Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Kącik artystów i hobbystów

Pamięć o Powstaniu Styczniowym na medalach Mennicy Państwowej

Powstanie Styczniowe wybuchło w nocy 22 stycznia 1863 roku i trwało prawie dwa lata. Przeciwko dobrze uzbrojonej, wyposażonej i zorganizowanej armii rosyjskiej – stanęły małe oddziały powstańców, których podstawowym narzędziem walki była broń myśliwska oraz kosy postawione na sztorc. Dlatego też miało ono charakter wojny partyzanckiej, pełnej drobnych potyczek i walk z wojskami zaborcy. Zakończyło się tysiącami zabitych, straconych oraz skazanych na katorgę i zesłanie na Sybir.

Czytaj więcej »

Boże Narodzenie na znaczkach pocztowych i monetach

Boże Narodzenie to czas, kiedy w sposób szczególny pragniemy wyrazić uczucia miłości i przyjaźni łączące nas z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. Stąd też tradycja, aczkolwiek dość młoda, bo powstała w XIX wieku,  wysyłania świątecznych kartek i listów z życzeniami. W 1991 roku Poczta Polska idąc śladem innych krajów zdecydowała się na świąteczną edycję  i po raz pierwszy wydała  specjalny, bożonarodzeniowy znaczek pocztowy, na którym przedstawiono reprodukcję obrazu „Pokłon Pasterzy” Francesca Solimeny, znajdującego się  w zbiorach kolekcji im. Jana Pawła II.

Czytaj więcej »

Powstanie Wielkopolskie

Może dlatego, że żyjemy atmosferą Świąt i myślimy o zbliżającym się Sylwestrze, niespostrzeżenie minie kolejna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Choć trwało krótko – od 27 grudnia 1918 r. do 16 lutego 1919 r. – to jego zdobycze militarne uformowały naszą zachodnią granicę. Zostało ono też skromnie, w porównaniu z innymi zrywami, upamiętnione na medalach.

Czytaj więcej »

Powstanie Listopadowe na medalach Mennicy Państwowej

W bieżącym roku przypada 180 rocznica wybuchu POWSTANIA LISTOPADOWEGO. Rozpoczęło się ono spiskiem podchorążych pod dowództwem ppor. Piotra Wysockiego, przeciwko znienawidzonemu Księciu Konstantemu. Wieczorem, 29 listopada 1830 roku zdobyto Belweder, następnie wraz z częścią mieszkańców Warszawy – Arsenał. O świcie prawie cała Warszawa była w rękach spiskowców. Szybko spisek przerodził się w powstanie, które rozlało się po kraju i trwało do października 1831 roku.

Czytaj więcej »

Dzień Podchorążego

Dzień Podchorążego jest obchodzony Wojsku Polskim 29 listopada dla upamiętnienia wydarzeń z 1830 roku. Wówczas słuchacze Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie rozpoczęli akcję powstańczą atakiem na Belweder – siedzibę rosyjskiego dowódcy Armii Polskiej wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza Romanowa, rozpoczynając tym samym powstanie listopadowe. Inicjatorem Nocy Listopadowej był podporucznik Piotr Wysocki.
     Wielu z nas pamięta organizowane z tej okazji bale podchorążych, inscenizacje Nocy Listopadowej oraz zaciągane honorowe warty w historycznych mundurach z 1830 roku.
     Zryw podchorążych znalazł też swoje miejsce w filatelistyce i numizmatyce.

Czytaj więcej »

Święto Niepodległości w medalierstwie

Zbliża się kolejna rocznica odzyskania niepodległości. Tradycyjnie główne uroczystości państwowe odbędą się w Warszawie, na placu Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego  Żołnierza. Przypomnieć należy, że w tym roku przypada 85 rocznica złożenia trumny z prochami Nieznanego Żołnierza do grobowca pod trzema środkowymi arkadami Pałacu Saskiego.
   Z tej okazji, do zaprezentowanych w kąciku hobbystów numizmatów i walorów filatelistycznych,  pragnę dołączyć również wybrane medale związane z tym Świętem.

Czytaj więcej »

Niepodległość w numizmatyce

Podniosła dla polskiego narodu historyczna chwila, jaką było odzyskanie niepodległości po 123 latach niewoli przez wiele dziesięcioleci nie znajdowała odzwierciedlenia w numizmatyce.
     W okresie międzywojennym nie wydano żadnej monety bezpośrednio nawiązującej do daty powstania II Rzeczypospolitej. Natomiast w obiegu funkcjonowały srebrne monety z jednakowym popiersiem Józefa Piłsudskiego, a jak wiemy postać Naczelnika Państwa z lat 1918-1922 i pierwszego Marszałka Polski wiąże się szczególnie mocno z momentem odrodzenia państwa.

Czytaj więcej »

Święto Niepodległości w filatelistyce

Dzień 11 listopada 1918 roku jest datą, która nigdy nie została wymazana z podręczników szkolnych, niemniej jej znaczenie dla Polaków różnie eksponowano na przestrzeni dziesiątków lat historii Polski. A że między innymi w filatelistyce tkwi jakaś „dusza historii”, można by rzec, że to hobby jest swoistym odzwierciedleniem przemian politycznych, gospodarczych i społecznych kraju.

Czytaj więcej »

Bitwa pod Lenino 12.10.1943 r.

W kolejnym spotkaniu kolekcjonerskim, poprzez prezentację wybranych medali pamiątkowych, chcę wydobyć wspomnienia o Bitwie pod Lenino oraz walce żołnierza polskiego w II Wojnie Światowej na froncie wschodnim.

Czytaj więcej »

Wrzesień 1939 r. na medalach pamiątkowych

Pamiętny, a zarazem tragiczny dla Narodu Polskiego wrzesień 1939 roku, został szeroko upamiętniony na medalach pamiątkowych. Powstały one z inicjatywy wielu instytucji i organizacji. Szczególnie wyróżnić tu należy Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (oddziały w Warszawie, Szczecinie i Mławie), Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej oraz wiele urzędów miast i gmin. Obok Mennicy Państwowej dość szeroko wykonywane one były w zakładach grawerskich.

Czytaj więcej »