Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres tymczasowy Zarządu Głównego:
ul. Marszałkowska 115, p. 349
00-102 Warszawa

tel. +48 727 008 000, + 48 727 008 001, + 48 727 008 105

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

Fortuna uśmiechnęła się do organizacji wojewódzkiej w Olsztynie!

Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Olsztynie czternaście lat mieścił się w budynku Wojskowego Biura Emerytalnego przy ul. Warszawskiej (d. obiekty COSSUiE). Niestety, wiosną tego roku na skutek wypowiedzenia związkowi współpracy przez ministra ON przyszło się wyprowadzić. Tymczasowego lokum udzieliła nam gościnnie Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Kotarbińskiego, mieszcząca się w dawnych koszarach piechoty przy ul. Artyleryjskiej.  Starania o nowy lokal, przy ogromnej życzliwości władz miasta i Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych trwały kilka miesięcy.
    Wreszcie w sierpniu Fortuna się uśmiechnęła - kombatanci odstąpili Zarządowi Wojewódzkiemu jeden pokój w swojej siedzibie, mieszczącym się w zabytkowej… „Villi Fortuna” przy ul. Dąbrowszczaków 10.

Czytaj więcej »

Jesienne Zawody Strzeleckie Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP

W dniu 22 października 2016 r. na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Lublinie, przeprowadzono zawody w dwuboju strzeleckim z pistoletu i karabinka pneumatycznego. Zawody zostały zorganizowane zgodnie z planem współpracy na 2016 rok, ustalonym pomiędzy Zarządami Wojewódzkimi ZŻWP oraz LOK w Lublinie.
     W zawodach uczestniczyło 5 trzyosobowych drużyn wystawionych przez Koła nr 4, 5, 12 oraz jedna łączona drużyna złożona z członków Koła nr 13 i 12.
 

Czytaj więcej »

VII Święto Województwa Dolnośląskiego

15 października 2016 roku w sali koncertowej im. Stefana Strahla w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze odbyło się VII Święto Województwa Dolnośląskiego. Podczas uroczystej sesji Sejmiku wręczono tytuły, odznaczenia i medale za działania na rzecz Dolnego Śląska. Sesję Sejmiku Województwa Dolnośląskiego prowadził przewodniczący Paweł Wróblewski, który z pomocą marszałka Cezarego Przybylskiego wręczał wyróżnienia znakomitym gościom.
 

Czytaj więcej »

Uroczystości w Woli Gułowskiej

Wrzesień 1939 r. obfitował w wiele dramatycznych wydarzeń. Jednym z takich wydarzeń były zmagania Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” (SGO „Polesie”) gen. Franciszka Kleeberga z hitlerowskim najeźdźcą. W dniach 2-5 października 1939 r. walczono zaciekle pod Serokomlą, Adamowem, Wolą Gułowską. Mimo początkowych sukcesów, z powodu braku amunicji i żywności, barku środków opatrunkowych i beznadziejnej sytuacji w kraju gen. Kleeberg zdecydował się na kapitulację. Te czterodniowe zmagania przeszły do historii, jako bitwa pod Kockiem.
    W tym roku centralne uroczystości upamiętniające to wydarzenie odbyły się w Woli Gułowskiej. Na miejscowym cmentarzu znajduje się zbiorowy grób około 200 żołnierzy polskich poległych w bitwie o Wolę Gułowską. Ich żyjący koledzy przybywają tu w pierwszą niedzielę października na uroczystości rocznicowe ostatniej bitwy września 1939 r.
 

Czytaj więcej »

Jesienne posiedzenie Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP

Jesienne posiedzenia Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP zawsze odbywały się na terenie jednostek wojskowych w Międzyrzeczu lub w Wędrzynie.
     Tym razem było inaczej: posiedzenie w dniu 30 września 2016 r. odbyło się w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.
   Otwierając posiedzenie prezes LZW gen. bryg. Aleksander Bortnowski powitał zaproszonych gości tj. sekretarza Urzędu Marszałkowskiego woj. lubuskiego Bogdana Nowaka (ppłk rez.) oraz przedstawiciela prezydenta Zielonej Góry Zygmunta Stabrowskiego. Dziękując Gościom a za ich pośrednictwem Marszałek woj. lubuskiego Elżbiecie Polak oraz Prezydentowi Zielonej  Góry Januszowi Kubickiemu za pomoc w umożliwieniu działalności naszego Związku gen. bryg. Aleksander Bortnowski wręczył im pamiątkowe medale XXXV-lecia ZŻWP.
 

Czytaj więcej »

Z roboczego posiedzenia Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP

Pierwsze po wakacjach posiedzenie Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP odbyło się 26 września 2016 r. w gościnnych pomieszczeniach Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP w Gdańsku. Prowadził je prezes PZW kol. kmdr dr Ryszard Czarnota, a wzięli w nim również udział prezesi zarządów Kół pomorskiej organizacji związkowej. W spotkaniu uczestniczyli też byli prezesi PZW kol. kol. kmdr dr Kazimierz Anolik i ppłk Leszek Chumek, a także przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej kol. kmdr dr Roman Rychter.
 

Czytaj więcej »

KONFERENCJA „SŁUŻBY MUNDUROWE W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM”

26 września 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych  RP pt. „Służby Mundurowe w społeczeństwie obywatelskim” w której uczestniczyli przedstawiciele naszego Związku.
  Konferencja była skierowana do wszystkich emerytów służb mundurowych oraz przedstawicieli administracji rządowej i organizacji pozarządowych.
 

Czytaj więcej »

35 lat Koła nr 20 ZŻWP im. Ziemi Kołobrzeskiej w Ustroniu Morskim

24 września 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Ustroniu Morskim miała miejsce patriotyczna uroczystość z okazji jubileuszu 35. rocznicy powstania Koła nr 20 im. Ziemi Kołobrzeskiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim. Uroczystość dla członków koła była szczególnie podniosła, ponieważ wiązała się z aktem szczególnej wagi, jakim jest akt wręczenia sztandaru dla Koła ufundowanego przez społeczeństwo Gminy Ustronie Morskie. Dla społeczeństwa - lekcją patriotyzmu oraz dobrą zabawą na Żołnierskim Pikniku Rodzinnym.
 

Czytaj więcej »

RENOWACJA POMNIKA ŻOŁNIERZY II ARMII WP

W Strzelcach Krajeńskich znajduje się pomnik przy Alei Wolności poświęcony żołnierzom II Armii Wojska Polskiego. Pomnik odsłonięto 12 października 1978 r. z okazji XXXV rocznicy LWP i bitwy pod Lenino. Betonowa rzeźba przedstawia postacie dwóch żołnierzy. Na cokole umieszczono tablicę z inskrypcją ,,Chwała żołnierzom II Armii Wojska Polskiego walczącym o powrót Ziemi Piastowskiej do Macierzy”.
    Stowarzyszenie „Kursk” pragnie dokonać remontu pomnika. Tą drogą zwraca się również o rozpropagowanie akcji i wsparcie finansowe.

Czytaj więcej »

POZNAŃ MA NOWEGO RADNEGO

Miło nam donieść, że nasz kolega związkowy, członek Zarządu Głównego ZŻWP, działacz z Głuszyny, Henryk Kania oficjalnie został miejskim radnym i złożył ślubowanie. W ławach urzędu miasta zajął miejsce Tomasza Lewandowskiego, który został zastępcą prezydenta Poznania.
 

Czytaj więcej »