Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

ul. 11 Listopada 17/19
03-446 Warszawa

tel. +48 (261) 87 24 69 do 74
fax./tel. +48 (261) 87 24 70

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

 

Mamy nowy rząd.

Premier Beata Szydło

i ministrowie

oficjalnie zaprzysiężeni

Rada Ministrów i jej nowa szefowa Beata Szydło zostali 16 listopada 2015 r. uroczyście zaprzysiężeni w Pałacu Prezydenckim.
   „Obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg” - odczytała rotę przysięgi Beata Szydło.
   Nowa premier powiedziała, że zrobi wszystko, by nie zawieść oczekiwań Polaków. „Stajemy przed wami, jako jedni z was. Sprawy naszej ojczyzny, sprawy Polek i Polaków będą dla was zawsze najważniejsze” - mówiła.

Poniżej przedstawiamy pełny skład Rady Ministrów:
     Premier - Beata SZYDŁO
     Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego - Piotr GLIŃSKI
     Wicepremier, minister rozwoju - Mateusz MORAWIECKI
     Wiceminister ds. rozwoju, minister, członek RM - Jerzy KWIECIŃSKI
     Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego - Jarosław GOWIN
     Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister - Beata KEMPA
   Minister w Kancelarii Prezesa RM, przewodniczący Komitetu Stałego RM - Henryk KOWALCZYK
    Minister w Kancelarii Prezesa RM, szef gabinetu politycznego premiera, pełniący funkcję rzecznika rządu - Elżbieta WITEK
     Minister obrony narodowej - Antoni MACIEREWICZ
     Minister sprawiedliwości - Zbigniew ZIOBRO
     Minister skarbu państwa - Dawid JACKIEWICZ
     Minister środowiska - Jan SZYSZKO
     Minister energetyki - Krzysztof TCHÓRZEWSKI
     Minister edukacji narodowej - Anna ZALEWSKA
     Minister sportu i turystyki - Witold BAŃKA
     Minister pracy i polityki społecznej - Elżbieta RAFALSKA
     Minister spraw wewnętrznych i administracji - Mariusz BŁASZCZAK
     Minister rolnictwa i rozwoju wsi - Krzysztof JURGIEL
     Minister spraw zagranicznych - Witold WASZCZYKOWSKI
     Minister cyfryzacji - Anna STREŻYŃSKA
     Minister infrastruktur i budownictwa - Andrzej ADAMCZYK
     Minister zdrowia - Konstanty RADZIWIŁŁ
     Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej - Marek GRÓBARCZYK
     Minister finansów - Paweł SZAŁAMACHA
     Minister, członek RM, koordynator służb specjalnych - Mariusz KAMIŃSKI
     Minister w Kancelarii Prezesa RM ds. UE - Konrad SZYMAŃSKI
     Minister w Kancelarii Prezesa RM ds. kontaktów z parlamentem - Adam LIPIŃSKI

 


 

Sejmowe i senackie

komisje

nowej kadencji

 

Sejmowa Komisja Obrony Narodowej

1.   Michał JACH (PiS) - Przewodniczący
     2.   Waldemar ANDZEL (PiS) - Zastępca Przewodniczącego
     3.   Marek JAKUBIAK (Kukiz15) - Zastępca Przewodniczącego
     4.   Czesław MROCZEK (PO) - Zastępca Przewodniczącego
     5.   Wojciech SKURKIEWICZ (PiS) - Zastępca Przewodniczącego
     6.   Paweł BEJDA (PSL)
     7.   Wojciech BUCZAK (PiS)
     8.   Adam CYRAŃSKI (N)
     9.   Przemysław CZARNECKI (PiS)
     10. Arkadiusz CZARTORYSKI (PiS)
     11. Leszek DOBRZYŃSKI (PiS)
     12. Cezary GRABARCZYK (PO)
     13. Piotr KALETA (PiS)
     14. Bożena KAMIŃSKA (PO)
     15. Marcin KIERWIŃSKI (PO)
     16. Radosław LUBCZYK (N)
     17. Stefan NIESIOŁOWSKI (PO)
     18. Marek OPIOŁA (PiS)
     19. Kazimierz PLOCKE (PO)
     20. Piotr PYZIK (PiS)
     21. Anna SIARKOWSKA (Kukiz15)
     22. Tomasz SIEMONIAK (PO)
     23. Andrzej SMIRNOW (PiS)
     24. Artur SOBOŃ (PiS)
     25. Jarosław STAWIARSKI (PiS)
     26. Paweł SUSKI (PO)
     27. Paweł SZRAMKA (Kukiz15)
     28. Cezary TOMCZYK (PO)
     29. Rafał WEBER (PiS)
     30. Michał WOJTKIEWICZ (PiS)
     31. Krzysztof ZAREMBA (PiS)


Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej

1.   Małgorzata ZWIERCAN (Kukiz15) - Przewodniczący
     2.   Michał SZCZERBA (PO) - Zastępca Przewodniczącego
     3.   Joanna AUGUSTYNOWSKA (N)
     4.   Paweł BAŃKOWSKI (PO)
     5.   Joanna BOROWIAK (PiS)
     6.   Bożenna BUKIEWICZ (PO)
     7.   Lidia BURZYŃSKA (PiS)
     8.   Jacek FALFUS (PiS)
     9.   Teresa GLENC (PiS)
     10. Bożena HENCZYCA (PO)
     11. Czesław HOC (PiS)
     12. Krzysztof MICHAŁKIEWICZ (PiS)
     13. Andżelika MOŻDŻANOWSKA (PSL)
     14. Marzena OKŁA-DREWNOWICZ (PO)
     15. Urszula RUSECKA (PiS)
     16. Andrzej SMIRNOW (PiS)
     17. Krystyna WRÓBLEWSKA (PiS)Parlamentarny Zespół Historii i Tradycji Wojska Polskiego

 

Senacka Komisja Obrony Narodowej

1.   Jarosław RUSIECKI (PiS) - Przewodniczący
     2.   Adam BIELAN (PiS)
     3.   Jan DOBRZYŃSKI (PiS)
     4.   Wiesław KILIAN (PO)
     5.   Bogdan KLICH (PO)
     6.   Tadeusz KOPEĆ (PiS)  
     7.   Sławomir RYBICKI (PO)
     8.   Rafał ŚLUSARZ (PiS)  
     9.   Józef ZAJĄC (PSL)

 

Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

1.   Jarosław DUDA (PO) - Przewodniczący
     2.   Mieczysław AUGUSTYN (PO)
     3.   Andrzej KAMIŃSKI (PiS)
     4.   Stanisław KOGUT (PiS)
     5.   Małgorzata KOPICZKO (PiS)
     6.   Jan Filip LIBICKI (PO)
     7.   Ryszard MAJER (PiS)
     8.   Andrzej MIODUSZEWSKI (PiS)
     9.   Bogusława ORZECHOWSKA (PiS)
     10. Krzysztof SŁOŃ (PiS)
     11. Aleksander SZWED (PiS)
     12. Antoni SZYMAŃSKI (PiS)
 


 

TRAGICZNY

DZIEŃ FRANCJI

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Paryżu w dniu 13 listopada 2015 r. chcemy wyrazić ogromne oburzenie i stanowczy protest przeciwko terroryzmowi.
    Solidaryzujemy się z narodem francuskim i składamy szczere wyrazy współczucia wszystkim bliskim ofiarom tych zamachów.

 

Zarząd Główny i cała społeczność
     Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

 


 

Warszawiacy przed Ambasadą Francuską

 

 

 

 


 

KOMUNIKAT

 

 Szanowni Państwo!!!

W związku z planowanym wydaniem w bieżącym roku „Kompendium Weterana i Rezerwisty” na 2016 r. prosimy o zgłaszanie zamówień do dnia 1 października 2015 r. do redakcji „Głosu Weterana i Rezerwisty”.
   Wydanie kompendium uzależnione jest od ilości zgłoszeń. Aby utrzymać dotychczasową cenę 11 zł. musi być co najmniej 500 zgłoszeń.

WYDAWCA

 


WAŻNY KOMUNIKAT!

WARUNKI PRENUMERATY

"GWiR" na 2016 r.

 

OD WYDAWCY!


SZANOWNI PRENUMERATORZY, CZYTELNICY I SYMPATYCY
„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”

 

Informujemy, że ze względów oszczędnościowych, "Kompendium Weterana i Rezerwisty' na 2016 rok będzie wydany w ograniczonym nakładzie.

Cena prenumeraty pozostaje nie zmieniona i wynosi 11 zł. Zamówienia będą realizowane wg kolejności zgłoszeń.

 

Spółka VETS&ARMY jako wydawca naszego miesięcznika, od pięciu lat czyni wysiłki w celu utrzymania na rynku wydawniczym „GWiR” - mimo ogromnych trudności ekonomiczno-finansowych, dotyczących jego wydawania. Wszystkie działania podejmowane przez spółkę i redakcję służą zapewnieniu ciągłości wydawania naszego związkowego miesięcznika, którego jednostkowy koszt od 2004 roku nie ulega zmianie, mimo ogromnego wzrostu cen (papier, druk i usługi pocztowe wzrosły w porównaniu do 2004 roku o ponad 80%).
   

Prenumerata roczna wydania tradycyjnego

„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”:

Indywidualna - 84 zł. (od 1 - 4 egz.).

Zbiorowa - 78 zł. (5 egz. i powyżej).

 

 

Prenumerata roczna wydania elektronicznego

„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”:

 

Indywidualna - 30 zł

(poprzez pocztę elektroniczną - w zamówieniu trzeba podać adres mailowy na który mają być przesłane poszczególne numery "GWiR").

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że

"KOMPENDIUM WETERANA I REZERWISTY  2016"

kosztuje 11 zł (1  egz.).

 
Szanowni Czytelnicy i Internauci!

W związku z bardzo licznymi kłopotami związanymi z prenumeratą i dystrybucją „Głosu Weterana i Rezerwisty” (wersji tradycyjnej i elektronicznej) oraz KOMPENDIUM WETERANA I REZERWISTY, przypominamy, że prenumeratą, wydawaniem oraz dystrybucją w/w wydawnictw zajmuje się tylko Spółka „VETS&ARMY” a nie Zarząd Główny ZŻWP.

Wszelkie opłaty dotyczące prenumeraty naszych wydawnictw należy kierować tylko na niżej podany adres i konto bankowe:

 

VETS & ARMY Sp. z o.o.

ul. 11 Listopada 17/19 bl. 1, 03-446 Warszawa

Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;

nr: 46 2030 0045 1110 0000 0170 6380
    

 

Odpowiedzialny za kolportaż „Głosu Weterana i Rezerwisty”

ppłk Stanisław KORDOWSKI tel. 600 247 095

 

Odpowiedzialna za elektroniczne wydanie „Głosu Weterana i Rezerwisty”

Pani Redaktor Magdalena KACPRZAK - Sekretarz redakcji „GWiR”.

Tel./fax 22 (6) 872 315

Tel. kom. 727 008 006 (pon.-pt. 9-14)

 

Z poważaniem
Zarząd Spółki Vets&Army

 


 

      
  

1 %

podatku na rzecz

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego -

organizacji pożytku publicznego

(OPP)

 

Tą drogą pragniemy gorąco podziękować koleżankom i kolegom, przyjaciołom wraz z sympatykami, którzy przekazali 1% podatku na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Ten wielki gest świadczy o tym, że nadal wspieracie naszą organizację.

Z wyrazami szacunku


Zarząd Główny ZŻWP


 

Pamiętajcie !!!

Przekazując 1% swojego podatku dla ZŻWP realnie nie straciłeś żadnych pieniędzy. Musiałeś i tak oddać państwu należny podatek, włącznie z  tym 1%.

W ten sposób tylko wskazałeś, na co mają zostać wykorzystane twoje pieniądze.

Jeśli tego byś nie zrobił państwo samo by zadecydowało, na co przeznaczyć twój 1%. Dlatego warto mieć wpływ (choćby 1%-owy) na to, jak zostanie wykorzystany twój podatek.


Serdecznie dziękujemy !!!
   

 


 

 Umowa patronacka