Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

XI Rejonowy Zjazd Delegatów. Nowe władze rejonowe w Słupsku

W dniu 23 marca 2022 roku, w Lądowisku Kultury w Redzikowie, obradowali delegaci wybrani w kołach Związku Żołnierzy WP Rejonu Słupskiego. XI Rejonowy Zjazd Delegatów rozpoczął się o godzinie 10.00, od odśpiewania przez Wojskowy Zespół Wokalny „Wiarusy” Hymnu Państwowego, Hymnu naszego Związku „To przecież nie tak dawno” oraz pieśni Wojska Polskiego „Marsz Pierwszej Brygady”. Poczet sztandarowy na Zjazd wystawiony został przez Koło nr 4 z Redzikowa.
   Na Zjazd oprócz wybranych w kołach delegatów przybyli zaproszeni goście w osobach: Prezes ZŻWP - płk Marek Bielec, Wiceprezes ZG ZŻWP ds. Socjalno-Zdrowotnych - płk Miłosz Biały, Sekretarz Generalny ZG ZŻWP  - płk Henryk Budzyński oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku Pan ppłk Zbigniew Drozdek.
   Przybyli również przedstawiciele, zaprzyjaźnionych z naszym Związkiem, funkcjonujących w Słupsku, innych organizacji i stowarzyszeń kombatanckich: Wiceprezes Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Kolega Franciszek Makles, Przewodniczący Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy AŚ w Słupsku Kolega Stefan Pawlina oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 28 SPLM.
   Przybyli także przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Powiatu Słupskiego Pan Paweł Lisowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego Pan płk Jan Olech. W naszym Zjeździe wziął udział zaprzyjaźniony ze Związkiem Wójt Gminy Kobylnica Pan Leszek Kuliński.
    Przybył również Wicedyrektor Zaprzyjaźnionego ze słupskim Związkiem Zespołu Szkół  Ekonomicznych Pan Stanisław Majkowski.
    Spośród honorowych prezesów kół na Zjazd przybyli: Honorowy Prezes Koła nr 1 - st. chor. sztab. Józef Wróblewski, Honorowy Prezes Koła nr 2 - mjr Marek Piaskowski oraz Honorowy Prezes Koła nr 11 - ppłk Zbigniew Szymański.

Czytaj więcej »

4 marca 1945 - początek nowej historii polskiego Koszalina

W Koszalinie, jak co roku, odbyło się uroczyste spotkanie w dniu 4 marca 2022 r. pod hasłem „4 marca 1945 - początek nowej historii polskiego Koszalina”. Organizatorem tych uroczystości był Koszaliński Komitet Obrony Lewicowych Tradycji, Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenie Żołnierzy 8 Dywizji im. Bartosza Głowackiego, Unia Pracy i Nowa Lewica.
   Uroczyste spotkanie prowadził przewodniczący Prezydium Koszalińskiego Komitetu Obrony Lewicowych Tradycji - KOLT, sekretarz generalny Unii Pracy Grzegorz Andrzej Niski.

Czytaj więcej »

ZŻWP Opola dla uchodźców z Ukrainy

Zarząd Główny  Związku i Prezydium ZW ZŻWP w Opolu zaapelował do członków Związku o zaangażowanie się w udzieleniu pomocy uchodźcom z Ukrainy.
    Apel spotkał się spontanicznym odzewem i ogromnym poparciem mieszkańców Opolszczyzny.
   Zarząd Koła Miejskiego ZŻWP w Opolu zorganizował zbiórkę produktów żywnościowych z datą długoterminową makaronu, owsianki, konserw, zup, odżywek dla dzieci. Oprócz tego zbierano odzież damską i dziecięcą, koce, śpiwory, ręczniki, poduszki, pościel, prześcieradła oraz materace i inne przedmioty użytku domowego.
    Zbiórkę zorganizowali kol. Krzysztof Baryła i kol. Stanisław Kownacki. Zebraną odzież, i część żywności, środki do higieny osobistej przewieźli na punkt zbiórki zorganizowany przez Hard Beans Coffee Roasters - palarnia kawy w Opolu.

Czytaj więcej »

Złocieniec ponownie w Związku!!!

Na wniosek prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku w garnizonie Złocieniec-Budów w dniu 12 października 2021 roku powstała Grupa Inicjatywna w składzie:
     Przewodniczący - Kol. por. Marian Kaczmarek
     Sekretarz - Kol. kpt. Stanisław Hencel
     Członek - Kol. st. chor. sztab. Tadeusz Pobłocki
    Z zadaniem jednym, a mianowicie: Powołać do życia Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w strukturach ZR ZŻWP w Słupsku.
    Grupa Inicjatywna wykonała wielką robotę i w dniu 17 marca 2022 roku o godz. 17.00 w gościnnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Złocieńcu zorganizowała zebranie założycielskie Koła ZŻWP. Zebranie prowadził przewodniczący Grupy Kol. Marian Kaczmarek. Na zebranie przybyło 16 byłych żołnierzy WP garnizonu Złocieniec-Budów to nie wielka liczba, ale i ta ilość nasz cieszy.  
     Przybyli również goście zaproszeni, a mianowicie:
     Dowódcę 2 BZ reprezentował Pan ppłk Zdzisław Zaorski - szef szkolenia 2 BZ
     Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Pan Przemysław Radzewicz
     Zarząd Rejonowy ZŻWP reprezentował osobiście prezes  Kol. Romuald Detmer

Czytaj więcej »

1 % OPP dla ZŻWP

Szanowni Państwo!

Tą drogą pragniemy gorąco prosić koleżanki i kolegów, przyjaciół wraz z sympatykami, aby przekazali 1% podatku na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego (KRS: 0000141267), która:

1) Broni praw i interesów oraz honoru i godności byłych i obecnych żołnierzy oraz ich rodzin;

2) Kultywuje tradycje walk niepodległościowych oraz czyn zbrojny żołnierza polskiego na różnych frontach walk;

3) Organizuje opiekę dobro-sąsiedzką, wolontariat i koleżeńską samopomoc dla osób chorych i niedołężnych, ich współmałżonkom, a także pomoc dla osób żyjących w niedostatku i dotkniętych klęskami żywiołowymi;

4) Działa na rzecz upowszechniania wiedzy i umiejętności przydatnych dla obronności kraju;

5) Podejmuje działania na rzecz integracji żołnierzy i funkcjonariuszy różnych służb mundurowych.

Czytaj więcej »

Nowy prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Olsztynie

Na XII Zjeździe Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Olsztynie, który odbył się 19 lutego 2022 r., wybrano nowego prezesa zarządu wojewódzkiego na kolejną 4-letnią kadencję - został nim płk w st. spocz. Albin Polechoński. Wybrano też wojewódzką komisję rewizyjną, wojewódzki sąd koleżeński, dwóch delegatów na XII zjazd krajowy ZŻWP oraz 11-osobowy zarząd wojewódzki. W zjeździe uczestniczył prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk Marek Bielec.

Czytaj więcej »

Olsztyński ZW ZŻWP zagrał na WOŚP

W 30. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zorganizowanym 30 stycznia 2022 r. w Centrum Handlowym „Aura” (Sztab nr 5699), zagrała też ekipa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Olsztynie.

Czytaj więcej »

Prezydium ZW ZŻWP w Opolu, korekta zadań na 2022 r.

Zgodnie z planem 25 stycznia 2022 r. odbyło się pierwsze merytoryczne posiedzenie Prezydium ZW ZŻWP w Opolu po XI zjeździe. Obrady prowadził Prezes Zarządu kol. Zbigniew Owczarek.
    Głównym tematem posiedzenia było wypracowanie skutecznych metod wdrożenia kierunków oraz celów zawartych w Uchwale programowej XI Zjazdu i w Zasadniczych Zamierzeniach ZW ZŻWP i terenowych strukturach organizacyjnych na 2022 r.

Czytaj więcej »

NOWY BISKUP POLOWY WOJSKA POLSKIEGO BP WIESŁAW LECHOWICZ

Stolica Apostolska ogłosiła, że nowym biskupem polowym Wojska Polskiego został dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Wiesław Lechowicz. Bp Wiesław Lechowicz będzie czwartym biskupem polowym od czasu przywrócenia Ordynariatu Polowego przez św. Jana Pawła II, 21 stycznia 1991 r. i szóstym biskupem polowym w historii duszpasterstwa wojskowego w Polsce.

Czytaj więcej »

77. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA WALK O WARSZAWĘ

W dniu 17 stycznia 1945 r. ostatecznie zakończyły się walki o wyzwolenie Warszawy.
   Dla upamiętnienia tej rocznicy, a także  dla uczczenia ofiary krwi żołnierza polskiego, powstańców warszawskich oraz ludności cywilnej Zarządu Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizował uroczystość złożenia wieńców i wiązanek kwiatów na Płycie Grobu Nieznanego Żołnierza
.

Czytaj więcej »