Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

PAMIĘCI DEPORTOWANYCH NA WSCHÓD

W dniu 10 lutego 2020 r. pod Pomnikiem Poległych Pomordowanych na Wschodzie odbyła się uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę masowej deportacji Polaków w głąb ZSRR.

Czytaj więcej »

PŁK JAN SKOWRON ODZNACZONY PRZEZ PREZYDENTA FRANCJI

W dniu 3 lutego 2020 r. w Ambasadzie Francji odbyła się uroczystość odznaczenia Orderem Oficera Legii Honorowej trzech uczestników francuskiego ruchu oporu. Zaszczytu tego dostąpił również nasz Kolega z Koła nr 28 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Warszawie - płk Jan Skowron. Wyróżnienia wręczyła francuska minister obrony Florence Parly, która towarzyszyła prezydentowi Emmanuelowi Macronowi w podczas jego wizyty w Polsce.
    Wraz z płk. Janem Skowronem odznaczeni zostali mjr Marian Słowiński oraz mjr Zygmunt Włodarczyk. GRATULUJEMY!

Czytaj więcej »

Płk Jan Dziewulak z Zielonej Góry skończył 96 lat

W listopadzie 2019 r. płk Jan Dziewulak z Zielonej Góry skończył 96 lat.
    Z tej okazji podczas spotkania członków Związku Żołnierzy WP szanownemu i wielce zasłużonemu Jubilatowi został wręczony Krzyż Komandorski ZŻWP. Aktu dekoracji dokonał prezes Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP gen. bryg. Aleksander  Bortnowski wraz z sekretarzem Zarządu kpt. Andrzejem Pawlakiem. Uczestnicy spotkania odśpiewali Jubilatowi 200 lat.

Czytaj więcej »

JEDNOLITY TEKST OBWIESZCZENIA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 30 października 2019 r. pod pozycją 2107 opublikowany został jednolity tekst obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin.
 

Czytaj więcej »

Program współpracy Ministra Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi na lata 2019÷2022

Program współpracy Ministra Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019÷2022 jest dokumentem określającym cele, kierunki oraz formy współpracy Ministra Obrony Narodowej oraz resortu obrony narodowej z partnerami społecznymi.Czytaj więcej »

DZIĘKUJEMY

Dziękujemy wszystkim członkom i sympatykom Związku Żołnierzy Wojska Polskiego za darowanie 1 % podatku dochodowego dla Związku, jako organizacji pożytku publicznego.

Według danych Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Wsparcia Społeczeństwa Obywatelskiego zamieszczonych na stronie internetowej www.iwop.pl, w 2019 r. darczyńcy przekazali dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego kwotę  104.320,95 zł.

Dziękujemy i prosimy pamiętać o Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w następnych latach.

Czytaj więcej »

76. ROCZNICA BITWY POD LENINO

Dla uczczenia 76. rocznicy bitwy 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino, w dniu 11 października o godz. 12.00, z inicjatywy Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, odbyła się uroczystość złożenia wieńców i wiązanek kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.
    Kwiaty złożyły delegacje: Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Federacji Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP, Stowarzyszenia Lotników Polskich, Związku Polskich Spadochroniarzy, Koła nr 28 ZŻWP im. Tadeusza Kościuszki, Koła nr 6 ZŻWP i in.

Czytaj więcej »

Obchody rocznicy bitwy pod Lenino

Tegoroczne obchody 76-lecia bitwy pod Lenino uroczyście obchodzono w gdyńskich kołach Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP. W dniu 10 października 2019 roku Koło nr 5 SOMW RP przy Akademii Marynarki Wojennej zorganizowało planowe, okolicznościowe zebranie w którym uczestniczyło także wiele członkiń i członków Koła nr 25 ZŻWP z Gdyni.
 

Czytaj więcej »

PODZIĘKOWANIE OD POSŁA ANDRZEJA ROZENKA

Drogą elektroniczną na ręce Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk. Marka Bielca wpłynęło podziękowanie od Andrzeja Rozenka, Posła na Sejm RP, dla naszego żołnierskiego środowiska, które wsparło Jego osobiście i Komitet Wyborczy Lewicy w wyborach do Parlamentu RP.

Czytaj więcej »

Rada Olsztyńskich Seniorów

7 października 2019 r. podsumowano drugą kadencję Rady Olsztyńskich Seniorów. Tego dnia oficjalnie swoją pracę rozpoczęła także nowa ekipa. Działacze Rady Olsztyńskich Seniorów odebrali nominacje z rąk prezydenta Olsztyna. Nowa rada będzie pełnić swoje zadania w latach 2019-2021.
   Członkowie 25-osobowej rady ze swojego grona wybrali władze tej reprezentacji olsztyńskich seniorów. Przewodniczącym rady został Jerzy Gąska. Dwójka wiceprzewodniczących to Barbara Szpakowska-Bartyś i Wiesław Nałęcz. Sekretarzem został nasz związkowy Stanisław Walczak.
 

Czytaj więcej »