Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Na Opolszczyźnie obchodzono Dzień Flagi i 101. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. Wojewódzkie obchody zorganizowano na Górze Świętej Anny.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest 2 maja. Od lat na Opolszczyźnie wojewódzkie obchody z tej okazji odbywały się w Moszczance. W 2022 roku po raz pierwszy został zorganizowany na Górze Świętej Anny i był połączony z uczczeniem tego dnia 101. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego - zbrojnego wystąpienia trwającego do 5 lipca 1921 r., mającego na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski i to własnie w jego trakcie doszło do dwóch dużych bitew w rejonie Góry św. Anny.

Czytaj więcej »

INTERPELACJA POSELSKA nr 31810

Przedstawiamy zbiór dokumentów dotyczących interpelacji poselskiej nr 31810 do ministra obrony narodowej w sprawie pochówku oficerów Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach zgłoszonej przez posłów Lewicy: Marcina Kulaska, Włodzimierza Czarzastego, Pawła Krutula, Roberta Obaza oraz Arkadiusza Iwaniaka.

Czytaj więcej »

Oświadczenie

Zamieszczamy oświadczenie kmdr. dr. Ryszarda Czarnoty w bulwersującej sprawie, którą wymyślili niektórzy radni w Gdańsku dotyczącej zlikwidowania Czołgu Pomnika w Gdańsku.
    W tej sprawie zwrócił się do kmdr. dr. Ryszarda Czarnoty, jako członka Kolegium ds. Dziedzictwa Kulturowo-Historycznego przy Marszałku Województwa Pomorskiego (dawna Rada Kombatantów) Kierownik Referatu Organizacyjno-Protokolarnego w Biurze Prezydenta miasta Gdańska Pan Maciej Kukla.
   Oświadczenia takie w podobnej formie opracowali także pozostali członkowie Kolegium reprezentujący inne Związki i Stowarzyszenia.

Czytaj więcej »

Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Białymstoku pomaga UKRAINIE

Wojna dotarła do ziemi i do domów ukraińskich. Siły zbrojne Ukrainy oraz naród ukraiński toczą heroiczną walkę o zachowanie suwerenności swojego państwa.
   Od pierwszych dni bezprawnej napaści Rosji na Ukrainę, Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Białymstoku rozpoczął działania mające na celu pozyskanie środków na zakup wyposażenia i umundurowania wojskowego. Z zebranych środków zakupiliśmy 80 zestawów radiotelefonów MOTOROLA, powerbanki, latarki, baterie, śpiwory, paletę apteczek, leki oraz żywność.

Czytaj więcej »

XI Rejonowy Zjazd Delegatów. Nowe władze rejonowe w Słupsku

W dniu 23 marca 2022 roku, w Lądowisku Kultury w Redzikowie, obradowali delegaci wybrani w kołach Związku Żołnierzy WP Rejonu Słupskiego. XI Rejonowy Zjazd Delegatów rozpoczął się o godzinie 10.00, od odśpiewania przez Wojskowy Zespół Wokalny „Wiarusy” Hymnu Państwowego, Hymnu naszego Związku „To przecież nie tak dawno” oraz pieśni Wojska Polskiego „Marsz Pierwszej Brygady”. Poczet sztandarowy na Zjazd wystawiony został przez Koło nr 4 z Redzikowa.
   Na Zjazd oprócz wybranych w kołach delegatów przybyli zaproszeni goście w osobach: Prezes ZŻWP - płk Marek Bielec, Wiceprezes ZG ZŻWP ds. Socjalno-Zdrowotnych - płk Miłosz Biały, Sekretarz Generalny ZG ZŻWP  - płk Henryk Budzyński oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku Pan ppłk Zbigniew Drozdek.
   Przybyli również przedstawiciele, zaprzyjaźnionych z naszym Związkiem, funkcjonujących w Słupsku, innych organizacji i stowarzyszeń kombatanckich: Wiceprezes Zarządu Okręgowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Kolega Franciszek Makles, Przewodniczący Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy AŚ w Słupsku Kolega Stefan Pawlina oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 28 SPLM.
   Przybyli także przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Powiatu Słupskiego Pan Paweł Lisowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego Pan płk Jan Olech. W naszym Zjeździe wziął udział zaprzyjaźniony ze Związkiem Wójt Gminy Kobylnica Pan Leszek Kuliński.
    Przybył również Wicedyrektor Zaprzyjaźnionego ze słupskim Związkiem Zespołu Szkół  Ekonomicznych Pan Stanisław Majkowski.
    Spośród honorowych prezesów kół na Zjazd przybyli: Honorowy Prezes Koła nr 1 - st. chor. sztab. Józef Wróblewski, Honorowy Prezes Koła nr 2 - mjr Marek Piaskowski oraz Honorowy Prezes Koła nr 11 - ppłk Zbigniew Szymański.

Czytaj więcej »

4 marca 1945 - początek nowej historii polskiego Koszalina

W Koszalinie, jak co roku, odbyło się uroczyste spotkanie w dniu 4 marca 2022 r. pod hasłem „4 marca 1945 - początek nowej historii polskiego Koszalina”. Organizatorem tych uroczystości był Koszaliński Komitet Obrony Lewicowych Tradycji, Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenie Żołnierzy 8 Dywizji im. Bartosza Głowackiego, Unia Pracy i Nowa Lewica.
   Uroczyste spotkanie prowadził przewodniczący Prezydium Koszalińskiego Komitetu Obrony Lewicowych Tradycji - KOLT, sekretarz generalny Unii Pracy Grzegorz Andrzej Niski.

Czytaj więcej »

ZŻWP Opola dla uchodźców z Ukrainy

Zarząd Główny  Związku i Prezydium ZW ZŻWP w Opolu zaapelował do członków Związku o zaangażowanie się w udzieleniu pomocy uchodźcom z Ukrainy.
    Apel spotkał się spontanicznym odzewem i ogromnym poparciem mieszkańców Opolszczyzny.
   Zarząd Koła Miejskiego ZŻWP w Opolu zorganizował zbiórkę produktów żywnościowych z datą długoterminową makaronu, owsianki, konserw, zup, odżywek dla dzieci. Oprócz tego zbierano odzież damską i dziecięcą, koce, śpiwory, ręczniki, poduszki, pościel, prześcieradła oraz materace i inne przedmioty użytku domowego.
    Zbiórkę zorganizowali kol. Krzysztof Baryła i kol. Stanisław Kownacki. Zebraną odzież, i część żywności, środki do higieny osobistej przewieźli na punkt zbiórki zorganizowany przez Hard Beans Coffee Roasters - palarnia kawy w Opolu.

Czytaj więcej »

Złocieniec ponownie w Związku!!!

Na wniosek prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku w garnizonie Złocieniec-Budów w dniu 12 października 2021 roku powstała Grupa Inicjatywna w składzie:
     Przewodniczący - Kol. por. Marian Kaczmarek
     Sekretarz - Kol. kpt. Stanisław Hencel
     Członek - Kol. st. chor. sztab. Tadeusz Pobłocki
    Z zadaniem jednym, a mianowicie: Powołać do życia Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w strukturach ZR ZŻWP w Słupsku.
    Grupa Inicjatywna wykonała wielką robotę i w dniu 17 marca 2022 roku o godz. 17.00 w gościnnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Złocieńcu zorganizowała zebranie założycielskie Koła ZŻWP. Zebranie prowadził przewodniczący Grupy Kol. Marian Kaczmarek. Na zebranie przybyło 16 byłych żołnierzy WP garnizonu Złocieniec-Budów to nie wielka liczba, ale i ta ilość nasz cieszy.  
     Przybyli również goście zaproszeni, a mianowicie:
     Dowódcę 2 BZ reprezentował Pan ppłk Zdzisław Zaorski - szef szkolenia 2 BZ
     Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Pan Przemysław Radzewicz
     Zarząd Rejonowy ZŻWP reprezentował osobiście prezes  Kol. Romuald Detmer

Czytaj więcej »

1 % OPP dla ZŻWP

Szanowni Państwo!

Tą drogą pragniemy gorąco prosić koleżanki i kolegów, przyjaciół wraz z sympatykami, aby przekazali 1% podatku na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego (KRS: 0000141267), która:

1) Broni praw i interesów oraz honoru i godności byłych i obecnych żołnierzy oraz ich rodzin;

2) Kultywuje tradycje walk niepodległościowych oraz czyn zbrojny żołnierza polskiego na różnych frontach walk;

3) Organizuje opiekę dobro-sąsiedzką, wolontariat i koleżeńską samopomoc dla osób chorych i niedołężnych, ich współmałżonkom, a także pomoc dla osób żyjących w niedostatku i dotkniętych klęskami żywiołowymi;

4) Działa na rzecz upowszechniania wiedzy i umiejętności przydatnych dla obronności kraju;

5) Podejmuje działania na rzecz integracji żołnierzy i funkcjonariuszy różnych służb mundurowych.

Czytaj więcej »

Prenumerata „Głosu Weterana i Rezerwisty” na 2022 r.

Przedstawiamy zasady prenumeraty oraz dystrybucji „Głosu Weterana i Rezerwisty” na 2022 r.

Czytaj więcej »