Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

WYBORY PARLAMENTARNE 2023

Państwowa Komisja Wyborcza  opublikowała we wtorek 17 października 2023 r. ostateczne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu z podziałem na mandaty. Państwowa Komisja Wyborcza przekazała, że w wyborach do Sejmu padła rekordowa frekwencja, która wyniosła 74,38 proc.

Państwowa Komisja Wyborcza przeliczyła 100 proc. głosów oddanych w wyborach parlamentarnych.

Zgodnie z tymi wynikami, do Sejmu dostało się pięć partii.

Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 194 mandaty (35,38 procent głosów); Koalicja Obywatelska zdobyła 157 mandatów (30,70 procent głosów); Trzecia Droga zdobyła 65 mandatów (14,40 procent głosów); Lewica zdobyła 26 mandatów (8,61 procent głosów) i Konfederacja zdobyła 18 mandatów (7,16 procent głosów).

Pozostałe komitety nie przekroczyły 5-procentowego progu wyborczego.

 

Wyniki głosowania na poszczególne komitety

 

Komitet Liczba głosów Procent głosów
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 7 640 854  35,38%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI  6 629 402 30,70%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE  3 110 670 14,40%
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA 1 859 018  8,61%
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 1 547 364 7,16%
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 401 054 1,86%
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA 351 099 1,63%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA 25 788 0,12%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU 24 850 0,12%
KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ  4 606 0,02%
KOMITET WYBORCZY ANTYPARTIA 1 156 0,01%
KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI  823 0,00%
Razem  21 596 674 100,00%

 

Z danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że w Senacie większość będzie miała opozycja.

Kandydaci Koalicji Obywatelskiej zdobyli 41 mandaty senackie, Trzecia Droga – zdobyła 11 mandatów senackich, Nowa Lewica - zdobyła 9 mandatów senackich.

Niżej wymienione komitety zdobyły po jednym mandacie senackim:
     - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZYGMUNT FRANKIEWICZ - PAKT SENACKI
     - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOF KWIATKOWSKI - PAKT SENACKI
     - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WADIM TYSZKIEWICZ - PAKT SENACKI
     - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJ DZIUBA - PAKT SENACKI
     - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA ZAJĄCA

Kandydaci z list PiS zdobyli 34 mandaty senackie.

Pozostałe 40 komitetów nie przekroczyło progu wyborczego.

Frekwencja w wyborach do Senatu wyniosła 74,31 procent uprawnionych do głosowania.

 

 

 

15 października 2023 r. wraz z wyborami parlamentarnymi odbyło się ogólnokrajowe referendum. Oto pytania i wyniki:

„Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki”.
    Odpowiedzi „nie” udzieliło - 96,49 proc. głosujących, odpowiedzi „tak” - 3,51 proc. głosujących.

„Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?”.
    Odpowiedzi „nie” udzieliło - 94,61 proc. głosujących, odpowiedzi „tak” - 5,39 proc. głosujących.

„Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?”.
    Odpowiedzi „nie” udzieliło - 96,04 proc. głosujących, odpowiedzi „tak” - 3,96 proc. głosujących.

„Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?”.
    Odpowiedzi „nie” udzieliło - 96,79 proc. głosujących, odpowiedzi „tak” - 3,21 proc. głosujących.

Frekwencja ogólnokrajowego referendum wyniosła 40,91 proc.

Zgodnie z przepisami wynik referendum jest wiążący, jeśli wzięła w nim udział więcej niż połowa osób uprawnionych do głosowania.

Źródło: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/

 


 

ZDANIEM

REDAKTORA NACZELNEGO

 

 


 

„Głos Weterana i Rezerwisty”

 

 


 

ŻOŁNIERSKI APEL

 

Prezydent Andrzej Duda postanowieniem z 8 sierpnia 2023 zarządził wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na niedzielę 15 października 2023 r. Dlatego od 8 sierpnia 2023 r. oficjalnie trwa w Polsce kampania wyborcza.

Przedstawiony poniżej „ŻOŁNIERSKI APEL” podpisany przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Klub Generałów i Admirałów RP oraz Federację Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP, to nie tylko przykład dobrej współpracy, a także wspólne oświadczenie, że poprzez udział w wyborach damy poparcie tym kandydatom, którzy według nas mają najlepszy program odpowiadający naszym wymaganiom i przekonaniom.

Musimy zawsze pamiętać, że chcąc tworzyć i żyć w społeczeństwu obywatelskim, które spełnia nasze oczekiwania i zapotrzebowania, nie wolno nam uchylać się od udziału w wyborach.

 

 


 

APEL

Federacji Stowarzyszeń

Służb Mundurowych RP

 

Rozpoczęła się kampania wyborcza poprzedzająca wybory parlamentarne.

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP nie może pozostać obojętna i biernie oczekiwać na ich wynik.

Prezydium Zarządu Federacji zwraca się z apelem do wszystkich członków Federacji o aktywne włączenie się do kampanii wyborczej.

 

« Powrót do listy