Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Kącik artystów i hobbystów

Bitwa pod Lenino 12.10.1943 r.

W kolejnym spotkaniu kolekcjonerskim, poprzez prezentację wybranych medali pamiątkowych, chcę wydobyć wspomnienia o Bitwie pod Lenino oraz walce żołnierza polskiego w II Wojnie Światowej na froncie wschodnim.

 

STARY WIARUS składający przysięgę, przedstawiony na medalu przez Józefa Markiewicza-Nieszcza. Medal wybity w 1983 r. z inicjatywy Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

 

                       


     SCENA Z BITWY POD LENINO ORAZ POSTAĆ GEN. BERLINGA przedstawiona przez Sławomira Wydro. Medal wybity w 1987 r. z inicjatywy Towarzystwa Wiedzy Obronnej.

 

              

 

MEDAL PAMIĄTKOWY nadawany Za Zasługi dla 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki. Medal projektu Józefa Markiewicza-Nieszcza nadawany jest przez dowódcę dywizji od 1972 r.

 

              

 

FORSOWANIE NYSY ŁUŻYCKIEJ ORAZ DOWÓDCA 2 ARMII GEN. KAROL ŚWIERCZEWSKI przedstawione przez Sławomira Wydro. Medal wybity z inicjatywy Towarzystwa Wiedzy Obronnej w 1988 r.

 

              

 

60 ROCZNICA WALK O KOŁOBRZEG wg projektu Andrzeja Nowakowskiego. Medal wybity w 2005 r. z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.

 

              

 

OPERACJA BERLIŃSKA ORAZ MARSZAŁEK MICHAŁ ŻYMIERSKI wg projektu Roussany i Andrzeja Nowakowskich. Medal wybity w 1995 r. z inicjatywy Towarzystwa Wiedzy Obronnej.

 

              

 

MUZEUM BITWY POD LENINO. Medal wg projektu Andrzeja Nowakowskiego, wybity w 1986 r. z inicjatywy Centralnego Związku Rzemiosła.

 

              

 

 

Medale upamiętniające Bitwę pod Lenino emitowane były też z okazji okrągłych rocznic oraz imprez sportowych i kulturalno – oświatowych.    45 ROCZNICA WOJSKA POLSKIEGO. Medal wg projektu Andrzeja Nowakowskiego. Wybity w 1988 r. z inicjatywy Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

              

 

SPARTAKIADA XXX LECIA LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Medal wg projektu Edwarda Gorola, wybity w 1973 r. z inicjatywy Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

              

 

KRAJOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA Z OKAZJI 45 LECIA LWP. Medal wg projektu Zbigniewa Stasika, wybity w 1988 r. z inicjatywy Polskiego Związku Filatelistycznego.

 

              

 

Wszystkie medale mają średnicę 70 mm i wyemitowane zostały przez Mennicę Państwową.

Tekst i foto: Kazimierz KOWAL

« Powrót do listy