Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

1% podatku na rzecz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - organizacji pożytku publicznego (OPP)

Tą drogą pragniemy gorąco prosić koleżanki i kolegów, przyjaciół wraz z sympatykami, aby przekazywali 1% podatku na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Ten wielki gest świadczy o tym, że będziecie wspierać naszą organizację.

Z wyrazami szacunku
    Zarząd Główny ZŻWP

Czytaj więcej »

ZWIASTUN „Głosu Weterana i Rezerwisty” numer 1 (367) Styczeń 2020 r.

Serdecznie zachęcamy naszych Czytelników i Sympatyków do lektury styczniowego, 367-ego numeru „Głosu Weterana i Rezerwisty”.

Czytaj więcej »

Informacja Przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w sprawie Dnia Represjonowanych

Koleżanki i Koledzy !!!

Dzień 16 grudnia środowisku mundurowych kojarzy się jako „Dzień Represjonowanych”, dlatego też, jak co roku organizujemy „imprezy” przypominające władzy ustawodawczej i wykonawczej niegodziwość jaką wyrządzono byłym funkcjonariuszom i  żołnierzom.

Czytaj więcej »

Prenumerata „Głosu Weterana i Rezerwisty” na 2020 r.

SZANOWNI CZYTELNICY „GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 r. wydawaniem oraz dystrybucją „Głosu Weterana i Rezerwisty” zajmować się będzie nowo powołana spółka GWIR Sp. z o.o.

Czytaj więcej »

Płk Jan Dziewulak z Zielonej Góry skończył 96 lat

W listopadzie 2019 r. płk Jan Dziewulak z Zielonej Góry skończył 96 lat.
    Z tej okazji podczas spotkania członków Związku Żołnierzy WP szanownemu i wielce zasłużonemu Jubilatowi został wręczony Krzyż Komandorski ZŻWP. Aktu dekoracji dokonał prezes Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP gen. bryg. Aleksander  Bortnowski wraz z sekretarzem Zarządu kpt. Andrzejem Pawlakiem. Uczestnicy spotkania odśpiewali Jubilatowi 200 lat.

Czytaj więcej »

JEDNOLITY TEKST OBWIESZCZENIA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 30 października 2019 r. pod pozycją 2107 opublikowany został jednolity tekst obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin.
 

Czytaj więcej »

Program współpracy Ministra Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi na lata 2019÷2022

Program współpracy Ministra Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019÷2022 jest dokumentem określającym cele, kierunki oraz formy współpracy Ministra Obrony Narodowej oraz resortu obrony narodowej z partnerami społecznymi.Czytaj więcej »

DZIĘKUJEMY

Dziękujemy wszystkim członkom i sympatykom Związku Żołnierzy Wojska Polskiego za darowanie 1 % podatku dochodowego dla Związku, jako organizacji pożytku publicznego.

Według danych Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Wsparcia Społeczeństwa Obywatelskiego zamieszczonych na stronie internetowej www.iwop.pl, w 2019 r. darczyńcy przekazali dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego kwotę  104.320,95 zł.

Dziękujemy i prosimy pamiętać o Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w następnych latach.

Czytaj więcej »

„Zostawić ślad by czas nie zatarł Nas”

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Komitet Społeczny Ufundowania Obelisku Pamięci w Złocieńcu wraz z Zarządem Rejonowym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku prowadzi zbiórkę pieniędzy na wykonanie obelisku poświeconego jednostkom i instytucjom wojskowym, które w latach 1951÷2003 stacjonowały w Garnizonie Budów.

Czytaj więcej »

76. ROCZNICA BITWY POD LENINO

Dla uczczenia 76. rocznicy bitwy 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino, w dniu 11 października o godz. 12.00, z inicjatywy Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, odbyła się uroczystość złożenia wieńców i wiązanek kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.
    Kwiaty złożyły delegacje: Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Federacji Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP, Stowarzyszenia Lotników Polskich, Związku Polskich Spadochroniarzy, Koła nr 28 ZŻWP im. Tadeusza Kościuszki, Koła nr 6 ZŻWP i in.

Czytaj więcej »