Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000, + 48 727 008 001, + 48 727 008 002

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

„Koperta Życia” dla seniora. Może uratować zdrowie osób starszych i samotnych

Rozpoczynamy w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ogólnopolską akcję społeczno-edukacyjnej promującą „Kopertę Życia”.
    Głównym celem projektu jest dotarcie z informacją do jak największej liczby naszych członków i sympatyków a także innych osób, by „Koperty Życia” stały się dobrą praktyką, głównie w domach ludzi starszych i samotnych.
   „Koperta Życia” to ściśle określony sposób przechowywania podstawowych informacji medycznych na temat zdrowia każdej osoby biorącej w udział w tej akcji.
    Dzięki czytelnemu oznakowaniu graficznemu dokumentacja medyczna w łatwy sposób jest dostępna dla służb medycznych udzielających pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Czytaj więcej »

KOMPLET DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ USTAWY O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I ICH RODZIN

Przedstawiamy dokumentację dotyczącą prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (druk 1105).

Czytaj więcej »

Komunikat MON

Ministerstwo Obrony Narodowej doceniając olbrzymi wysiłek weteranów i ich zasługi dla obronności Ojczyzny podejmuje działania, które mają zagwarantować godziwe wsparcie państwa dla weteranów i ich rodzin. Szczególną uwagę MON koncentruje na weteranach misji po 1989 roku np. w Iraku czy Afganistanie.

Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom resort obrony narodowej pracuje nad nowelizacją ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa. Obecnie MON prowadzi rozmowy z przedstawicielami organizacji skupiających weteranów.

Czytaj więcej »

Gen. dyw. Jarosław Mika nowym Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych

8 lutego 2017 r. Prezydent Andrzej Duda wręczył w Pałacu Prezydenckim gen. dyw. Jarosławowi Mice akt mianowania na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Akt odwołania z tego stanowiska otrzymał gen. broni Mirosław Różański, który postanowił odejść z wojska.

Czytaj więcej »

Szef Sztabu Generalnego WP gen. Mieczysław Gocuł opublikował list pożegnalny

26 stycznia 2017 r. generał Mieczysław Gocuł opublikował list pożegnalny do żołnierzy, weteranów i kombatantów.
   

Czytaj więcej »

Zmiana na stanowisku Szefa Sztabu Generalnego WP

31 stycznia 2017 r. Prezydent RP, na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, odwołał z zajmowanego stanowiska dotychczasowego Szefa Sztabu Generalnego WP generała Mieczysława Gocuła.
   Jednocześnie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, podjął decyzję o mianowaniu generała broni Leszka Surawskiego na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Czytaj więcej »

SPOTKANIE ORGANIZACJI ŻOŁNIERSKICH I KOMBATANCKICH

W dniu 3 lutego 2017 r. w Warszawie z inicjatywy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odbyło sie spotkanie przedstawicieli organizacji skupiających byłych żołnierzy zawodowych, weteranów, kombatantów i rezerwistów Wojska Polskiego.

Czytaj więcej »

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

24 stycznia 2017 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała powitał obecnych oraz przedstawił szczegółowy program posiedzenia.
    Początkowym jakże miłym akcentem posiedzenia było wręczenie naszego najwyższego związkowego odznaczenia - byłemu Szefowi Inspektoratu Uzbrojenia MON gen. bryg. Adamowi Dudzie w uznaniu ogromnych zasług dla naszego Związku. Odznakę I Klasy z Gwiazdą „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” wręczył Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała w towarzystwie Sekretarza Generalnego ZG płk. Jana Kacprzaka.
    Trzeba wspomnieć, że od wielu lat instytucja, którą kierował gen. bryg. Adam Duda była instytucją patronacką naszego związkowego Koła nr 49 w Warszawie, które zrzesza w ogromnej większości byłych oficerów i pracowników pionów technicznego zabezpieczenia Sił Zbrojnych RP.
 

Czytaj więcej »

25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Fundacja Jerzego Owsiaka grała w niedzielę 15 stycznia 2017 r. pod hasłem – „dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom”.

Czytaj więcej »

Prezydent RP podpisał tzw. ustawę dezubekizacyjną

29 grudnia 2016 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał 7 ustaw w tym ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SUW, SWW, CBA, Straży Granicznej, BOR, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Czytaj więcej »