Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Kącik artystów i hobbystów

JUBILAT W FILATELISTYCE

Nawiązując do artykułów o gen. Wojciechu Jaruzelskim zamieszczonych w „Głosie Weterana i Rezerwisty” nr 7/2013 pragnę zaakcentować obecność Dostojnego Jubilata również w filatelistyce, a niebyła to rzecz bagatelna w minionym wieku. Bardzo rzadko się bowiem zdarzało, aby Polak za życia dostąpił takiego zaszczytu w polskiej filatelistyce, a jeśli już to musiał zapisać się bardzo dużymi literami w naszej historii.
     Wyjątkiem od tej reguły był Prezydent RP Bolesław Bierut, którego wizerunek widniał na wielu znaczkach pocztowych, ale wynikało z uwarunkowań polityczno – ideologicznych. Po długiej przerwie, bo dopiero w 1978 roku wprowadzono do obiegu pierwsze znaczki pocztowe z podobizną polskiego kosmonauty gen. bryg. Mirosława Hermaszewskiego. W roku następnym na polskich znaczkach zobaczyliśmy wielkiego Polaka papieża Jana Pawła II.

W roku 1987 podczas trzeciej pielgrzymki do Polski papież spotkał się z Przewodniczącym Rady Państwa PRL gen. Wojciechem Jaruzelskim w Sali Audiencyjnej na Zamku Królewskim w Warszawie. Ten fakt został właśnie utrwalony na znakomitym bloku filatelistycznym.

 

 

Na temat Dostojnego Jubilata napisano już wiele dobrego, ale też i złego. Najbardziej zdumiewająca jest krytyka Generała płynąca z ust młodych ludzi, którzy nie doświadczyli tamtejszej rzeczywistości i nawet nie są zdolni do wyobrażenia sobie następstw bez stanu wojennego. Jest to jednak nasza narodowa przywara, kiedy prezydent kraju, cieszący się  uznaniem u wielkich tego świata – nawet adwersarzy, w kraju narażony jest na bezkarny cios cegłą w głowę. Wierzę jednak, że w przyszłości historia uwolni się od obecnych trendów politycznych i dostrzeże w osobie gen. Wojciecha Jaruzelskiego wielkiego męża stanu, patriotę, człowieka honoru, oraz żołnierza Wojska Polskiego.

Płk rez. Ryszard CIEŚLAK


 

« Powrót do listy