Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

„PORADNIK CEREMONIALNY”

Z okazji 35-lecia powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Główny wprowadza do wykorzystywania niezwykle wartościowe wydawnictwo pn. „Poradnik Ceremonialny”.
    Zacząć można od tematu książki, trzeba bowiem podkreślić, że wydany przez Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego „Poradnik Ceremonialny” opisuje nie tylko zasady symboliczne obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej i Siłach Zbrojnych RP, ale też cały ceremoniał i etykietę stosowaną w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. „Poradnik Ceremonialny” jest więc prawdziwą kopalnią wiedzy dla wszystkich, którzy będą musieli praktycznie postępować w czasie organizowanych uroczystości związkowych, kombatanckich  i  patriotycznych,  spotkań okolicznościowych,  a  także  uroczystości szkolnych.  Może  być  także bardzo  pomocny  w  procesie patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży oraz powinien zainteresować osoby, które pasjonują się sztuką ceremonialną i jej historią.
 

Czytaj więcej »

35 LAT ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego obchodził w miesiącu czerwcu 2016 r. Jubileusz 35 - lecia swojej działalności. Związek powstał dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu ogromnej grupy członków Klubów Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju, skupiającej byłych żołnierzy zawodowych. W kręgu zainteresowań Stowarzyszenia znalazły się dwie zasadnicze sprawy: obrona interesów socjalno-zdrowotnych środowiska byłych żołnierzy zawodowych oraz wspieranie, przez społeczne działanie, polityki obronnej państwa.
   Dla uczczenia Jubileuszu Zarząd Główny zorganizował centralne uroczystości, które odbyły się w dniu 21 czerwca 2016 r. w Warszawie. Były one niepowtarzalną okazją do przypomnienia historii i powstania Stowarzyszenia oraz podsumowania jego pracy i osiągnięć.

Czytaj więcej »

Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Głównego ZŻWP

24 lutego 2016 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Zarządu Głównego ZŻWP z udziałem Prezesów Zarządów Wojewódzkich i Rejonowych nie będących członkami Zarządu Głównego.
     Porządek obrad posiedzenia dotyczył:
     - kontynuacji działania Związku w nowych warunkach;
     - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.;
     - podjęcia uchwały o budżecie ZŻWP na 2016 r.
    Po wszechstronnej dyskusji podjęto uchwałę o skierowaniu do Ministra Obrony Narodowej odwołania od decyzji o rozwiązaniu „Porozumienia o współpracy pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego” zawartej w piśmie podsekretarza stanu w MON Bartłomieja Grabskiego z dnia 5 lutego 2016 r.

Czytaj więcej »

Generał dywizji Adam RĘBACZ odszedł na „wieczną wartę”

10 lutego 2016 r. na Cmentarzu Komunalnym w Żaganiu odbył się pogrzeb generała dywizji Adama RĘBACZA - Honorowego Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Czytaj więcej »

GALERIA MIEJSC PAMIĘCI

Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP oraz „Głos Weterana i Rezerwisty” organizują galerię miejsc pamięci zbudowanych przez ogniwa związkowe, członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego lub z ich inicjatywy. Galeria będzie prezentowana na stronach internetowych Związku oraz na łamach i stronie internetowej „GWiR”.

Czytaj więcej »

BEZINTERESOWNY DAR PŁK. JANA CHOJNACKIEGO DLA ZŻWP

27 listopada 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego ZŻWP odbyło się niecodzienne spotkanie. W tym oto dniu płk Jan Józef Chojnacki – autor i kompozytor pieśni „To przecież nie tak dawno”, naszego związkowego hymnu podpisał umowę w sprawie darowizny z dziedziny twórczości. Ze strony Związku umowę parafował Sekretarz Generalny płk Jan Kacprzak.
 

Czytaj więcej »

TO PRZECIEŻ NIE TAK DAWNO... HISTORIA POWSTANIA PIEŚNI ZŻWP

Nie pełniłem już wtedy czynnej służby w wojsku, ale nadal korzystałem z obiadów w kasynie lotniczym przy Żwirki i Wigury. Kasyno znajduje się w pobliżu ronda, na którym obecnie stoi przedwojenny pomnik Lotnika. Ta oficerska stołówka jest niezbyt oddalona od mego domu a ponadto – co tu dużo gadać – czułem się w otoczeniu stalowych mundurów bardziej swojsko, niż gdybym korzystał z położonego bliżej kasyna wojsk lądowych.

Czytaj więcej »

PIERWSZY NOWY ZWIĄZKOWY SZTANDAR

Ósmy Krajowy Zjazd Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego podjął uchwałę o zmianie nazwy Związku na Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. Po zatwierdzeniu statutu przez KRS, w którym, jest zapis o zmianie nazwy Związku, Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Opolu przystąpił do przygotowania obchodów 30. rocznicy powstania Związku.

Czytaj więcej »