Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000, + 48 727 008 001, + 48 727 008 002

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

RZESZÓW KONTYNUUJE SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ!

W dniu  25 marca 2017 r. w Rzeszowie odbył się X Zwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Organizacja wojewódzka Związku Żołnierzy Wojska Polskiego składa się z 13. Kół i jest największą na Podkarpaciu. Skupia oficerów i żołnierzy WP w rezerwie jak i w stanie spoczynku oraz członków ich rodzin. Koła Związku funkcjonują w Mielcu, Nisku, Nowej Dębie Tarnobrzegu i w Rzeszowie.

Czytaj więcej »

Spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Panem prof. dr. hab. Wojciechem Fałkowskim

W dniu 24 marca 2017 r. odbyło się spotkanie Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych kadencji 2017-2019 z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Panem prof. dr. hab. Wojciechem Fałkowskim.
     Jego celem było przedstawienie kierunków działania Konwentu, do których zaliczono:
     • działanie na rzecz szeroko pojętych warunków służby oraz sytuacji socjalno-bytowej żołnierzy zawodowych i środowiska wojskowego;
     • dostosowanie struktur organów przedstawicielskich do nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP oraz zwiększenie możliwości ich oddziaływania;
    • monitorowanie warunków przechodzenia do rezerwy i regulacji emerytalnych oraz dotyczących rekonwersji;
   • ochrona praw nabytych i zachowania dotychczasowych uprawnień żołnierzy zawodowych;
    • podejmowanie działań w przypadkach naruszania zasad warunków służby oraz jej organizacji i czasu wykonywania zadań.
 

Czytaj więcej »

PRZEGLĄD nr 12 z 2017 r.

Bardzo interesujący jest nr 12 „Przeglądu” z dnia 20 ÷ 26 marca 2017 r.
   W dziale „Kraj” zamieszczone są trzy artykuły dotyczące problematyki obronności państwa.
   Na stronach 8 ÷ 9 zamieszczony jest artykuł pn. „WOJSKO NA MINIE” w którym opisane są działania ministra Macierewicza zagrażające bezpieczeństwu państwa.
   Na stronach 10 ÷ 12 zamieszczony jest artykuł Marka Barańskiego pn. „WOJSKO ODZYSKUJE GŁOS” w którym opisana jest rozmowa z gen. dyw. Zbigniewem Jabłońskim, gen. bryg. Kazimierzem Jaklewiczem oraz płk. dr. Piotrkiem Pertkiem w której dyskutowa jest aktualna sytuacja w Wojsku Polskim.
    Na stronie 13 zamieszczony jest artykuł Marcina Ogdowskiego pn. „ARMIA BEZ GŁOWY” w którym opisana jest rozmowa z gen. broni Waldemarem Skrzypczakiem w której także jest dyskutowana aktualna sytuacja w Wojsku Polskim.
    Ponadto bardzo ciekawe są także artykuły: W dziale „Zagranica” na stronach 30 ÷ 31 zamieszczony jest artykuł Mateusza Mazziniego pn. „CYBERNETYCZNE GWIEZDNE WOJNY” w którym poruszana jest problematyka dotycząca walki amerykańskich służb specjalnych z portalem WikiLeaks.
   Krzysztof Pilawski w dziale „Wywiad” na stronach 32 ÷ 34 przedstawia w artykule pn. „ŚWIATŁA NIE GAŚCIE” prowadzi rozmowę z dr. Anną Materską-Sosnowską o kondycji polskiej lewicy.
   Paweł Dybicz w dziale „Historia” na stronach 48 ÷ 51 przedstawia w artykule pn. „AK BLIŻEJ I DALEJ MOSKWY” prowadzi rozmowę z prof. Andrzejem Leonem Sową na temat ewentualnej współpracy AK ze Stalinem.
   Andrzej Werblan w dziale „Opinie” na stronach 52 ÷ 54 przedstawia w artykule pn. „DWA OBLICZA BERII” recenzję książki Françoise Thom „Beria. Oprawca bez skazy”.

Zapraszamy do lektury. Warto przeczytać!

Czytaj więcej »

X ZJAZD DELEGATÓW ZARZĄDU REJONOWEGO ZŻWP W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

W gościnnych progach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w dniu 21 marca 2017 roku odbył się X Zjazd Delegatów Zarządu Rejonowego ZŻWP w Piotrkowie Trybunalskim.
    Prezes Zarządu Rejonowego kol. Bronisław Gołąbczak przywitał serdecznie przybyłych delegatów oraz zaproszonych gości.
   Swoją obecnością zaszczycili Zjazd: Andrzej Kacperek - I zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz płk Miłosz Biały - wiceprezes Zarządu Głównego ds. socjalno-zdrowotnych.
 

Czytaj więcej »

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

20 marca 2017 r. w Warszawie w ramach planu zamierzeń na bieżący rok odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego IX kadencji.
    Posiedzeniu przewodniczył Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała.

   W posiedzeniu uczestniczyli także: Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej płk Zbigniew Domański i Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego płk Jan Gazarkiewicz.

Czytaj więcej »

JUBILEUSZOWY X. ZWYCZAJNY ZJAZD DELEGATÓW TORUŃSKIEGO ZARZĄDU REJONOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

8 marca 2017 roku w Toruniu odbył się jubileuszowy X Zwyczajny Zjazd Delegatów Toruńskiego Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Toruniu.
    Dziewiętnastu delegatów sprawnie zrealizowało przyjęty program obrad z podstawowym celem: „wprowadzić organizacyjnie i programowo TZR ZŻWP w Toruniu na kolejną 10-tą kadencję” realizując niżej wymienione zadania:
     - przyjąć wotum zaufania za działalność władz 9-tej kadencji TZR ZŻWP w Toruniu;
     - wybrać nowe władze na 10-tą kadencję;
     - przyjąć uchwałę programową na 10-tą kadencję.
 

Czytaj więcej »

„Koperta Życia” dla seniora. Może uratować zdrowie osób starszych i samotnych

Rozpoczynamy w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ogólnopolską akcję społeczno-edukacyjnej promującą „Kopertę Życia”.
    Głównym celem projektu jest dotarcie z informacją do jak największej liczby naszych członków i sympatyków a także innych osób, by „Koperty Życia” stały się dobrą praktyką, głównie w domach ludzi starszych i samotnych.
   „Koperta Życia” to ściśle określony sposób przechowywania podstawowych informacji medycznych na temat zdrowia każdej osoby biorącej w udział w tej akcji.
    Dzięki czytelnemu oznakowaniu graficznemu dokumentacja medyczna w łatwy sposób jest dostępna dla służb medycznych udzielających pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Czytaj więcej »

KOMPLET DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ USTAWY O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I ICH RODZIN

Przedstawiamy dokumentację dotyczącą prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (druk 1105).

Czytaj więcej »

NOWA OFERTA ZWIĄZKOWEJ SIECI KOMÓRKOWEJ NA 2017 r.!!!

Bazując na dotychczasowych doświadczeniach związanych z wdrażaniem związkowej sieci telefonii komórkowej wspólnie z Polkomtelem - operatorem sieci Plus przedstawiamy nową ofertę, która jest dostępna od dnia 15 marca 2017 r.

Jest to naszym zdaniem najbardziej atrakcyjna cenowo oferta usług telekomunikacyjnych, która nie jest oferowana przez żadnego operatora komórkowego w wyspecjalizowanych punktach obsługi klienta.

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, a w jego imieniu VETS&ARMY Spółka z o. o. jest Klientem Kluczowym sieci Plus.

W obecnej, bardzo skomplikowanej sytuacji musimy wdrożyć nasz związkowy perspektywiczny program realizacyjny zakładający, że każdy Zarząd Wojewódzki powinien posiadać minimum 3 telefony służbowe, zaś każdy Zarząd Rejonowy 1 telefon służbowy, które będą działały niezależne od stacjonarnej sieci MON oraz innych operatorów sieci komórkowych.

Czytaj więcej »

Komunikat MON

Ministerstwo Obrony Narodowej doceniając olbrzymi wysiłek weteranów i ich zasługi dla obronności Ojczyzny podejmuje działania, które mają zagwarantować godziwe wsparcie państwa dla weteranów i ich rodzin. Szczególną uwagę MON koncentruje na weteranach misji po 1989 roku np. w Iraku czy Afganistanie.

Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom resort obrony narodowej pracuje nad nowelizacją ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa. Obecnie MON prowadzi rozmowy z przedstawicielami organizacji skupiających weteranów.

Czytaj więcej »