Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

ul. 11 Listopada 17/19
03-446 Warszawa

tel. +48 (22) 687 24 69 do 74
fax./tel. +48 (22) 687 24 70

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

 

APEL PREZYDIUM

ZARZĄDU GŁÓWNEGO

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

 

DO CZŁONKÓW ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO !     Koleżanki i Koledzy!
    Niedawno obchodziliśmy uroczyście XXX rocznicę powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zrzeszającego ponad 14. tysięczną rzeszę byłych żołnierzy zawodowych, żołnierzy rezerwy, a także żołnierzy służby czynnej. Z wielkim uznaniem odnosimy się do lat Waszej ofiarnej służby dla Polski oraz do wspólnej działalności związkowej. Oddajemy się poważnej refleksji dotyczącej  współczesnych wyzwań i dalszych perspektyw działania.
     Działalność naszego Związku to bogactwo podejmowanych inicjatyw i działań oraz wielu dokonań związanych z kształtowaniem pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP. To także dbałość o żywotne interesy środowisk wojskowych i byłych żołnierzy zawodowych, obrona praw i poszanowanie żołnierskiej godności oraz niesienie pomocy najbardziej potrzebującym członkom. Nie przechodzimy obojętnie wobec złożonych problemów związanych ze sferą obronności państwa, zjawisk społecznych i narastającej patologi, łamania prawa, czy też narastającego rozwarstwienia ekonomicznego i materialnego obywateli.
    Naszym ideałem jest państwo praworządne i obywatelskie, utożsamiane z prężnymi organami władzy państwowej, silną gospodarką, osiągnięciami nauki, bogactwem kultury i demokratyzacją życia publicznego obywateli.
    Efekty działań Kół i Zarządów naszego Związku są widoczne w wielu garnizonach, miastach, czy regionach. Znaczone są społecznymi dokonaniami na rzecz społeczności lokalnych – małych Ojczyzn, gdzie wiele Koleżanek i Kolegów zyskało miano zasłużonych społeczników. Wielu spośród nich zasiada we władzach  samorządowych różnych szczebli.

Koleżanki i Koledzy!
    Zbliżają się wybory do organów samorządu terytorialnego. Wpisały się one trwale w polski krajobraz polityczny. Restytucja samorządu dająca formalne podstawy do pełnej aktywności społecznej, stanowiła fundament zbudowania w Polsce pluralistycznego społeczeństwa. Transformacja ustrojowa zapoczątkowana w 1989 roku przyniosła wiele zmian dotyczących zarówno politycznej jak i ekonomicznej sfery funkcjonowania struktur lokalnych i regionalnych. Zmiana jakościowa dotyczyła zwłaszcza upodmiotowienia wspólnot samorządowych, poprzez nadanie im kompetencji w kreowaniu własnego bytu, a w rezultacie wdrażania rozwiązań oczekiwanych przez społeczności.
    Samorząd terytorialny jest najlepszą szkołą racjonalnego rządzenia, a wyniki wyborów samorządowych mają bezpośrednie przełożenie m.in. na planowanie, rzetelne zarządzanie i gospodarowanie posiadanym majątkiem oraz rozstrzyganie o inwestycjach potrzebnych dla społeczności lokalnych. Mądry wybór przesądza o kierunkach rozwoju cywilizacyjnego gmin, miast, powiatów i województw. Wybrane za kilka miesięcy samorząd będą decydować na co zostaną przeznaczone fundusze europejskie w latach 2014-2020. To ostatnia, tak szczodra europejska perspektywa finansowa dla Polski.
   Wybory samorządowe mają też fundamentalne znaczenie dla kształtu systemu politycznego. To one decydują o sile i zakorzenieniu społecznym najważniejszych formacji politycznych, które posiadając silną reprezentację w samorządzie mogą skutecznie walczyć o władzę na poziomie centralnym. Mają one fundamentalne znaczenie dla demokracji i w największym stopniu decydują o jakości codziennego życia każdego obywatela.

Koleżanki i Koledzy!
    Zaangażowanie naszego Związku w jesiennych wyborach samorządowych, to przede wszystkim wysoka frekwencja przy urnach, ale i włączenie się w nurt ruchów społecznych i kandydowanie do Rad. Z doświadczenia wiadomo, że frekwencja w wyborach samorządowych ma kluczowe znaczenie dla jakości prac Samorządu.
    Uczestnictwo w wyborach pozwoli nam wpływać na kształtowanie losów naszych małych Ojczyzn w zgodzie z interesem szerokich grup społecznych. To nic, że w niektórych przypadkach wybór naszych kandydatów może być ograniczony. To wcale nie znaczy, że Wasze głosy są nieistotne i że nie macie wpływu na działalność Samorządów.
     16 listopada 2014 r. wybierzemy radnych gmin, powiatów, sejmików województw, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Po raz pierwszy w całej Polsce wybory do rad gmin - oprócz miast na prawach powiatu - odbędą się w jednomandatowych okręgach wyborczych.
    Pójdźmy do lokali wyborczych i dokonajmy racjonalnych wyborów, wykorzystajmy naszą wiedzę i doświadczenie i oddajmy głosy na ludzi mądrych i odważnych, uczciwych i sprawiedliwych, którzy uzyskując mandat społeczny stanowić będą o sile samorządów na pożytek społeczeństwa i na chwałę Rzeczypospolitej Polskiej.  
    Apelujemy do wszystkich członków Związku, Waszych rodzin i bliskich o aktywny udział w jesiennych wyborach. Podejmujcie działania i dołóżcie wszelkich starań, aby nasi kandydaci zyskali jak największe społeczne poparcie.
    Czas na samorządy stojące jak najbliżej  spraw ludzkich!
    Wśród nich są także potrzeby naszych członków i ich rodzin!.


PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

 


 

Premiera książki

„SZPIEG CIA

W POLSKIM SZTABIE GENERALNYM”

O Ryszardzie Kuklińskim

bliżej prawdy

 

13 marca 2014 roku w budynku księgarni Wydawnictwa Bellona przy ulicy Grzybowskiej 77 w Warszawie z okazji premiery książki „SZPIEG CIA W POLSKIM SZTABIE GENERALNYM” odbyło się spotkanie z jej autorem, gen. dyw. dr. Franciszkiem Puchałą. Wzięło w nim udział ponad 400 osób. Promocję prowadził gen. bryg. Marek Dukaczewski.
    Książka „SZPIEG CIA W POLSKIM SZTABIE GENERALNYM”, która miała swoją premierę tydzień wcześniej - 6 marca 2014 roku, wywołała spore zainteresowanie i kontrowersje. Od lat nie milkną spory na temat decyzji, jaką podjął Ryszard Kukliński udostępniając tajne dokumenty CIA. Publikacja autorstwa gen. Puchały odkryła szczegóły, które nie są powszechnie znane i których nie ukazuje film „Jack Strong”. Ujawnia ona również skomplikowane mechanizmy świata szpiegowskiego i przypomina o tym, że służby specjalne każdego państwa chronią do końca swoje najważniejsze tajemnice, więc całej historii o Pułkowniku chyba nie poznamy nigdy.
    O tym, jak ważny jest to temat w życiu społeczeństwa polskiego, można było się przekonać po zakończeniu wystąpienia gen. Franciszka Puchały. W wielowątkowej dyskusji dominował głównie temat działania płk. Ryszarda Kuklińskiego jako żołnierza, który dwa razy składał przysięgę wojskową na wierność Ojczyźnie. Tak jak w społeczeństwie, były opinie oceniające Kuklińskiego, jako dezertera i ewidentnego zdrajcę oraz inne, niemal chwalące jego postawę.
    Waldemar Michalski, Dyrektor Marketingu Wydawnictwa Bellona twierdzi, że takiego sukcesu nie odniosła żadna promocja w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Po książki ustawiła się kolejka na kilkadziesiąt metrów i przez niecałą godzinę sprzedano kilkaset egzemplarzy.
    Wszyscy biorący udział w spotkaniu zostali do samego końca, później zaś prowadzili jeszcze długo rozmowy w mniejszych gronach.

Wydawnictwo Bellona

 

 

 

 

 

 

 


 

OPIEKA

SPECJALNA (PALIATYWNA)

W

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

 


 


 

         

1% podatku na rzecz

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego -

organizacji pożytku publicznego

(OPP)

 

     Tą drogą pragniemy gorąco podziękować wszystkim naszym koleżankom i kolegom, przyjaciołom i sympatykom, którzy przekazali 1% podatku na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Ten wielki gest świadczy o tym, że wspieracie naszą organizację.
  

Z wyrazami szacunku

Zarząd Główny ZŻWP


Pamiętaj !!!

Przekazując 1% swojego podatku dla ZŻWP realnie nie straciłeś żadnych pieniędzy. Musiałeś i tak oddać państwu należny podatek, włącznie z  tym 1%. W ten sposób tylko wskazałeś na co mają zostać wykorzystane te pieniądze. Jeśli tego nie zrobiłeś państwo samo zadecydowało na co przeznaczyć twój 1%. Dlatego warto było mieć wpływ (choćby 1%-owy) na to, jak zostanie wykorzystany twój podatek.

Serdecznie dziękujemy !!! 

WAŻNY KOMUNIKAT!

WARUNKI PRENUMERATY

"GWiR" na 2014 r.

 

OD WYDAWCY!


SZANOWNI PRENUMERATORZY, CZYTELNICY I SYMPATYCY
„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”

 

Spółka VETS&ARMY jako wydawca naszego miesięcznika, od czterech lat czyni wysiłki w celu utrzymania na rynku wydawniczym „GWiR” - mimo ogromnych trudności ekonomiczno-finansowych, dotyczących jego wydawania. Wszystkie działania podejmowane przez spółkę i redakcję służą zapewnieniu ciągłości wydawania naszego związkowego miesięcznika, którego jednostkowy koszt od 2004 roku nie ulega zmianie, mimo ogromnego wzrostu cen (papier, druk i usługi pocztowe wzrosły w porównaniu do 2004 roku o ponad 80%).
   

Prenumerata roczna wydania tradycyjnego

„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”:

Indywidualna - 84 zł. (od 1 - 4 egz.).

Zbiorowa - 78 zł. (5 egz. i powyżej).

 

Wydanie elektroniczne  „GWiR” - 30 zł

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że

"KOMPENDIUM WETERANA I REZERWISTY  2014"

kosztuje 11 zł (1  egz.).

 Szanowni Czytelnicy i Internauci!

W związku z bardzo licznymi kłopotami związanymi z prenumeratą i dystrybucją „Głosu Weterana i Rezerwisty” (wersji tradycyjnej i elektronicznej) oraz KOMPENDIUM WETERANA I REZERWISTY, przypominamy, że prenumeratą, wydawaniem oraz dystrybucją w/w wydawnictw zajmuje się tylko Spółka „VETS&ARMY” a nie Zarząd Główny ZŻWP.

Wszelkie opłaty dotyczące prenumeraty naszych wydawnictw należy kierować tylko na niżej podany adres i konto bankowe:

 

VETS & ARMY Sp. z o.o.

ul. 11 Listopada 17/19 bl. 1, 03-446 Warszawa

Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna
ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;

nr: 46 2030 0045 1110 0000 0170 6380
    

 

Odpowiedzialny za kolportaż „Głosu Weterana i Rezerwisty”

ppłk Stanisław KORDOWSKI tel. 600 247 095

 

Odpowiedzialny za elektroniczne wydanie „Głosu Weterana i Rezerwisty”

płk Miłosz BIAŁY tel. 727 008 004

 

Z poważaniem
Zarząd Spółki Vets&Army