Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Kącik artystów i hobbystów

Stanisława Bylica - poetka

Już od najmłodszych lat pisanie wierszy było moim sposobem na spędzenie wolnego czasu, sposobem na ucieczkę od rzeczywistości i chwilami zapomnienia.
   Obecnie przebywam na emeryturze i każdą wolną chwilę staram się spędzić efektywnie, wykorzystując ją jak najpełniej.
     Piszę wiersze o różnej tematyce: inspirowane wspomnieniami, o Bieszczadach, ekologiczne, o myślistwie, moralności, duchowości, miłości, o tematyce wojskowej, gdyż podziwiam żołnierzy oddanych Ojczyźnie i służących jej wiernie.

Czytaj więcej »

KAWALERIA POLSKA w klaserach hobbystów

Wydarzenia pod Komarowem  z 31 sierpnia 1920 roku, podczas wojny polsko – bolszewickiej, zapisały się podwójnie w kalendarzu żołnierza polskiego. W tamtych dniach wojska 1 Armii Konnej Siemiona Budionnego od dłuższego czasu oblegały Zamość, broniony przez 31 Pułk Strzelców Kaniowskich. Na odsiecz załodze Zamościa przyszła 1 Dywizja Jazdy płk. Juliusza Rómmla. Zadecydowana szarża polskiej kawalerii rozgromiła przeważające siły sowietów. Chwała polskich kawalerzystów spod Komarowa przetrwała do czasów współczesnych i dla upamiętnienia ich zwycięstwa Minister Obrony Narodowej Rozkazem nr 38/2009 z dnia 09.10.2009 r. ustanowił dzień 31 sierpnia Świętem Kawalerii Polskiej.

Czytaj więcej »

BITWA WARSZAWSKA 1920 roku na znaczkach i monetach

Bitwa Warszawska, która  zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i nierozprzestrzenieniu się rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią, została uznana za 18. na liście przełomowych bitew w historii świata.
     W  tym roku 91. rocznica zwycięstwa w wojnie polsko – bolszewickiej zapewne nie będzie obchodzona tak uroczyście jak w roku ubiegłym. Jest to jednak Święto Wojska Polskiego i chciałbym je zaakcentować na naszym forum.

Czytaj więcej »

Polska w Unii Europejskiej w barwach znaczków i blasku monet

Są wydarzenia, które tworzą historię i zazwyczaj nie uświadamiamy sobie, że właśnie stajemy się ich świadkami. Takim właśnie wydarzeniem stało się przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej. Ten zaszczyt i honor jest uwieńczeniem determinacji większości Polaków, niezależnie od orientacji politycznych, w dążeniach do  osiągnięcia miejsca wśród  krajów liczących się w Europie i w świecie.
     Z tej okazji Poczta Polska 30 czerwca 2011 roku wprowadziła do obiegu nowy znaczek pocztowy. Podobnie postąpiła Mennica Państwowa wydając okolicznościowe monety w  trzech nominałach. Wcześniej jednak tak filatelistycy, jak i numizmatycy mieli możliwość sukcesywnie wzbogacać swoje kolekcje o edycje, które towarzyszyły Polsce w jej drodze do Unii Europejskiej.

Czytaj więcej »

Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej na znaczkach pocztowych i monetach

Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej – jeden z czterech rodzajów polskich Sił Zbrojnych – odpowiada za obronę wybrzeża i wód terytorialnych. Pod względem organizacyjnym stanowi związek operacyjny – flotę.
     Święto Marynarki Wojennej obchodzone jest każdego roku w ostatnią niedzielę czerwca – jako finał Dni Morza. W tym roku święto Marynarki Wojennej przypada na dzień 26 czerwca. Pierwsze obchody miały miejsce 10 lutego 1928 r., jako nawiązanie do symbolicznych „zaślubin” Polski z Bałtykiem, dokonanych przez gen. Józefa Hallera w Pucku w 1920 r. W kolejnych latach, pomimo trwającej wojny, tradycja była podtrzymywana na polskich jednostkach operujących na obcych wodach.

Czytaj więcej »

Związki Tadeusza Kościuszki z polskim pieniądzem

Powstanie Kościuszkowskie, którego rocznica wybuchu przypada na 24 marca, ukształtowało się w umysłach Polaków, jako heroiczny zryw mający na celu ratowanie Polski przed ostatecznym rozbiorem. W przekazach pokoleń szczególnie utrwaliła się pamięć o Naczelniku Powstania – Tadeuszu Kościuszce, ale nie tylko. Symbolem waleczności i męstwa stał się również przedstawiciel chłopstwa – Bartosz Głowacki. Któż nie pamięta z lekcji historii jego desperacji na polu bitwy, kiedy to gasząc czapką lont zdobył rosyjskie działo. Za ten wyczyn został mianowany chorążym grenadierów krakowskich.

Czytaj więcej »

Powstanie Kościuszkowskie na znaczkach pocztowych

24 marca 1794 r. Tadeusz Kościuszko wypowiedział na rynku krakowskim słowa przysięgi. Jest to oficjalna data rozpoczęcia insurekcji przeciw Rosji, a później też Prusom, aczkolwiek jej preludium był sprzeciw generała Antoniego Madalińskiego wobec zapowiedzi redukcji liczby wojska. Dwanaście dni wcześniej generał Madaliński na czele I Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Narodowej wyruszył z Ostrołęki w kierunku Krakowa.

Czytaj więcej »

PAKT PÓŁNOCNOATLANTYCKI w filatelistyce i numizmatyce

Dzień 12 marca jest dniem znamiennym dla Polski, bowiem dwanaście lat temu przystąpiliśmy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wstąpienie do NATO było niewątpliwie jednym z największych sukcesów na drodze do utrwalania przez Polskę, dopiero co odzyskanej, niepodległości. Z drugiej strony to epokowe wydarzenie zapewne skłoniło wielu z nas, związanych z mundurem, do przemyśleń i być może czasami do gorzkich refleksji.

Czytaj więcej »

HYMN POLSKI w filatelistyce i numizmatyce

„Mazurek Dąbrowskiego” - polska pieśń patriotyczna, od 26 lutego 1927 roku jest oficjalnym hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie obowiązujący tekst „Mazurka Dąbrowskiego” różni się od oryginalnej wersji Wybickiego.

Czytaj więcej »

Powstanie Styczniowe w numizmatyce i filatelistyce

Powstanie Styczniowe - największe polskie powstanie narodowe, wywołane przeciwko Rosji, wybuchło 22 stycznia 1863 r. w Królestwie Polskim, a wkrótce objęło też Litwę, Białoruś i część Ukrainy. Trwało ono do jesieni 1864 r. Był to protest narodu wobec narastającego terroru ze strony caratu. Powstanie miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Pomimo klęski Polaków, ten zryw narodowy pozostawił trwały ślad m.in. w literaturze, sztuce, ale nie tylko. W późniejszych latach do symboliki Powstania Styczniowego nawiązywali polscy projektanci walorów numizmatycznych i filatelistycznych.

Czytaj więcej »