Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres tymczasowy Zarządu Głównego:
ul. Marszałkowska 115, p. 349
00-102 Warszawa

tel. +48 727 008 000, + 48 727 008 001, + 48 727 008 105

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

KOMPLET DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ USTAWY O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I ICH RODZIN

Przedstawiamy dokumentację dotyczącą prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (druk 1105).

Czytaj więcej »

NOWA OFERTA ZWIĄZKOWEJ SIECI KOMÓRKOWEJ NA 2017 r.!!!

Bazując na dotychczasowych doświadczeniach związanych z wdrażaniem związkowej sieci telefonii komórkowej wspólnie z Polkomtelem - operatorem sieci Plus przedstawiamy nową ofertę, która jest dostępna od dnia 15 marca 2017 r.

Jest to naszym zdaniem najbardziej atrakcyjna cenowo oferta usług telekomunikacyjnych, która nie jest oferowana przez żadnego operatora komórkowego w wyspecjalizowanych punktach obsługi klienta.

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, a w jego imieniu VETS&ARMY Spółka z o. o. jest Klientem Kluczowym sieci Plus.

W obecnej, bardzo skomplikowanej sytuacji musimy wdrożyć nasz związkowy perspektywiczny program realizacyjny zakładający, że każdy Zarząd Wojewódzki powinien posiadać minimum 3 telefony służbowe, zaś każdy Zarząd Rejonowy 1 telefon służbowy, które będą działały niezależne od stacjonarnej sieci MON oraz innych operatorów sieci komórkowych.

Czytaj więcej »

Komunikat MON

Ministerstwo Obrony Narodowej doceniając olbrzymi wysiłek weteranów i ich zasługi dla obronności Ojczyzny podejmuje działania, które mają zagwarantować godziwe wsparcie państwa dla weteranów i ich rodzin. Szczególną uwagę MON koncentruje na weteranach misji po 1989 roku np. w Iraku czy Afganistanie.

Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom resort obrony narodowej pracuje nad nowelizacją ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa. Obecnie MON prowadzi rozmowy z przedstawicielami organizacji skupiających weteranów.

Czytaj więcej »

Gen. dyw. Jarosław Mika nowym Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych

8 lutego 2017 r. Prezydent Andrzej Duda wręczył w Pałacu Prezydenckim gen. dyw. Jarosławowi Mice akt mianowania na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Akt odwołania z tego stanowiska otrzymał gen. broni Mirosław Różański, który postanowił odejść z wojska.

Czytaj więcej »

Zmiana na stanowisku Szefa Sztabu Generalnego WP

31 stycznia 2017 r. Prezydent RP, na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, odwołał z zajmowanego stanowiska dotychczasowego Szefa Sztabu Generalnego WP generała Mieczysława Gocuła.
   Jednocześnie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, podjął decyzję o mianowaniu generała broni Leszka Surawskiego na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Czytaj więcej »

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

24 stycznia 2017 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała powitał obecnych oraz przedstawił szczegółowy program posiedzenia.
    Początkowym jakże miłym akcentem posiedzenia było wręczenie naszego najwyższego związkowego odznaczenia - byłemu Szefowi Inspektoratu Uzbrojenia MON gen. bryg. Adamowi Dudzie w uznaniu ogromnych zasług dla naszego Związku. Odznakę I Klasy z Gwiazdą „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” wręczył Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała w towarzystwie Sekretarza Generalnego ZG płk. Jana Kacprzaka.
    Trzeba wspomnieć, że od wielu lat instytucja, którą kierował gen. bryg. Adam Duda była instytucją patronacką naszego związkowego Koła nr 49 w Warszawie, które zrzesza w ogromnej większości byłych oficerów i pracowników pionów technicznego zabezpieczenia Sił Zbrojnych RP.
 

Czytaj więcej »

25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Fundacja Jerzego Owsiaka grała w niedzielę 15 stycznia 2017 r. pod hasłem – „dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom”.

Czytaj więcej »

PROGRAM W TVP 1 - naszaarmia.pl

Zapraszamy do obejrzenia kolejnych odcinków programu "Naszaarmia.pl", który jest emitowany w każdą sobotę o godz. 8.00 w Programie 1 Telewizji Polskiej.

Czytaj więcej »

Prezydent RP podpisał tzw. ustawę dezubekizacyjną

29 grudnia 2016 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał 7 ustaw w tym ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SUW, SWW, CBA, Straży Granicznej, BOR, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Czytaj więcej »

OBOWIĄZEK REJESTRACJI KART PREPAID

Wejście w życie ustawy o działaniach antyterrorystycznych z dnia 10 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 24 czerwca 2016 r. poz. 904) spowodowało, że istnieje obowiązek rejestracji kart prepaid do dnia 1 lutego 2017 r.
    Określenie prepaid jest najczęściej używane jako nazwa, polegającą na zakupieniu przez klienta określonej liczby jednostek taryfikacyjnych. Opłata za kartę była wnoszona z góry, natomiast wykorzystanie nabytych jednostek było możliwe przez czas określony przez operatora. W zależności od wysokości wniesionej opłaty, czas ten wahał się zwykle od dwóch do trzystu sześćdziesięciu pięciu dni. Po tym okresie konieczne było ponowne uzupełnienie konta. Jednostki były odejmowane z konta użytkownika proporcjonalnie do wykonanych połączeń i wykorzystanych usług dodatkowych. Doładowanie konta i odnowienie limitu jednostek następowało po zakupie specjalnego kuponu. Cechą charakterystyczną oferty prepaid był brak konieczności zawarcia pisemnej umowy z operatorem. Rezygnacja była jeszcze łatwiejsza: wystarczyło zaprzestać korzystania z karty.
 

Czytaj więcej »