Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

100-ROCZNICA URODZIN PUŁKOWNIKA JÓZEFA KUŹMIAKA

W dniu 21 lipca 2019 r. odbyło się spotkanie jubilata pana pułkownika Józefa KUŹMIAKA, który obchodził 100-rocznicę urodzin. W spotkaniu uczestniczył poseł na Sejm pan Tomasz ŁAWNICZAK, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele władz samorządowych oraz nie zabrakło oczywiście rodziny pana pułkownika oraz przyjaciół.

Czytaj więcej »

Duże zmiany dla klientów banków (czyli dla nas wszystkich) już w 2019 roku

14 września 2019 roku wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczące regulacyjnych standardów technicznych (tzw. RTS). Mają one zwiększyć bezpieczeństwo korzystania z usług płatniczych oferowanych elektronicznie i tym samym ograniczyć możliwości wystąpienia oszustw związanych z tymi usługami.
    Do tego dnia banki mają czas na dostosowanie swoich systemów do zaleceń europejskiej dyrektywy o usługach płatniczych (PSD2). Przewidziano w dyrektywie między innymi podniesienie poziomu bezpieczeństwa dla transakcji zbliżeniowych realizowanych za pomocą kart płatniczych.

Czytaj więcej »

Prawo jazdy - duże zmiany w przepisach w 2019 roku

Rok 2019 można nazwać czasem dużych zmian w przepisach o egzaminach na prawo jazdy. Nowe zasady obowiązują osoby, które przekroczą limit punktów karnych lub utraciły uprawnienia na dłużej niż rok, a także te, które podchodzą po raz pierwszy do egzaminu, jak i samych egzaminatorów. Oto nowości w przepisach dotyczących egzaminów na prawo jazdy.

Czytaj więcej »

Kierowcy mogą sprawdzić liczbę swoich punktów karnych przez internet

Niemal 362 tysiące osób sprawdziło w ubiegłym roku swoje punkty karne bez wizyty na komisariacie, bez stresu i zakłopotania. Nie masz pewności ile punktów masz na koncie po zimowych wyjazdach? Możesz to sprawdzić od ręki. Liczbę punktów karnych możemy sprawdzić przez internet dzięki systemowi CEPiK 2.0. Umożliwia on dostęp do aktualnych danych z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.
    Aby jednak sprawdzić punkty karne przez internet trzeba mieć założony Profil Zaufany.

Czytaj więcej »

QLED Smart TV - co to znaczy, że telewizor jest Smart?

Era Smart TV rozpoczęła się mniej więcej dekadę temu. To właśnie wtedy firma Samsung wprowadziła na rynek telewizor określany zwrotem „Internet TV”. W tym roku mija 10 lat od chwili pojawienia się tam pierwszej polskojęzycznej aplikacji. Ponoć „jedna jaskółka wiosny nie czyni”, jednak w tym przypadku był to początek rewolucji. Oto krótka notka informacyjna, jak koncept Smart TV zmieniał się na przestrzeni lat i na co możemy liczyć dziś.

Czytaj więcej »

ZWIASTUN „Głosu Weterana i Rezerwisty” numer 8 (362) Sierpień 2019 r.

Serdecznie zachęcamy naszych Czytelników i Sympatyków do lektury sierpniowego, 362-ego numeru „Głosu Weterana i Rezerwisty”.

Czytaj więcej »

Program obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Koncert, spektakl teatralny, gra miejska, wystawy, uroczystości oficjalne - wszystko po to, by oddać cześć Powstańcom Warszawskim.


Czytaj więcej »

75. rocznica utworzenia Wojska Polskiego

21 lipca 2019 r. dla uczczenia 75. rocznicy utworzenia Wojska Polskiego odbyła się w Warszawie na Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego skromna uroczystość złożenia wieńców i wiązanek kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.
    W uroczystości udział wzięli kombatanci, synowie pułków, delegacje ambasad Rosji i Białorusi, Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych oraz stowarzyszeń zrzeszających byłych żołnierzy.


Czytaj więcej »

PODZIĘKOWANIE

Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Cisło, Dyrektor Sekcji Polskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie przesłał do płk. Marka Bielca, Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego serdeczne podziękowanie za rozpropagowanie oraz pomoc finansową w czasie trwania akcji „Mazowsze dla Syrii”.

Czytaj więcej »

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ,,VETS&ARMY” Sp. z o.o.

25 czerwca 2019 r. w Warszawie w obecności notariusza Pani Joanny Filipek, odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ,,VETS&ARMY” Sp. z o.o. z siedzibą w 02-766 Warszawa, ul. Miklaszewskiego nr 5, NIP 1132631583, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000263796.
     Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki - Miłosz Biały, który stwierdził, że na dzień 25 czerwca 2019 r., na godzinę 11.00 zostało zwołane Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „VETS&ARMY” Sp. z o.o., z następującym porządkiem obrad:
     1) otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
     2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
   3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
     4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
     5) przedstawienie i rozpatrzenie:
         a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018
         b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018
         c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2018
     6) podjęcie uchwał w przedmiocie:
         a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018
        b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018
         c) podziału zysku za rok 2018
        d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018
     7) podjęcie uchwał w przedmiocie rozwiązania Spółki i postawienia jej w stan likwidacji
     8) podjęcie uchwały w sprawie powołania likwidatorów Spółki
     9) sprawy formalno-organizacyjne Spółki
     10) uwagi i wnioski
     11) zamknięcie Zgromadzenia
 

Czytaj więcej »