Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Kącik artystów i hobbystów

Wrzesień 1939 r. na medalach pamiątkowych

Pamiętny, a zarazem tragiczny dla Narodu Polskiego wrzesień 1939 roku, został szeroko upamiętniony na medalach pamiątkowych. Powstały one z inicjatywy wielu instytucji i organizacji. Szczególnie wyróżnić tu należy Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (oddziały w Warszawie, Szczecinie i Mławie), Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej oraz wiele urzędów miast i gmin. Obok Mennicy Państwowej dość szeroko wykonywane one były w zakładach grawerskich.

Dzisiaj przedstawię medale Towarzystwa Wiedzy Obronnej wyemitowane w ramach serii „Wybitni wodzowie i dowódcy w historii oręża polskiego”.


WRZESIEŃ 1939

              

 

WESTERPLATTE 1-7.IX.1939

              

 

LĄDOWA OBRONA WYBRZEŻA 1-19.IX.1939

              

 

BITWA NAD BZURĄ 9-16.IX.1939

              
          

POLSKA KAWALERIA WRZESIEŃ 1939

              

 

BITWA POD KOCKIEM 2-5.X.1939

              

         

     Wszystkie medale wykonane zostały przez Mennicę Państwową według projektu pana Zbigniewa Kotyłło. Mają one średnicę 70 mm i wykonane są w dwóch wersjach: tombak patynowany oraz srebrzony. Ze względu na duże zainteresowanie ich nakłady wyniosły 2-3 tys. szt. (w każdym kolorze).

Tekst i foto: Kazimierz KOWAL

« Powrót do listy