Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Kącik artystów i hobbystów

Gen. broni Władysław SIKORSKI

Dnia 4 lipca 2013 r. minęło 70 lat od katastrofy lotniczej w Gibraltarze. Zginął w niej Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i premier Rządu na Uchodźstwie gen. broni Władysław Sikorski.  Pierwsze krótkie śledztwo w 1943 roku Brytyjczycy zakończyli lakonicznym wnioskiem stwierdzającym, iż śmierć generała nastąpiła na skutek tragicznej katastrofy stanowiącej tajemnicę państwową. Po tak tajemniczej sentencji następne lata przyniosły wiele teorii spiskowych. W jednej z nich to polscy oficerowie, zwolennicy obozu Piłsudskiego, mieliby dopuścić się zamachu na własnego wodza. W innej dopatruje się udziału Kima Philby – szefa MI6 na obszar Morza Śródziemnego i jednocześnie agenta wywiadu NKWD, który w tym czasie rezydował w Gibraltarze.
     Śmierć gen. W. Sikorskiego znacznie osłabiła pozycję Polski w obozie sojuszników wobec otwarcie wysuwanych roszczeń terytorialnych ZSRR i polityki Stalina, zmierzającej konsekwentnie do międzynarodowej izolacji Polski. I ten zaistniały stan generował kolejne hipotezy zamachu.  W latach 2008 - 2009 strona polska postanowiła przeprowadzić własne śledztwo, w celu ustalenia przyczyn śmierci gen. W. Sikorskiego. Sentencja wniosku końcowego wskazała, iż śmierć generała nastąpiła na skutek obrażeń wielonarządowych, typowych dla ofiar wypadków komunikacyjnych. Po tym śledztwie prochy gen. Władysława Sikorskiego zostały pochowane w katedrze wawelskiej.  
    Postać gen. W. Sikorskiego znacząco zapisała się w naszej historii, bowiem nawet odmienna ideologia nie stanęła na przeszkodzie by jeszcze w PRL uczcić jego setną rocznicę urodzin. Właśnie w 1981 roku Poczta Polska wydała znaczek z sylwetką generała.
 

 

W tym samym roku również numizmatycy mieli okazję wzbogacić swoje kolekcje o dwie monety z podobizną Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Jedną z nich jest krążek obiegowy o nominale 50 złotych, który został wybity w stopie miedzioniklowym zaś drugi srebrny, jako kolekcjonerski o nominale 100 złotych.

 

              

 

              

 

Okoliczności katastrofy lotniczej w Gibraltarze do dnia dzisiejszego stanowią jedną z niewyjaśnionych zagadek II wojny światowej. Niektórzy znawcy tematu uważają, iż klucz do poznania prawdy skrywają archiwa brytyjskie lub rosyjskie, a może jedne i drugie razem.


Płk rez. Ryszard CIEŚLAK

 

« Powrót do listy