Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Kampania „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet”

Kampania „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet”, zainicjowana w 1991 r., organizowana na całym świecie przez Women’s Global Leadership Instutute jest poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowaniu przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.
   Tegoroczna kampania przebiegała w szczególnej atmosferze w kraju i na świecie ze względu na panującą pandemię Covid 19 oraz trwające w Polsce od blisko miesiąca protesty kobiet po ogłoszonym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, odbierającym kobietom resztki zlodzeń co do życia w normalnym państwie, pozbawiającym je nadziei na ludzkie traktowanie.
   Kampania trwała od 25 listopada - Międzynarodowego Dnia Przeciw Przemocy Wobec Kobiet  do 10 grudnia - Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszeniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Czytaj więcej »

,,VETS&ARMY” Sp. z o.o. w likwidacji zakończyła swoją działalność

Likwidatorzy „VETS&ARMY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji informują, że w dniu 12 października 2020 r. o godz. 13.08 dokonany został wpis o uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17 września 2020 r. o wykreśleniu Spółki „VETS&ARMY” Spółka z o.o. w likwidacji z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sygnatura akt WA.XIII NS-REJ.KRS/39965/20/502).

Z chwilą wykreślenia Spółki „VETS&ARMY” Sp. z o.o. w likwidacji z rejestru przedsiębiorców nastąpiło jej rozwiązanie i tym samym Spółka utraciła swój byt prawny (zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o KRS).

Czytaj więcej »

Słupsk, 77 rocznica bitwy pod Lenino

12 października 2020 roku przypadła 77 rocznica bitwy pod Lenino. Dzień ten jest pamiętny i ważny dla nas żołnierzy. W tym dniu, bowiem w 1943 roku I Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki została wprowadzona do walki, w okolicach wsi Lenino, w ramach działań 33 Armii, która trwała dwa dni - 12 i 13 października, dywizja przełamała obronę nieprzyjaciela, ale nie w pełni wykonała swoje zadanie.  W walkach Niemcy stracili 1500 żołnierzy, a 326 dostało się do niewoli. Zniszczono 72 karabiny maszynowe, 42 działa i moździerze, 2 czołgi oraz 5 samolotów. W czasie walk dywizja wraz z jednostkami wsparcia poniosła ciężkie straty: 510 zabitych, 1776 rannych, 776 dostało się do niewoli niemieckiej lub zostało uznanych za zaginionych, stanowiło to około 25% całego stanu osobowego. W wyniku tak dużych strat po dwóch dniach walki dywizja została wycofana z pierwszej linii, w celu odtworzenia jej zdolności bojowej.

Czytaj więcej »

76 rocznica utworzenia 2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty

25 września 2020 r. w 76 rocznicę utworzenia w Lublinie 2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty, Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Lublinie zorganizował rocznicową uroczystość pod pomnikiem absolwentów tej szkoły, poległych w trakcie II wojny światowej, od Bałtyku po Pragę, od Wisły po Łabę.

Czytaj więcej »

Odsłonięcie obelisku pamięci w m. Budów „Zostawić ślad by czas nie zatarł Nas”

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Dokładnie rok temu ruszył program pt. „Obelisk-Budów-2020”  pod zacnym hasłem „Zostawić Ślad By Czas Nie Zatarł Nas” Teraz osiągnęliśmy metę i jesteśmy bardzo zadowoleni, radośni i szczęśliwi!!!

W dniu 12 września 2020 roku, od godziny 10.00 odbyły się uroczystości związane z odsłonięciem obelisku historyczno-pamiątkowego z tablicami informacyjnymi zawierającymi informacje historyczne o garnizonie Budów jako miejscowości wojskowej i stacjonujących tam jednostkach od 1951 do 2001 roku.

Czytaj więcej »

Orzeczenie Sądu Najwyższego

Kryterium „służby na rzecz totalitarnego państwa” określone w art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 723) powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka.

Czytaj więcej »

W Purdzie powstało Gminne Koło ZŻWP

W lutym 2020 roku w gminnej miejscowości Purda (woj. warmińsko-mazurskie) zawiązał się ośmioosobowy Komitet Organizacyjny Gminnego Koła ZŻWP. Założyli go emeryci i renciści wojskowi, w tym członkowie rozwiązanego wcześniej koła uniwersyteckiego.

Czytaj więcej »

Podziękowanie Ambasady Węgierskiej w Polsce dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Podziękowanie Ambasady Węgier w Warszawie dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Czytaj więcej »

Odszedł wielki przyjaciel Polaków: Władimir Iwanowicz RASZEWSKI

Na wojskowym cmentarzu w Kaliningradzie pochowano 11 września 2020 r. Władimira Iwanowicza Raszewskiego, rosyjskiego patriotę i otwartego  na innych człowieka, wielkiego przyjaciela Polski i Polaków. Od kilkunastu lat, jako przewodniczący Regionalnej Organizacji Społecznej „Kaliningrad - Świnoujście - Olsztyn” współpracował ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego, szczególnie z Zarządem Wojewódzkim ZŻWP w Olsztynie.

Czytaj więcej »

1 września, Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

Czcząc pamięć poległych i zmarłych, oddając hołd żyjącym kombatantom i weteranom, w dniu 1 września 2020 r. delegacje Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego złożyły wiązanki kwiatów na Płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Czytaj więcej »