Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Kącik artystów i hobbystów

Powstanie Listopadowe na medalach Mennicy Państwowej

W bieżącym roku przypada 180 rocznica wybuchu POWSTANIA LISTOPADOWEGO. Rozpoczęło się ono spiskiem podchorążych pod dowództwem ppor. Piotra Wysockiego, przeciwko znienawidzonemu Księciu Konstantemu. Wieczorem, 29 listopada 1830 roku zdobyto Belweder, następnie wraz z częścią mieszkańców Warszawy – Arsenał. O świcie prawie cała Warszawa była w rękach spiskowców. Szybko spisek przerodził się w powstanie, które rozlało się po kraju i trwało do października 1831 roku.

 

              

 

              Niektóre największe bitwy powstania listopadowego upamiętnione zostały na medalach Mennicy Państwowej.Bitwa pod Stoczkiem ( 14.02.1831)

 

              

 

Bitwa pod Dębem Wielkim (31.03.1831)

 

              

 

Bitwa pod Iganiami (10.04.1831)

 

              

 

Po zwycięstwach przyszła gorycz klęski. Ostatni akt to obrona Warszawy. Symbolem jej jest obrona reduty na Woli i bohaterska śmierć na niej gen. Józefa Sowińskiego.

 

Obrona Warszawy  (6-8.09.1831)

 

              

 

DZIEŃ PODCHORĄŻEGO


     Po 1918 roku, spadkobiercami podchorążych z powstania listopadowego, zostali podchorążowie Wojska Polskiego. Dzień 29 listopada został ustanowiony, jako Dzień Podchorążego. Jest to święto akademii i wyższych szkół oficerskich (dawniej szkół oficerskich) kształcących kandydatów na żołnierzy zawodowych. Od tego dnia podchorążowie używają tytułu podchorąży i nakładają na mundury przynależne odznaki.
     Obok oficjalnych uroczystości w uczelniach oraz w miastach, w których one stacjonują, odbywają się różne inscenizacje, imprezy kulturalne i sportowe oraz bale. Część pododdziałów i warty występują w mundurach z okresu powstania listopadowego. W tym dniu komendant – rektor uczelni władzę przekazuje podchorążemu. W okresie międzywojennym podchorążowie Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej w dniu tym zaciągali wartę przed Belwederem, występując w historycznych mundurach. W ostatnich latach powrócono do tej tradycji i wartę honorową – tylko, że – przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, pełnią podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej.
     Choć brak jest medali bezpośrednio związanych z Dniem Podchorążego, to przedstawię kilka medali poświęconych szkolnictwu wojskowemu.

 

Szkoła Rycerska 1766-1794

 

              

 

Wojskowe Szkolnictwo Zawodowe

 

              

 

Akademia Marynarki Wojennej

 

              

 

Wojskowa Akademia Medyczna

 

              

 

75 lat Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii

 

              

 

75 lat Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności

 

              

 

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych

 

              

 

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Inżynieryjnych

 

              

 

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej

 

              

 

Szkoła Orląt

 

              

 

Sformowanie Oficerskiej Szkoły Broni Pancernej

 

              

 

Sformowanie Oficerskiej Szkoły Artylerii

 

              

 

40 rocznica Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty AK

 

              

Kazimierz KOWAL

« Powrót do listy