Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000, + 48 727 008 001, + 48 727 008 002

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

KOMUNIKAT MON

Minister Obrony Narodowej przyjął 15 grudnia 2016 r. dymisję gen. broni Mirosława Różańskiego z pełnionej funkcji i polecił generałowi wykorzystać zaległy urlop.
   Obowiązki Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych decyzją ministra Antoniego Macierewicza będzie wykonywał I zastępca - gen. broni Leszek Surawski.

Czytaj więcej »

Odprawa roczna z Prezesami Kół, Zarządem MZW oraz Spotkanie Opłatkowe w dniu 14 grudnia 2016 r.

W dniu 14 grudnia 2016 roku, jak co roku odbyło się kolejne posiedzenie Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego. Tym razem odbyło się to w pomieszczeniach Teatru Rampa. Na posiedzenie MZW zostali zaproszeni także prezesi Kół, aby wysłuchali sprawozdań z realizacji założonych przedsięwzięć w mijającym roku.

Czytaj więcej »

Jednak nie będzie głosowania. Projekt „dezubekizacyjny” wraca do komisji

Projekt ustawy „dezubekizacyjnej”, obniżający emerytury i renty ponad 32 tys. byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL, został ponownie skierowany do komisji celu przygotowania poprawionego sprawozdania - poinformował w dniu 14 grudnia 2016 r. marszałek Sejmu Marek Kuchciński.
    Początkowo planowano, że głosowanie ws. projektu odbędzie się 14 grudnia 2016 r. wieczorem.

Czytaj więcej »

ZGROMADZENIE ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY W WARSZAWIE

W związku z procedowaniem w Parlamencie dwóch projektów ustaw o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i ich rodzin oraz żołnierzy i ich rodzin w dniu 13 grudnia 2016 r. w Warszawie, przed Pomnikiem Podziemnego Państwa Polskiego i Armii Krajowej przy skrzyżowaniu ul. Matejki i Wiejskiej odbyło się zgromadzenie zainteresowanych żołnierzy i funkcjonariuszy wraz z rodzinami, które w przyszłości mogą zostać skrzywdzone po wejściu w życie projektów zmian tych ustaw.

Czytaj więcej »

Uwagi Sądu Najwyższego do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym

Uwagi Sądu Najwyższego do rządowego projektu  ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. (druk sejmowy nr 1061).

Czytaj więcej »

Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym

Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk sejmowy nr 1061).

Czytaj więcej »

Odpowiedź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym

Odpowiedź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do rządowego projektu  ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,  Agencji Wywiadu, Służby  Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Czytaj więcej »

PRZEGLĄD nr 50 z 2016 r.

Szczególnie interesujący jest nr 50 „Przeglądu” z dnia 12 ÷ 18 grudnia 2016 r.
     W dziale „Publicystyka” na stronach 8 ÷ 12 zamieszczony jest artykuł Roberta Walendziaka pn. „PLAN INTERNOWANIA JARUZELSKIEGO” w którym poruszana jest problematyka dotycząca wprowadzenia stanu wojennego oraz tego, że przywódcy Kremla nie ufali Jaruzelskiemu i najpewniej mieli już własną ekipę, którą miała objąć władzę w Warszawie.
     Paweł Dybicz w dziale „Historia” na stronach 13  ÷ 15 przedstawia w artykule pn. „ŚMIERTELNY CIOS” depesze ambasadora PRL w Moskwie z przełomu lat 1981 ÷ 1982.
     Bardzo ciekawe są także felietony:
     - Bronisława Łagowskiego na stronie 27 pn. „PRECZ Z KOMUNĄ”;
     - Tomasza Jastruna na stronie 35 pn. „OBSUWANIE SIĘ”;
     - Ludwika Stommy na stronie 47 pn. „SPOKÓJ PROCHOM”.
   Ponadto na stronie 61 w „KRONICE DOBREJ ZMIANY” przedstawione są ostatnie działania polskich ambasadorów.

 

Zapraszamy do lektury. Warto przeczytać!

Czytaj więcej »

KOMUNIKAT MON

W związku z dezinformacjami upowszechnianymi m.in. przez funkcjonariuszy Platformy Obywatelskiej, Ministerstwo Obrony Narodowej stwierdza jednoznacznie, że projekt nowelizacji tzw. ustawy dezubekizacyjnej w ogóle nie dotyczy ani żołnierzy poborowych sprzed 31 sierpnia 1990 r., ani zawodowych po 31 sierpnia 1990 r. Projekt ten dotyczy wyłącznie tych osób, które wysługiwały się komunistycznym wojskowym służbom specjalnym działającym na rzecz umocnienia imperium sowieckiego w Polsce i na świecie.

Czytaj więcej »

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

6 grudnia 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała powitał obecnych oraz przedstawił szczegółowy program posiedzenia.
    W posiedzeniu uczestniczyli także: Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej płk Zbigniew Domański i Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego płk Jan Gazarkiewicz.
  W pierwszym punkcie obrad, Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP insp. Zdzisław Czarnecki podzielił się wrażeniami z manifestacji środowisk służb mundurowych, która odbyła się pod Sejmem w dniu 2 grudnia 2016 r. Była ona protestem przeciwko projektowi ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP, SW oraz ich rodzin z dnia 14 listopada 2016 r., a także zwalnianiu ze służby funkcjonariuszy Policji, którzy podjęli pracę przed 1990 rokiem.
    Prezydent FSSM RP insp. Zdzisław Czarnecki poinformował obecnych, że dodatkowo planuje się skierować apel do Prezydenta RP oraz podejmowane są inne działania protestacyjne. Członkowie Prezydium uznani, że nasze żołnierskie środowisko musi aktywnie włączyć się do akcji protestacyjnej pod jednym sztandarem, łączącym wszystkich funkcjonariuszy i żołnierzy, będących członkami służb mundurowych RP.

Czytaj więcej »