Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

 

„GŁOS

WETERANA I REZERWISTY”

 

SZANOWNI CZYTELNICY!

 

Zachęcamy do lektury, lekko odnowionego, styczniowego numeru „Głosu Weterana i Rezerwisty”, w którym m. in. można przeczytać:

1. Artykuł wstępny redaktora naczelnego płk. Marka Bielca „Bóg, Honor, Ojczyzna”, zajmujący się znaczeniem tych jakże  pięknych przymiotów w służbie wojskowej i poza nią.

2. „Minął rok, czyli co nas cieszy, co nas boli” autorstwa płk. Henryka Budzyńskiego - stanowiący próbę podsumowania tak bogatego w wydarzenia minionego roku kalendarzowego. Autor wskazuje i analizuje zjawiska, które nas mogą cieszyć, oraz te które chluby niektórym strukturom Związku nie przynoszą. Przedstawia wizję zmian „Głosu Weterana i Rezerwisty”. Naprawdę warto przeczytać.

3. Część drugą Analizy Zbrodni Katyńskiej - pióra kol. Piusa Kacprzaka. Kawał solidnej roboty historyczno-dziennikarskiej zasługującej na najwyższe uznanie. Obowiązkowa lektura dla wszystkich członków Związku.

4. „Syn i Ojciec” przejmujący opis tragedii rodzinnej pióra przez gen. Zdzisława Rozbickiego, która rozpoczęła się na Wołyniu i przeniosła się na Dolny Śląsk. Lektura obowiązkowa - takie i podobne zdarzenia należy dokumentować, nie wolno o nich zapomnieć.  

5. Dla Ciebie Polsko - wywiad z panią Danutą Stankiewicz, córką żołnierza, artystką, piosenkarką i pianistką. Odznaczoną Srebrnym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego za płytę „Serce dla Ciebie Polsko”. Ten dwupłytowy album, który przedstawia historię Polski poprzez muzykę, zaczynając od „Bogurodzicy”, a kończąc na hymnie Polski. Warto nabyć ten album.

A ponadto;
     1. Bogata kronika wydarzeń związkowych.
     2. Ludzie Związku.
     3. Dobre przykłady działania Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym.
     4. Poradnik zdrowotny niezmordowanego płk. lek. Piotra Białokozowicza.
     5. Pożegnanie tych, który odeszli na wieczną wartę.
     6. Kącik poezji i inne ciekawostki.

 

DROGI CZYTELNIKU!

CZYTAJ, I PISZ, A PRZEDE WSZYSTKIM  ZAPRENUMERUJ „GŁOS WETERANA I REZERWISTY”.

WARUNKI  PRENUMERATY W NUMERZE. ZAWSZE BĘDZIESZ NA BIEŻĄCO.

 

Miłej lektury życzy
      Zarząd Spółki GWIR Sp. z o.o.

 


 

Prenumerata

„Głosu Weterana i Rezerwisty”

na 2020 r.

 

SZANOWNI CZYTELNICY GŁOSU WETERANA I REZERWISTY

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 r. wydawaniem oraz dystrybucją „Głosu Weterana i Rezerwisty” zajmować się będzie nowo powołana spółka GWIR Sp. z o.o.

Z powodu wzrostu kosztu druku oraz opłat pocztowych, muszą ulec zmianie zasady prenumeraty naszego czasopisma.

 

Koszty prenumeraty GWIR:  

 

PRENUMERATA

Indywidualna:
     1 egz. - 10 zł. brutto/egz. = 120 zł. brutto/rok

Zbiorowa:
     2 -3 egz. - 8 zł. brutto/egz. = 96 zł. brutto/1 egz./rok x ilość egzemplarzy
     4 egz. i więcej 7 zł. brutto/egz. = 84 zł. brutto/1 egz./rok x ilość egzemplarzy

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wygasa możliwość zamawiania elektronicznej wersji „Głosu Weterana i Rezerwisty”.

Zachęcamy czytelników „Głosu Weterana i Rezerwisty” do prenumeraty zbiorowej. Przy dokonywaniu wpłaty należy podać dane adresowe odbiorcy.  

 

Wpłaty na  prenumeratę „Głosu Weterana i Rezerwisty” po 1 stycznia 2020 r. należy dokonywać na rachunek bankowy spółki:

GWIR Sp. z o.o. ul. Myśliborska 26, lok. 3, 03-185 Warszawa.
 
nr   30 1240 6074 1111 0010 9401 4980

z dopiskiem prenumerata …… egzemplarzy „Głosu Weterana i Rezerwisty”.  

 

Informujemy, że dotychczasowe wpłaty dokonywane na konto spółki Vets&Army Sp. z o.o. w likwidacji przekazane zostaną na właściwy rachunek bankowy.

Jednocześnie uprzejmie prosimy Szanownych Czytelników, którzy dokonali wpłat na prenumeratę  na  2020  r.  na  starych  zasadach,  o  dokonanie  dopłaty do  wysokości podanych wyżej.  

Z poważaniem:
    Zarząd GWIR sp. z o.o. 

PODZIĘKOWANIE

OD POSŁA

ANDRZEJA ROZENKA

 

Drogą elektroniczną na ręce Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk. Marka Bielca wpłynęło podziękowanie od Andrzeja Rozenka, Posła na Sejm RP, dla naszego żołnierskiego środowiska, które wsparło Jego osobiście i Komitet Wyborczy Lewicy w wyborach do Parlamentu RP.

 

Treść podziękowania przedstawiamy poniżej jako plik .pdf

 


 


 

ODPOWIEDŹ

Ministerstwa

Obrony Narodowej

 

    Poniżej zamieszczamy pełną treść odpowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczącą zawarcia porozumienia pomiędzy Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego i Ministerstwem Obrony Narodowej.

 

Poniżej przedstawiamy treść odpowiedzi  jako plik .pdf.

 

 


 

WYSTĄPIENIE 

PREZYDIUM

ZARZĄDU GŁÓWNEGO

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

do Prezesa Rady Ministrow

 

24 lipca 2018 r. Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wystosowało pismo do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego.  

 

Poniżej prezentujemy pismo jako plik .pdf

 


 


 

CENTRUM

MONITOROWANIA

SKUTKÓW

USTAW REPRESYJNYCH

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapowiedzią złożoną w dniu 26 marca 2018 r. na konferencji prasowej przed Pałacem Prezydenckim, powołane zostało Centrum Monitorowania Skutków Ustaw Represyjnych. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Centrum została Pani Monika Jaruzelska, a jej zastępcą Prezes Związku - płk Marek Bielec. Bieżącą pracą Centrum kierować będzie Sekretarz Generalny ZG ZŻWP płk Henryk Budzyński. Ponadto w skład Komitetu Organizacyjnego weszli: poseł do PE  Pan Janusz Zemke, płk Miłosz Biały oraz płk Stanisław Kalski.
     Centrum posiada stronę internetową (www.cmsur.pl). Pytania do Centrum możesz kierować za pomocą formularza kontaktowego na w/w stronie internetowej (zakładka KONTAKT). Ponadto od poniedziałku do czwartku, pod telefonem (+48) 727 008 002, w godzinach 9.00 – 13.00 pełnione będą  dyżury w Biurze Centrum.
     Celem działania Centrum będzie gromadzenie i ewidencjonowanie przypadków działań represyjnych, nagłaśnianie ich skutków w mediach, a także udzielanie porad osobom dotkniętym skutkami obu ustaw.

 

 


 

LIST OTWARTY

PREZESA

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

DO PREZYDENTA RP

 

29 kwietnia 2018 r. Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk Marek Bielec wystosował list otwarty do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy.

 

Poniżej prezentujemy list otwarty jako plik .pdf

 

 


 

ODPOWIEDŹ NA

PISMO PREZESA

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

DO PREZYDENTA RP

 

25 kwietnia 2018 r. Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk Marek Bielec otrzymał odpowiedź od Dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN gen. bryg. dr. Jarosława Kraszewskiego na pismo, które w dniu 4 kwietnia 2018 r. wystosował do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy.  

 

Poniżej prezentujemy pismo jako plik .pdf

 

 


 

PISMO PREZESA

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY

WOJSKA POLSKIEGO

DO PREZYDENTA RP

 

4 kwietnia 2018 r. Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk Marek Bielec wystosował pismo do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy.  

 

Poniżej prezentujemy pismo jako plik .pdf