Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

ZWIASTUN „Głosu Weterana i Rezerwisty” numer 12 (402) Grudzień 2022 r.

Uprzejmie zapraszamy do grudniowego numeru „Głosu Weterana i Rezerwisty”.

Czytaj więcej »

KIELECKIE SPOTKANIE EMERYTÓW MUDUROWYCH

W dniu 3 grudnia 2022 r. w Ośrodku Sportowo-Turystycznym „MOTO-RAJ”  w  Ćmińsku, z inicjatywy Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odbyło się spotkanie emerytów mundurowych Kielecczyzny.
     Na spotkanie zaproszeni zostali:
   - Wiceprzewodniczący Obywatelskiego Parlamentu Seniorów insp.  Zdzisław Czarnecki,
    - Poseł na Sejm RP Andrzej Rozenek,
    - Sekretarz Generalny ZG ZŻWP płk Henryk Budzyński.
   Wśród około 70 uczestników spotkania obecni byli przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa, aktywiści Komitetu Obrony Demokracji oraz przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Czytaj więcej »

KONKURS PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ O ŻOŁNIERZACH W „NIEBIESKICH BERETACH”

W 2023 roku mija 60 rocznica utworzenia 7 Łużyckiej Dywizji Desantowej. W związku z tą zacną rocznicą „Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków Niebieskich Beretów” powołało Komitet Organizacyjny obchodów tej rocznicy, w skład którego weszło z Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku trzech naszych kolegów.
   Główny dzień obchodzenia tej rocznicy wyznaczono na 22 czerwca 2023 r. w Gdańsku.
   Dodatkowo podjęto decyzję o zorganizowaniu „Konkursu piosenki żołnierskiej o żołnierzach w niebieskich beretach”. Miło nam donieść, że Przewodniczącym Jury został Romuald Detmer - Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku.

Czytaj więcej »

VIII Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

7 listopada 2022 r. w głównej sali Sejmu RP odbyła się VIII sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. W tym jakże ważnym wydarzeniu uczestniczyło kilkuset uczestników z całego kraju, w tym także przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
   Obywatelski Parlament Seniorów (OPS) to apolityczne, neutralne religijnie i światopoglądowo ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, reprezentujące interesy 9 milionów seniorów w Polsce. OPS jest unikalną formą aktywności i uczestnictwa osób starszych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, inspirowania kierunków polityki senioralnej oraz konstruktywnego dialogu z podmiotami życia publicznego w kształtowaniu sytuacji i godnego życia seniorów.

Czytaj więcej »

DOBRE I ZŁE WIEŚCI Z OLSZTYNA

W olsztyńskiej organizacji ZŻWP wiele się ostatnio dzieje, ale nie wszystkie wieści o tych działaniach są pomyślne. Oprócz tradycyjnego uczestnictwa ze sztandarem w uroczystościach i obchodach świąt  państwowych i wojskowych, są też wydarzenia przykre.
   Na pewno dobrą wiadomością jest to, że w okresie letnim członkowie olsztyńskich kół wykupili cegiełki na kwotę 500 zł i przekazali ja Fundacji Pomocy Emerytów i Rencistom Wojskowym. Następna transza cegiełek w drodze. - W akcji tej szczególnie wyróżniły się koła nr 19 (prezes kpr. Mieczysław Tomaszewski), 21 (st. brygadier Maciej Jasiński) i 29 (mjr Roman Wiśniewski) oraz kilku członków Stowarzyszenia Oficerów 15 DZ - powiedział skarbnik ZW ZŻWP w Olsztynie st. chor. sztab. Krzysztof Michalak, członek koła nr 29.
    Drugą dobrą wiadomością jest to, że 3 listopada 2022 r. wręczono wreszcie (z powodu pandemii z opóźnieniem) związkowe odznaczenia przyznane prezydentowi Olsztyna, dr. Piotrowi Grzymowiczowi. Krzyż Złoty „Za Zasługi dla ZŻWP”  przekazał mu prezes ZW płk Albin Polechoński, a jego zastępca i członek ZG ZŻWP  st. bryg. PSP Maciej Jasiński - Krzyż Złoty z Gwiazdą „Za Zasługi dla ZŻWP”.

Czytaj więcej »

Jarosławiec – 2022. To był kolejny naprawdę piękny Weekend

Dziś to już historia. Centrum Rehabilitacji, Wypoczynku i Rekreacji „ARKA” w dniach 22 - 24 października 2022 r. był pełen gości, bowiem w tych dniach wyznaczyli sobie po rocznej przerwie spotkanie weterani i rezerwiści ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z rejonu słupskiego oraz sympatycy 36 Pomorskiego Pułku Artylerii i 7 drt stacjonującego kiedyś w Złocieńcu, a następnie w Stargardzie i Choszcznie oraz „Klan Detmerów”, a był to: „XX  Weekend Weterana i Rezerwisty”, „XIV Spotkanie Sympatyków 36pa”, „IV Spotkanie Przyjaciół 7 drt” oraz „II Spotkanie rodzinne Klanu Detmerów”.
   Organizatorem spotkania był Komitet Organizacyjny z Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku, pod dowództwem  ppłk. w st. spocz. Romualda Detmera z udziałem lekkim st. chor. sztab. w st. spocz. Stanisława Chwałkowskiego. To dzięki ich staraniom i pełnej determinacji mogliśmy się spotkać nad pięknym polskim Bałtykiem i spędzić ze sobą niezapomniane weekendowe chwile.

Czytaj więcej »

Prenumerata „Głosu Weterana i Rezerwisty” na 2023 r.

Przedstawiamy zasady prenumeraty oraz dystrybucji „Głosu Weterana i Rezerwisty” na 2023 r.

Czytaj więcej »

95 LAT PUŁKOWNIKA KAZIMIERZA KORECKIEGO

Kazimierz Korecki to znany kłodzczanin: emerytowany oficer WP, społecznik, działkowiec. Urodził się 29 listopada 1927 r. w Tuczempach, pow. Jarosław, w przeszłości tzw. Galicji. Ze względu na biedę mówiono - „Nędza galicyjska”. Wychował się z dziewięciorgiem rodzeństwa. Ma troje dzieci, czworo wnucząt i pięcioro prawnucząt.

Czytaj więcej »

INAUGURACYJNE POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZŻWP XI KADENCJI

W dniu 27 września 2022 r. w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego XI kadencji. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Związku płk Marek Bielec.
   W posiedzeniu uczestniczyli także: Honorowy Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała oraz Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej płk Jan Żmijewski.

Czytaj więcej »

Uroczystości pod pomnikiem poległych absolwentów 2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty w Lublinie

W tym roku minęło 78 lat od daty utworzenia w Lublinie 2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty. Rozkaz o sformowaniu 2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty podpisał w dniu 20 września 1944 r. Naczelny Dowódca Wojska Polskiego gen. broni Michał Rola-Żymierski.
    W 1978 r. żyjący absolwenci 2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty ufundowali pomnik poświęcony ich kolegom, którzy polegli na polach bitewnych II wojny światowej.
    23 września 2022 r. Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Lublinie zorganizował, pod tym pomnikiem, uroczystość upamiętniającą poległych absolwentów oraz rocznicę utworzenia Szkoły.

Czytaj więcej »