Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego

Dwa miesiące temu zaprzysiężony został nowy Rząd RP. Rząd koalicji ugrupowań politycznych, które (wszystkie, bez wyjątku) przed wyborami obiecały środowisku emerytów mundurowych usunięcie z obiegu prawnego przepisów ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.
   Doskonale rozumiemy, że na realizację tej obietnicy potrzeba czasu i nieco bardziej sprzyjających okoliczności politycznych (np. zmiany Prezydenta), ale też uważamy, że nawet w obecnej sytuacji prawnej można kilkoma decyzjami, leżącymi w kompetencjach Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pomóc represjonowanym emerytom i rencistom w odzyskaniu należnych im, pełnych świadczeń. Oni nieubłaganie odchodzą „na wieczną służbę” w poczuciu ogromnej krzywdy, jaka ich niezasłużenie spotkała i nie wolno już dłużej czekać z działaniem.
   I właśnie o podjęcie takiego działania FSSM RP i SEiRP wspólnie wystąpiły do Ministra SWiA Marcina Kierwińskiego.

 

Źródło: https://fssm.pl/category/aktualne/

 

« Powrót do listy