Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Związek na co dzień

Słupsk. Jubileusz 90-tych urodzin Kolegi mjr. w st. spocz. Jerzego Piotrowskiego

W Kole nr 1 Związku Żołnierzy WP w Słupsku jest taki, dobry i wskazany do naśladowania zwyczaj, że odwiedzamy tych członków, którzy nie mogą przybyć na różnego typu spotkania organizowane przez macierzyste Koło, z uwagi na stan swojego zdrowia. W dniu okrągłego jubileuszu jakim jest 90 - ta rocznica urodzin, wizyta delegacji Koła u chorego Kolegi jest ze wszech miar właściwa, a nawet pożądana.
    Dlatego w dniu 20 kwietnia 2024 r. do domu Kolegi mjr. w st. spocz. Jerzego Piotrowskiego, najstarszego członka Koła nr 1 ZŻWP w Słupsku, przybyła delegacja Koła pod dowództwem jego Prezesa kmdr. ppor. Wojciecha Iwanowskiego, w towarzystwie długoletnich przyjaciół rodziny Piotrowskich, kpt. Ryszarda Rakowskiego i jego małżonki Krystyny. Cel wizyty to odwiedziny chorego Kolegi i wspólne uczczenie jego 90-tych urodzin. Rocznica przypadała w przeddzień wizyty, w dniu 19 kwietnia 2024 roku.

Czytaj więcej »

Słupsk. Święto 16 Pułku Czołgów

16 kwietnia 1945 roku 16 Brygada Pancerna w składzie 2 Armii Wojska Polskiego forsowała Nysę Łużycką, a odbywało się to w ramach operacji kończących II WŚ w Europie. Na pamiątkę dnia forsowania Nysy Łużyckiej  przez 16 Brygadę Pancerną dzień 16 kwietnia obchodzono uroczyście jako Święto 16 Pułku Czołgów Średnich. 16pcz w 1967 roku przejął dziedzictwo tradycji 16 Dnowsko-Łużyckiej Brygady Pancernej po przemianowaniu go z 9 pułku czołgów średnich.

Czytaj więcej »

W Olsztynie uczczono Ofiary Katynia

Pracownicy i studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oddali 12 kwietnia 2024 r. hołd absolwentom wyższych uczelni związanych z Olsztynem, pomordowanym w 1940 roku przez radzieckie NKWD. Wśród nich byli też przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów UWM: prezes dr Bolesław Pilarek oraz wiceprezes mgr inż. Jerzy Pantak. Warto zaznaczyć, że obaj należą do olsztyńskiego Koła nr 21 Związku Żołnierzy WP.

Czytaj więcej »

Zebranie członków Koła nr 7 w związku z 25-leciem wstąpienia Polski do NATO oraz 43 rocznicą powstania Koła w Inowrocławiu

W dniu 18 marca 2024 roku w Klubie 56. Bazy Lotniczej odbyło się zebranie członków Koła poświęcone wstąpieniu Polski do NATO oraz 43 rocznicy powstania Koła.

Czytaj więcej »

W mundurze na Mazury. Dwudziestolecie płk. Wawrzyńca Józefowskiego

Płk w stanie spoczynku Wawrzyniec Marian Józefowski z Olsztyna jest jednym z najaktywniejszych członków związku w wojewódzkiej organizacji ZŻWP. W obecnej kadencji Przewodniczy Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Związkowi poświęcił dwadzieścia lat ze swego życia.

Czytaj więcej »

Kolejna członkini Koła nr 21 w Olsztynie!

Jednym z najliczniejszych kół ZŻWP na terenie działania zarządu wojewódzkiego w Olsztynie jest Koło nr 21. Jest to zarazem najstarsze koło w Olsztynie oraz na Warmii i Mazurach (powstało w kwietniu 1981 r.!), a przy tym jedno z najliczniejszych (25 osób). Ale ostatnio jego charakterystyczną cechą jest to, że jako jedyne posiada w swych szeregach kobiety. W lutym, w trakcie zebrania sprawozdawczego, przybyła piąta członkini - Danuta Jędrzejczak.

Czytaj więcej »

XXII Nocny Rajd Szlakiem Szwadronu Nadgoplańskiego

Zarząd Koła nr 7 w Inowrocławiu wspólnie z Oddziałem PTTK w dniu 3 lutego 2024 roku był współorganizatorem nocnego rajdu szlakiem Szwadronu Nadgoplańskiego. W rajdzie uczestniczyło około 150 turystów pieszych z inowrocławskich szkół oraz powiatu inowrocławskiego.

Czytaj więcej »

Zebranie członków Koła nr.7 w Inowrocławiu

 Zarząd Koła nr.7 w Inowrocławiu w dniu 17 stycznia 2024 roku zwołał zebranie członków, które odbyło się w Klubie 56.Bazy Lotniczej przy ul.Jacewskiej73. Zebranie otworzył  Andrzej Dargacz, Wiceprezes  Koła, który przywitał obecnych i przedstawił porządek zebrania , który został przyjęty jednogłośnie.

Czytaj więcej »

Obchody 105. rocznicy wyzwolenia Inowrocławia i Powstania Wielkopolskiego w Inowrocławiu

W dniu 5 stycznia 2024 roku członkowie koła nr. 7 w Inowrocławiu wzięli udział w obchodach 105. rocznicy  wybuchu Powstania Wielkopolskiego pod pomnikiem poświęconym temu zwycięskiemuzrywowi.6 stycznia1919 roku powstańcze wojsko pod dowództwem ppor. Pawła Cymsa  wyzwoliło Inowrocław, który po długich latach niewoli znowu był polski.

Czytaj więcej »

Owocna współpraca ZŻWP z Gminą Strzeleczki na Opolszczyźnie

Strzeleczki to gmina z bogatą historią. Miejscowość powstała jako osada targowa na szlaku z Prudnika do Krapkowic na początku XIII wieku. Dzisiaj ta rolnicza gmina liczy ponad 1600 mieszkańców. Gminę tworzy 13 sołectw. Od kilkunastu lat mała gmina Strzeleczki aktywnie współpracuje ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu pielęgnując patriotyczne tradycje wśród mieszkańców wsi. Władze gminy utrzymają stały kontakt ze Związkiem uczestnicząc w przedsięwzięciach organizowanych przez ZŻWP. Są też wspólne imprezy z udziałem organizacji i stowarzyszeń wojska, policji oraz straży pożarnej.
    20 grudnia 2023 roku doceniono tę współpracę. W czasie Sesji Rady Gminy Strzeleczki Marek Pietruszka wójt gminy Strzeleczki, Łukasz Borsuk sekretarz Gminy Strzeleczki oraz Włodzimierz Wolny przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki otrzymali z rąk płk. w st. spocz. Marka Kwiatkowskiego członka Zarządu Głównego ZŻWP i płk. w st. spocz. Romualda Lipskiego wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Opolu pamiątkowe medale za zasługi dla Związku.

Czytaj więcej »