Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W KRAKOWIE

Małopolski Zarząd Wojewódzki ZŻWP i Koła nr 5 im. Krakowskiego Okręgu Wojskowego, koło 18 ,,Spadochroniarzy”, koło 11 WOPK oraz koło 25 im. Ziemi Olkuskiej od dłuższego czasu przygotowywało się do dwóch ważnych uroczystości rocznicowych tj. Święta Wojska Polskiego w 101. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej i obchodów 40. rocznicy powstania ZŻWP.

Czytaj więcej »

77 lat minęło. W Opolu w godzinę ,,W”

Tradycyjnie 1 sierpnia 2021 r. obchody kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zorganizowano pod pomnikiem Armii Krajowej na osiedlu AK w Opolu. Patronat objęli: Wojewoda Opolski i Opolski Oddział Związku Żołnierzy AK. Punktualnie o 17.00 - Godzinie „W” usłyszeliśmy przeraźliwy dźwięk syren. Po nim rozpoczęła się uroczystość. Przybyły na nią liczne delegacje i poczty sztandarowe organizacji, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, jednostek wojskowych, organizacji kombatanckich i żołnierskich oraz wielu instytucji.,
    W obchodach udział wzięła młodzież harcerska, mieszkańcy Opola a wśród nich zaproszona przez wojewodę opolskiego kilkuosobowa delegacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z płk. Zbigniewem Owczarkiem prezesem Zarządu Wojewódzkiego.

Czytaj więcej »

W Olsztynie uczciliśmy warszawskich powstańców

Z okazji 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego prezydent Olsztyna zorganizował miejskie uroczystości upamiętniające ten tragiczny w skutkach patriotyczny zryw mieszkańców Warszawy. Tradycyjnie wzięła w nich liczna grupa członków wojewódzkiej organizacji Związku Żołnierzy WP, na czele z prezesem Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP kolegą  płk. Andrzejem Piętakiem.

Czytaj więcej »

CZŁONKOWIE ZŻWP WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO UCZCILI 40 ROCZNICĘ DZIAŁANIA ZWIĄZKU

W dniu 29 czerwca 2021 roku ZW ZŻWP w Opolu pod Patronatem Marszałka Województwa Opolskiego i Prezydenta Miasta Opola zorganizował Konferencję z okazji „40 Lat Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Żołnierz zawsze wierny Ojczyźnie i Narodowi”.
   Prezes ZW ZŻWP w Opolu płk w st. spocz. Zbigniew Owczarek powitał uczestników i gości honorowych: Marszałka województwa opolskiego Andrzeja Bułę, Prezesa Związku Żołnierzy WP płk w st. spocz. Marka Bielca, Prezesa Honorowego Związku Żołnierzy WP gen. dyw. Franciszka Puchałę, Przewodniczącego RM Opola Sowadę Łukasza, byłego Zastępcę Dowódcy ŚOW i 10 SDZ płk w st. spocz Zdzisława Nowackiego, Byłych Szefów WSzW w Opolu płk. w st. spocz. Mirosława Karaska i płk. w st. spocz. Andrzeja Kućmierza, Starostów Powiatu Namysłów Kondrata Gęsiarza i Pruszkowa Radosława Roszkowskiego, Wójta Gminy Strzeleczki Marka Pietruszkę wraz Sekretarzem gminy i Przewodniczącym Rady, Przewodniczącego ZG NSZZFI PW Jarosława Ćmiela, Prezesa Stowarzyszenia 10 SDZ, Delegacje z Opola NSZZ Policji, NSZZF i PW, ZEiRP RP, W-ce Prezesa ZW ZKRP i BWP w Opolu, Prezesa Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych, Prezesa Izby Rzemieślniczej w Opolu Tadeusza Starucha, Wiceprezesa Gwarant-Bis Security Sp. z o.o. Opole Marka Pawełczyka, Komendanta WKU Brzeg i byłych komendantów z Opole i K. Koźla.

Czytaj więcej »

OLSZTYN - JUBILEUSZ ZŻWP NA POWAŻNIE I TANECZNIE

Skromne obchody 40-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego połączone ze związkowym świętem w Olsztynie odbyły się w sobotę 26 czerwca 2021 roku. Składała się na nie uroczystość z asystą pocztu sztandarowego ZW ZŻWP pod kolumną Orła Białego na placu Konsulatu Polskiego oraz spotkanie integracyjne w Zajeździe „Eljan”.

Czytaj więcej »

RUBINOWE GODY ZŻWP

Związkowi Żołnierzy Wojska Polskiego „stuknęło” 40 lat. Odnosząc tę rocznicę do różnego rodzaju godów pożycia małżeńskiego (od papierowych do dębowych) możemy powiedzieć, że w czerwcu Związek obchodzi swe Rubinowe Gody.
   Z okazji tego doniosłego jubileuszu, w dniu 22 czerwca 2021 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego z udziałem zaproszonych gości.
   Posiedzenie rozpoczęło się od odtworzenia i odśpiewania Pieśni Związku „To przecież nie tak dawno”. Po jej odśpiewaniu Prezes Związku płk Marek Bielec powitał zacnych gości, wśród których byli: były wiceminister ON, były poseł do Parlamentu Europejskiego - pan Janusz Zemke, poseł na Sejm, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej - pan Andrzej Rozenek, Biskup Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, Naczelny Kapelan Wojskowy - JE ks. bp. Marcin Makula, reprezentujący Najprzewielebniejszego Jerzego, Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego - ks. ppor. diakon Tomasz Pieczarka, Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP - insp. Zdzisław Czarnecki, Prezes Federacji Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP - płk Zdzisław Przeszłowski, Prezes ZG Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - płk Janusz Maksymowicz, reprezentujący Prezesa Związku Inwalidów Wojennych RP - płk Wojciech Olenderek, zastępca Prezesa Klubu Generałów RP - gen. bryg. Władysław Saczonek, Prezes I Warszawskiego Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy - pan Jan Ziemiecki, Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym - płk Ryszard Maluta, zasłużeni członkowie Związku: kol. kol. Kazimierz Kolasa, Aleksander Kubacki, Bogdan Miller, Piotr Białokozowicz, Zbigniew Domański, Eugeniusz Konarski i Andrzej Niski, a także pan Adam Krasieńko - właściciel spółki Kra-Box, drukującej „Głos Weterana i Rezerwisty”.

Czytaj więcej »

Posiedzenie Zarządu Głównego ZŻWP

W dniu 22 czerwca 2021 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego X kadencji. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Związku płk Marek Bielec.
   W posiedzeniu uczestniczyli także: Honorowy Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej kmdr Eugeniusz Konarski, Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego ppłk Grzegorz Niski oraz Prezes Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym płk Ryszard Maluta.

Czytaj więcej »

Podziękowanie dla Jego Ekscelencji ks. bp. gen. bryg. dr. Józefa GUZDKA

Prezes Związku płk Marek Bielec oraz Sekretarz Generalny ZG płk Henryk Budzyński skierowali w imieniu społeczności Związku Żołnierzy Wojska Polskiego podziękowanie do Jego Ekscelencji ks. bp. gen. bryg. dr. Józefa Guzdka.
   Skierowanie podziękowania wynika z faktu, że 16 lipca 2021 r. papież Franciszek mianował bp. Józefa Guzdka arcybiskupem metropolitą białostockim.

Czytaj więcej »

„Czekając na sprawiedliwość”

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zleciła realizację filmu przedstawiającego skutki „ustawy represyjnej”. Film nosi tytuł „Czekając na sprawiedliwość”.
    Uzupełnieniem filmu jest raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka „Monitoring systemu Ochrony Praw Człowieka w Polsce”. Celem raportu było zbadanie praktycznego funkcjonowania ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r.

Czytaj więcej »

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY STRAŻNICY WOP JASIEL W 40 ROCZNICĘ POWSTANIA ZŻWP

10 czerwca 2021 roku  odbyła się uroczystość z okazji rocznicy powstania Wojsk Ochrony Pogranicza oraz dla upamiętnienia 75. rocznicy  pomordowanych żołnierzy Strażnicy WOP Jasiel i uczczenia kurierów beskidzkich ZWZ i AK,
   Obchody 75. rocznicy połączone z 40-leciem powstania naszego Związku, zaszczycili swoją obecnością:
     - Poseł na Sejm RP Pan Wiesław Buża
     - Poseł na Sejm RP Pan Piotr Uruski - reprezentował asystent
     - Wicestarosta Krośnieński Pan Andrzej Guzik
     - Z-ca Burmistrza Sanoka Pan Artur Kondrat
     - Naczelnik Promocji Starostwa Powiatu Sanockiego Pan Piotr Mazur
     - Wójt Gminy Zarszyn Pani Magdalena Gajewska
     - Przewodniczący Rady Gminy Jaśliska Pan Dariusz Puchalik
     - Skarbnik Urzędu Gminy Jaśliska Pani Wiesława Hanus
     - Proboszcz Parafii Jaśliska Ks. Jacek Zarzyczny
     - Dyrektor RDLP w Krośnie - Pan Marek  Marecki
     - Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Rymanów Pan Łukasz Michalak
     - Komendant Placówki SG w Sanoku  ppłk SG Paweł  Lubieński
     - Komendant WKU Sanok ppłk Dariusz Brzezawski
     - Dowódca batalionu WOT w Sanoku ppłk Grzegorz Grzegorzewski
     - Komendant Miejski Policji w Krośnie insp. Leszek Buryła
     - Komendant Powiatowy Policji  w Sanoku podinsp. Krzysztof Łopuszański
     - Komendant Miejski  PSP w Krośnie st. bryg. Zbigniew Nowak
     - Z-ca komendanta Powiatowego PSP w Sanoku mł. bryg. Florian Semenowicz
     - Prezes Stowarzyszenia Tradycji LWP w Sanoku Pan Edmund Haduch
     - Prezes Koła ZKRPiBWP w Sanoku Pani Anna Darabasz
     - Prezes Podkarpackiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP w Sanoku Pan Krzysztof Juszczyk
     - Prezes Koła Związku Inwalidów Wojennych w Sanoku por. Zdzisław Futyma
     - Prezes  Zarządu Powiatowego LOK w Brzozowie Pan Ryszard Prorok
     - Członek Rady Wojewódzkiej SLD w Rzeszowie Pan Jerzy Filipek
     - Dyrektor Zespołu Szkół w Jaśliskach Pani Katarzyna Dubis
     - Dyrektor  GOK w Jaśliskach Pani Alicja Majdosz
   Związek Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowali: Prezes ZW ZŻWP w Rzeszowie, członek Prezydium ZG ZŻWP w Warszawie płk w st. spocz. Józef Mroczka, prezes ZR ZŻWP w Sanoku płk w  st. spocz. Marek Borkowski, prezes Sanockiego Koła ZŻWP ppłk w st. spocz. Andrzej Iskrowicz, prezes Koła ZŻWP w Lesku por. rez. Kazimierz Adamiak wraz z licznie przybyłymi członkami kół.

Czytaj więcej »