Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Słupsk. Zawody sportowo-obronne Rejonu Słupskiego

Realizując postanowienia Statutu dotyczące działalności proobronnej Związku, mówiące między innymi o upowszechnianiu wiedzy i umiejętności na rzecz obronności kraju, Zarząd Rejonowy w Słupsku zorganizował 3 września 2022 r. na strzelnicy Klubu Strzeleckiego „Gryf  Słupski” w Słupsku kolejne już, doroczne zawody sportowo-obronne Związku Żołnierzy WP Rejonu Słupskiego.

Czytaj więcej »

Święto lotnictwa w Słupsku

My byli żołnierze potrafimy robić duże rzeczy w naszych małych ojczyznach i tak:
    Świętować zaczęliśmy już w piątek 26 sierpnia 2022 r., Stowarzyszenie Przyjaciół 28splm zorganizowało patriotyczne spotkanie przy obelisku w „małym muzeum” w Redzikowie. Przy pomniku wartę honorową objęli żołnierze batalionu obrony bazy, obok pomnika ustawił się poczet sztandarowy ZR ZŻWP wystawiony prze Koło nr 4 ZŻWP  im. „28splm”.

Czytaj więcej »

W Opolu odbyły się obchody 100-lecia Związku Polaków w Niemczech z udziałem ZŻWP

25 sierpnia 2022 r. pod pomnikiem „Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego” zorganizowano uroczystość upamiętniającą 100. rocznicę Powstania Związku Polaków w Niemczech.
   Związek Polaków w Niemczech oficjalnie powstał w sierpniu 1922 r. jednocząc Polaków, którzy po odzyskaniu Niepodległości znaleźli się poza granicami Ojczyzny w różnych częściach Niemiec.

Czytaj więcej »

Święto Wojska Polskiego w Kłodzku

15 sierpnia 2022 roku przed Pomnikiem Żołnierza Polskiego w Kłodzku, pod patronatem Starosty Kłodzkiego obchodzono Święto Wojska Polskiego oraz 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej.
    Organizatorem uroczystości był Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kłodzku oraz Stowarzyszenie Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Górskich „Karpatczycy”, przy wsparciu Starosty Kłodzkiego, Urzędu Miasta w Kłodzku, Kłodzkiego Ośrodka Kultury i drukarni „Perfekta”.
    W uroczystości uczestniczyli: były senator RP Kazimierz Drożdz, Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego Zbigniew Łopusiewicz, członek Zarządu Powiatu Ryszard Niebieszczański, Zastępca burmistrz Miasta Kłodzko Wiesław Tracz, Wójt Gminy Kłodzko Zbigniew Tur, Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Jastrzębski, delegacje służb mundurowych, członkowie z Kół Związku, młodzież oraz mieszkańcy miasta i powiatu.

Czytaj więcej »

W Słupsku bardzo patriotycznie i na wesoło!!!

Święto Wojska Polskiego w Słupsku uroczyście obchodzono w dniu 14 sierpnia 2022 r. Główne uroczystości  garnizonowe odbyły się w koszarach 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża.
    Aktywny udział w obchodach  również wzięli:  Członkowie ZR ZŻWP oraz Zespół „WZW Wiarusy” im. ppłk. lek. Stanisława Szarmacha. O godz. 11.45 na Placu Zwycięstwa delegacja ZR ZŻWP oraz Zespół „WZW Wiarusy” złożyły wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego oraz wspólnie odśpiewaliśmy Hymn Narodowy. Następnie o godz. 12.00 w Parku Waldorffa Zespół „WZW Wiarusy” wykonał w sposób bardzo profesjonalny dwugodzinny koncert patriotyczno-rozrywkowy na rzecz i z okazji Święta WP dla społeczności słupskiej. Na koncert przybyło około 300 osób, którzy wielkimi brawami dziękowali Zespołowi za dobrą wojskową piosenkę i nie tylko.

Czytaj więcej »

POWSTANIE WARSZAWSKIE. PAMIĘTAMY!

Powstanie warszawskie (1 sierpnia - 3 października 1944) - wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Największa operacja militarna Armii Krajowej. Swoim maksymalnym zasięgiem objęła część lewobrzeżnych dzielnic miasta, niewielki obszar prawobrzeżnej Warszawy, a także Puszczę Kampinoską, Legionowo i okolice Marek. Była to największa bitwa, stoczona podczas II wojny światowej przez organizację podziemną z wojskami okupacyjnymi.
   Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces podporządkowywania i sowietyzacji Polski. Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a radziecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia powstaniu poważniejszej pomocy. Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało natomiast ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944.

Czytaj więcej »

W 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu oddał hołd powstańcom warszawskim

Na uroczystości wojewódzkie w 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego zaprosił wojewoda opolski Sławomir Kłosowski.
   1 sierpnia 2022 r. o godz. 17.00 na terenie miasta Opola przy pomocy akustycznego systemu alarmowania w okresie jednej minuty został wyemitowany dźwięk syren na upamiętnienie 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

Czytaj więcej »

Obchody Dnia Marynarki Wojennej - 2022

Zgodnie z wieloletnią tradycją, z okazji Dni Morza w ostatnią niedzielę czerwca 2022 roku obchodzony był uroczyście Dzień Marynarki Wojennej. Wydarzenie zostało zapoczątkowane złożeniem wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Polski Morskiej w Gdyni, a następnie w rejonie Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica” odbył się uroczysty apel. Organizatorem uroczystości był dowódca Garnizonu Gdynia, tj. dowódca 3 Flotylli Okrętów im. kmdr. B. Romanowskiego kontradm. Mirosław Jurkowlaniec. Na pokładzie ORP „Błyskawica” zgromadziło się wielu gości, w tym wojewoda pomorski Dariusz Drelich, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska, admirałowie służby czynnej, w rezerwie i stanie spoczynku, wyżsi oficerowie, przedstawiciele władz samorządowych. Przed okrętem stawiła się Orkiestra Reprezentacyjna i Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej oraz liczni turyści i mieszkańcy Gdyni. Po odczytaniu okolicznościowych rozkazów i wystąpieniach gości oficjalnych odbyła się defilada kompanii reprezentacyjnej.

Czytaj więcej »

XII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

W dniach 21 - 22 czerwca 2022 r. obradował XII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Krajowy Zjazd dokonał oceny działań Związku w mijającej kadencji, dokonał zmiany statutu, wybrał nowe władze, przyjął uchwałę programową na kolejną kadencję oraz apel XII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Czytaj więcej »

W OPOLU ŚWIĘTOWAŁ MIEJSKI ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO!

41. rocznicę powstania ZŻWP świętował Miejski Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu. Z tej okazji w dniu 18 czerwca 2022 r. odbyło się zebranie i piknik wojskowy, w  którym uczestniczyli zaproszenia goście i członkowie związku oraz przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Opolu. W czasie spotkania  kol. płk Józef Magiera, Honorowy prezes Zarządu Miejskiego ZŻWP przypomniał historię powstania i tradycji ZŻWP w Opolu. Natomiast wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego kol. ppłk Antoni Chorzewski omówił problemy, które wydarzyły się miedzy XI a XII Zjazdem Krajowym, który odbędzie się niebawem we Włocławku. Przedstawił także problemy, które będą chcieli nasi delegaci zgłosić na XII Zjeździe ZŻWP z Opolszczyzny.

Czytaj więcej »