Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

ul. 11 Listopada 17/19
03-446 Warszawa

tel. +48 (22) 687 24 69 do 74
fax./tel. +48 (22) 687 24 70

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

 

 

 

NOWA NUMERACJA

DLA ABONENTÓW

WOJSKOWYCH


 

 

Zgodnie z decyzją Nr 1 Org./ISI Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wyróżnika WST26 w wojskowym systemie telekomunikacyjnym resortu obrony narodowej (RON) od 1 marca 2015 roku, wszyscy abonenci podsystemu łączności jawnej w RON będą stosowali numerację 9. cyfrową zamiast dotychczasowej 6. cyfrowej.

Wymiernym efektem planowanej zmiany będzie dostosowanie systemu numeracji wojskowej do standardów obowiązujących operatorów działających w publicznej przestrzeni telekomunikacyjnej kraju:
   1. Dzwoniąc   w   ramach   sieci   RON   wojskowi   użytkownicy   będą   wybierać następującą postać numeru:
        261 xxx xxx - gdzie:
    261 - trzy pierwsze cyfry nowego wojskowego numeru telefonicznego, xxx xxx - dotychczasowa 6. cyfrowa postać numeru telefonicznego MON.
  2. W celu uzyskania skutecznego połączenia z abonentem sieci publicznej, użytkownik resortowej sieci wybiera żądany numer tak samo jak z telefonu publicznej sieci telefonicznej, tzn.:
     • aby uzyskać połączenie krajowe lokalne lub międzymiastowe wybiera się bezpośrednio żądany numer abonenta krajowego (9 cyfr), w postaci:
       AB xxxx xxx - gdzie:
       AB (numer kierunkowy) - 2. cyfrowy kod krajowej strefy numeracyjnej np. 61 - strefa numeracyjna Poznania, 22 - strefa numeracyjna Warszawy, xxxx xxx - pozostałą część numeru krajowego abonenta.

         - aby uzyskać połączenie międzynarodowe, wybiera się:
         00 CC xxx xxx xxx - gdzie:
         00 - wyjście do połączeń międzynarodowych,
         CC - 2. cyfrowy kod połączeń (Country Code) przydzielony dla danego kraju,
         xxx xxx xxx - pozostała część numeru zagranicznego abonenta.

   3. Abonenci publicznej sieci telefonicznej dzwoniąc do użytkowników wojskowej sieci telefonicznej, będą wybierać nową 9. cyfrową postać numeru:
        261 xxx xxx - gdzie:
      261 - trzy pierwsze cyfry nowego wojskowego numeru telefonicznego, xxx xxx - dotychczasowa 6. cyfrowa postać numeru telefonicznego MON.

   4. Z chwilą uruchomienia w resortowej sieci telefonicznej WST26 oraz nowego, 9. cyfrowego planu numeracyjnego nie będą wybierane przez użytkowników, dotychczasowe prefixy, umożliwiające wojskowemu użytkownikowi realizację połączeń:
          - „00” - tzw. „wyjście na miasto”, połączenie do lokalnej sieci publicznej;
          - „01” - wyjście do połączeń międzynarodowych w sieci publicznej;
       - „02” - wyjście do połączeń międzystrefowych (krajowe połączenia „międzymiastowe”) w sieci publicznej;
    Pozostałe prefiksy, aktualnie funkcjonujące, nie związane z połączeniami w sieciach publicznych pozostają w użyciu:
    - „03” - wyjście do połączeń w sieci telefonicznej NATO;
    - „04” - wyjście do połączeń w sieci MSW oraz PKP;
    - „05” - wyjście do połączeń w sieci ABW;
    - „08” - wyjście do połączeń z PKW.

 


 

 

 

Gen. bryg. Aleksander Bortnowski

Prezesem Lubuskiego

Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP

w Zielonej Górze


 

 

22 listopada 2014 r. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Lubuskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wyłonił nowego Prezesa Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Zielonej Górze, którym został Pan gen. bryg. w st. spocz. Aleksander Bortnowski. W Zjeździe uczestniczył Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego gen. dyw. dr Franciszek Puchała.
   Kolega Aleksander Bortnowski urodził się 3 marca 1950 r. w Lipce Krajeńskiej, pow. Złotów, woj. Wielkopolskie. Jako absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Złotowie rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, po której ukończeniu - w r. 1972 - pełnił zawodową służbę wojskową w 11 Dywizji Pancernej. Tam zajmował kolejne stanowiska od dowódcy plutonu, dowódcy kompanii (1973), szefa sztabu i dowódcy batalionu (1975-1978).
     Po ukończeniu Wojskowej Akademii im. Frunzego w ZSRR, w roku 1981 objął stanowisko zastępcy dowódcy ds. liniowych 42 Pułku Zmechanizowanego w Żarach. W latach 1985-1986  pełnił obowiązki dowódcy 13 Pułku Zmechanizowanego (Kożuchów) 5 Dywizji Pancernej (Gubin). Pułkiem tym dowodził w latach 1986 - 1989 otrzymując w 1987 r, awans do stopnia podpułkownika. W tym czasie pułk zdobywał trzykrotnie miano przodującego oddziału oraz brał udział w ćwiczeniach międzynarodowych TARCZA i PRZYJAŹŃ uzyskując bardzo dobre wyniki szkoleniowe.
    Po okresie dowodzenia pułkiem w 5DPanc oraz 20BMT w Nysie - był szefem sztabu 11 DKPanc i dowódcą 11 Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego (1992- 1998). Wraz z dywizją realizował zadania programu „Partnerstwo dla Pokoju” (Wielka Brytania, Belgia, Holandia) oraz współpracy z siłami lądowymi Niemiec i Francji. Dowodzona przez niego dywizja uzyskała tytuł przodującego związku taktycznego Wojska Polskiego.
     11 listopada 1994 r. został mianowany na stopień generała brygady.
   W sierpniu 1998 r. objął stanowisko zastępcy komendanta Wojskowej Akademii Technicznej ds. ogólnych. W latach 2002-2008 był zastępcą dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego. W roku 2004 przez 4 miesiące pełnił obowiązki Dowódcy Ślaskiego Okręgu Wojskowego.
     Przez wiele lat znakomity sportowiec. Osobiste osiągnięcia w wieloboju i na OSF (najlepszy w SOW). Piłka ręczna w WKS Sobieski, carate (MP, ME, MŚwiata), piłka siatkowa – II liga, WKS Śląsk Wrocław.
    Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, w tym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
     W rezerwie od 2008 r., aktualnie w stanie spoczynku. W tym roku wstąpił do ZŻWP i jest członkiem naszego Koła nr 10 w Kożuchowie.
   Z okazji wyboru na stanowisko Prezesa LZW ZŻWP, składamy Panu Generałowi serdeczne gratulacje oraz życzenia powodzenia w realizacji zadań związkowych po „ponownym powołaniu do służby”.

Zarząd i członkowie Koła nr 10
ZŻWP w Kożuchowie

 


 

WAŻNY KOMUNIKAT!

WARUNKI PRENUMERATY

"GWiR" na 2015 r.

 

OD WYDAWCY!


SZANOWNI PRENUMERATORZY, CZYTELNICY I SYMPATYCY
„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”

 

Informujemy, że ze względów oszczędnościowych, "Kompendium Weterana i Rezerwisty' na 2015 rok będzie wydany w ograniczonym nakładzie.

Cena prenumeraty pozostaje nie zmieniona i wynosi 11 zł. Zamówienia będą realizowane wg kolejności zgłoszeń.

 

Spółka VETS&ARMY jako wydawca naszego miesięcznika, od czterech lat czyni wysiłki w celu utrzymania na rynku wydawniczym „GWiR” - mimo ogromnych trudności ekonomiczno-finansowych, dotyczących jego wydawania. Wszystkie działania podejmowane przez spółkę i redakcję służą zapewnieniu ciągłości wydawania naszego związkowego miesięcznika, którego jednostkowy koszt od 2004 roku nie ulega zmianie, mimo ogromnego wzrostu cen (papier, druk i usługi pocztowe wzrosły w porównaniu do 2004 roku o ponad 80%).
   

Prenumerata roczna wydania tradycyjnego

„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”:

Indywidualna - 84 zł. (od 1 - 4 egz.).

Zbiorowa - 78 zł. (5 egz. i powyżej).

 

 

Prenumerata roczna wydania elektronicznego

„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”:

 

Indywidualna - 30 zł

(poprzez pocztę elektroniczną - w zamówieniu trzeba podać adres mailowy na który mają być przesłane poszczególne numery "GWiR").

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że

"KOMPENDIUM WETERANA I REZERWISTY  2015"

kosztuje 11 zł (1  egz.).

 
Szanowni Czytelnicy i Internauci!

W związku z bardzo licznymi kłopotami związanymi z prenumeratą i dystrybucją „Głosu Weterana i Rezerwisty” (wersji tradycyjnej i elektronicznej) oraz KOMPENDIUM WETERANA I REZERWISTY, przypominamy, że prenumeratą, wydawaniem oraz dystrybucją w/w wydawnictw zajmuje się tylko Spółka „VETS&ARMY” a nie Zarząd Główny ZŻWP.

Wszelkie opłaty dotyczące prenumeraty naszych wydawnictw należy kierować tylko na niżej podany adres i konto bankowe:

 

VETS & ARMY Sp. z o.o.

ul. 11 Listopada 17/19 bl. 1, 03-446 Warszawa

Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;

nr: 46 2030 0045 1110 0000 0170 6380
    

 

Odpowiedzialny za kolportaż „Głosu Weterana i Rezerwisty”

ppłk Stanisław KORDOWSKI tel. 600 247 095

 

Odpowiedzialny za elektroniczne wydanie „Głosu Weterana i Rezerwisty”

płk Miłosz BIAŁY tel. 727 008 004

 

Z poważaniem
Zarząd Spółki Vets&Army

 


 

         

1% podatku na rzecz

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego -

organizacji pożytku publicznego

(OPP)

 

     Tą drogą pragniemy gorąco podziękować wszystkim naszym koleżankom i kolegom, przyjaciołom i sympatykom, którzy przekazali 1% podatku na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Ten wielki gest świadczy o tym, że wspieracie naszą organizację.
  

Z wyrazami szacunku

Zarząd Główny ZŻWP


Pamiętaj !!!

Przekazując 1% swojego podatku dla ZŻWP realnie nie straciłeś żadnych pieniędzy. Musiałeś i tak oddać państwu należny podatek, włącznie z  tym 1%. W ten sposób tylko wskazałeś na co mają zostać wykorzystane te pieniądze. Jeśli tego nie zrobiłeś państwo samo zadecydowało na co przeznaczyć twój 1%. Dlatego warto było mieć wpływ (choćby 1%-owy) na to, jak zostanie wykorzystany twój podatek.

Serdecznie dziękujemy !!!