Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

1,5 % podatku na rzecz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - organizacji pożytku publicznego (OPP)

 

SZANOWNI  PAŃSTWO!!!

Tą drogą pragniemy gorąco podziękować koleżankom i kolegom, przyjaciołom wraz z sympatykami, którzy przekazali 1,5 % podatku na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
     Jesteśmy organizacją pożytku publicznego (KRS: 0000141267), która:
    1. Broni praw i interesów oraz honoru i godności byłych i obecnych żołnierzy oraz ich rodzin;
    2. Kultywuje tradycje walk niepodległościowych oraz czyn zbrojny żołnierza polskiego na różnych frontach walk;
     3. Organizuje opiekę dobro-sąsiedzką, wolontariat i koleżeńską samopomoc dla osób chorych i niedołężnych, ich współmałżonkom, a także pomoc dla osób żyjących w niedostatku i dotkniętych klęskami żywiołowymi;
    4. Działa na rzecz upowszechniania wiedzy i umiejętności przydatnych dla obronności kraju;
    5. Podejmuje działania na rzecz integracji żołnierzy i funkcjonariuszy różnych służb mundurowych.

SZANOWNI PAŃSTWO!!!

Nie ważne jak wysokie są Wasze dochody i jak wysoki jest 1,5 % Waszego podatku.
     Korzystając z okazji i już dziś wsparliście naszą działalność statutową.

Przekazując nawet niewielką sumę wspieracie Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w realizacji jego misji.

W jej realizację wkładamy własne siły i środki, lecz ze względu na potrzebę rozszerzenia obszaru naszego działania gorąco wierzymy, że udzielone przez Państwo wsparcie finansowe umożliwi zrealizowanie powyższych celów i będzie wkładem w rozwój i przyszłość naszej organizacji.
    Nawet małe kwoty potrafią pomóc w realizacji zadań ważnych dla emerytów (rencistów) wojskowych oraz ich rodzin.

 

Serdecznie dziękujemy !!!

 

« Powrót do listy