Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Aktualności

SZTANDAR, SYMBOL KTÓRY ŁĄCZY ŻOŁNIERZY, ALE RÓWNIEŻ ZE SPOŁECZEŃSTWEM I WŁADZĄ SAMORZĄDOWĄ

   „Fortes fortuna adiuvat - Śmiałym los sprzyja”

Sztandar dla żołnierza jest rzeczą wyjątkową, towarzyszy mu przez cały okres służby i po jej zakończeniu. Przysięga i ślubowanie oficerskie odbywa się na sztandar, wszystkie awanse i odznaczenia w obecności sztandaru, droga na wieczną wartę również, więc jak powiedział Marszałek Józef Piłsudski: „Sztandar to rzecz dziwna, zwykła materia złotem tkana, a jednak w życiu żołnierza przedstawia ona wartość wiadomego symbolu życiowej udręki żołnierskiej, jego dążeń i celów. Przypomina dni jego chwały i sławy, jak również  jego bólów i niepowodzeń”.
    Sztandar jako symbol stanowi wyjątkowe weksylium istniejące tylko w jednym egzemplarzu a fakt jego ufundowania stanowi najwyższe społeczne uznanie dla organizacji skupiającej ludzi o określonych przekonaniach i poglądach, stowarzyszonych wokół idei stanowiącej cel ich działalności.
    Kardynał Stefan Wyszyński określił miejsce sztandaru następującymi słowy: „Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś pomiędzy hymnem narodowym, a przysięgą wojskową”.
    Jest więc symbolem wyjątkowym i szczególnym, wobec czego istotnym staje się, by  procedura jego ufundowania i przekazania została przeprowadzona profesjonalnie z jak największymi honorami.
    Małopolski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy WP (MZW ZŻWP), w ramach działalności, społecznej oraz opiekuńczej aktywizującej i integrującej środowisko weteranów i kombatantów Garnizonu Kraków i Małopolski, podczas posiedzenia zarządu przyjął uchwałę o wymianie dotychczasowego sztandaru Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Krakowie, ponieważ dotychczasowy sztandar nie spełnia już wymogów ceremonialnych jest za ciężki, za duży i posiada zdezaktualizowane napisy.
    Uchwałę przyjęto podczas głosowania wszystkich członków zarządu, a idea została poparta przez przedstawicieli zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i organizacji kombatanckich obecnych na posiedzeniu jednomyślnie.  
    W celu pozyskania nowego sztandaru Prezydium MZW ZŻWP pod przewodnictwem prezesa ustaliło osoby do których należałoby się zwrócić z prośbą - zgodnie z określoną procedurą i ceremoniałem wojskowym o udział w „Honorowym Komitecie ds. Ufundowania Sztandaru”.  
    W związku z powyższym zwróciliśmy się z uprzejma prośbą do Prezydenta Miasta Krakowa, pana Jacka Majchrowskiego o przyjęcie  przewodnictwa  honorowego komitetu, w skład którego zaproszeni zostali Prezes i Sekretarz Generalny ZG ZŻWP, generałowie i oficerowie WP, profesorowie wyższych uczelni krakowskich, przedstawiciele samorządów Powiatów Małopolski, Pan Prezydent przyjął przewodnictwo komitetu. Natomiast Honorowy Patronat nad ufundowaniem i wręczeniem sztandaru dla Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, przyjął Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ pan generał Stanisław Wożniak.
     Małopolski Zarząd Wojewódzki ZŻWP realizuje szereg przedsięwzięć na których wymagana jest obecność  sztandaru, są to przedsięwzięcia o charakterze historycznym i patriotycznym w powiązaniu z naszym Garnizonem Kraków i Małopolską np. zrealizowane, wystawa „Kraków w symbolice i odznakach wojskowych, Społeczeństwo Krakowa dla Powstania Styczniowego, Ignacy Łukasiewicz działacz niepodległościowi i wynalazca, 160. Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, 200. Rocznica usypania Kopca Kościuszki” i wiele innych, których wartością dodaną jest patriotyczna edukacja młodzieży  i promocja  obronności na tle historycznym, zgodnie ze statutem związku i naszą dewizą: „Weterani, Kombatanci-Kraków-Edukacja patriotyczna”.
    Sztandar Związku jest również ważnym elementem uroczystości pogrzebowych, wojskowych i religijnych w których bierzemy udział.
    Dlatego wymiernym symbolem i uznaniem naszej działalności, przez społeczeństwo małopolski jest poparcie propozycji ufundowania sztandaru dla Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, taka była też decyzja poszerzonego posiedzenia Zarządu - sztandar ufundowany przez „Ludzi  Honoru, Ludzi Dobrej Woli i Ludzi którzy z honorem i dumą nosili i noszą Mundur Żołnierza Wojska Polskiego”. Z góry dziękujemy im za każde okazane wsparcie dla tej inicjatywy.
    Przyjęcie „Honorowych Patronatów” przez tak znamienitych przedstawicieli środowisk samorządowych i kombatanckich nad projektem ufundowania i wręczenia sztandaru dla Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, jest dla nas wielkim honorem i zaszczytem. Udzielone wsparcie, potwierdza sens naszej działalności, jest „pozytywnym paliwem i  impulsem do działania”. Udział i wsparcie okazywane przez przedstawicieli samorządu miasta i województwa oraz SKMP ONZ nadaje temu przedsięwzięciu oficjalnego charakteru i podnosi jego prestiż.
    Na płacie sztandaru obok znaku Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, umieszczone zostaną symbole Miast i Powiatów w tych których, znajdują się i działają koła Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP i wsparły działania dotyczące ufundowania sztandaru, a przedstawiciele władzy samorządowej zaproszeni zostali do Komitetu Honorowego.
   Dodatkową wartością związaną z ufundowaniem sztandaru jest promocja działalności ZŻWP i aktywizacja kół MZW, pokazujemy, że działamy w środowiskach lokalnych, jesteśmy partnerami dla włodarzy miast i powiatów, zyskujemy uznanie i szacunek.
   Pokonujemy trudności i zyskujemy sympatyków i zwolenników, mimo, że nadal funkcjonują niesprawiedliwe stereotypy na temat historii powstania i działalności ZŻWP, idziemy do przodu zgodnie dewizą „nie wstydź się jeżeli idziesz wolno, zastanów się jeżeli stoisz w miejscu i nie widzisz że czas historii płynie”
   Korzystając z tej okazji, chciałbym poinformować naszych wspaniałych Sympatyków, że w kołach Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego jest wielu Spadochroniarzy, Podhalańczyków, Saperów, Lotników i Żołnierzy innych     specjalności którzy z honorem i godnością nosili „ Mundur Żołnierza Polskiego i Błękitny Beret” praktycznie we wszystkich misjach pokojowych ONZ i w działaniach poza granicami kraju. Nowy sztandar będzie symbolem odwagi, wysiłku i poświęcenia wielu pokoleń żołnierskich, które zgodnie z dewizą  Związku Żołnierzy WP byli, są i będą „Zawsze Wierni Ojczyźnie”.
   Planujemy zakończenie procedury i uroczystość wręczenie sztandaru w marcu 2024 r., co jest związane z „230. Rocznicą Insurekcji Kościuszkowskiej” i przysięgi Tadeusza Kościuszki na Rynku Krakowskim, który jest patronem Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP.

Marek KOŁACZ

 

« Powrót do listy