Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Sympozjum nt.: „Kadra Kierownicza Marynarki Wojennej II RP 1918-1945”

Dzięki władzom Gdyni, a zwłaszcza pana wiceprezydenta Michała Gucia i przychylności pani Beaty Nawrockiej dyrektorki Gdyńskiego Centrum Kultury „Konsulat Kultury” mogliśmy w dniu 29 lutego 2024 r. zorganizować Sympozjum nt.: „Kadra Kierownicza Marynarki Wojennej II RP 1918-1945”.
    Zgromadziło ono ponad 76 uczestników z Gdyni, Gdańska, Starogardu Gd. a nawet Warszawy. Wśród nich m.in. członkowie:
    - Stowarzyszenia Oficerów MW RP z wiceadmirałem w st. spocz. Maciejem Węglewskim;
    - Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ z kmdr. por. w st. spocz. Zenonem Przystałem;
    - Związku Weteranów i Rezerwistów WP z prezesem Eugeniuszem Podolakiem;
    - Stowarzyszenia „ŻANDARM” z prezesem Henrykiem Skrzeczowskim;
    - członkowie kół nr 2, 4, 21, 25, 34 PZW ZŻWP;
    - reprezentacja podchorążych AMW;
    - oficerowie 3FO;
    - Zastępca Komendanta Wydz. ŻW w Gdyni mjr Tułodziecki;
    - Pomorski Urząd Marszałkowski reprezentowała pani Tamara von Wiecka-Olszewska;
    - natomiast władze Gdyni radna Elżbieta Raczkowska;
    - Pomorską Delegaturę Obywatelskiego Parlamentu Seniorów mec. Jacek Gibała.
    Organizatorzy - Koło nr 2 ZŻWP kol.: Roman Augustyniak, Ryszard Żywicki, Adam Wiśniewski zgromadzili znakomitych prelegentów, którzy nakreślili sylwetki poszczególnych dowódców począwszy od zarania we Flotyllach Wiślanych w Krakowie i Modlinie.
   Szczególne zainteresowanie wzbudziło wystąpienie kmdr. rez. dr. Wiesława Topolskiego przedstawiającego postać wiceadmirała Jerzego Świrskiego oraz prelekcje profesorów
Zbigniewa Machalińskiego (Rektora GWSH) - na temat wiceadmirała Kazimierza Porębskiego i kmdr. w st. spocz. prof. Jerzego Przybylskiego odnośnie uwarunkowań socjalno-bytowych oficerów MW II RP.
    Nieznane fakty z życia wiceadm. Porębskiego przedstawił adiunkt Adam Jarski. Natomiast sylwetkę kontradmirała Unruga przedstawił dr Jarosław Tuliszka pokazując jak niekiedy zawiłe były losy Polaków i Polski tworzonej na zgliszczach zaborców.
    Jednocześnie wykładowcy wspaniale wpisali się w historię mówiącą to jak Polacy pochodzący z różnych światów nie zawsze dobrze mówiący po polsku zbudowali Państwo od nowa, zbudowali armię, czasem wbrew politykom.
   Całość sympozjum z wielką swadą i erudycją prowadził kmdr w st. spocz. dr Zbigniew Wojciechowski jako moderator.
    Na zakończenie prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP kol. Zbigniew Drozdek wręczył legitymacje 2 nowym członkom oraz kmdr. rez. dr. W. Topolskiemu Brązowe odznaczenie Za Zasługi dla ZŻWP.
    Jeszcze raz dziękujemy za udzieloną pomoc władzom Gdyni oraz kierownictwu „Konsulatu Kultury” w Gdyni za bezcenną pomoc.

Tekst: Roman AUGUSTYNIAK
Foto: Ryszard ŻYWICKI

 

« Powrót do listy