Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000, + 48 727 008 001, + 48 727 008 002

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

X ZJAZD DELEGATÓW ZARZĄDU REJONOWEGO ZŻWP W PILE

W dniu  7 kwietnia 2017 r. w Pile odbył się X Zjazd Delegatów Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Prezes Zarządu Rejonowego kol. Zygmunt Jeliński przywitał serdecznie przybyłych delegatów oraz zaproszonych gości m.in. Pana Starostę pilskiego Eligiusza Komarowskiego, Prezydenta Piły Pana Piotra Głowskiego, płk. Stanisława Kalskiego - wiceprezesa Zarządu Głównego ds. społecznych oraz płk. Miłosza Białego - wiceprezesa Zarządu Głównego ds. socjalno-zdrowotnych.

Czytaj więcej »

X ZJAZD DELEGATÓW KUJAWSKO-POMORSKIEJ ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ ZŻWP

W dniu 30 marca 2017 roku w Bydgoszczy odbył się X Zjazd Delegatów Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej ZŻWP. W Zjeździe brało udział 28 delegatów (2 nieobecnych usprawiedliwionych), dotychczasowe władze wojewódzkie, oraz zaproszeni goście: przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, Miasta Bydgoszczy, władz wojskowych, Prezes Związku, Honorowi Prezesi ZW, Honorowi Członkowie Związku i prezesi bratnich stowarzyszeń.

Czytaj więcej »

Technika na usługach tajnych służb

Życie emeryta wojskowego przybiera różne oblicza. Zazwyczaj nie ma już kim dowodzić, nie ma kogo stawiać na baczność, a co gorsza okazuje się, że nie jesteśmy już najmądrzejsi. Przykładowo w dziedzinie high technology coraz częściej dominują wnuczęta, nie my. Na to nakładają się różne dolegliwości zdrowotne, czy też koszmary dezubekizacyjne.
    I cóż począć? Nie poddawać się jak przystało na człowieka munduru. Są na to różne sposoby: jakieś pół etatu, działka, aktywność społeczna, ale też książki na które kiedyś nie było czasu, lub … odkurzenie zamierzchłych pasji kolekcjonerskich.
   Kilka lat temu na łamach GWiR w wersji elektronicznej próbowałem wskrzesić ducha kolekcjonerskiego, ale bezskutecznie. Zresztą z czasem sam doszedłem do wniosku, że wszelkiemu zbieractwu należy nadać bardziej konkretny sens. Generuje to pewną aktywność, może mniej fizyczną a bardziej mentalną. A czy nie o to chodzi? Przykładem niech będzie filatelistyka. Wykorzystując znaczki pocztowe można zgłębiać różne aspekty życia. Ja spróbuję opowiedzieć o zastosowaniu techniki w działalności tajnych służb.  
 

Czytaj więcej »

KONFERENCJA W SEJMIE RP

W dniu 27 marca 2017 r. w Sejmie RP odbyła się konferencja pn. „Dobra emerytura za dobrą służbę” zorganizowana przez Unię Europejskich Demokratów, która była poświęcona uchwaleniu w dniu 16 grudnia 2016 r. ustawy o zmianie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Czytaj więcej »

RZESZÓW KONTYNUUJE SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ!

W dniu  25 marca 2017 r. w Rzeszowie odbył się X Zwyczajny Wojewódzki Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Organizacja wojewódzka Związku Żołnierzy Wojska Polskiego składa się z 13. Kół i jest największą na Podkarpaciu. Skupia oficerów i żołnierzy WP w rezerwie jak i w stanie spoczynku oraz członków ich rodzin. Koła Związku funkcjonują w Mielcu, Nisku, Nowej Dębie Tarnobrzegu i w Rzeszowie.

Czytaj więcej »

Spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Panem prof. dr. hab. Wojciechem Fałkowskim

W dniu 24 marca 2017 r. odbyło się spotkanie Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych kadencji 2017-2019 z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Panem prof. dr. hab. Wojciechem Fałkowskim.
     Jego celem było przedstawienie kierunków działania Konwentu, do których zaliczono:
     • działanie na rzecz szeroko pojętych warunków służby oraz sytuacji socjalno-bytowej żołnierzy zawodowych i środowiska wojskowego;
     • dostosowanie struktur organów przedstawicielskich do nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP oraz zwiększenie możliwości ich oddziaływania;
    • monitorowanie warunków przechodzenia do rezerwy i regulacji emerytalnych oraz dotyczących rekonwersji;
   • ochrona praw nabytych i zachowania dotychczasowych uprawnień żołnierzy zawodowych;
    • podejmowanie działań w przypadkach naruszania zasad warunków służby oraz jej organizacji i czasu wykonywania zadań.
 

Czytaj więcej »

PRZEGLĄD nr 12 z 2017 r.

Bardzo interesujący jest nr 12 „Przeglądu” z dnia 20 ÷ 26 marca 2017 r.
   W dziale „Kraj” zamieszczone są trzy artykuły dotyczące problematyki obronności państwa.
   Na stronach 8 ÷ 9 zamieszczony jest artykuł pn. „WOJSKO NA MINIE” w którym opisane są działania ministra Macierewicza zagrażające bezpieczeństwu państwa.
   Na stronach 10 ÷ 12 zamieszczony jest artykuł Marka Barańskiego pn. „WOJSKO ODZYSKUJE GŁOS” w którym opisana jest rozmowa z gen. dyw. Zbigniewem Jabłońskim, gen. bryg. Kazimierzem Jaklewiczem oraz płk. dr. Piotrkiem Pertkiem w której dyskutowa jest aktualna sytuacja w Wojsku Polskim.
    Na stronie 13 zamieszczony jest artykuł Marcina Ogdowskiego pn. „ARMIA BEZ GŁOWY” w którym opisana jest rozmowa z gen. broni Waldemarem Skrzypczakiem w której także jest dyskutowana aktualna sytuacja w Wojsku Polskim.
    Ponadto bardzo ciekawe są także artykuły: W dziale „Zagranica” na stronach 30 ÷ 31 zamieszczony jest artykuł Mateusza Mazziniego pn. „CYBERNETYCZNE GWIEZDNE WOJNY” w którym poruszana jest problematyka dotycząca walki amerykańskich służb specjalnych z portalem WikiLeaks.
   Krzysztof Pilawski w dziale „Wywiad” na stronach 32 ÷ 34 przedstawia w artykule pn. „ŚWIATŁA NIE GAŚCIE” prowadzi rozmowę z dr. Anną Materską-Sosnowską o kondycji polskiej lewicy.
   Paweł Dybicz w dziale „Historia” na stronach 48 ÷ 51 przedstawia w artykule pn. „AK BLIŻEJ I DALEJ MOSKWY” prowadzi rozmowę z prof. Andrzejem Leonem Sową na temat ewentualnej współpracy AK ze Stalinem.
   Andrzej Werblan w dziale „Opinie” na stronach 52 ÷ 54 przedstawia w artykule pn. „DWA OBLICZA BERII” recenzję książki Françoise Thom „Beria. Oprawca bez skazy”.

Zapraszamy do lektury. Warto przeczytać!

Czytaj więcej »

X ZJAZD DELEGATÓW ZARZĄDU REJONOWEGO ZŻWP W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

W gościnnych progach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w dniu 21 marca 2017 roku odbył się X Zjazd Delegatów Zarządu Rejonowego ZŻWP w Piotrkowie Trybunalskim.
    Prezes Zarządu Rejonowego kol. Bronisław Gołąbczak przywitał serdecznie przybyłych delegatów oraz zaproszonych gości.
   Swoją obecnością zaszczycili Zjazd: Andrzej Kacperek - I zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz płk Miłosz Biały - wiceprezes Zarządu Głównego ds. socjalno-zdrowotnych.
 

Czytaj więcej »

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

20 marca 2017 r. w Warszawie w ramach planu zamierzeń na bieżący rok odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego IX kadencji.
    Posiedzeniu przewodniczył Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała.

   W posiedzeniu uczestniczyli także: Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej płk Zbigniew Domański i Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego płk Jan Gazarkiewicz.

Czytaj więcej »

JUBILEUSZOWY X. ZWYCZAJNY ZJAZD DELEGATÓW TORUŃSKIEGO ZARZĄDU REJONOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

8 marca 2017 roku w Toruniu odbył się jubileuszowy X Zwyczajny Zjazd Delegatów Toruńskiego Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Toruniu.
    Dziewiętnastu delegatów sprawnie zrealizowało przyjęty program obrad z podstawowym celem: „wprowadzić organizacyjnie i programowo TZR ZŻWP w Toruniu na kolejną 10-tą kadencję” realizując niżej wymienione zadania:
     - przyjąć wotum zaufania za działalność władz 9-tej kadencji TZR ZŻWP w Toruniu;
     - wybrać nowe władze na 10-tą kadencję;
     - przyjąć uchwałę programową na 10-tą kadencję.
 

Czytaj więcej »