Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Uroczystości pod pomnikiem poległych absolwentów 2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty w Lublinie

W tym roku minęło 78 lat od daty utworzenia w Lublinie 2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty. Rozkaz o sformowaniu 2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty podpisał w dniu 20 września 1944 r. Naczelny Dowódca Wojska Polskiego gen. broni Michał Rola-Żymierski.
    W 1978 r. żyjący absolwenci 2 Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty ufundowali pomnik poświęcony ich kolegom, którzy polegli na polach bitewnych II wojny światowej.
    23 września 2022 r. Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Lublinie zorganizował, pod tym pomnikiem, uroczystość upamiętniającą poległych absolwentów oraz rocznicę utworzenia Szkoły.

Czytaj więcej »

78. ROCZNICA WYZWOLENIA PRAGI

14 września przypada rocznica wyzwolenia prawobrzeżnej Warszawy. 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki działająca w składzie 125 Korpusu Armijnego (AR) na kierunku głównego uderzenia, przełamała obronę niemiecką i po czterech dniach dni walk wyszła na wschodni brzeg Wisły w rejonie mostu Kierbedzia. W walkach tych straciła 1792 żołnierzy i oficerów, w tym 310 zabitych i zaginionych, 1482 rannych. Inne źródła podają większe straty (2004 żołnierzy, w tym 524 poległych i zmarłych z ran).
    W 78. rocznicę tych wydarzeń, przy Pomniku Kościuszkowców zebrali się przedstawiciele Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP, stowarzyszeń zrzeszających byłych żołnierzy, uczniowie klasy mundurowej jednej z pobliskich szkół, władz dzielnicy Praga-Północ, a także poseł Andrzej Rozenek (jako jedyny z polityków), aby oddać hołd żołnierzom 1. AWP biorącym udział w krwawych walkach o Warszawę. Wśród nich była delegacja Koła nr 28 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki, która u stop pomnika złożyła wiązankę kwiatów.

Czytaj więcej »

Koło nr 34 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ze Starogardu Gdańskiego wsparło mieszkańców Borysławia

11 sierpnia 2022 r. podczas wizyty w Starogardzie Gdańskim, mer partnerskiego miasta Borysław Ihor Jaworski dziękował za okazaną przez nas pomoc w czasie wojny w Ukrainie. Starogard pomagał i robi to nadal. Kilka dni wcześniej Koło nr 34 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ze Stargardu Gdańskiego wpłaciło na rzecz naszego partnerskiego miasta darowiznę.
 - Wszystkich nas mocno dotyka trwająca wciąż wojna w Ukrainie. Wydarzenia zza naszej wschodniej granicy są dla nas bolesne tym bardziej dlatego, że mamy tam przecież przyjaciół - partnerskie miasto Starogardu Gdańskiego - Borysław. Jednogłośnie postanowiliśmy w naszym kole wesprzeć ich darowizną. Mamy nadzieję, że pomoże im ona chociaż w jakimś stopniu - powiedział ppłk Czesław Kosianowicz, prezes Koła 34 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
   Za ten gest członkom Koła podziękował Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak.  - Proszę przyjąć moje serdeczne podziękowania za wsparcie, jakie okazali Państwo naszemu partnerskiemu miastu Borysław w Ukrainie. Środki, które wpłacili Państwo na specjalnie utworzone konto z pewnością pomogą mieszkańcom Borysławia przetrwać ten trudny czas. Utwierdzą ich także w przekonaniu, że zawsze mogą na nas liczyć i gdy tylko zajdzie taka potrzeba wyciągniemy pomocną dłoń - w liście gratulacyjnym napisał Prezydent Miasta.

Czytaj więcej »

FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY SŁUŻB MUNDUROWYCH i ICH SYMPATYKÓW SIERADZ 2022

W dniu 15 września 2022 r. od godziny 16.00 na terenie Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji i restauracji „Przystań” odbył się po raz kolejny „Festyn Sportowo-Rekreacyjny Służb Mundurowych i Ich Sympatyków” w Sieradzu. W festynie udział wzięli członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koła nr 1 i  2 oraz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. Wśród gości zaproszonych byli: wiceprezydent Sieradza Rafał Matysiak i proboszcz parafii garnizonowej ks. ppłk Tomasz Paroń.
    Głównym organizatorem festynu był Zarząd Rejonowy ZŻWP i Koła w Sieradzu z ich prezesami ppłk. Januszem Marciniakiem i ppłk. Marianem Frajtakiem.
   Otwarcia festynu dokonał tradycyjnie Prezes ZR ZŻWP w Sieradzu wraz z pozostałymi prezesami stowarzyszeń: Leonardem Klimczakiem, Zbigniewem Sośnickim i Piotrem Wilczyńskim.

Czytaj więcej »

Słupsk. Zawody sportowo-obronne Rejonu Słupskiego

Realizując postanowienia Statutu dotyczące działalności proobronnej Związku, mówiące między innymi o upowszechnianiu wiedzy i umiejętności na rzecz obronności kraju, Zarząd Rejonowy w Słupsku zorganizował 3 września 2022 r. na strzelnicy Klubu Strzeleckiego „Gryf  Słupski” w Słupsku kolejne już, doroczne zawody sportowo-obronne Związku Żołnierzy WP Rejonu Słupskiego.

Czytaj więcej »

Święto lotnictwa w Słupsku

My byli żołnierze potrafimy robić duże rzeczy w naszych małych ojczyznach i tak:
    Świętować zaczęliśmy już w piątek 26 sierpnia 2022 r., Stowarzyszenie Przyjaciół 28splm zorganizowało patriotyczne spotkanie przy obelisku w „małym muzeum” w Redzikowie. Przy pomniku wartę honorową objęli żołnierze batalionu obrony bazy, obok pomnika ustawił się poczet sztandarowy ZR ZŻWP wystawiony prze Koło nr 4 ZŻWP  im. „28splm”.

Czytaj więcej »

W Opolu odbyły się obchody 100-lecia Związku Polaków w Niemczech z udziałem ZŻWP

25 sierpnia 2022 r. pod pomnikiem „Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego” zorganizowano uroczystość upamiętniającą 100. rocznicę Powstania Związku Polaków w Niemczech.
   Związek Polaków w Niemczech oficjalnie powstał w sierpniu 1922 r. jednocząc Polaków, którzy po odzyskaniu Niepodległości znaleźli się poza granicami Ojczyzny w różnych częściach Niemiec.

Czytaj więcej »

Święto Wojska Polskiego w Kłodzku

15 sierpnia 2022 roku przed Pomnikiem Żołnierza Polskiego w Kłodzku, pod patronatem Starosty Kłodzkiego obchodzono Święto Wojska Polskiego oraz 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej.
    Organizatorem uroczystości był Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kłodzku oraz Stowarzyszenie Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Górskich „Karpatczycy”, przy wsparciu Starosty Kłodzkiego, Urzędu Miasta w Kłodzku, Kłodzkiego Ośrodka Kultury i drukarni „Perfekta”.
    W uroczystości uczestniczyli: były senator RP Kazimierz Drożdz, Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego Zbigniew Łopusiewicz, członek Zarządu Powiatu Ryszard Niebieszczański, Zastępca burmistrz Miasta Kłodzko Wiesław Tracz, Wójt Gminy Kłodzko Zbigniew Tur, Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Jastrzębski, delegacje służb mundurowych, członkowie z Kół Związku, młodzież oraz mieszkańcy miasta i powiatu.

Czytaj więcej »

W Słupsku bardzo patriotycznie i na wesoło!!!

Święto Wojska Polskiego w Słupsku uroczyście obchodzono w dniu 14 sierpnia 2022 r. Główne uroczystości  garnizonowe odbyły się w koszarach 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża.
    Aktywny udział w obchodach  również wzięli:  Członkowie ZR ZŻWP oraz Zespół „WZW Wiarusy” im. ppłk. lek. Stanisława Szarmacha. O godz. 11.45 na Placu Zwycięstwa delegacja ZR ZŻWP oraz Zespół „WZW Wiarusy” złożyły wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego oraz wspólnie odśpiewaliśmy Hymn Narodowy. Następnie o godz. 12.00 w Parku Waldorffa Zespół „WZW Wiarusy” wykonał w sposób bardzo profesjonalny dwugodzinny koncert patriotyczno-rozrywkowy na rzecz i z okazji Święta WP dla społeczności słupskiej. Na koncert przybyło około 300 osób, którzy wielkimi brawami dziękowali Zespołowi za dobrą wojskową piosenkę i nie tylko.

Czytaj więcej »

POWSTANIE WARSZAWSKIE. PAMIĘTAMY!

Powstanie warszawskie (1 sierpnia - 3 października 1944) - wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Największa operacja militarna Armii Krajowej. Swoim maksymalnym zasięgiem objęła część lewobrzeżnych dzielnic miasta, niewielki obszar prawobrzeżnej Warszawy, a także Puszczę Kampinoską, Legionowo i okolice Marek. Była to największa bitwa, stoczona podczas II wojny światowej przez organizację podziemną z wojskami okupacyjnymi.
   Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces podporządkowywania i sowietyzacji Polski. Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a radziecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia powstaniu poważniejszej pomocy. Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało natomiast ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944.

Czytaj więcej »