Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres tymczasowy Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000, + 48 727 008 001, + 48 727 008 105

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

MANIFESTACJA ŚRODOWISK SŁUŻB MUNDUROWYCH

W dniu 2 grudnia 2016 r. odbyła się pod Sejmem RP manifestacja  środowisk służb mundurowych będąca protestem:
    - przeciwko projektowi ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP, SW oraz ich rodzin z dnia 14 listopada 2016 r.;
     - zwalnianiu ze służby funkcjonariuszy Policji, którzy podjęli pracę przed 1990 rokiem.
    Manifestację zorganizowały stowarzyszenia wchodzące w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Wzięło w niej udział ok. 1200 byłych funkcjonariuszy służb mundurowych oraz ich rodziny, a także czynni funkcjonariusze.

Czytaj więcej »

STANOWISKO ZARZĄDU FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP w sprawie projektu zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP opublikowane zostało stanowisko  Zarządu FSSM RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby  Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży  Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby  Więziennej  oraz ich rodzin z dnia 14 listopada 2016 r.

Czytaj więcej »

Rząd przyjął ustawę obniżającą emerytury i renty inwalidzkie funkcjonariuszom służb PRL

Rząd przyjął na posiedzeniu 24 listopada 2016 r. projekt ustawy, który zakłada obniżenie emerytur i rent inwalidzkich funkcjonariuszom służb PRL.
  Obniżka emerytur i rent, według projektu ustawy, będzie dotyczyła funkcjonariuszy określonych stanowisk, formacji i instytucji (np. Służby Bezpieczeństwa), którzy pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa od 22 lipca 1944 roku do 31 lipca 1990 roku. Zmniejszenie tych świadczeń obejmie też renty rodzinne pobierane po takich funkcjonariuszach.

Czytaj więcej »

Prezydent mianował na stopnie generalskie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP, Andrzej Duda mianował 15 oficerów Sił Zbrojnych RP na stopnie generalskie.

Czytaj więcej »

Nominacje na stanowiska

18 listopada 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej szef MON wręczył 56 żołnierzom nominacje na nowe stanowiska służbowe.
     - To najliczniejsza zmiana, jaka dokonuje się w strukturach dowodzenia Wojska Polskiego od wielu lat. Długo na nią czekaliśmy, długo zastanawialiśmy się nad każdą decyzją ,dlatego że są one podejmowane w bardzo szczególnej sytuacji - powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.
 

Czytaj więcej »

SESJA PATRIOTYCZNO-HISTORYCZNA W LUBLINIE Z OKAZJI 35-LECIA POWSTANIA ZŻWP

Trybunał Koronny w Lublinie w chwili obecnej jest wykorzystywany do uczenia rocznic i świąt państwowych. Taką też okazją są obchody 35-lecia powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
   15 listopada 2016 r. pod patronatem Marszałka woj. Lubelskiego p. Sławomira Sosnowskiego i Prezydenta m. Lublina p. Krzysztofa Żuka, Zarząd Wojewódzki ZŻWP zorganizował uroczyste posiedzenie Zarządu połączone z sesją patriotyczno-historyczną.
 

Czytaj więcej »

Obchody 72. rocznicy utworzenia 2. Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty

Tradycyjnie już w 72. rocznicę utworzenia w Lublinie 2. Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty, Zarząd Wojewódzki ZŻWP zorganizował pod pomnikiem przy ul. Spadochroniarzy 5 uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Pomnik powstał w 1978 r. wysiłkiem społecznym, by upamiętnić absolwentów placówki poległych podczas 2 wojny światowej. Dwa lata później przywieziono ziemię z pól bitewnych, na których walczyli i ginęli absolwenci 2FOSP.
 

Czytaj więcej »

Podziękowanie Prezesa Polskiego Związku Motorowego

Andrzej Witkowski, Prezes Polskiego Związku Motorowego złożył Prezesowi Związku Żołnierzy Wojska Polskiego gen. dyw. dr. Franciszkowi Puchale podziękowanie za nadanie Zarządowi Głównemu PZMot. Złotego Krzyża „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.

Czytaj więcej »

POMNIK „CHWAŁA LOTNIKOM POLSKIM”

Z inicjatywy i według koncepcji Warszawsko-Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, Zarząd Główny zaakceptował i przyjął do realizacji projekt pomnika „Chwała Lotnikom Polskim”, który będzie posadowiony na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie w 2018 roku. Autorem pomnika jest mgr inż. architekt Piotr Kudelski.
 

Czytaj więcej »

KOMPLET DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ ROZWIĄZANIA POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY ZŻWP I MON

Komplet dokumentacji dotyczącej jednostronnego rozwiązania umowy o współpracy pomiędzy Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego a Ministerstwem Obrony Narodowej.

Czytaj więcej »