novak, której Fundacja wzbogaciła się ostatnio o samolot MiG 23UB, który latał w 28 splm - wielka pasjonatka lotnictwa. Na uroczystość odsłonięcia tablicy z nazwiskami pilotów, przyjechała elita pilotów latających w 28 splm  na samolotach MiG 23 z generałami na czele.
     Obecny był gen. dyw. pil. Sławomir Kałuziński, który ostatnie cztery lata służby spędził w Chińskiej Republice Ludowej jako Attache Obrony przy Ambasadzie RP oraz gen. dyw. pil. Włodzimierz Usarek, który ostatnio pełnił obowiązki Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych Sił Zbrojnych.
    Przybyły na nasze uroczystości żony oraz członkowie rodzin zmarłych pilotów, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego z byłym dowódcą 28 splm płk. pil. Franciszkiem Klimczukiem wraz z najstarszymi pilotami - 91 latkami: ppłk. pil. Edwardem Fudro oraz ppłk. pil. Alojzym Zgondkiem, przybyli również licznie  mieszkańcy Osiedla Redzikowo.

Czytaj więcej »

DEGRADACJA PO NOWELIZACJI KODEKSU KARNEGO

Ogłoszona 13 grudnia 2022 r. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 2600) stanowi niezwykle obszerną i w wielu aspektach fundamentalną reformę polskiego kodeksu karnego.

Pośród licznych zmian przepisów, ustawodawca we wspomnianej nowelizacji zdecydował się na zmiany również w zakresie stosowania degradacji jako środka karnego.

Degradacja obejmuje utratę posiadanego stopnia wojskowego i powrót do stopnia szeregowego. Zasadniczą zmianą w jej uregulowaniu stanowi możliwość orzeczenia jej nie tylko wobec czynnych żołnierzy, ale także innych podmiotów - żołnierzy rezerwy i żołnierzy w stanie spoczynku.

Czytaj więcej »

Nowa siedziba Pomorskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gdańsku

Dzięki działaniom władz miasta Gdańska powstało Centrum Dolna Brama 8. W wyremontowanych i dostosowanych na nowo przestrzeniach będą się mieścić:
   - Referat Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego;
     - Centrum Informacji i Animacji Senioralnej;
     - Centrum Weterana i Edukacji Patriotycznej.
    W Centrum będzie także pracować pełnomocnik Prezydenta miasta Gdańska ds. seniorów

   W przyszłości podejmowane będą tu działania mające na celu animację środowiska lokalnego i domów sąsiedzkich, prowadzone będą konsultacje społeczne, a część przestrzeni udostępniana będzie organizacjom pozarządowym. Jest to miejsce bezpłatnego udostępniania przestrzeni na cele społeczne.  
   Także w Centrum Weterana i Edukacji Patriotycznej, dwanaście gdańskich organizacji kombatanckich znalazło swoją siedzibę, w tym także Pomorski Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.
   Nasza aktywność i działania zostały dostrzeżone i docenione przez władze miasta Gdańska oraz Marszałka województwa. Stąd znaleźliśmy się w gronie organizacji, mogących znaleźć swoje miejsce w tym pięknym, funkcjonalnym Centrum.

Czytaj więcej »

Zawody sportowo-obronne Rejonu Słupskiego

Doroczne zawody sportowo-obronne Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Rejonu Słupskiego odbyły się 9 września 2023 r. na strzelnicy Klubu Strzeleckiego „Gryf Słupski” w Słupsku. Organizatorem zawodów był Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku.
     Celem tych zawodów było:
    - integrowanie związku i środowiska wojskowego z innymi stowarzyszeniami służb mundurowych oraz przedstawicielami lokalnych samorządów terytorialnych;
    - utrzymanie umiejętności strzeleckich wśród członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Czytaj więcej »

Obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej w 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej na Opolszczyźnie

Na Opolszczyźnie - 1 września 2023 r. w 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej po raz kolejny na zaproszenie wojewody opolskiego Sławomira Kłosowskiego, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego uczestniczył w obchodach Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
    W Opolu obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele  o.o. Franciszkanów w intencji ofiar II wojny światowej. Po niej pod pomnikiem „Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego” odbyły się główne uroczystości. Przemawiali: wojewoda opolski Sławomir Kłosowski, Poseł RP Tomasz Kostuś, senator RP Jerzy Czerwiński, Szymon Ogłaza - członek zarządu województwa opolskiego oraz Maciej Wujec - Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Opola.
    Po apelu pamięci i salwie honorowej kompanii WP, delegacje złożyły wiązanki krawatów i zapaliły znicze pod pomnikiem. Wśród nich m.in. delegacja Miejskiego Związku Żołnierzy WP w Opolu z prezesem Krzysztofem Baryłą i delegacja Kombatantów Misji Pokojowych ONZ z prezesem Koła w Opolu Edwardem Łakomym.

Czytaj więcej »

Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego w Lublinie

15 sierpnia 2023 r. w Lublinie odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego - jednego z najważniejszych świąt w Rzeczpospolitej.
   Tegoroczne obchody w Lublinie rozpoczęła msza święta, którą poprzedziło złożenie kwiatów pod pomnikiem nieznanego żołnierza.  
   Delegacja ZW Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na czele z płk. Tadeuszem Hawrylinką wystąpiła wspólnie ze Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa RP i Fundacją Monte Cassino.

Czytaj więcej »

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W KŁODZKU

W Kłodzku 15 sierpnia 2023 roku pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego, z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej, Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kłodzku zorganizował uroczystość,która było okazją do upamiętnienia tych, którzy walczyli za niepodległość Ojczyzny. Patronat honorowy nad uroczystością sprawował Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki. Wartę honorową przy Pomniku Żołnierza Polskiego wystawili: 22 karpacki batalion piechoty górskiej i Grupa Historyczna 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty Wojska Polskiego. Nie zabrakło również historycznego sprzętu wojskowego.
   Na uroczystość w Kłodzku przybyli licznie przedstawiciele władz samorządowych m.in.:  
   Powiat Kłodzki reprezentowali: Zbigniew Łopusiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego oraz Ryszard Niebieszczański - Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, obecny był również Adam Łącki - Radny Rady Powiatu Kłodzkiego.
    Miasto Kłodzko reprezentował Wiesław Tracz - Wiceburmistrz. Gminę Wiejską Kłodzko reprezentowali: Zbigniew Tur - Wójt Gminy Kłodzko oraz Zastępca Wójta: Urszula Panterałka. Monikę Wielichowską - Posłankę na Sejm RP, reprezentowała Aneta Łosiewicz. Nie zabrakło mieszkańców oraz turystów. Obecność przedstawicieli różnych środowisk podkreśliła doniosłość wydarzenia oraz znaczenie, jakie ma dla lokalnej społeczności.

Czytaj więcej »