Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

ZWIASTUN „Głosu Weterana i Rezerwisty” numer 2 (392) Luty 2022 r.

Uprzejmie zapraszamy do 392-tego lutowego numeru „Głosu Weterana i Rezerwisty”.

Czytaj więcej »

1 % OPP dla ZŻWP

Szanowni Państwo!

Tą drogą pragniemy gorąco prosić koleżanki i kolegów, przyjaciół wraz z sympatykami, aby przekazali 1% podatku na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego (KRS: 0000141267), która:

1) Broni praw i interesów oraz honoru i godności byłych i obecnych żołnierzy oraz ich rodzin;

2) Kultywuje tradycje walk niepodległościowych oraz czyn zbrojny żołnierza polskiego na różnych frontach walk;

3) Organizuje opiekę dobro-sąsiedzką, wolontariat i koleżeńską samopomoc dla osób chorych i niedołężnych, ich współmałżonkom, a także pomoc dla osób żyjących w niedostatku i dotkniętych klęskami żywiołowymi;

4) Działa na rzecz upowszechniania wiedzy i umiejętności przydatnych dla obronności kraju;

5) Podejmuje działania na rzecz integracji żołnierzy i funkcjonariuszy różnych służb mundurowych.

Czytaj więcej »

Prenumerata „Głosu Weterana i Rezerwisty” na 2022 r.

Przedstawiamy zasady prenumeraty oraz dystrybucji „Głosu Weterana i Rezerwisty” na 2022 r.

Czytaj więcej »

Jak zawsze, pamiętamy

77 lat temu 16 stycznia 1945 roku zakończyła się dla Radomia hitlerowska okupacja trwająca 5 lat, 4 miesiące i 8 dni.
    Z inicjatywy Zarządu Rejonowego naszego związku doszło do wspólnego ustalenia miejsca, czasu i przebiegu obchodów.
    Rozpoczęliśmy 16 stycznia 2022 r. o godz.10.00.  

Czytaj więcej »

Szczyt świątecznej manipulacji redaktora Wiktora Ferfeckiego

W dniu 26 grudnia 2021 r. o godzinie 22.00 na internetowej stronie „Rzeczpospolitej” został zamieszczony artykuł redaktora Wiktora Ferfeckiego pt.: „Kontrowersyjny Klub Generałów spotkał się z Szymonem Hołownią”.
    W odpowiedzi na ten artykuł zamieszczamy polemiczną odpowiedź gen. dyw. dr. Franciszka Puchały, celem wyjaśnienia wielu faktów, które red. Ferfecki najprawdopodobniej świadomie pominął.

Warto przeczytać!!!

Czytaj więcej »

Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 168/MON z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi

W załączeniu przesyłamy decyzję Ministra Obrony Narodowej nr 168/MON z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

Czytaj więcej »

Konferencja „Czy prawa nabyte są naruszalne? Emerytury i renty, jako instrument politycznej zemsty”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 grudnia 2021 r. w Senacie odbyła się konferencja „Czy prawa nabyte są naruszalne? Emerytury i renty, jako instrument politycznej zemsty”.

Sekretarz Generalny ZG ZŻWP
płk Henryk BUDZYŃSKI

Czytaj więcej »

NIE DLA DRUGIEJ EMERYTURY

Uprzejmie informujemy, że 15 grudnia 2021 r. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpatrzyła zagadnienie prawne „Czy ubezpieczonemu, urodzonemu po 31 grudnia 1948 r., który pozostawał w zawodowej służbie wojskowej przed dniem 2 stycznia 1999 r. i pobiera emeryturę wojskową wynoszącą 75% podstawy jej wymiaru bez doliczenia okresów składkowych poprzedzających zawodową służbę wojskową, jak i przypadających po zakończeniu tej służby, może być wypłacana jednocześnie emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przysługująca z tytułu powyższych okresów składkowych (art. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin w związku z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)?

Czytaj więcej »

W MAŁOPOLSCE ZAKOŃCZONO WYBORY DO WŁADZ KÓŁ ORAZ MAŁOPOLSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZŻWP

W dniu 11 grudnia 2021 roku w Krakowie obradował XI Wojewódzki Zjazd Delegatów na którym zakończono wybory do władz kół oraz do Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP.
    Zjazd odbył się w udostępnionym lokalu przez współpracującą z MZW instytucję, a walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze kół w wynajętych lokalach.

Czytaj więcej »

XI WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW ZŻWP W BIAŁYMSTOKU

W dniu 10 grudnia 2021 roku odbył się Wojewódzki Zjazd Delegatów ZŻWP w Białymstoku. Zjazd rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru Zarządu wojewódzkiego i odegraniem Hymnu ZŻWP. Prezes ZW płk w st. spocz. Józef Kosno powitał zebranych delegatów oraz zaproszonych gości w osobach: Sekretarza Generalnego ZG ZŻWP płk. Henryka Budzyńskiego, Dowódcy Garnizonu Białystok płk. Pawła Lachowskiego, Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk. Grzegorza Konopko, przedstawiciela Podlaskiego Oddziału SG mjr. SG Andrzeja Tureckiego oraz przedstawiciela Wojskowego Biura Emerytalnego w Białymstoku.

Czytaj więcej »