Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres tymczasowy Zarządu Głównego:
ul. Marszałkowska 115, p. 349
00-102 Warszawa

tel. +48 727 008 000, + 48 727 008 001, + 48 727 008 105

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Coraz częściej każdy z nas planuje wyjazdy zagraniczne związane z wakacjami, odwiedzinami u rodziny czy też wyjazdami służbowymi. Dlatego też warto wiedzieć, że Narodowy Fundusz Zdrowia oferuje nam Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
    Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) ważna jest na terenie innych krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. W szczególności są to: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
    EKUZ jest dokumentem, potwierdzającym nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w wyżej wymienionych krajach. Dzięki niej korzystamy z opieki zdrowotnej danego państwa na tych samych zasadach co jego obywatele.

Czytaj więcej »

NOWI DOWÓDCY W MON

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mianował nowych dowódców w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Czytaj więcej »

APELE I LISTY OTWARTE

Przedstawiamy Apel wysłany do Parlamentarzystów z Wielkopolski oraz List otwarty Koła nr 28, który został przesłany do najważniejszych osób w państwie i wybranych posłów.

Czytaj więcej »

Prace legislacyjne nad projektem tzw. ustawy dezubekizacyjnej

Przedstawiamy chronoligicznie prace legislacyjne dotyczące rozpatrzenia projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Czytaj więcej »

KOMUNIKAT MON

Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz z dniem 16 grudnia 2016 r. wyznaczył na stanowisko szefa Inspektoratu Uzbrojenia płk. Dariusza Plutę.

Czytaj więcej »

GENERAŁ BRONI MIROSŁAW RÓŻAŃSKI ZŁOŻYŁ DYMISJĘ

Odchodzi jeden z najważniejszych dowódców wojska. To poważny sygnał mogący świadczyć o utracie zaufania części korpusu generalskiego do kierownictwa MON.

Czytaj więcej »

Warunki prenumeraty „Głosu Weterana i Rezerwisty” na 2017 r.

 

SZANOWNI PRENUMERATORZY, CZYTELNICY I SYMPATYCY
„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”


     Spółka VETS&ARMY jako wydawca naszego miesięcznika, od pięciu lat czyni wysiłki w celu utrzymania na rynku wydawniczym „GWiR” - mimo ogromnych trudności ekonomiczno-finansowych, dotyczących jego wydawania. Wszystkie działania podejmowane przez spółkę i redakcję służą zapewnieniu ciągłości wydawania naszego związkowego miesięcznika, którego jednostkowy koszt od 2004 roku nie ulega zmianie, mimo ogromnego wzrostu cen (papier, druk i usługi pocztowe wzrosły w porównaniu do 2004 roku o ponad 80%).

Czytaj więcej »

KOMUNIKAT MON

Minister Obrony Narodowej przyjął 15 grudnia 2016 r. dymisję gen. broni Mirosława Różańskiego z pełnionej funkcji i polecił generałowi wykorzystać zaległy urlop.
   Obowiązki Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych decyzją ministra Antoniego Macierewicza będzie wykonywał I zastępca - gen. broni Leszek Surawski.

Czytaj więcej »

Odprawa roczna z Prezesami Kół, Zarządem MZW oraz Spotkanie Opłatkowe w dniu 14 grudnia 2016 r.

W dniu 14 grudnia 2016 roku, jak co roku odbyło się kolejne posiedzenie Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego. Tym razem odbyło się to w pomieszczeniach Teatru Rampa. Na posiedzenie MZW zostali zaproszeni także prezesi Kół, aby wysłuchali sprawozdań z realizacji założonych przedsięwzięć w mijającym roku.

Czytaj więcej »

Jednak nie będzie głosowania. Projekt „dezubekizacyjny” wraca do komisji

Projekt ustawy „dezubekizacyjnej”, obniżający emerytury i renty ponad 32 tys. byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL, został ponownie skierowany do komisji celu przygotowania poprawionego sprawozdania - poinformował w dniu 14 grudnia 2016 r. marszałek Sejmu Marek Kuchciński.
    Początkowo planowano, że głosowanie ws. projektu odbędzie się 14 grudnia 2016 r. wieczorem.

Czytaj więcej »