Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Nadzieje olsztyńskich członków ZŻWP

Lutowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Olsztynie przyjęło sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności olsztyńskiej organizacji za 2023 rok i zatwierdziło ramowy plan działania na 2024 rok.
    Zebranie prowadził prezes ZW płk w st. spocz. Albin Polechoński. Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik st. chor. sztab. w st. spocz. Krzysztof Michalak, sprawozdanie opisowe sporządził zespół członków prezydium, sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ppłk w st. spocz. Wawrzyniec Józefowski, a Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego st. chor. sztab. w st. spocz. Eugeniusz Grzybowski. On jeden nie miał właściwie nic do robienia, bo żadnych swarów i spraw nie było.

    Największe zmartwienie wywołuje ciągły spadek liczby członków i wzrost ich wieku. Wprawdzie w 2023 roku przyjęto w szeregi 10 osób, ale ubyło 20 (w połowie z powodu śmierci).  Rok 2024 rozpoczynamy liczbą 137 członków. Z szeregów związku ubyło kilka kobiet. Struktura wieku jest porażająca - poniżej 50 lat ma tylko ośmiu członków, aż 76 mieści się w przedziale 61-75, a powyżej tego wieku jest 40 członków.
    Spośród nich tylko 11 nie opłaciło w terminie składek, w związku z czym plany finansowe zrealizowano (bilans jest dodatni), choć nadal istnieją zaległości w przekazaniu części składek do Zarządu Głównego z poprzednich lat. WKR oceniła pozytywnie realizację planu, choć pewne uwagi były. Niestety - dwa koła nie przyjęły do wiadomości nowej składki i wciąż proponują stałą kwotę, niezależnie od wysokości dochodów. Starania o nowych członków nie odnoszą pożądanego skutku, odbijane są stwierdzeniem a co mi da przynależność?
    Pewną nadzieję wśród obecnych wzbudziły sprawozdania z aktywności kół - niektóre z nich zrealizowały wiele ciekawych inicjatyw. Nadzieję budzą też starania władz związku w nawiązaniu współpracy z MON. Podczas posiedzenia pozytywnie oceniono pismo ZG w sprawie podpisania nowego porozumienia o współpracy z MON oraz informacja o spotkaniu z wiceministrem Wziątkiem. Dyskutanci pytali szczególnie o możliwość wnioskowania o kolejne stopnie wojskowe i odznaczenia resortowe, bo uzyskanie takiej możliwości będzie m.in. argumentem w pozyskiwaniu nowych członków.
    Obudziły się też nadzieje na łatwiejsze kontakty z jednostkami wojskowymi. W województwie warmińsko-mazurskim są to formacje 16 DZ, niektóre jeszcze w stanie odtworzenia (np. czołgi w Ostródzie), 4 Brygady WOT i 9 Olsztyński Batalion Dowodzenia.
    Zarząd zobowiązał zarządy kół do podjęcia niezwłocznych starań do nawiązania kontaktów z najbliższymi jednostkami.
    Nadzieje na bieżący rok są więc umiarkowane, stąd ostrożny plan, przewidujący kontynuację dotychczasowych działań, które najlepiej wychodzą w zakresie współpracy z władzami samorządowymi województwa i gmin oraz organizacjami seniorskimi, kombatanckimi i historycznymi, kultywującymi tradycję oręża polskiego.
    Szczególny nacisk położono na współpracę z Obywatelskim Parlamentem Seniorów oraz radami senioralnymi przy prezydencie Olsztyna, województwa oraz gminnymi.
    Poczty sztandarowe ZW będą uczestniczyć we wszystkich uroczystościach państwowych z okazji rocznic ważnych wydarzeń organizowanych w województwie przez władze cywilne, wojskowe lub inne organizacje.
   Postanowiono zwiększyć prenumeratę „Głosu Weterana i Rezerwisty” dla ZW oraz zobowiązano koła do podobnych działań, tak aby liczba egzemplarzy wzrosła w sumie do 20 (było 13). Kontynuowane będzie rozprowadzanie i wykup cegiełek Fundacji Emerytów i Rencistów Wojskowych w kwocie min. 500 zł.
   Pozytywnie oceniono starania kół i ZW w zakresie odznaczeń związkowych, w sumie wyróżniono ponad 80 członków. Przyjęto uchwałę o wpisaniu do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Organizacji Wojewódzkiej ŻŻWP kol. mjr. w st. spocz. Tadeusza Przybylskiego z Koła 21. Ukończył szkołę oficerską wojsk pancernych w 1967 roku. Do ZŻWP należy od 2014 roku, propagował wśród młodzieży sporty obronne, współpracował w tym zakresie z ZHP i ochotniczymi strażami pożarnymi. Ponadto jest członkiem rady osiedla Warszawska w Olsztynie, wspiera koło i ZW darami w postaci materiałów biurowych.

Tekst i zdjęcia Jerzy PANTAK

 

« Powrót do listy