Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Posiedzenie Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku

8 marca 2023 r., w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6 odbyło się posiedzenie Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku. Poświęcone było podsumowaniu działalności Związku w Rejonie Słupskim w 2022 roku oraz sprawom bieżącym, w tym szczególnie ocenie procesu sprawozdawczego za 2022 rok, aktualnym stanie finansów Zarządu Rejonowego w Słupsku, analizie przebiegu procesu wprowadzania zmian w systemie ubezpieczenia grupowego PZU Życie-ZR ZŻWP w Słupsku, wynikach działalności Sekcji Socjalno-Zdrowotno-Bytowej ZR w Słupsku oraz propozycjom Kół w zakresie wyróżnień dla najbardziej aktywnych i zasłużonych członków Koła.
    Posiedzenie prowadził Prezes Zarządu ppłk Romuald  Detmer.

Czytaj więcej »

FSSM RP - NAJWAŻNIEJSZE SPRAWY DO NAPRAWY

Na początku obecnej kadencji władz FSSM RP, Prezydium Zarządu Federacji zwróciło się do członków Federacji o wskazanie najważniejszych spraw dotyczących służb mundurowych, na które należy zwrócić uwagę politykom.

Czytaj więcej »

PAMIĘĆ HISTORYCZNA - PATRIOTYCZNĄ PLATFORMĄ WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDEM I SPOŁECZEŃSTWEM

Wojsko jest częścią społeczeństwa, a my jako żołnierze którzy poświęcili dziesiątki lat służbie Ojczyźnie i Społeczeństwu, po odejściu z wojska nadal mamy wiele do zaoferowania dla społeczeństw lokalnych, gdzie mieszkamy, pracujemy i działamy społecznie.
    Małopolski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (MZW ZŻWP), przez długi okres czasu szukał formy i sposobu współpracy z samorządem, szkołami i środowiskiem akademickim. Taką formą okazała się platforma „Pamięć Historyczna o wydarzeniach rocznicowych i patriotycznych w odniesieniu do udziału przedstawicieli regionu w tych wydarzeniach”.

Czytaj więcej »

LIST OTWARTY DO PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY

Zamieszczamy list otwarty Klubu Generałów i Admirałów RP do Prezydenta Andrzeja Dudy z powiadomieniem i wezwaniem do niezwłocznego powstrzymania przejawów dyskryminacji oraz poniżania godności i honoru oficerów - weteranów służby w Wojsku Polskim.

Czytaj więcej »

Podsumowanie roku w olsztyńskim ZW ZŻWP

Pierwsze w 2023 roku posiedzenie ZW ZŻWP w Olsztynie odbyło się pod koniec lutego w gościnnych progach Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Tarasa Szewczenki 1.  Zagospodarowanie nowej siedziby trwało prawie do ostatnich dni stycznia, bo przydzielony pokoik ledwie mieści biurko, jedno krzesło, kasę pancerną i dwa regały. A dokumentów z kilkunastu lat nazbierało się tyle, że należało dokonać ich selekcji na archiwalne i makulaturowe - stąd opóźniły się bieżące prace i termin zatwierdzenia sprawozdań.  
   Omówiono działalność ZW i kół w minionym roku oraz plan przedsięwzięć i budżet na 2023 rok, przedstawiony przez prezesa ZW, kol. Albina Polechońskiego. Postanowiono kontynuować  tradycyjne działania ZW  i  kół , zaplanowano też podjęcie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza z sektora seniorskiego oraz służb mundurowych.

Czytaj więcej »

Potrójny Jubileusz - koncerty Wojskowego Zespołu Wokalnego „WIARUSY” im. ppłk. lek. Stanisława Szarmacha

W dniu 26 lutego 2023 roku na bazie Słupskiego Ośrodka Kultury w Teatrze RONDO odbyły się dwa galowe koncerty charytatywne na rzecz słupskiego Hospicjum.
   Organizatorami koncertu byli dyrektor SOK Pani Jolanta Krawczykiewicz oraz prezes ZR Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ppłk (w st. spocz.) Romuald Detmer, jubileuszowy koncert zorganizowany został z okazji: 55 rocznicy istnienia „WIARUSÓW”, 35 lat na scenie i 15 lat po reaktywacji jako charytatywny na rzecz słupskiego Hospicjum.

Czytaj więcej »

PIERWSZA ROCZNICA NAPAŚCI ZBROJNEJ ROSJI NA UKRAINĘ

Dnia 24 lutego 2023 r. minęła pierwsza rocznica napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę.  
    Napaść tę należy pojmować jako drugi etap agresji Rosji, która rozpoczęła się w 2014 r. i była związana z bezprawną aneksją Krymu i Sewastopola.

Czytaj więcej »

ZMIANA NA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO FSSM RP

W dniu 22 lutego 2023 r. na Posiedzeniu, Zarząd FSSM RP podjął decyzję o odwołaniu z funkcji Przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Kol. Piotra Iwata i powołał w to miejsce dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Federacji Kol. Henryka Budzyńskiego.

Czytaj więcej »

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu uczcił pamięć patriotów spod znaku Rodła w 100. rocznicę powstania I Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech

18 lutego 2023 roku członkowie ZŻWP i Opolanie świętowali 100-lecie powstania I Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech. W ramach obchodów odbyły się uroczystości pod pomnikiem, msza święta, otwarcie historycznej wystawy oraz specjalna sesja rady miasta.
  Na uroczystościach upamiętniających tamte wydarzenia spotkali się przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, liczne poczty sztandarowe i mieszkańcy Opola.
Centralnym punktem obchodów było spotkanie pod pomnikiem „Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego” w asyście kompani honorowej 10 Opolskiej Brygady Logistycznej. Przed ponikiem wygłoszono przemówienia okolicznościowe, odbył się apel pamięci i złożono wiązanki kwiatów.

Czytaj więcej »

Sympozjum PZW ZŻWP w Gdańsku z okazji 103 rocznicy powrotu Polski nad Bałtyk

W dniu 14 lutego 2023 roku w dużej sali audytoryjnej Muzeum Marynarki Wojennej odbyło się sympozjum Pomorskiej Organizacji ZŻWP w celu uczczenia 103 rocznicy  zaślubin  Polski z Morzem.
    Zgromadzonych  uczestników  powitał dyrektor Muzeum MW  Tomasz Miegoń, życząc owocnych  obrad. Kol. kmdr por. Roman Augustyniak - inicjator sympozjum, prezes koła  nr 2 ZŻWP w Gdańsku, wręczył mu oryginał „Instrukcji Oficera Informacyjnego pułku na czas wojny” z 1936 r.

Czytaj więcej »