Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Odsłonięcie obelisku pamięci w m. Budów „Zostawić ślad by czas nie zatarł Nas”

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Dokładnie rok temu ruszył program pt. „Obelisk-Budów-2020”  pod zacnym hasłem „Zostawić Ślad By Czas Nie Zatarł Nas” Teraz osiągnęliśmy metę i jesteśmy bardzo zadowoleni, radośni i szczęśliwi!!!

W dniu 12 września 2020 roku, od godziny 10.00 odbyły się uroczystości związane z odsłonięciem obelisku historyczno-pamiątkowego z tablicami informacyjnymi zawierającymi informacje historyczne o garnizonie Budów jako miejscowości wojskowej i stacjonujących tam jednostkach od 1951 do 2001 roku.

Czytaj więcej »

Odszedł wielki przyjaciel Polaków: Władimir Iwanowicz RASZEWSKI

Na wojskowym cmentarzu w Kaliningradzie pochowano 11 września 2020 r. Władimira Iwanowicza Raszewskiego, rosyjskiego patriotę i otwartego  na innych człowieka, wielkiego przyjaciela Polski i Polaków. Od kilkunastu lat, jako przewodniczący Regionalnej Organizacji Społecznej „Kaliningrad - Świnoujście - Olsztyn” współpracował ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego, szczególnie z Zarządem Wojewódzkim ZŻWP w Olsztynie.

Czytaj więcej »

1 września, Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

Czcząc pamięć poległych i zmarłych, oddając hołd żyjącym kombatantom i weteranom, w dniu 1 września 2020 r. delegacje Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego złożyły wiązanki kwiatów na Płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Czytaj więcej »

Olsztyński sztandar na 1-wrześniowej uroczystości

Poczet sztandarowy Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Olsztynie uczestniczył w uroczystości z okazji 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej,  która odbyła się pod pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w centrum miasta.

Czytaj więcej »

ZWIASTUN „Głosu Weterana i Rezerwisty” numer 9 (375) Wrzesień 2020 r.

Serdecznie zachęcamy naszych Czytelników i Sympatyków do lektury wrześniowego, 375-ego numeru „Głosu Weterana i Rezerwisty”.

Czytaj więcej »

1% podatku na rzecz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - organizacji pożytku publicznego (OPP)

Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego uprzejmie informuje, że w ramach przekazywania przez podatników 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek bankowy Zarządu Głównego (konto OPP) wpłynęła kwota 104.154,54 zł.

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Środki finansowe pozyskane w ramach darowizny 1 % podatku zostaną przekazane, zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z dnia 15 września 2015 r., do dyspozycji poszczególnych struktur Związku.

Z wyrazami szacunku
    Zarząd Główny ZŻWP

Czytaj więcej »

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - II TURA

13 lipca 2020 r. Państwowa Komisja Wyborcza podała, że Andrzej Duda zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Prezydent otrzymał 51,03 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski 48,97 proc.

Głosowało ponad 20 milionów uprawnionych. To najwyższa frekwencja w XXI w. Kandydaci zdobyli po ponad 10 mln głosów, jest to najmniejsza różnica w prezydenckich wyborach w III RP.

Frekwencja wyniosła 68,18 proc.

Czytaj więcej »

Związkowe święto w Olsztynie

Z okazji 39. rocznicy powstania naszego Związku w poniedziałek, 15 czerwca 2020 r., pod Kolumną Orła Białego na placu Konsulatu Polskiego w Olsztynie spotkali się członkowie ZŻWP z terenu podległego Zarządowi  Wojewódzkiemu w Olsztynie.

Czytaj więcej »

W Olsztynie oddaliśmy hołd zwycięzcom II wojny światowej

Byli żołnierze, Obywatelski Parlament Seniorów Warmii i Mazur oraz Lewica Razem uczcili  w Olsztynie 75. rocznicę zwycięstwa nad niemieckim faszyzmem.

Czytaj więcej »

PAMIĘTAMY O ŻOŁNIERZACH STRAŻNICY WOP JASIEL

10 czerwca 2020 r. w nieistniejącej obecnie łemkowskiej wsi Jasiel, położonej w dolinie górnej Jasiołki, której teren objął rezerwat „Źródliska Jasiołki”, będący częścią Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, na terenie Nadleśnictwa Rymanów, odbyła się  coroczna uroczystość z okazji rocznicy powstania Wojsk Ochrony Pogranicza oraz dla upamiętnienia 74.  rocznicy  pomordowanych żołnierzy Strażnicy WOP Jasiel i uczczenia kurierów beskidzkich ZWZ i AK.
I chociaż pogoda w tym roku dopisała, to z powodu panującej pandemii tegoroczne uroczystości odbyły się w skromnej oprawie, w gronie organizatorów, bez gości z zewnątrz, bez wyróżnień i odznaczeń.
Obchody zaszczycili swoją obecnością:
- Wójt Gminy Jaśliska - Adam Dańczak;
- Zastępca Komendanta PSP w Sanoku - mł. bryg. Florian Semenowicz;
- Komendant Placówki SG w Sanoku - ppłk SG Paweł Lubieński;
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów - Paweł Panaś;
- przedstawiciel PWSZ im. J. Grodka w Sanoku - Robert Ziajka.
Przybyłych na uroczystość powitał współorganizator uroczystości - prezes Bieszczadzkiego Zarządu Rejonowego ZŻWP - płk Marek Borkowski.

Czytaj więcej »