Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres tymczasowy Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000, + 48 727 008 001, + 48 727 008 105

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

KOMUNIKAT MON

W związku z dezinformacjami upowszechnianymi m.in. przez funkcjonariuszy Platformy Obywatelskiej, Ministerstwo Obrony Narodowej stwierdza jednoznacznie, że projekt nowelizacji tzw. ustawy dezubekizacyjnej w ogóle nie dotyczy ani żołnierzy poborowych sprzed 31 sierpnia 1990 r., ani zawodowych po 31 sierpnia 1990 r. Projekt ten dotyczy wyłącznie tych osób, które wysługiwały się komunistycznym wojskowym służbom specjalnym działającym na rzecz umocnienia imperium sowieckiego w Polsce i na świecie.

Czytaj więcej »

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

6 grudnia 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała powitał obecnych oraz przedstawił szczegółowy program posiedzenia.
    W posiedzeniu uczestniczyli także: Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej płk Zbigniew Domański i Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego płk Jan Gazarkiewicz.
  W pierwszym punkcie obrad, Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP insp. Zdzisław Czarnecki podzielił się wrażeniami z manifestacji środowisk służb mundurowych, która odbyła się pod Sejmem w dniu 2 grudnia 2016 r. Była ona protestem przeciwko projektowi ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP, SW oraz ich rodzin z dnia 14 listopada 2016 r., a także zwalnianiu ze służby funkcjonariuszy Policji, którzy podjęli pracę przed 1990 rokiem.
    Prezydent FSSM RP insp. Zdzisław Czarnecki poinformował obecnych, że dodatkowo planuje się skierować apel do Prezydenta RP oraz podejmowane są inne działania protestacyjne. Członkowie Prezydium uznani, że nasze żołnierskie środowisko musi aktywnie włączyć się do akcji protestacyjnej pod jednym sztandarem, łączącym wszystkich funkcjonariuszy i żołnierzy, będących członkami służb mundurowych RP.

Czytaj więcej »

MANIFESTACJA ŚRODOWISK SŁUŻB MUNDUROWYCH

W dniu 2 grudnia 2016 r. odbyła się pod Sejmem RP manifestacja  środowisk służb mundurowych będąca protestem:
    - przeciwko projektowi ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP, SW oraz ich rodzin z dnia 14 listopada 2016 r.;
     - zwalnianiu ze służby funkcjonariuszy Policji, którzy podjęli pracę przed 1990 rokiem.
    Manifestację zorganizowały stowarzyszenia wchodzące w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Wzięło w niej udział ok. 1200 byłych funkcjonariuszy służb mundurowych oraz ich rodziny, a także czynni funkcjonariusze.

Czytaj więcej »

STANOWISKO ZARZĄDU FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP w sprawie projektu zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP opublikowane zostało stanowisko  Zarządu FSSM RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby  Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży  Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby  Więziennej  oraz ich rodzin z dnia 14 listopada 2016 r.

Czytaj więcej »

Rząd przyjął ustawę obniżającą emerytury i renty inwalidzkie funkcjonariuszom służb PRL

Rząd przyjął na posiedzeniu 24 listopada 2016 r. projekt ustawy, który zakłada obniżenie emerytur i rent inwalidzkich funkcjonariuszom służb PRL.
  Obniżka emerytur i rent, według projektu ustawy, będzie dotyczyła funkcjonariuszy określonych stanowisk, formacji i instytucji (np. Służby Bezpieczeństwa), którzy pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa od 22 lipca 1944 roku do 31 lipca 1990 roku. Zmniejszenie tych świadczeń obejmie też renty rodzinne pobierane po takich funkcjonariuszach.

Czytaj więcej »

Prezydent mianował na stopnie generalskie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP, Andrzej Duda mianował 15 oficerów Sił Zbrojnych RP na stopnie generalskie.

Czytaj więcej »

Nominacje na stanowiska

18 listopada 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej szef MON wręczył 56 żołnierzom nominacje na nowe stanowiska służbowe.
     - To najliczniejsza zmiana, jaka dokonuje się w strukturach dowodzenia Wojska Polskiego od wielu lat. Długo na nią czekaliśmy, długo zastanawialiśmy się nad każdą decyzją ,dlatego że są one podejmowane w bardzo szczególnej sytuacji - powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.
 

Czytaj więcej »

SESJA PATRIOTYCZNO-HISTORYCZNA W LUBLINIE Z OKAZJI 35-LECIA POWSTANIA ZŻWP

Trybunał Koronny w Lublinie w chwili obecnej jest wykorzystywany do uczenia rocznic i świąt państwowych. Taką też okazją są obchody 35-lecia powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
   15 listopada 2016 r. pod patronatem Marszałka woj. Lubelskiego p. Sławomira Sosnowskiego i Prezydenta m. Lublina p. Krzysztofa Żuka, Zarząd Wojewódzki ZŻWP zorganizował uroczyste posiedzenie Zarządu połączone z sesją patriotyczno-historyczną.
 

Czytaj więcej »

Obchody 72. rocznicy utworzenia 2. Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty

Tradycyjnie już w 72. rocznicę utworzenia w Lublinie 2. Frontowej Oficerskiej Szkoły Piechoty, Zarząd Wojewódzki ZŻWP zorganizował pod pomnikiem przy ul. Spadochroniarzy 5 uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Pomnik powstał w 1978 r. wysiłkiem społecznym, by upamiętnić absolwentów placówki poległych podczas 2 wojny światowej. Dwa lata później przywieziono ziemię z pól bitewnych, na których walczyli i ginęli absolwenci 2FOSP.
 

Czytaj więcej »

Podziękowanie Prezesa Polskiego Związku Motorowego

Andrzej Witkowski, Prezes Polskiego Związku Motorowego złożył Prezesowi Związku Żołnierzy Wojska Polskiego gen. dyw. dr. Franciszkowi Puchale podziękowanie za nadanie Zarządowi Głównemu PZMot. Złotego Krzyża „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.

Czytaj więcej »