Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Gala Krwiodawców w Miejskim Klubie Honorowych Dawców Krwi w Gdyni

Jak co roku w dniach 22 - 26 listopada mają miejsce okolicznościowe spotkania w klubach Honorowych Dawców Krwi z okazji corocznych ogólnopolskich Dni Krwiodawstwa.
     W Miejskim Klubie Honorowych Dawców Krwi w Gdyni taka uroczystość odbyła się 18 listopada 2023 r. na terenie Akademii Marynarki Wojennej w gościnnych salach tawerny „Pod kordem”.

    Klub Miejski jak sama nazwa wskazuje skupia głównie mieszkańców Gdyni w różnym wieku, różnych zawodów i płci. Głównie jednak są to żołnierze zawodowi lub byli żołnierze z Marynarki Wojennej i Lotnictwa.
    Stąd też gośćmi naszej Gali byli m.in. przedstawiciele organizacji wojskowych w osobach: płk Stanisław Kalski - I Wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP wraz z płk. Miłoszem Białym - Wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
   Uroczysta gala to także okazja do uhonorowania najaktywniejszych krwiodawców i wolontariuszy naszego społecznego działania.
     Wśród wyróżnień resortowych, klubowych, członkowie klubu uhonorowani zostali odznaczeniami Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Ligi Obrony Kraju, które wręczyli wyżej wymienieni zaproszeni pułkownicy.
    Spotkanie klubowe było coroczną okazją do podziękowania tym, którzy oddają to, co mają najcenniejsze - własną krew, lek, który nie ma zamienników.

Paweł SZCZEPANIK

 

« Powrót do listy