Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

NOWY BISKUP POLOWY WOJSKA POLSKIEGO BP WIESŁAW LECHOWICZ

Stolica Apostolska ogłosiła, że nowym biskupem polowym Wojska Polskiego został dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Wiesław Lechowicz. Bp Wiesław Lechowicz będzie czwartym biskupem polowym od czasu przywrócenia Ordynariatu Polowego przez św. Jana Pawła II, 21 stycznia 1991 r. i szóstym biskupem polowym w historii duszpasterstwa wojskowego w Polsce.

Czytaj więcej »

77. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA WALK O WARSZAWĘ

W dniu 17 stycznia 1945 r. ostatecznie zakończyły się walki o wyzwolenie Warszawy.
   Dla upamiętnienia tej rocznicy, a także  dla uczczenia ofiary krwi żołnierza polskiego, powstańców warszawskich oraz ludności cywilnej Zarządu Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizował uroczystość złożenia wieńców i wiązanek kwiatów na Płycie Grobu Nieznanego Żołnierza
.

Czytaj więcej »

Jak zawsze, pamiętamy

77 lat temu 16 stycznia 1945 roku zakończyła się dla Radomia hitlerowska okupacja trwająca 5 lat, 4 miesiące i 8 dni.
    Z inicjatywy Zarządu Rejonowego naszego związku doszło do wspólnego ustalenia miejsca, czasu i przebiegu obchodów.
    Rozpoczęliśmy 16 stycznia 2022 r. o godz.10.00.  

Czytaj więcej »

Szczyt świątecznej manipulacji redaktora Wiktora Ferfeckiego

W dniu 26 grudnia 2021 r. o godzinie 22.00 na internetowej stronie „Rzeczpospolitej” został zamieszczony artykuł redaktora Wiktora Ferfeckiego pt.: „Kontrowersyjny Klub Generałów spotkał się z Szymonem Hołownią”.
    W odpowiedzi na ten artykuł zamieszczamy polemiczną odpowiedź gen. dyw. dr. Franciszka Puchały, celem wyjaśnienia wielu faktów, które red. Ferfecki najprawdopodobniej świadomie pominął.

Warto przeczytać!!!

Czytaj więcej »

Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 168/MON z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi

W załączeniu przesyłamy decyzję Ministra Obrony Narodowej nr 168/MON z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

Czytaj więcej »

Konferencja „Czy prawa nabyte są naruszalne? Emerytury i renty, jako instrument politycznej zemsty”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 grudnia 2021 r. w Senacie odbyła się konferencja „Czy prawa nabyte są naruszalne? Emerytury i renty, jako instrument politycznej zemsty”.

Sekretarz Generalny ZG ZŻWP
płk Henryk BUDZYŃSKI

Czytaj więcej »

NIE DLA DRUGIEJ EMERYTURY

Uprzejmie informujemy, że 15 grudnia 2021 r. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpatrzyła zagadnienie prawne „Czy ubezpieczonemu, urodzonemu po 31 grudnia 1948 r., który pozostawał w zawodowej służbie wojskowej przed dniem 2 stycznia 1999 r. i pobiera emeryturę wojskową wynoszącą 75% podstawy jej wymiaru bez doliczenia okresów składkowych poprzedzających zawodową służbę wojskową, jak i przypadających po zakończeniu tej służby, może być wypłacana jednocześnie emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przysługująca z tytułu powyższych okresów składkowych (art. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin w związku z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)?

Czytaj więcej »

W MAŁOPOLSCE ZAKOŃCZONO WYBORY DO WŁADZ KÓŁ ORAZ MAŁOPOLSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZŻWP

W dniu 11 grudnia 2021 roku w Krakowie obradował XI Wojewódzki Zjazd Delegatów na którym zakończono wybory do władz kół oraz do Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP.
    Zjazd odbył się w udostępnionym lokalu przez współpracującą z MZW instytucję, a walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze kół w wynajętych lokalach.

Czytaj więcej »

XI WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW ZŻWP W BIAŁYMSTOKU

W dniu 10 grudnia 2021 roku odbył się Wojewódzki Zjazd Delegatów ZŻWP w Białymstoku. Zjazd rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru Zarządu wojewódzkiego i odegraniem Hymnu ZŻWP. Prezes ZW płk w st. spocz. Józef Kosno powitał zebranych delegatów oraz zaproszonych gości w osobach: Sekretarza Generalnego ZG ZŻWP płk. Henryka Budzyńskiego, Dowódcy Garnizonu Białystok płk. Pawła Lachowskiego, Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk. Grzegorza Konopko, przedstawiciela Podlaskiego Oddziału SG mjr. SG Andrzeja Tureckiego oraz przedstawiciela Wojskowego Biura Emerytalnego w Białymstoku.

Czytaj więcej »

XI ZJAZD KUJAWSKO-POMORSKIEJ ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ ZŻWP W BYDGOSZCZY

W dniu 9 grudnia 2021 r. przeprowadzono XI Zjazd Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej ZŻWP w Bydgoszczy.
   W Zjeździe wzięli udział delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo wyborczych kół, członkowie ustępujących władz wojewódzkich i zaproszeni goście.
Zjazd rozpoczęło wysłuchanie Hymnu ZŻWP  - „To jeszcze nie tak dawno” oraz wspomnienie tych, którzy „odeszli” w ubiegającej kadencji - Honorowych Prezesów ZW gen. bryg. Zdzisława Ostrowskiego, płk. Maksymiliana Buczka, Skarbnika ZW ppłk. Jana Dudę, Sekretarza ZW mjr. Marka Plita oraz zasłużonych członków naszego Związku.
   Otwierając Zjazd,  Prezes Zarządu Wojewódzkiego płk Józef Mól powitał  zebranych gości: Wiceprezydenta Bydgoszczy pana Mirosława Kozłowicza, Prezesa ZŻWP płk. Marka Bielca, prezesów zaprzyjaźnionych organizacji: Prezesa ZW ZKiBWP RP pana Jerzego Krzemińskiego, Prezesa ZO ZIW pana Eugeniusza Andrzejewskiego, Prezesa ZW SEiR Policyjnych pana Romana Skrzeszewskiego, delegatów na Zjazd i członków ustępujących władz wojewódzkich.
     Przekazał pozdrowienia od posła Jana Szopińskiego, który miał być obecny, ale wczorajsze ważne głosowania w Sejmie przełożono na 9 grudnia. Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazał życzenia z prośbą o usprawiedliwienie ze względu na wyjazd służbowy poza terytorium Kraju.

Czytaj więcej »