Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Kącik artystów i hobbystów

Pamięć o Bitwie Warszawskej na medalach Mennicy Państwowej

W tym roku obchodzimy 90. rocznicę Bitwy Warszawskiej, mającą kluczowe znaczenie w końcowym etapie walk o wschodnie granice młodego Państwa Polskiego. Dla podkreślenia znaczenia odniesionego zwycięstwa, dzień 15 sierpnia uznany został w 1923 roku, jako Święto Żołnierza.

Czytaj więcej »

Powstanie Warszawskie 1944 r. utrwalone na medalach pamiątkowych

Tym razem chciałbym zaprezentować medale pamiątkowe poświęcone Powstaniu Warszawskiemu, którego kolejna 66. rocznica przypada w tym roku.
    Pierwszymi medalami powstałymi bezpośrednio po upadku Powstania Warszawskiego, były dwa medale (jednostronne), wykonane w jednym lub kilku egzemplarzach. Brak niestety dokładnych informacji na ich temat. Na jednym z nich, o średnicy 100 mm, wykonanym w ołowiu, przedstawiony był Orzeł z tarczą na tle płomieni, okręcony drutem kolczastym. Drugi o średnicy 26 mm przedstawiał płonącą Starówkę z rozbitą Kolumną Zygmunta oraz cztery postacie z tobołkami na plecach oraz datę VIII-1944.

Czytaj więcej »

Kolekcjonerskie hobby

W dobie komputerów filatelistyka, numizmatyka i inne podobne hobby powoli odchodzą do lamusa. A przecież wielu z nas w przeszłości zaszczepiło w sobie bakcyla np. filatelistycznego, który rozwijał się w kolejnych latach z różnym natężeniem i powodzeniem.

Czytaj więcej »

Bitwa pod Grunwaldem na medalach Mennicy Polskiej

W bieżącym roku przypada sześćsetna rocznica jednej z największych bitew w historii średniowiecznej Europy, bitwy zakończonej zwycięstwem wojsk polsko – litewskich pod wodzą króla Polski Władysława Jagiełłę nad wojskami zakonu krzyżackiego. Bitwa pod Grunwaldem, bo to o niej mowa, została szeroko opisana przez jej uczestników, kronikarzy i historyków obydwu stron uczestniczących w tych zmaganiach. Jej opisy zainspirowały poetów, pisarzy i malarzy. Powstało szereg poematów i zbeletryzowanych powieści (m.in. „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza, na podstawie której  reżyser Aleksander Ford nakręcił film). Powstało też szereg rycin i obrazów, w tym znany obraz Jana Matejki.
     Pięćsetna rocznica Bitwy pod Grunwaldem przypadająca w 1910 roku, w okresie gdy Polska była w niewoli, wyzwoliła wśród Polaków wzrost uczuć patriotycznych. Największy ich zryw miał miejsce na terenach znajdujących się pod zaborem austriackim, na których  mieli oni stosunkowo największą swobodę.  Odsłonięto tam wtedy Pomnik Grunwaldzki, ufundowany przez Jana Paderewskiego, wykonany według projektu rzeźbiarza i architekta Antoniego Wiwulskiego. Z okazji tej rocznicy powstały też pierwsze medale pamiątkowe, plakiety, medaliki i inne pamiątki religijno-patriotyczne.

Czytaj więcej »