Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

W MAŁOPOLSCE ZAKOŃCZONO WYBORY DO WŁADZ KÓŁ ORAZ MAŁOPOLSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZŻWP

W dniu 11 grudnia 2021 roku w Krakowie obradował XI Wojewódzki Zjazd Delegatów na którym zakończono wybory do władz kół oraz do Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP.
    Zjazd odbył się w udostępnionym lokalu przez współpracującą z MZW instytucję, a walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze kół w wynajętych lokalach.

Czytaj więcej »

XI WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW ZŻWP W BIAŁYMSTOKU

W dniu 10 grudnia 2021 roku odbył się Wojewódzki Zjazd Delegatów ZŻWP w Białymstoku. Zjazd rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru Zarządu wojewódzkiego i odegraniem Hymnu ZŻWP. Prezes ZW płk w st. spocz. Józef Kosno powitał zebranych delegatów oraz zaproszonych gości w osobach: Sekretarza Generalnego ZG ZŻWP płk. Henryka Budzyńskiego, Dowódcy Garnizonu Białystok płk. Pawła Lachowskiego, Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk. Grzegorza Konopko, przedstawiciela Podlaskiego Oddziału SG mjr. SG Andrzeja Tureckiego oraz przedstawiciela Wojskowego Biura Emerytalnego w Białymstoku.

Czytaj więcej »

XI ZJAZD KUJAWSKO-POMORSKIEJ ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ ZŻWP W BYDGOSZCZY

W dniu 9 grudnia 2021 r. przeprowadzono XI Zjazd Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej ZŻWP w Bydgoszczy.
   W Zjeździe wzięli udział delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo wyborczych kół, członkowie ustępujących władz wojewódzkich i zaproszeni goście.
Zjazd rozpoczęło wysłuchanie Hymnu ZŻWP  - „To jeszcze nie tak dawno” oraz wspomnienie tych, którzy „odeszli” w ubiegającej kadencji - Honorowych Prezesów ZW gen. bryg. Zdzisława Ostrowskiego, płk. Maksymiliana Buczka, Skarbnika ZW ppłk. Jana Dudę, Sekretarza ZW mjr. Marka Plita oraz zasłużonych członków naszego Związku.
   Otwierając Zjazd,  Prezes Zarządu Wojewódzkiego płk Józef Mól powitał  zebranych gości: Wiceprezydenta Bydgoszczy pana Mirosława Kozłowicza, Prezesa ZŻWP płk. Marka Bielca, prezesów zaprzyjaźnionych organizacji: Prezesa ZW ZKiBWP RP pana Jerzego Krzemińskiego, Prezesa ZO ZIW pana Eugeniusza Andrzejewskiego, Prezesa ZW SEiR Policyjnych pana Romana Skrzeszewskiego, delegatów na Zjazd i członków ustępujących władz wojewódzkich.
     Przekazał pozdrowienia od posła Jana Szopińskiego, który miał być obecny, ale wczorajsze ważne głosowania w Sejmie przełożono na 9 grudnia. Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazał życzenia z prośbą o usprawiedliwienie ze względu na wyjazd służbowy poza terytorium Kraju.

Czytaj więcej »

XI WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW WROCŁAWSKIEJ ORGANIZACJI ZŻWP

Pod hasłem „Zawsze Wierni Ojczyźnie” obradował 7 grudnia 2021 roku XI Wojewódzki Zjazd Delegatów Wrocławskiej Organizacji ZŻWP. Po złożeniu sprawozdań przez władze statutowe odbyła się wielowątkowa dyskusja. Udzielono ustępującemu zarządowi absolutorium. Wybrano 20-osobowy Zarząd Wojewódzki, 3-osobową Komisję Rewizyjną, 3-osobowy Sąd Koleżeński oraz czterech delegatów na XII Zjazd Krajowy. Prezesem został wybrany ppłk inż. Bogumił Duczmalewski.

Czytaj więcej »

Sieradzki wolontariusz roku 2021

Władze samorządowe miasta Sieradza uhonorowały kilkanaście osób w ramach plebiscytu na „Sieradzkiego Wolontariusza roku 2021”.
    Miasto Sieradz ma to ogromne szczęście, że jest tu wiele organizacji pozarządowych i wiele otwartych serc, które chcą działać na rzecz innych. To bardzo cieszy. Na tle województwa jestem liderem w tych działaniach, ponieważ w naszym mieście funkcjonuje ponad 30 organizacji pozarządowych. Bardzo dziękuję za Wasze zaangażowanie - mówił Paweł Osiewała prezydent Sieradza.

Czytaj więcej »

OBRADOWAŁ XI WOJEWÓDZKI ZJAZD POMORSKIEJ ORGANIZACJI ZŻWP

Po wielokrotnych zmianach terminów wskutek ograniczeń pandemicznych, w dniu 4 grudnia 2021 roku w zabytkowym kompleksie Hewelianum w Gdańsku obradował XI Zjazd Wojewódzki Pomorskiej Organizacji Związkowej. Uczestniczyło w nim 37 delegatek i delegatów, reprezentujących 16 kół i ok. 400 osobową organizację wojewódzką Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na Pomorzu. Gośćmi Zjazdu byli m.in. kol. płk Stanisław Maziarz - współzałożyciel Związku i sekretarz Zarządu Wojewódzkiego przez jego 6 kadencji oraz kol. kmdr Eugeniusz Konarski - przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ZŻWP. Jako goście i zarazem delegaci wystąpili kol. kol. honorowy prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego - kmdr dr Ryszard Czarnota i ppłk Leszek Chumek - prezes PZW ZŻWP w IX kadencji.

Czytaj więcej »

NOWE WŁADZE MAZOWIECKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Dnia 27 listopada 2021 roku w warszawskim Hotelu Łazienkowskim odbył się XI Wojewódzki Zjazd Delegatów Organizacji Mazowieckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Głównym celem zjazdu był wybór nowego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP XI Kadencji. W przeprowadzonych zgodnie ze statutem Związku wyborach delegaci ze zrzeszonych w MZW ZŻWP kół wybrali na Prezesa MZW kolegę pułkownika Jerzego Włosińskiego. Prezes MZW X Kadencji kolega ppłk Artur Malinowski został wybrany Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego, zaś płk Mieczysław Piecyk Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Organizacji Mazowieckiej.

Czytaj więcej »

XI WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

27 listopada 2021 roku o godz. 11.00 w gościnnych podwojach restauracji „Smaczna Chatka” w podkieleckiej Świętej Katarzynie, rozpoczęli swoje obrady uczestnicy XI Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów świętokrzyskiej organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
   W imieniu Prezesa Zarządu Wojewódzkiego płk. Edwarda Wacnika - nieobecnego na Zjeździe z powodów zdrowotnych - otwarcia Zjazdu dokonał Kol. płk Stanisław Kozioł - członek Zarządu Wojewódzkiego, Prezes Zarządu Koła Nr 5 w Busku Zdroju. Przed rozpoczęciem debaty goście i delegaci odśpiewali Hymn Narodowy Polski oraz  Hymn ZŻWP, po czym  otwierający zebranie  powitał gości i delegatów.  W gronie gości szczególnie gorąco przywitał Kol. płk. Stefana Kuzińskiego - Honorowego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego, w przeszłości Prezesa ZW przez kilka kadencji.

Czytaj więcej »

XI WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW ZŻWP OPOLSZCZYZNY OCENIŁ KADENCJĘ 2017÷2021 I WYBRAŁ NOWE WŁADZE

W dniu 26 listopada 2021 roku w Opolu obradował XI Wojewódzki Zjazd Delegatów ZŻWP Opolszczyzny. Z powodu pandemii ograniczono liczbę delegatów i zaproszonych gości honorowych. Po wprowadzeniu sztandaru, odśpiewaniu Hymnu RP, uczczeniu chwilą ciszy kolegów, którzy odeszli na wieczną wartę, Zjazd zatwierdził porządek i regulamin obrad. Przewodnictwo powierzono kol. A. Chorzewskiemu, protokółowanie kol. H. Jędrzejczykowi.
    Prezes ZW ZŻWP kol. Zbigniew Owczarek dokonał podsumowania działalności Zarządu za lata 2017-2021.

Czytaj więcej »

XI ZJAZD DELEGATÓW REJONU KOSZALIŃSKIEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

W sobotę 20 listopada 2021 r. obradował w Koszalinie XI Zjazd Delegatów Rejonu Koszalińskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Czytaj więcej »