Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

MAPA DROGOWA działania na wypadek otrzymania decyzji o nowym wymiarze emerytury, renty inwalidzkiej oraz renty rodzinnej

SZANOWNY EMERYCIE I RENCISTO WOJSKOWY

Wszystko wskazuje na to, że niebawem może dojść do uchwalenia przez Sejm zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (zwanej dalej ustawą represyjną). Do wielu emerytów, rencistów wojskowych oraz żołnierzy jeszcze nie dociera, że mogą zostać objęci postanowieniami tej ustawy drastycznie obniżającej emerytury i renty wojskowe.  

Czytaj więcej »

KARTA PRAW PACJENTA

Dla większości z nas wizyta w gabinecie lekarskim jest czymś naturalnym, zwykłą czynnością, którą trzeba wykonać raz na jakiś czas. Nie ma dla nas w tym nic stresującego, jeśli udajemy się do lekarza z powodu zwykłego przeziębienia lub mało poważnej dolegliwości. Sytuacja jednak się zmienia, gdy postawiona diagnoza zmusza nas do stałej kontroli stanu naszego zdrowia, i tym samym do częstszych wizyt w gabinecie lekarskim. Jeszcze większy stres jest związany w momencie otrzymania skierowania do specjalisty lub szpitala. Wtedy nasze obawy powodują zdenerwowanie, bądź zniecierpliwienie i niekiedy uniemożliwiają zajmowanie się niezmiernie ważną problematyką, która w ogólnym ujęciu dotyczy podstawowego prawa pacjenta o możliwości decydowania o sobie samym i bycia aktywnym uczestnikiem systemu ochrony zdrowia.

Zdarza się, że wychodzimy z gabinetu, nie wiedząc, co nam dolega, dlaczego mamy zażywać przepisane leki, jak je dawkować. Ponadto, także wielokrotnie z uczuciem niepewności co do naszego stanu zdrowia, niewiary w pozytywne efekty zaordynowanej kuracji, bo zostaliśmy niedoinformowani. A przecież prawo zobowiązuje doktora do udzielenia zrozumiałej informacji o rozpoznaniu, proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, wynikach leczenia, rokowaniu. Nie może on ograniczać prawa pacjenta do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących własnego zdrowia. W naszej medycynie wciąż bowiem spotyka się często jednostronne podejście do pacjenta ponieważ lekarz uważa, że wystarczy jego wiedza na temat choroby, a pacjentowi jest ona niepotrzebna.

Tymczasem dobra komunikacja (wywiad lekarski) odgrywa istotną rolę w procesie postawienia diagnozy i leczeniu. Dzięki niej choroba bywa szybciej rozpoznana, a efekty kuracji są lepsze. Gdy doktor jest życzliwy, udziela nam wyczerpujących informacji, traktuje podmiotowo, darzymy go większym zaufaniem. Łatwiej nas też zmotywować do systematycznego przyjmowania leków, zmian w trybie życia i sposobie odżywiania, wykonywania zaleconych badań. Gdy komunikacja szwankuje, lekarz uzyskuje od nas nieprawdziwe lub skąpe informacje, my zaś go nie słuchamy. Wtedy czas przeznaczony na wizytę nie zostaje właściwie wykorzystany.

Dlatego warto, w czasie gdy nie korzystamy (i oby nigdy!) z tych usług zapoznać się z podstawowymi zapisami zawartymi w tzw. „Karcie Praw Pacjenta”.
 

Czytaj więcej »

Kazanie Biskupa Polowego wygłoszone w katedrze polowej podczas Święta Sztabu Generalnego WP

Kazania biskupa Józefa Guzdka zawsze odwołują się - przynajmniej w części - do aktualnych problemów społecznych, politycznych oraz wojskowych. Ostatnie kazanie, wygłoszone 25 października 2017 r. na mszy w 99. rocznicę utworzenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, było w znacznej części ukierunkowane na obecną sytuację wojska, resortu i całej obronności.


Czytaj więcej »

Nowe, współczesne formy działalności związkowej

20 października 2017 r. rozpoczęto akcję zainicjowaną przez Zarząd Główny ZŻWP, mającą na celu, poprzez wyjazdy terenowe wzajemne poznanie się, zarówno nowo wybranych centralnych władz związkowych jak i działaczy terenowych struktur organizacyjnych Związku oraz wspólne przedyskutowanie najbardziej pilnych spraw związkowych. Spotkania mają przyjąć inną niż dotychczas formę realizacyjną. Nie będą one odprawami służbowymi, a współczesną formą bliższego poznania się, a także koleżeńsko i sympatycznie wspólnym spędzeniem czasu pod hasłem „Działamy i nadal działajmy skutecznie”!
    I właśnie tego dnia tereny działania Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Skierniewicach przemieniły się w prawdziwie aktywne ogniwo związkowe pod tym hasłem. Honory gospodarzy pełnili: Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Skierniewicach ppłk Czesław Hebda, Wiceprezes  ZR ppłk Andrzej Krysiak oraz Sekretarz ZR płk Andrzej Wojnicki.
    Zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniu ze strony Prezydium Zarządu Głównego przyjęli: Prezes Związku płk Marek Bielec, Sekretarz Generalny ZG płk Jan Kacprzak oraz Wiceprezes ZG ds. socjalno-zdrowotnych płk Miłosz Biały.
 

Czytaj więcej »

Jarosławiec - 2017. To był Cudowny Weekend

Na dzień dzisiejszy to już historia, Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny „Arka” w dniach 20-22 października był pełen gości, bowiem w tych dniach wyznaczyli sobie tu spotkanie weterani i rezerwiści ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z rejonu słupskiego, w tym weterani Sił Powietrznych oraz sympatycy 36 Pomorskiego Pułku Artylerii stacjonującego kiedyś w Złocieńcu i Stargardzie, był to bowiem „XVI Weekend Weterana i Rezerwisty” oraz „X Spotkanie Sympatyków 36pa” łącznie 143 osoby.
Organizatorem spotkania był Komitet organizacyjny z Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Słupsku, w składzie: Prezes - ppłk Romuald Detmer, Wiceprezesi: mjr Andrzej Kowalewski i kpt. Sławomir Waniewski. To dzięki ich staraniom i pełnej determinacji mogliśmy się spotkać nad pięknym polskim Bałtykiem i spędzić ze sobą niezapomniane weekendowe chwile.
 

Czytaj więcej »

POMOC PRAWNA DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

17 października 2017 r. w Warszawie w trakcie posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego a Kancelariami Custos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
   Porozumienie podpisali: Pan Michał Płowiecki, Prezes Zarządu Kancelarie Custos Sp. z o.o. oraz Prezes Związku, płk Marek Bielec i Sekretarz Generalny ZG, płk Jan Kacprzak.
   Podpisana umowa dotyczy współpracy w przedmiocie zaspokajania potrzeb prawnych członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Jest to szczególnie ważne, bo po tzw. ustawie dezubekizacyjnej pod obrady Sejmu mają trafić dwie ustawy dotyczące żołnierzy. Pierwsza z nich ma pozbawić żołnierzy części emerytur i rent, druga oficerów stopni wojskowych. Ta pierwsza najbardziej niepokoi środowisko emerytowanych żołnierzy i ich rodziny.
   Wraz z zespołem Kancelarii Custos w Warszawie przygotowaliśmy krótki przewodnik po projektach zmian. Wyjaśniamy, co może się wydarzyć i apelujemy: na odwołanie od decyzji będzie miesiąc. Nie wolno tego czasu zmarnować.
   Po doświadczeniach z ustawą dezubekizacyjną wiemy, że wiele osób nie wykorzystało terminu na odwołanie, więc w ich sprawie niewiele można już zrobić.


Czytaj więcej »

ŁÓDŹ: Uroczystości w Szkole Podstawowej nr 173 im. 1 Dywizji Kościuszkowskiej

Łódzka organizacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 173 im. 1 Dywizji Kościuszkowskiej od wielu już lat. Dzień Patrona Szkoły - 12 października  jest zawsze wielkim świętem.  Obchody odbywają się zawsze z udziałem członków łódzkiej organizacji, którzy są niejednokrotnie współorganizatorami tych uroczystości. Tegoroczne październikowe uroczystości związane były 55. rocznicą powstania Szkoły i 50. rocznicą nadania jej Patrona.

Czytaj więcej »

Historia i teraźniejszość w Wojsku Polskim

W dniu 12 października 2017 roku Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska  Polskiego we Wrocławiu zorganizował i przeprowadził konferencję poświęconą historii i teraźniejszości w Wojsku Polskim. Przypadł mi zaszczyt w niej uczestniczyć. Miejscem spotkania były udostępnione pomieszczenia konferencyjne wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ulicy Legnickiej 65. Gospodarzem wspomnianego centrum jest Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, z którą wojewódzka instancja naszego stowarzyszenia posiada odpowiednie porozumienie.
    Konferencja odbyła się zgodnie z „Porozumieniem o współpracy związków i stowarzyszeń wojskowych oraz organizacji pro obronnych we Wrocławiu”.

Czytaj więcej »

KOMUNIKAT FSSM RP W SPRAWIE OBYWATELSKIEJ INICJATYWY USTAWODAWCZEJ

BARDZO WAŻNE !

Informujemy, że w dniu 13 października 2017 r. Marszałek Sejmu RP wydał Postanowienie o przyjęciu Zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ds. ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego  1994 r.  o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, w dniu 16 października 2017 r. w „Dzienniku Trybuna”  zostało  opublikowane wymagane ogłoszenie Pełnomocnika Komitetu. Oznacza to, że wszystkie warunki formalno-prawne zostały spełnione.

W tej sytuacji przystępujemy już do zbierania  podpisów obywateli popierających projekt.


Czytaj więcej »

Słupsk. Uroczyste obchody czterech rocznic

13 października 2017 roku odbyła się rocznicowa uroczystość w związku z faktem, że w dniu 8 października minęło 54 lata od powstania 7 Łużyckiej Dywizji Desantowej (8 października 1963 r.). Zarząd Rejonowy ZŻWP, koło nr 3 ZŻWP „niebieskie berety” Stowarzyszenie Przyjaciół „Niebieskich Beretów” i środowisko byłych żołnierzy jednostek 7 Dywizji, uczciło tą rocznicę uroczystą zbiórką przed pamiątkowym pomnikiem przed sztabem 7 Brygady Obrony Wybrzeża.
 

Czytaj więcej »