Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Kącik artystów i hobbystów

Dzień Podchorążego

Dzień Podchorążego jest obchodzony Wojsku Polskim 29 listopada dla upamiętnienia wydarzeń z 1830 roku. Wówczas słuchacze Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie rozpoczęli akcję powstańczą atakiem na Belweder – siedzibę rosyjskiego dowódcy Armii Polskiej wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza Romanowa, rozpoczynając tym samym powstanie listopadowe. Inicjatorem Nocy Listopadowej był podporucznik Piotr Wysocki.
     Wielu z nas pamięta organizowane z tej okazji bale podchorążych, inscenizacje Nocy Listopadowej oraz zaciągane honorowe warty w historycznych mundurach z 1830 roku.
     Zryw podchorążych znalazł też swoje miejsce w filatelistyce i numizmatyce.
    

I tak w 1930 roku w setną rocznicę powstania poczta polska wydała znaczek przedstawiający sylwetki żołnierzy w mundurach piechoty Królestwa Polskiego z lat 1930 – 1931. Znaczek został wydany w czterech kolorach: brązowo fioletowym – 5 gr, niebieskim – 15 gr, czerwono brązowym – 25 gr, oraz czerwonym – 30 gr.

 

              

 

              

 

W tym samym roku także mennica państwowa upamiętniła to historyczne wydarzenie  i wprowadziła do obiegu srebrną pięciozłotówkę. Na jej awersie widnieje sztandar z napisem „Honor i Ojczyzna”, a poniżej kolejny napis akcentujący okoliczność wybicia monety. Ponadto na rancie numizmatu umieszczono napis „SALUS REIPUBLICAE SUPREMA LEX” – tłum. Dobro Rzeczypospolitej Najwyższym Prawem.

 

              

 

W roku zakończenia II wojny światowej, 115 rocznicę Powstania Listopadowego uczczono znaczkiem o interesującej grafice. Przedstawia ona uczestników powstania przed pomnikiem króla Jana III Sobieskiego w Warszawskich Łazienkach, a w tle widoczna jest Kolumna Zygmunta oraz kopuła Zamku Królewskiego.

 

 

Ciekawostką związaną z tym znaczkiem jest to, że do dzisiaj zachowała się tzw. makulatura, ciesząca oko wytrawnego filatelisty. Głównie są to arkusze z brakiem ząbkowania lub też z ząbkowaniem przesuniętym na treść samych znaczków.

 

W następnych latach motyw Powstania Listopadowego długo nie był uwzględniany w edycjach filatelistycznych. Dopiero w 1980 roku wprowadzono do obiegu znaczek upamiętniający 150 rocznicę zrywu podchorążych. Przedstawia on reprodukcję słynnego obrazu Wojciecha Kossaka „Olszynka Grochowska”.

 

 

Z okazji Dnia Podchorążego, wszystkim słuchaczkom i słuchaczom – przyszłym oficerom Wojska Polskiego życzę doskonałych wyników w nauce, sukcesów osobistych i przysłowiowego żołnierskiego szczęścia na drodze kariery.

 


Tekst i foto: Ryszard CIEŚLAK

« Powrót do listy