Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres tymczasowy Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000, + 48 727 008 001, + 48 727 008 105

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

GENERAŁ BRONI MIROSŁAW RÓŻAŃSKI ZŁOŻYŁ DYMISJĘ

Odchodzi jeden z najważniejszych dowódców wojska. To poważny sygnał mogący świadczyć o utracie zaufania części korpusu generalskiego do kierownictwa MON.

Czytaj więcej »

Warunki prenumeraty „Głosu Weterana i Rezerwisty” na 2017 r.

 

SZANOWNI PRENUMERATORZY, CZYTELNICY I SYMPATYCY
„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”


     Spółka VETS&ARMY jako wydawca naszego miesięcznika, od pięciu lat czyni wysiłki w celu utrzymania na rynku wydawniczym „GWiR” - mimo ogromnych trudności ekonomiczno-finansowych, dotyczących jego wydawania. Wszystkie działania podejmowane przez spółkę i redakcję służą zapewnieniu ciągłości wydawania naszego związkowego miesięcznika, którego jednostkowy koszt od 2004 roku nie ulega zmianie, mimo ogromnego wzrostu cen (papier, druk i usługi pocztowe wzrosły w porównaniu do 2004 roku o ponad 80%).

Czytaj więcej »

KOMUNIKAT MON

Minister Obrony Narodowej przyjął 15 grudnia 2016 r. dymisję gen. broni Mirosława Różańskiego z pełnionej funkcji i polecił generałowi wykorzystać zaległy urlop.
   Obowiązki Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych decyzją ministra Antoniego Macierewicza będzie wykonywał I zastępca - gen. broni Leszek Surawski.

Czytaj więcej »

Odprawa roczna z Prezesami Kół, Zarządem MZW oraz Spotkanie Opłatkowe w dniu 14 grudnia 2016 r.

W dniu 14 grudnia 2016 roku, jak co roku odbyło się kolejne posiedzenie Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego. Tym razem odbyło się to w pomieszczeniach Teatru Rampa. Na posiedzenie MZW zostali zaproszeni także prezesi Kół, aby wysłuchali sprawozdań z realizacji założonych przedsięwzięć w mijającym roku.

Czytaj więcej »

Jednak nie będzie głosowania. Projekt „dezubekizacyjny” wraca do komisji

Projekt ustawy „dezubekizacyjnej”, obniżający emerytury i renty ponad 32 tys. byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL, został ponownie skierowany do komisji celu przygotowania poprawionego sprawozdania - poinformował w dniu 14 grudnia 2016 r. marszałek Sejmu Marek Kuchciński.
    Początkowo planowano, że głosowanie ws. projektu odbędzie się 14 grudnia 2016 r. wieczorem.

Czytaj więcej »

ZGROMADZENIE ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY W WARSZAWIE

W związku z procedowaniem w Parlamencie dwóch projektów ustaw o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i ich rodzin oraz żołnierzy i ich rodzin w dniu 13 grudnia 2016 r. w Warszawie, przed Pomnikiem Podziemnego Państwa Polskiego i Armii Krajowej przy skrzyżowaniu ul. Matejki i Wiejskiej odbyło się zgromadzenie zainteresowanych żołnierzy i funkcjonariuszy wraz z rodzinami, które w przyszłości mogą zostać skrzywdzone po wejściu w życie projektów zmian tych ustaw.

Czytaj więcej »

Uwagi Sądu Najwyższego do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym

Uwagi Sądu Najwyższego do rządowego projektu  ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. (druk sejmowy nr 1061).

Czytaj więcej »

Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym

Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk sejmowy nr 1061).

Czytaj więcej »

Odpowiedź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym

Odpowiedź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do rządowego projektu  ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,  Agencji Wywiadu, Służby  Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Czytaj więcej »

PRZEGLĄD nr 50 z 2016 r.

Szczególnie interesujący jest nr 50 „Przeglądu” z dnia 12 ÷ 18 grudnia 2016 r.
     W dziale „Publicystyka” na stronach 8 ÷ 12 zamieszczony jest artykuł Roberta Walendziaka pn. „PLAN INTERNOWANIA JARUZELSKIEGO” w którym poruszana jest problematyka dotycząca wprowadzenia stanu wojennego oraz tego, że przywódcy Kremla nie ufali Jaruzelskiemu i najpewniej mieli już własną ekipę, którą miała objąć władzę w Warszawie.
     Paweł Dybicz w dziale „Historia” na stronach 13  ÷ 15 przedstawia w artykule pn. „ŚMIERTELNY CIOS” depesze ambasadora PRL w Moskwie z przełomu lat 1981 ÷ 1982.
     Bardzo ciekawe są także felietony:
     - Bronisława Łagowskiego na stronie 27 pn. „PRECZ Z KOMUNĄ”;
     - Tomasza Jastruna na stronie 35 pn. „OBSUWANIE SIĘ”;
     - Ludwika Stommy na stronie 47 pn. „SPOKÓJ PROCHOM”.
   Ponadto na stronie 61 w „KRONICE DOBREJ ZMIANY” przedstawione są ostatnie działania polskich ambasadorów.

 

Zapraszamy do lektury. Warto przeczytać!

Czytaj więcej »