Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

Zawody strzeleckie o „Puchar Prezydenta Miasta Sieradza i Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Sieradzu” z okazji Święta Wojska Polskiego

W dniu 9 października 2023 r. na strzelnicy „SHOTBOM” w Łasku - Kolumnie odbyły się zawody strzeleckie z karabinka i pistoletu wojskowego w których wzięły udział 3 osobowe zespoły z n/w organizacji:
    1. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło w Łasku;
    2. Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej (ZEiR SW) w Sieradzu;
    3. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policji w Sieradzu;
   4. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy i Koło w Sieradzu - 3 zespoły. 

Czytaj więcej »

W Słupsku znowu świętowano!!!

Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku wraz z Kołem nr 3 „niebieskie berety” zorganizowali w dniu 6 października 2023 r. na bazie słupskiego Ratusza uroczystości związane z 60. urodzinami 7 ŁDD oraz drugą częścią 42. urodzin ZŻWP. Zorganizowaliśmy też Seminarium nt: „Wojska Obrony Wybrzeża wczoraj, dziś i jutro”.
    Początek uroczystości miał miejsce na cmentarzu komunalnym w Słupsku o godz. 10.00, gdzie kol. Adam Żurawski przed tablicą upamiętniających żołnierzy 7 ŁDD wygłosił okolicznościowe przemówienie i w obecności trzech pocztów sztandarowych delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przed tablicą na ścianie głównej, na grobach płk. Kazimierza Bieleckiego - byłego dowódcy 34pd i chor. Jerzego Pettke również z 34pd.                 
   Dokładnie o godz. 11.00 prezes ZR ZŻWP rozpoczął wspomniane spotkanie podkreślając cel przybycia i przedstawił króciutki rys obchodów urodzin 7 ŁDD w Gdańsku, Lęborku i Słupsku. Po wprowadzeniu sztandarów ZR ZŻWP, Żołnierzy NB i Stowarzyszenia ALFA NB odegrano i odśpiewano Hymn Narodowy.
    Prezes ZR oznajmił, że uroczystości związane z  60. urodzinami 7 ŁDD i 42. rocznicą powstania ZŻWP oraz seminarium uważam za otwarte i przekazał prowadzenie dalszych uroczystości prezesowi Koła nr 3 „niebieskie berety” kol. ppłk. mgr inż. Adamowi Żurawskiemu.             
     Uroczystość naszą zaszczycili, których prezes Koła przywitał:
     Pan Zbigniew Konwiński - Poseł RP
     Pan Marek Goliński - Wiceprezydent Słupska
     Pan Rafał Konon - Wicestarosta powiatu słupskiego
     Pani Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miasta
     Pan płk Jan Olech - Przewodniczący Rady Powiatu
     Pan Witold Namyślak - Burmistrz Lęborka
     Pan Leszek Kuliński - Wójt Gminy Kobylnica
     Pan gen. bryg. Roman Kopka - Dowódca 7 BOW
     Pan gen. dyw. w st. spocz. Paweł Lamla - były szef szkolenia WL
     Pan gen. bryg. Krzysztof Makowski - były dowódca 7 BOW
     Pan gen. bryg. w st. spocz. Paweł Żurawski - były dowódca 20 BZ
     Pan płk w st. spocz. Bucior - były dowódca 7 BOW
     Pan płk w st. spocz. Lech Rosiak- były dowódca 34 pd
     Pan płk w st. spocz. Andrzej Peron - były dowódca 11 bczp
   Pan płk w st. spocz. Andrzej Morawiec - prezes Stowarzyszenia Żołnierzy i Przyjaciół Niebieskich Beretów wraz z członkami Zarządu.
  Oficerowie, podoficerowie, szeregowcy z słupskich, lęborskich i gdańskich jednostek 7 ŁDD.
    Członkowie ZR ZŻWP, prezesi słupskich i lęborskich Kół wraz z swoimi członkami.
    Przewodniczący RKR i RSK mjr Andrzej Kowalewski i mjr Marek Piaskowski.

Czytaj więcej »

Posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

W dniu 26 września 2023 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego XI kadencji. W posiedzeniu, któremu przewodniczył Prezes Związku płk Marek Bielec, brało udział 21 członków Zarządu, dodatkowo siedmiu członków przesłało upoważnienia, czyli łącznie 28 uprawnionych do głosowania.
   W posiedzeniu uczestniczyli także: Honorowy Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała oraz przedstawiciele Zarządów Rejonowych ZŻWP z Chełma, Elbląga, Łomży, Kalisza oraz  Radomia, które nie są reprezentowane w Zarządzie Głównym Związku.

Czytaj więcej »

100. LECIE URODZIN PŁK. JANA CHOJNACKIEGO

19 września 2023 roku w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Konstancinie-Jeziornie odbyła się niezwykła uroczystość obchodu 100. rocznicy urodzin twórcy Hymnu ZŻWP płk. Jana Chojnackiego.
    Na Jubileuszowe Spotkanie licznie stawili się zaproszeni przez Jubilata goście m.in. przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, byli i aktualni komendanci Chorągwi Mazowieckiej, hm. Michał Bagiński, Grzegorz Woźniak, były komendant Chorągwi Płockiej dh hm. Andrzej Markowski, delegacje macierzystych kręgów seniorów Płocka i Warszawy, Harcerskiego Zespołu „Dzieci Płocka’, Wydziału Seniorów GK ZHP, silna, czteroosobowa delegacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Muza weny twórczej Jubilata hm. Joanna Banasiak - dyrektorka Książnicy Płockiej, ukochani wnukowie Janka oraz pensjonariusze Domu - wybitni artyści, weterani scen polskich.
    Uroczystość prowadził z żołnierską dyscypliną, przysłowiowym „zegarkiem w ręku” sam Jubilat witając i przedstawiając przybyłych gości, zapowiadając i komentując odtwarzane najwybitniejsze dzieła kompozytorskie, poetyckie z Jego ponad 80. letniej pracy twórczej.

Czytaj więcej »

1,5 % podatku na rzecz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - organizacji pożytku publicznego (OPP)

 

SZANOWNI  PAŃSTWO !!!

Tą drogą pragniemy gorąco podziękować koleżankom i kolegom, przyjaciołom wraz z sympatykami, którzy przekazali 1,5 % podatku na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Czytaj więcej »

Na Opolszczyźnie odsłonięto pomnik poświęcony pamięci 9 Pułku Ułanów Małopolskich

W parku św. Anny przy ul. Sobieskiego w Głubczycach 22 września 2023 r.  oddano hołd weteranom walki o niepodległość i odsłonięto pomnik poświęcony pamięci 9 Pułku Ułanów Małopolskich.

Czytaj więcej »

71. Urodziny 28 splm w Redzikowie!!!

W dniu 15 września 2023 roku o godz. 12.00 w Redzikowie, w ekspozycji samolotów przed obeliskiem tragicznie zmarłych 22 pilotów, Stowarzyszenie Przyjaciół 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego zorganizowało na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym uroczystości związane z 71. Rocznicą Powstania 28 splm oraz odsłonięciem tablicy z nazwiskami pilotów, którzy latali na samolotach MiG-23.
    Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Poseł na Sejm Zbigniew Konwiński, Z-ca Prezydenta Miasta Słupsk Marek Goliński, Z-ca Wójta Gminy Słupsk Adam Jaśkiewicz, Dowódca bob w Redzikowie w zastępstwie  kpt. Sylwester Lipiński, Prezes ZR ZŻWP w Słupsku ppłk Romuald Detmer, Prezes Koła nr 4 ZŻWP w Redzikowie kpt. Tomasz Cios, Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Głobinie Zbigniew Gach, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Redzikowie Aneta Pietrowska Śniegula, Sołtys Redzikowa  Marian Kużel, Prezes Firmy SIMBHP  Ireneusz Mikucki, Dyrektor Aeroklubu Słupskiego Monika Hanuszewicz, Rektor Uniwersytetu III Wieku Czesława Markiewicz oraz Prezes Zarządu Fundacji Srebrne Skrzydła Anna Novak, której Fundacja wzbogaciła się ostatnio o samolot MiG 23UB, który latał w 28 splm - wielka pasjonatka lotnictwa. Na uroczystość odsłonięcia tablicy z nazwiskami pilotów, przyjechała elita pilotów latających w 28 splm  na samolotach MiG 23 z generałami na czele.
     Obecny był gen. dyw. pil. Sławomir Kałuziński, który ostatnie cztery lata służby spędził w Chińskiej Republice Ludowej jako Attache Obrony przy Ambasadzie RP oraz gen. dyw. pil. Włodzimierz Usarek, który ostatnio pełnił obowiązki Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych Sił Zbrojnych.
    Przybyły na nasze uroczystości żony oraz członkowie rodzin zmarłych pilotów, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego z byłym dowódcą 28 splm płk. pil. Franciszkiem Klimczukiem wraz z najstarszymi pilotami - 91 latkami: ppłk. pil. Edwardem Fudro oraz ppłk. pil. Alojzym Zgondkiem, przybyli również licznie  mieszkańcy Osiedla Redzikowo.

Czytaj więcej »

DEGRADACJA PO NOWELIZACJI KODEKSU KARNEGO

Ogłoszona 13 grudnia 2022 r. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 2600) stanowi niezwykle obszerną i w wielu aspektach fundamentalną reformę polskiego kodeksu karnego.

Pośród licznych zmian przepisów, ustawodawca we wspomnianej nowelizacji zdecydował się na zmiany również w zakresie stosowania degradacji jako środka karnego.

Degradacja obejmuje utratę posiadanego stopnia wojskowego i powrót do stopnia szeregowego. Zasadniczą zmianą w jej uregulowaniu stanowi możliwość orzeczenia jej nie tylko wobec czynnych żołnierzy, ale także innych podmiotów - żołnierzy rezerwy i żołnierzy w stanie spoczynku.

Czytaj więcej »

Nowa siedziba Pomorskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gdańsku

Dzięki działaniom władz miasta Gdańska powstało Centrum Dolna Brama 8. W wyremontowanych i dostosowanych na nowo przestrzeniach będą się mieścić:
   - Referat Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego;
     - Centrum Informacji i Animacji Senioralnej;
     - Centrum Weterana i Edukacji Patriotycznej.
    W Centrum będzie także pracować pełnomocnik Prezydenta miasta Gdańska ds. seniorów

   W przyszłości podejmowane będą tu działania mające na celu animację środowiska lokalnego i domów sąsiedzkich, prowadzone będą konsultacje społeczne, a część przestrzeni udostępniana będzie organizacjom pozarządowym. Jest to miejsce bezpłatnego udostępniania przestrzeni na cele społeczne.  
   Także w Centrum Weterana i Edukacji Patriotycznej, dwanaście gdańskich organizacji kombatanckich znalazło swoją siedzibę, w tym także Pomorski Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.
   Nasza aktywność i działania zostały dostrzeżone i docenione przez władze miasta Gdańska oraz Marszałka województwa. Stąd znaleźliśmy się w gronie organizacji, mogących znaleźć swoje miejsce w tym pięknym, funkcjonalnym Centrum.

Czytaj więcej »

Zawody sportowo-obronne Rejonu Słupskiego

Doroczne zawody sportowo-obronne Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Rejonu Słupskiego odbyły się 9 września 2023 r. na strzelnicy Klubu Strzeleckiego „Gryf Słupski” w Słupsku. Organizatorem zawodów był Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku.
     Celem tych zawodów było:
    - integrowanie związku i środowiska wojskowego z innymi stowarzyszeniami służb mundurowych oraz przedstawicielami lokalnych samorządów terytorialnych;
    - utrzymanie umiejętności strzeleckich wśród członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Czytaj więcej »