Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

GAMBIT JARUZELSKIEGO OSTATNIA TAJEMNICA STANU WOJENNEGO

Taki tytuł nosi książka Roberta Walenciaka - znanego dziennikarza i publicysty  związanego z tygodnikiem „PRZEGLĄD”.
Gambit to otwarcie szachowe, w którym gracz poświęca bierkę (w szczególnych sytuacjach dwie lub więcej) w zamian za uzyskanie lepszej pozycji. W większości gambitów poświęca się piona, lecz znane są również bardziej ryzykowne, które polegają na oddaniu skoczka lub gońca,
Na jaką partię politycznych szachów zdecydował się gen. Wojciech Jaruzelski, mając z jednej strony na głową przysłowiowy miecz Damoklesa w postaci groźby interwencji wojsk Układu Warszawskiego, a z drugiej groźbę zamieszek w kraju oraz  związany z nimi nieunikniony rozlew krwi.
Zdaniem autora o rodzaju zaplanowanego gambitu może świadczyć szereg wydarzeń, o których zwykły śmiertelnik nie ma żadnej wiedzy, lub ich nie pamięta.

Czytaj więcej »

STOWARZYSZENIE „OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW”

Szanowni Państwo,

ziściło się  jedno z wielkich zamierzeń strategicznych Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, nad którym długo i starannie  pracowaliśmy w ostatniej kadencji.
    Obywatelski Parlament Seniorów pozyskał osobowość prawną poprzez wpisanie go do rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000 933 030.

Czytaj więcej »

Garnizon Opolski uczcił 103. rocznicę uzyskania niepodległości przez Polskę

Po uroczystej Mszy świętej w Katedrze Opolskiej i przemarszu uczestników uroczystości w asyście żołnierzy 10 Opolskiej BLog oraz pocztów sztandarowych pod Pomnik Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego, rozpoczęto świętowanie. Odśpiewano Hymn RP, zaś wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski odczytał listy od Marszałek Sejmu i Premiera RP.

Czytaj więcej »

POTRÓJNE ŚWIĘTO PATRIOTYCZNE NA ZIEMI LĘBORSKIEJ!!!

Wszyscy doskonale wiemy że 11 listopada 2021 obchodziliśmy 103 rocznicę odzyskania niepodległości, a przy tej okazji Koło nr 6 ZŻWP w Lęborku zorganizowało 40  urodziny Związku i 10 rocznicę wręczenia sztandaru dla Koła.
   Obchody tych trzech rocznic zorganizowano w dniu 10 listopada 2021 roku w bardzo gościnnym Gminnym Ośrodku Kultury Nowa Wieś Lęborska. Na uroczystość zaprosiliśmy wielu zacnych gości, a mianowicie: Starościna Pani Alicja Zajączkowska, Burmistrz Lęborka Pan Witold Namyślak wraz z małżonką, Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska Pan Zdzisław Chojnacki, Sołtys Nowej Wsi Lęborskiej Pan Marek Baranowski, który zafundował tort na okoliczność 40. urodzin Związku oraz Wojskowy Zespół Wokalny „WIARUSY” ze Słupska. Zaprosiliśmy również kolegów ze Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków Niebieskich Beretów z Gdańska i Lęborka pod wodzą Pana płk. Andrzeja Morawca oraz Pana gen. broni Zbigniewa Głowienkę, Zarząd Koła nr 12 „Lotników Morskich” z Lęborka pod dowództwem Prezesa Koła Kol. kmdr. por. Zbigniewa Panka, wszystkich sołtysów z gminy Nowa Wieś Lęborska oraz społeczność Lęborka i Nowej Wsi Lęborskiej.

Czytaj więcej »

Gniazdo i korzenie

Leży przede mną poligraficzne cacko (interesująca okładka, piękna oprawa, dobry papier), opatrzone intrygującym i wciągającym tytułem: WIDOWO Wieś mieszczańska. Dzieło wyszło spod pióra płk. lek. Piotra Białokozowicza, znanego od lat Czytelnikom „Głosu Weterana i Rezerwisty”, Autora powszechnie cenionych felietonów medycznych i porad zdrowotnych, zamieszczanych w rubryce „Zdrowie”. Wydawcą tej niezwykle interesującej książki jest Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach na Podlasiu. Książka szczegółowo ukazuje historyczno-społeczne zawirowania i przemiany jakim podlegała ta ziemia i jej mieszkańcy, w większości pochodzenia białoruskiego. Książka jest bogato ilustrowana fotografiami historycznymi.
    Tytuł książki wskazywałby na monografię miejscowości. Jednak jej lektura jednoznacznie dowodzi, że mamy do czynienia z dziełem historyczno-wspomnieniowym. W tło historyczne, nakreślone w rozdziale I, zatytułowanym „Opowieści o dawnych czasach”, Autor wpisuje rodowody i historie rodzinne (rozdział II), pokazuje Widowo w czasach swojego dzieciństwa (rozdział III) oraz opisuje młodość i lata szkolne, które w większości spędził w pobliskim Bielsku Podlaskim, jako uczeń Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania (rozdział IV).

Czytaj więcej »

78. ROCZNICA BITWY POD LENINO

12 października 2021 r., jak co roku Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, dla upamiętnienia 78. rocznicy bitwy, którą stoczyła 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, zorganizował uroczystość składania wieńców i wiązanek kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie.  

Czytaj więcej »

Zaproszenie do Centrum Rekreacji Wypoczynku i Rehabilitacji ARKA w Jarosławcu

Serdecznie zapraszamy do spędzenia z nami Świąt Bożego Narodzenia oraz szampańskiego Sylwestra 2021 r.

Czytaj więcej »

Rybacka integracja mundurowych. Dobra gmina Strzeleczki

9 października 2021 r. w Dobrej w Ośrodku Wypoczynkowym gminy Strzeleczki odbyły się „Zawody Służb Mundurowych w Wędkowaniu o Puchar Wójta Gminy Strzeleczki”. Licznie przybyli na nie strażacy wędkarze i żołnierze wędkarze ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Czytaj więcej »

Jarosławiec - 2021. To był kolejny naprawdę piękny Weekend.

Dziś to już historia. Centrum Rehabilitacji, Wypoczynku i Rekreacji „ARKA” w dniach 25-27.09.2021 r.  było pełne gości, bowiem w tych dniach wyznaczyli sobie, po dwuletniej przerwie, spotkanie weterani i rezerwiści ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Rejonu Słupskiego oraz sympatycy 36 Pomorskiego Pułku Artylerii i 7 Dywizjonu Rakiet Taktycznych, stacjonujących kiedyś w Złocieńcu, a następnie w Stargardzie i Choszcznie, a był to:  „XIX  Weekend Weterana i Rezerwisty”, „XIII Spotkanie Sympatyków 36 pa” oraz „III Spotkanie Przyjaciół 7 drt”.
    Organizatorem spotkania był Komitet organizacyjny z ZR Związku Żołnierzy WP w Słupsku, w składzie Prezes  ppłk/w st. spocz/. Romuald Detmer, Wiceprezes: Kol. mjr /w rez./ Andrzej Kowalewski  oraz Kol. st. chor. szt. /w st. spocz./ Stanisław Chwałkowski. To dzięki ich staraniom i pełnej determinacji mogliśmy się spotkać nad pięknym polskim Bałtykiem i spędzić ze sobą niezapomniane weekendowe chwile.

Czytaj więcej »

Strzeleckie zmagania w Rejonie Słupskim

Realizując kolejne przedsięwzięcie planu zamierzeń na 2021 rok Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku zorganizował, w dniu 25 września 2021 r., kolejną edycję zawodów sportowo - obronnych Związku Żołnierzy WP Rejonu Słupskiego. Odbyły się one na strzelnicy Klubu Strzeleckiego „Gryf Słupski”, która została wynajęta przez Zarząd Rejonowy. Dziękujemy władzom Klubu Strzeleckiego, a w szczególności jego Dyrektorowi Panu Henrykowi Jaśkowskiemu za dobrą współpracę z naszym Związkiem oraz udostępnienie obiektu i zapewnienie obsługi naszych zawodów.

Czytaj więcej »