Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Nowy prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Olsztynie

Na XII Zjeździe Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Olsztynie, który odbył się 19 lutego 2022 r., wybrano nowego prezesa zarządu wojewódzkiego na kolejną 4-letnią kadencję - został nim płk w st. spocz. Albin Polechoński. Wybrano też wojewódzką komisję rewizyjną, wojewódzki sąd koleżeński, dwóch delegatów na XII zjazd krajowy ZŻWP oraz 11-osobowy zarząd wojewódzki. W zjeździe uczestniczył prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk Marek Bielec.

Czytaj więcej »

Olsztyński ZW ZŻWP zagrał na WOŚP

W 30. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zorganizowanym 30 stycznia 2022 r. w Centrum Handlowym „Aura” (Sztab nr 5699), zagrała też ekipa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Olsztynie.

Czytaj więcej »

Prezydium ZW ZŻWP w Opolu, korekta zadań na 2022 r.

Zgodnie z planem 25 stycznia 2022 r. odbyło się pierwsze merytoryczne posiedzenie Prezydium ZW ZŻWP w Opolu po XI zjeździe. Obrady prowadził Prezes Zarządu kol. Zbigniew Owczarek.
    Głównym tematem posiedzenia było wypracowanie skutecznych metod wdrożenia kierunków oraz celów zawartych w Uchwale programowej XI Zjazdu i w Zasadniczych Zamierzeniach ZW ZŻWP i terenowych strukturach organizacyjnych na 2022 r.

Czytaj więcej »

NOWY BISKUP POLOWY WOJSKA POLSKIEGO BP WIESŁAW LECHOWICZ

Stolica Apostolska ogłosiła, że nowym biskupem polowym Wojska Polskiego został dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Wiesław Lechowicz. Bp Wiesław Lechowicz będzie czwartym biskupem polowym od czasu przywrócenia Ordynariatu Polowego przez św. Jana Pawła II, 21 stycznia 1991 r. i szóstym biskupem polowym w historii duszpasterstwa wojskowego w Polsce.

Czytaj więcej »

77. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA WALK O WARSZAWĘ

W dniu 17 stycznia 1945 r. ostatecznie zakończyły się walki o wyzwolenie Warszawy.
   Dla upamiętnienia tej rocznicy, a także  dla uczczenia ofiary krwi żołnierza polskiego, powstańców warszawskich oraz ludności cywilnej Zarządu Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizował uroczystość złożenia wieńców i wiązanek kwiatów na Płycie Grobu Nieznanego Żołnierza
.

Czytaj więcej »

Jak zawsze, pamiętamy

77 lat temu 16 stycznia 1945 roku zakończyła się dla Radomia hitlerowska okupacja trwająca 5 lat, 4 miesiące i 8 dni.
    Z inicjatywy Zarządu Rejonowego naszego związku doszło do wspólnego ustalenia miejsca, czasu i przebiegu obchodów.
    Rozpoczęliśmy 16 stycznia 2022 r. o godz.10.00.  

Czytaj więcej »

Szczyt świątecznej manipulacji redaktora Wiktora Ferfeckiego

W dniu 26 grudnia 2021 r. o godzinie 22.00 na internetowej stronie „Rzeczpospolitej” został zamieszczony artykuł redaktora Wiktora Ferfeckiego pt.: „Kontrowersyjny Klub Generałów spotkał się z Szymonem Hołownią”.
    W odpowiedzi na ten artykuł zamieszczamy polemiczną odpowiedź gen. dyw. dr. Franciszka Puchały, celem wyjaśnienia wielu faktów, które red. Ferfecki najprawdopodobniej świadomie pominął.

Warto przeczytać!!!

Czytaj więcej »

Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 168/MON z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi

W załączeniu przesyłamy decyzję Ministra Obrony Narodowej nr 168/MON z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

Czytaj więcej »

Konferencja „Czy prawa nabyte są naruszalne? Emerytury i renty, jako instrument politycznej zemsty”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 grudnia 2021 r. w Senacie odbyła się konferencja „Czy prawa nabyte są naruszalne? Emerytury i renty, jako instrument politycznej zemsty”.

Sekretarz Generalny ZG ZŻWP
płk Henryk BUDZYŃSKI

Czytaj więcej »

NIE DLA DRUGIEJ EMERYTURY

Uprzejmie informujemy, że 15 grudnia 2021 r. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpatrzyła zagadnienie prawne „Czy ubezpieczonemu, urodzonemu po 31 grudnia 1948 r., który pozostawał w zawodowej służbie wojskowej przed dniem 2 stycznia 1999 r. i pobiera emeryturę wojskową wynoszącą 75% podstawy jej wymiaru bez doliczenia okresów składkowych poprzedzających zawodową służbę wojskową, jak i przypadających po zakończeniu tej służby, może być wypłacana jednocześnie emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przysługująca z tytułu powyższych okresów składkowych (art. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin w związku z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)?

Czytaj więcej »