Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

Jarosławiec - 2017. To był Cudowny Weekend

Na dzień dzisiejszy to już historia, Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny „Arka” w dniach 20-22 października był pełen gości, bowiem w tych dniach wyznaczyli sobie tu spotkanie weterani i rezerwiści ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z rejonu słupskiego, w tym weterani Sił Powietrznych oraz sympatycy 36 Pomorskiego Pułku Artylerii stacjonującego kiedyś w Złocieńcu i Stargardzie, był to bowiem „XVI Weekend Weterana i Rezerwisty” oraz „X Spotkanie Sympatyków 36pa” łącznie 143 osoby.
Organizatorem spotkania był Komitet organizacyjny z Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku, w składzie: Prezes - ppłk Romuald Detmer, Wiceprezesi: mjr Andrzej Kowalewski i kpt. Sławomir Waniewski. To dzięki ich staraniom i pełnej determinacji mogliśmy się spotkać nad pięknym polskim Bałtykiem i spędzić ze sobą niezapomniane weekendowe chwile.
 

Czytaj więcej »

POMOC PRAWNA DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

17 października 2017 r. w Warszawie w trakcie posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego a Kancelariami Custos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
   Porozumienie podpisali: Pan Michał Płowiecki, Prezes Zarządu Kancelarie Custos Sp. z o.o. oraz Prezes Związku, płk Marek Bielec i Sekretarz Generalny ZG, płk Jan Kacprzak.
   Podpisana umowa dotyczy współpracy w przedmiocie zaspokajania potrzeb prawnych członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Jest to szczególnie ważne, bo po tzw. ustawie dezubekizacyjnej pod obrady Sejmu mają trafić dwie ustawy dotyczące żołnierzy. Pierwsza z nich ma pozbawić żołnierzy części emerytur i rent, druga oficerów stopni wojskowych. Ta pierwsza najbardziej niepokoi środowisko emerytowanych żołnierzy i ich rodziny.
   Wraz z zespołem Kancelarii Custos w Warszawie przygotowaliśmy krótki przewodnik po projektach zmian. Wyjaśniamy, co może się wydarzyć i apelujemy: na odwołanie od decyzji będzie miesiąc. Nie wolno tego czasu zmarnować.
   Po doświadczeniach z ustawą dezubekizacyjną wiemy, że wiele osób nie wykorzystało terminu na odwołanie, więc w ich sprawie niewiele można już zrobić.


Czytaj więcej »

ŁÓDŹ: Uroczystości w Szkole Podstawowej nr 173 im. 1 Dywizji Kościuszkowskiej

Łódzka organizacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 173 im. 1 Dywizji Kościuszkowskiej od wielu już lat. Dzień Patrona Szkoły - 12 października  jest zawsze wielkim świętem.  Obchody odbywają się zawsze z udziałem członków łódzkiej organizacji, którzy są niejednokrotnie współorganizatorami tych uroczystości. Tegoroczne październikowe uroczystości związane były 55. rocznicą powstania Szkoły i 50. rocznicą nadania jej Patrona.

Czytaj więcej »

Historia i teraźniejszość w Wojsku Polskim

W dniu 12 października 2017 roku Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska  Polskiego we Wrocławiu zorganizował i przeprowadził konferencję poświęconą historii i teraźniejszości w Wojsku Polskim. Przypadł mi zaszczyt w niej uczestniczyć. Miejscem spotkania były udostępnione pomieszczenia konferencyjne wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ulicy Legnickiej 65. Gospodarzem wspomnianego centrum jest Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, z którą wojewódzka instancja naszego stowarzyszenia posiada odpowiednie porozumienie.
    Konferencja odbyła się zgodnie z „Porozumieniem o współpracy związków i stowarzyszeń wojskowych oraz organizacji pro obronnych we Wrocławiu”.

Czytaj więcej »

KOMUNIKAT FSSM RP W SPRAWIE OBYWATELSKIEJ INICJATYWY USTAWODAWCZEJ

BARDZO WAŻNE !

Informujemy, że w dniu 13 października 2017 r. Marszałek Sejmu RP wydał Postanowienie o przyjęciu Zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ds. ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego  1994 r.  o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, w dniu 16 października 2017 r. w „Dzienniku Trybuna”  zostało  opublikowane wymagane ogłoszenie Pełnomocnika Komitetu. Oznacza to, że wszystkie warunki formalno-prawne zostały spełnione.

W tej sytuacji przystępujemy już do zbierania  podpisów obywateli popierających projekt.


Czytaj więcej »

Słupsk. Uroczyste obchody czterech rocznic

13 października 2017 roku odbyła się rocznicowa uroczystość w związku z faktem, że w dniu 8 października minęło 54 lata od powstania 7 Łużyckiej Dywizji Desantowej (8 października 1963 r.). Zarząd Rejonowy ZŻWP, koło nr 3 ZŻWP „niebieskie berety” Stowarzyszenie Przyjaciół „Niebieskich Beretów” i środowisko byłych żołnierzy jednostek 7 Dywizji, uczciło tą rocznicę uroczystą zbiórką przed pamiątkowym pomnikiem przed sztabem 7 Brygady Obrony Wybrzeża.
 

Czytaj więcej »

Ostatnia droga płk. Stefana Szelki Zasłużonego żołnierza, weterana Wojska Polskiego

Rodzina, kombatanci, żołnierze garnizonu Opole, przyjaciele i mieszkańcy Opolszczyzny pożegnali 13 października 2017 roku na cmentarzu w Opolu-Półwsi płk. Stefana Szelkę, weterana II wojny światowej i niezwykłego żołnierza. Pogrzeb dzięki Wojsku Polskiemu odbył się z pełnym ceremoniałem - z Kompanią Honorową 10 Brygady Logistycznej wraz z Orkiestrą WP z Wrocławia. Pułkownik Stefan Szelka przez 25 lat był prezesem Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Był współzałożycielem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu. Był niezwykłym społecznikiem, współpracował ze wszystkimi organizacjami. Był także wieloletnim korespondentem „Głosu Weterana i Rezerwisty”. Zmarł w wieku 93 lat.

Czytaj więcej »

„Monte Lenino” - Rekonstrukcja walk z 1943 roku

„Monte Lenino” to tytuł dwuczęściowego projektu, zainicjowanego przez Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K.
     Rekonstrukcja walk z 1943 roku odbyła się 8 października 2017 r. we wsi Duńkowiczki - na polu naprzeciwko fortu nr XI (gmina Orły, powiat przemyski, województwo podkarpackie).
    Projekt „Monte Lenino” podzielony jest na dwa lata. W tym roku zrealizowana została rekonstrukcja bitwy pod Lenino, a w przyszłym walk o Monte Cassino.

Czytaj więcej »

SPOTKANIE Z HONOROWYM PREZESEM ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

5 października 2017 roku w kronikach Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zapisze się szczególnie, w tym bowiem dniu Honorowy Prezes Związku, jeden z nestorów naszej społeczności związkowej, płk dr Zenon Biesaga, były szef Wojskowej Służby Topograficznej Sztabu Generalnego WP przyjął w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym „Dom Nad Świdrem” w Otwocku, przedstawicieli kierownictwa Związku w osobach: Prezes Związku, płk Marek Bielec, Sekretarz Generalny ZG, płk Jan Kacprzak oraz wiceprezes ZG ds. socjalno-zdrowotnych, płk Miłosz Biały.
    Spotkanie było także okazją do wręczenia płk. dr. Zenonowi Biesadze aktu powołania na członka Komisji Historycznej Zarządu Głównego ZŻWP, zgodnie z zapisami uchwały Zarządu Głównego jednomyślnie podjętej w dniu 19 września 2017 r. Prezes Związku płk Marek Bielec wręczając płk. dr. Zenonowi Biesadze akt powołania, życzył owocnej i twórczej pracy w składzie Komisji Historycznej ZG ZŻWP
.
 

Czytaj więcej »

ZMIANY W USTAWIE DEGRADACYJNEJ

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony wykaz prac legislacyjnych dotyczący projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej »