Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Kącik artystów i hobbystów

Polska w Unii Europejskiej w barwach znaczków i blasku monet

 

 

Są wydarzenia, które tworzą historię i zazwyczaj nie uświadamiamy sobie, że właśnie stajemy się ich świadkami. Takim właśnie wydarzeniem stało się przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej. Ten zaszczyt i honor jest uwieńczeniem determinacji większości Polaków, niezależnie od orientacji politycznych, w dążeniach do  osiągnięcia miejsca wśród  krajów liczących się w Europie i w świecie.
    Z tej okazji Poczta Polska 30 czerwca 2011 roku wprowadziła do obiegu nowy znaczek pocztowy. Podobnie postąpiła Mennica Państwowa wydając  okolicznościowe monety w  trzech nominałach. Wcześniej jednak tak filatelistycy, jak i numizmatycy mieli możliwość sukcesywnie wzbogacać swoje kolekcje o edycje, które towarzyszyły Polsce w jej drodze do Unii Europejskiej. Na początku szlak ten ilustruje seria trzech znaczków wprowadzonych do obiegu w 2003 roku.

 

                             


        
 


     W roku następnym 1 maja Polska przystąpiła do Unii Europejskiej i wydarzenie to zostało upamiętnione przez Pocztę Polską znaczkiem przedstawiającym mapę Europy z kolorystycznym zaznaczeniem już istniejących członków unijnych oraz nowych państw przystępujących do Europejskiej Wspólnoty.

  

Mennica Państwowa również uczciła nowy rozdział historii polski emitując trzy monety okolicznościowe z serii „Polska Droga do Wolności”.

- 2 zł w metalu - Nordic Gold, awers posiada standardową szatę graficzną przewidzianą dla monet Rzeczypospolitej Polskiej, zaś na rewersie w centralnej części widnieje stylizowana mapa Polski oraz siedem gwiazd biegnących półkolem od dołu oraz napis „WSTĄPIENIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ”. Rant monety jest ozdobiony ośmiokrotnie powtórzonym napisem NBP, odwróconym co drugi o 180 stopni oraz rozdzielonym gwiazdkami.
 

 

              


     - 10 zł w srebrze o stemplu lustrzanym z emalią, na awersie oprócz standardowego rysunku umieszczono w centralnej części wokół orła żółte gwiazdy na niebieskim tle. Na rewersie w centralnej części widoczne są połączone flagi: Polski i Unii Europejskiej oraz napis: „WSTĄPIENIE POLSKI DO UNI EUROPEJSKIEJ” zakończony gwiazdką. Rant pozostał gładki.
 

              

 

- 200 zł w złocie o stemplu lustrzanym. Awers przedstawia z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej na tle krążka z gwiazdami, a wokół napis: „RZECZPOSPOLITA POLSKA” oraz oznaczenie roku emisji i wielkości nominału. Na rewersie w środku umieszczono krążek z mapą Europy, a z prawej strony mapę Polski i na jej tle pięć pionowych linii biegnących przez całą monetę. Wokół widoczny jest napis: „WSTĄPIENIE POLSKI DO UNI EUROPEJSKIEJ”. Rant monety jest gładki.

 

              

 

 

W roku 2007 Poczta Polska uczciła obchody 50.  rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, wydając znaczek prezentujący flagi krajów należących do Unii Europejskiej oraz napis "TOGETHER" - oficjalne logo obchodów tej rocznicy.

  

Traktaty rzymskie to ogólna nazwa dwóch umów międzynarodowych, podpisanych przez Francję, Republikę Federalną Niemiec, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg 25 marca 1957 roku.
     Pełna nazwa pierwszego z dokumentów brzmi: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W latach 1958 - 1992 umowa nosiła nazwę Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Następnie Traktat z Maastricht usunął przymiotnik gospodarczy, zarówno z nazwy traktatu, jak i z nazwy wspólnoty w wyniku czego dokument otrzymał nazwę Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Obecną nazwę nadał dokumentowi Traktat lizboński.
     Drugą umową był podpisany Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Oba te traktaty weszły w życie 1 stycznia 1958 roku.

     W latach 2005 – 2010 Poczta Polska sukcesywnie wprowadzała do obiegu znaczki z serii : „Stolice państw Unii Europejskiej”. W sumie filateliści oraz nadawcy różnych przesyłek pocztowych mieli okazję poznać 27 najsłynniejszych obiektów architektonicznych w stolicach Wspólnoty.
 

              

                            Kościół św. Macieja                                         Katedra Wileńska

 

              

                           Budynek Rządu                                               Łuk Triumfalny

 

              

                           Pomnik Odkrywców w Belem                            Brama Brandenburska
 

              

                            Smoczy Most                                                   Katedra św. Pawła        

 

              

                 Katedra św. Aleksandra Newskiego          Królewski Teatr Dramatyczny                             

 

              

                            Koloseum                                                        Pomnik Rolanda

 

              

                  Plaza de Cibeles                                               Filharmonia                                          

 

              

                           Tower Bridge                                                    Biblioteka Królewska    

 

              

                   Muzeum narodowe, Rijksmuseum                         Akropol
 

              

                           Most Karola                                                      Gmach Parlamentu   

 

              

                       Zamek                                                  Muzeum Narodowe                                    

 

              

Plac Zamkowy                                                   Grand Palace

 

              

Brama Famagusta                                                 Ateneum Rumuńskie  

 

Cerkiew Aleksandra Newskiego

 

I w końcu nadszedł długo oczekiwany dzień 1 lipca 2011 roku, w którym Polska objęła przewodnictwo w Unii Europejskiej. Dzień wcześniej z tej okazji Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek,  na którym przedstawiono charakterystyczne logo polskiej prezydencji. Dołączona do niego przywieszka przedstawia symboliczną postać w polskich barwach narodowych oraz znak Unii Europejskiej wykonany suchym tłoczeniem.
     Znaczek o nominale 3 zł i formacie 43x31,25 mm został wydrukowany techniką offsetową na papierze fluorescencyjnym w nakładzie 500.000 sztuk. Wartość znaczka nie została dobrana przypadkowo. Odpowiada ona standardowej opłacie za list priorytetowy wysłany z Polski do większości krajów w Europie. Być może to małe dzieło sztuki przyczyni się do promocji naszego kraju wśród innych członków Wspólnoty Europejskiej.

  

Dodatkową atrakcją dla filatelistów jest także ozdobny arkusik zawierający 4 znaczki z przywieszkami oraz okolicznościowa koperta FDC z datownikiem upamiętniającym dzień emisji.

  

Objęcie przez Polskę przewodnictwa w Unii Europejskiej w szczególny sposób upamiętniła także Mennica Państwowa wydając, podobnie jak po przyłączeniu się do Wspólnoty, trzy monety okolicznościowe o różnych nominałach w serii: „Przewodnictwo Polski w Radzie UE”.

- 2 zł w metalu - Nordic Gold, awers  posiada standardową szatę graficzną przewidzianą dla monet Rzeczypospolitej Polskiej. Na rewersie zaś, na tle fragmentu flagi Unii Europejskiej, widnieje stylizowany wizerunek logo Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej, a prawej strony widoczne są sylwetki dwóch postaci trzymających się za ręce. U góry awersu umieszczono wizerunek podanych sobie dłoni, zaś u dołu napis: „PRZEWODNICTWO POLSKI W RADZIE UE”. Rant monety jest ozdobiony ośmiokrotnie powtórzonym napisem NBP, odwróconym co drugi o 180 stopni oraz rozdzielonym gwiazdkami.
 

              

 

- 10 zł w srebrze o stemplu lustrzanym z tampodrukiem*. Awers tej monety jest dość oryginalny. Z prawej strony widać wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Na lewo od orła, u dołu, napis:”10 ZŁ”. Po lewej stronie umieszczono literę „e” na tle flagi Rzeczypospolitej Polskiej, której zakończenie tworzy kontury fragmentu terytorium Polski. Flagę otacza dwanaście gwiazdek, a u dołu, półkolem, czytamy napis: „RZECZPOSPOLITA POLSKA 2011”. Pod lewą łapą orła zwyczajowo znajduje się znak mennicy warszawskiej: „M/W”. Rewers przedstawia  mapę Polski, wizerunek logo Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej wykonany farbami: żółtą, czarną, zieloną, niebieską, pomarańczową i czerwoną, a wokół napis: „PRZEWODNICTWO POLSKI W RADZIE UE”. Rant monety pozostał gładki.

 

              


 

- 100 zł w złocie o stemplu lustrzanym. Na awersie widoczne są  kontury terytorium Europy, a z prawej strony, w miejscu położenia Polski, wizerunek orła otoczony dwunastoma gwiazdkami. Na lewo od orła, u góry, umieszczono nominał monety „100 ZŁ”, a u dołu półkolem napis: „RZECZPOSPOLITA POLSKA 2011” oraz pod lewą łapą orła znak mennicy: „M/W”. Rewers jest bardzo podobny do opisanej już dwuzłotówki, zrezygnowano jedynie z wizerunku dwóch postaci trzymających się za ręce. Rant numizmatu również pozostał gładki.
 


              

 

Niewątpliwie wyzwanie przed jakim stanęła Polska obejmując prezydencję w Radzie Unii Europejskiej posiada różne wymiary. Określone środowiska i szczeble hierarchów państwowych przez sześć miesięcy będą wypełniać swoje powinności zgodnie z przyjętym planem. A jakie w tym kontekście mogą stać wyzwania przed hobbistami? Może poszukiwanie walorów filatelistycznych, numizmatycznych lub innych gadżetów kolekcjonerskich pochodzących z wszystkich krajów Wspólnoty, a dotyczących właśnie ich przewodnictwa w Radzie UE. Może ktoś z państwa ma inne pomysły lub nawet rozpoczął ich realizację.


Ryszard CIEŚLAK

 

* Tampodruk to metoda nadruku polegająca na nakładaniu trwałej farby drukarskiej za pomocą miękkiego, gładkiego stempla zwanego tamponem. Za pomocą tamponu o odpowiednim kształcie wykonywany jest nadruk na nierównych i nieregularnych powierzchniach. W tampodruku, dzięki dobraniu odpowiedniej farby, możliwe jest drukowanie na podłożach takich, jak tworzywa sztuczne(m.in. plastik), guma, szkło, metal, drewno, a także tkaniny itd. Tampodruk stosuje się do wykonywania napisów na powierzchniach bardzo zróżnicowanych, od długopisów, zapalniczek, kubków czy koszulek, przez części samochodowe aż po panele czołowe różnego sprzętu AGD  i RTV oraz jak zaprezentowano – monety.

« Powrót do listy