Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Kącik artystów i hobbystów

DZIEŃ ZWYCIĘSTWA W NUMIZMATYCE

W maju br. będziemy obchodzić swoiste triduum Dnia Zwycięstwa, bowiem zdania na temat daty zakończenia II wojny światowej w Europie są podzielone.  W dniu 7 maja 1945 roku we francuskim Reims, w imieniu władz niemieckich gen. Jodl oraz adm. Friedeburg podpisali akt kapitulacji, tyle że miał on charakter częściowy, bowiem w tej odsłonie Niemcy skapitulowały jedynie przed mocarstwami zachodnimi. Kolejnego dnia, na wyraźne żądanie strony radzieckiej, o godzinie 22.30 i m.in. przed marszałkiem Żukowem, ponowny akt kapitulacji Niemiec podpisał feldmarszałek Keitel. Ze względu jednak na dwugodzinną różnicę czasową, w Moskwie był to już dzień 9 maja i w całym Bloku Wschodnim przyjęto tę datę jako Dzień Zwycięstwa.
   Wysiłek żołnierzy 1 i 2 Armii Wojska Polskiego w przełamaniu Wału Pomorskiego, przekroczeniu Odry i Nysy Łużyckiej oraz w zdobyciu Berlina stał się tematem dla wielu ludzi kultury i sztuki, ale nie tylko. W 1975 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę o nominale 200 zł, upamiętniającą 30. Rocznicę Zwycięstwa nad Faszyzmem.

Czytaj więcej »

PATRON KOŁA nr 28 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Warszawie

Na dzień czwartego lutego przypada kolejna rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki i choć nie jest to okrągły jubileusz, to jednak uważam, iż należy przywołać pamięć o bohaterze narodowym Polski, Litwy, Białorusi i Stanów Zjednoczonych. Także Francja uhonorowała go swoim obywatelstwem, chociaż nie darzył zaufaniem Napoleona Bonaparte i był przeciwnikiem wiązania z nim sprawy polskiej. Tadeusz Kościuszko pomimo, że wystąpił zbrojnie przeciw Rosji i Prusom to jednak znajdował uznanie u władców ówczesnej epoki. W 1815 roku car Aleksander I Romanow zabiegał o jego aprobatę dla marionetkowego Królestwa Polskiego. Bezskutecznie.
   W filatelistyce Tadeusz Kościuszko często przedstawiany jest, jako bojownik o wolność i demokrację.

Czytaj więcej »

Czy zimą warto odwiedzać swoją działkę?

Działka moja „mała posiadłość ziemska” jak ją nazywam, dla mnie o każdej porze roku jest najpiękniejsza. Jest kilka powodów, dla których zimą, co najmniej dwa razy w tygodniu lub nawet częściej jestem w naszym Ogrodzie.

Czytaj więcej »

NUMIZMATYKA O WIELKOPOLSKIEJ WIKTORII

Nie wiem czy jest to pogląd bardzo subiektywny, ale w moim przekonaniu, przez wiele dekad historycy oraz ludzie pióra - pisarze i poeci więcej uwagi poświęcali „temu” co się nam w przeszłości nie udawało, niż wydarzeniom należącym do najbardziej chlubnych kart historii naszych dziejów. Powstanie Wielkopolskie, które pomimo,  że było pierwszym zwycięskim, polskim powstaniem, to jednak  bledło w świetle egzaltacji nad wcześniejszymi zrywami: Listopadowym i Styczniowym.  Czy to skłonności do narodowego masochizmu, czy też skutek pozostawania polskich umysłów w okowach magii Świąt Bożego Narodzenia aż do nowego roku?
     W każdym razie 27 grudnia 1918 roku mieszkańcy Wielkopolski, którym ponad wszystko droga była wolność, zdecydowali się złożyć hojną daninę krwi w walce o niepodległość swej dzielnicy, jako wyraz tożsamości z odradzającym się państwem polskim.

Czytaj więcej »

ŚWIĘTO ARTYLERZYSTÓW

Czwarty grudnia to powszechnie znane nam święto górnicze pod patronatem Świętej Barbary. Jednym z rekwizytów rzemiosła górniczego są ładunki wybuchowe, a te jako materiały miotające od wieków wykorzystywane są w artylerii. Tym samym Św. Barbara, jako ta od wybuchów i wystrzałów,  jest również patronką artylerzystów i w tym dniu razem z bracią górniczą świętują artylerzyści.

Czytaj więcej »

POLSKI ŻOŁNIERZ NA FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ W FILATELISTYCE CZĘŚĆ I

Dramat polskiego żołnierza podczas II wojny światowej wynikał nie tylko z przegranej kampanii wrześniowej, ale też z późniejszych rozterek duchowych, które zmuszały go do dokonywania trudnych wyborów, często wyborów pomiędzy wieloma „odcieniami bieli i czerni”.
    W emisjach polskich znaczków pocztowych dotyczących tematyki II wojny światowej nietrudno zauważyć polityczny klimat określonego przedziału czasowego powojennej Polski. Po zmianie opcji politycznej na początku lat dziewięćdziesiątych minionego wieku polski żołnierz „ze wschodu” został zastąpiony żołnierzem polskim „z zachodu”.  I dobrze, bowiem w ten sposób w klaserach filatelistycznych zapełniła się niepełna karta historii polskiego żołnierza walczącego na frontach II wojny światowej. Niestety wraz z upływem lat okazało się, że to, co nowe również nie jest obiektywne, a jest to szczególnie zauważalne w kolejnych wydaniach filatelistycznych.

Czytaj więcej »

POLSKI ŻOŁNIERZ NA FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ W FILATELISTYCE CZĘŚĆ II

Część II bardzo ciekawego artykułu dotyczącego Polskiego Żołnierza na frontach II Wojny Światowej w filatelistyce.

Czytaj więcej »

Siły Powietrzne w klaserach filatelistycznych

Tak jak ludzie morza mają swój dzień, tak i ludzie przestworzy obchodzą swoje święto. Przypada ono corocznie na 28 sierpnia. Jest to wspólne święto lotnictwa cywilnego, wojskowego oraz przemysłu lotniczego. Święto Lotnictwa obchodzone jest w rocznicę zwycięstwa kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. pil. Stanisława Wigury w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge w 1932 roku. Dzień 28 sierpnia był już świętem przed 1939 rokiem, natomiast do 1931 roku, Dzień Lotnictwa Polskiego obchodzono 5 listopada, w rocznicę pierwszego wylotu polskiego samolotu wojskowego w 1918 roku, z załogą poruczników: Stefanem Bastyrą i Januszem de Beaurain. Równocześnie wtedy utworzono Dowództwo Wojsk Lotniczych – pierwszą organizację lotnictwa wojskowego.

Czytaj więcej »

60-lecie Wojskowego Koła Łowieckiego nr 508 „Cietrzew” w Rzeszowie

24 września 2011 r. w Klubie Wojskowym 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie odbyła się uroczystość 60-lecia Wojskowego Koła Łowieckiego nr 508 „Cietrzew” w Rzeszowie.

Czytaj więcej »

Maria Rudnicka – poetka, pieśniarka, hafciarka, animatorka kultury

Swoją twórczość rozpoczęła debiutanckim tomikiem ,,Moje wędrówki” wydanym w 20007 r. Od tamtego czasu zdążyła napisać dwanaście tomików. Maria zachwyca się przyrodą, która kusi tęczowymi barwami. Cieszy się każdą chwilą każdym nowym dniem. Z uśmiechem na twarzy wita każdy poranek. Czas „Jesieni życia” wypełnia przyjemnie i twórczo.
     W swoich wierszach autorka ubarwia szarą codzienność, która iskrzy się wszystkimi barwami i nastrojami. Zaprasza do krainy pełnej uroku i czaru. Jej mottem jest żyć w harmonii z przyrodą. Wzbudza w naszych sercach nadzieję na spełnienie skrytych marzeń. Ożywia świat w którym tańczy wiatr z obłokiem. Pisze też o seniorach, którzy rozwijają swoje pasje, działające jak balsam na ich dusze.

Czytaj więcej »