Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

Historia i teraźniejszość w Wojsku Polskim

W dniu 12 października 2017 roku Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska  Polskiego we Wrocławiu zorganizował i przeprowadził konferencję poświęconą historii i teraźniejszości w Wojsku Polskim. Przypadł mi zaszczyt w niej uczestniczyć. Miejscem spotkania były udostępnione pomieszczenia konferencyjne wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ulicy Legnickiej 65. Gospodarzem wspomnianego centrum jest Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, z którą wojewódzka instancja naszego stowarzyszenia posiada odpowiednie porozumienie.
    Konferencja odbyła się zgodnie z „Porozumieniem o współpracy związków i stowarzyszeń wojskowych oraz organizacji pro obronnych we Wrocławiu”.

Czytaj więcej »

KOMUNIKAT FSSM RP W SPRAWIE OBYWATELSKIEJ INICJATYWY USTAWODAWCZEJ

BARDZO WAŻNE !

Informujemy, że w dniu 13 października 2017 r. Marszałek Sejmu RP wydał Postanowienie o przyjęciu Zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ds. ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego  1994 r.  o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, w dniu 16 października 2017 r. w „Dzienniku Trybuna”  zostało  opublikowane wymagane ogłoszenie Pełnomocnika Komitetu. Oznacza to, że wszystkie warunki formalno-prawne zostały spełnione.

W tej sytuacji przystępujemy już do zbierania  podpisów obywateli popierających projekt.


Czytaj więcej »

Słupsk. Uroczyste obchody czterech rocznic

13 października 2017 roku odbyła się rocznicowa uroczystość w związku z faktem, że w dniu 8 października minęło 54 lata od powstania 7 Łużyckiej Dywizji Desantowej (8 października 1963 r.). Zarząd Rejonowy ZŻWP, koło nr 3 ZŻWP „niebieskie berety” Stowarzyszenie Przyjaciół „Niebieskich Beretów” i środowisko byłych żołnierzy jednostek 7 Dywizji, uczciło tą rocznicę uroczystą zbiórką przed pamiątkowym pomnikiem przed sztabem 7 Brygady Obrony Wybrzeża.
 

Czytaj więcej »

Ostatnia droga płk. Stefana Szelki Zasłużonego żołnierza, weterana Wojska Polskiego

Rodzina, kombatanci, żołnierze garnizonu Opole, przyjaciele i mieszkańcy Opolszczyzny pożegnali 13 października 2017 roku na cmentarzu w Opolu-Półwsi płk. Stefana Szelkę, weterana II wojny światowej i niezwykłego żołnierza. Pogrzeb dzięki Wojsku Polskiemu odbył się z pełnym ceremoniałem - z Kompanią Honorową 10 Brygady Logistycznej wraz z Orkiestrą WP z Wrocławia. Pułkownik Stefan Szelka przez 25 lat był prezesem Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Był współzałożycielem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu. Był niezwykłym społecznikiem, współpracował ze wszystkimi organizacjami. Był także wieloletnim korespondentem „Głosu Weterana i Rezerwisty”. Zmarł w wieku 93 lat.

Czytaj więcej »

„Monte Lenino” - Rekonstrukcja walk z 1943 roku

„Monte Lenino” to tytuł dwuczęściowego projektu, zainicjowanego przez Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K.
     Rekonstrukcja walk z 1943 roku odbyła się 8 października 2017 r. we wsi Duńkowiczki - na polu naprzeciwko fortu nr XI (gmina Orły, powiat przemyski, województwo podkarpackie).
    Projekt „Monte Lenino” podzielony jest na dwa lata. W tym roku zrealizowana została rekonstrukcja bitwy pod Lenino, a w przyszłym walk o Monte Cassino.

Czytaj więcej »

SPOTKANIE Z HONOROWYM PREZESEM ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

5 października 2017 roku w kronikach Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zapisze się szczególnie, w tym bowiem dniu Honorowy Prezes Związku, jeden z nestorów naszej społeczności związkowej, płk dr Zenon Biesaga, były szef Wojskowej Służby Topograficznej Sztabu Generalnego WP przyjął w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym „Dom Nad Świdrem” w Otwocku, przedstawicieli kierownictwa Związku w osobach: Prezes Związku, płk Marek Bielec, Sekretarz Generalny ZG, płk Jan Kacprzak oraz wiceprezes ZG ds. socjalno-zdrowotnych, płk Miłosz Biały.
    Spotkanie było także okazją do wręczenia płk. dr. Zenonowi Biesadze aktu powołania na członka Komisji Historycznej Zarządu Głównego ZŻWP, zgodnie z zapisami uchwały Zarządu Głównego jednomyślnie podjętej w dniu 19 września 2017 r. Prezes Związku płk Marek Bielec wręczając płk. dr. Zenonowi Biesadze akt powołania, życzył owocnej i twórczej pracy w składzie Komisji Historycznej ZG ZŻWP
.
 

Czytaj więcej »

ZMIANY W USTAWIE DEGRADACYJNEJ

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony wykaz prac legislacyjnych dotyczący projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej »

Bardziej aktywnie w Olsztynie

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Olsztynie 4 października 2017 r. poświęcone było trzem grupom problemów: aktualnym przedsięwzięciom związanym z projektem zmiany ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz wewnątrzorganizacyjnym, m.in. zatwierdzeniu planu pracy na 2018 rok i opłacaniu składek. Powołano zespoły ds. współpracy z komitetami protestacyjnymi FSSM i monitorowania sytuacji w środowisku wojskowym.
 

Czytaj więcej »

III Sesja Plenarna Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS)

Każdego roku 1 października przypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Właśnie w dniu 1 października 2017 r. w Muzeum Polin w Warszawie odbyła się III Sesja Plenarna Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS). W obradach wzięło udział 460 reprezentantów środowiska osób starszych, czyli tylu, ile jest posłów w Sejmie.
   W porządku sesji odbyły się wystąpienia zaproszonych gości honorowych, przedstawiono sprawozdanie z działalności, dokonano oceny rządowych i samorządowych programów skierowanych do osób starszych oraz podjęto dyskusję nad  prawami i sytuacją osób starszych w zakresie obszarów wymagających systemowych rozwiązań
.
 

Czytaj więcej »

Lubelska organizacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego uczciła pamięć gen. Franciszka Kleeberga i jego żołnierzy w 78 rocznicę bitwy pod Kockiem

W dniu 1 października 2017 roku poczet sztandarowy - dowódca st. chor. sztab. Mirosław Dudek, sztandarowy st. chor. sztab. Bogdan Rycak oraz członkowie lubelskiej organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z prezesem Zarządu Wojewódzkiego płk. Tadeuszem Hawrylinką na czele uczestniczyli w uroczystych obchodach 78 rocznicy bitwy pod Kockiem, które odbyły się pod patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
 

Czytaj więcej »