Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

Posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego X kadencji

W dniu 24 września 2019 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego X kadencji. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Związku płk Marek Bielec.
   W posiedzeniu uczestniczyli także: Honorowy Prezes Związku gen. dyw. dr Franciszek Puchała, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej kmdr Eugeniusz Konarski, Członek Głównej Komisji Rewizyjnej ppłk Arkadiusz Cieślik, Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego ppłk Grzegorz Niski oraz Prezes Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym płk Ryszard Maluta.

Czytaj więcej »

Zawody Strzeleckie Kół i Zarządu Rejonowego ZŻWP w Sieradzu

Tegoroczne zawody strzeleckie Koła i Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza i Puchar Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ppłk. Janusza Marciniaka odbyły się w dniu 12 września 2019 r. na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego w Okręglicy. Organizatorem zawodów był Zarząd Rejonowy ZŻWP i jego Prezes. Zawody mogły się odbyć dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta w Sieradzu w ramach realizacji zadania publicznego. Zawody zabezpieczał w broń, amunicję i prowadzenie Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego - Jednostka Strzelecka 1001 z Bełchatowa.

Czytaj więcej »

Piknik Strzelecki w Lublewie

W sobotę 7 września 2019 r. na dawnej strzelnicy 35. pułku desantowego w Lublewie (obecnie strzelnica sportowo-myśliwska CZAPLA) odbył się kolejny, rodzinny piknik strzelecki Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków „Niebieskich Beretów” w którym bardzo liczną reprezentację tworzyli członkowie z kilku kół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wraz z rodzinami oraz zaproszonymi gośćmi.
     W pikniku wzięli także udział mundurowi kandydaci na posłów do Sejmu w jesiennych wyborach z okręgu nr 25 ppłk Adam Hoderny oraz z okręgu nr 26 kmdr Bożena Szubińska, a także wiceprezes ZG ZŻWP ds. socjalno-zdrowotnych płk Miłosz Biały.

Czytaj więcej »

Półwiecze w stopniu oficerskim

W dniu 6 września 2019 r. z całej Polski - od Jarosławia po Szczecin i Suwałk po Żagań - zjechali do Torunia absolwenci 36 Promocji Oficerskiej Szkoły Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen. Józefa Bema, aby wspólnie uczcić 50-lecie mianowania na pierwszy stopień oficerski. Wielu z nich stawiło się na wspólny apel z małżonkami, towarzyszącymi im przez kolejne dziesięciolecia żołnierskiej służby Ojczyźnie.
    Organizatorami uroczystego i refleksyjnego zarazem spotkania po raz kolejny byli mieszkający w Toruniu kol. kol. płk Henryk Buryta i płk Józef Cyra, którzy po promocji wiele lat spędzili w tej Uczelni jako jej pracownicy naukowo-dydaktyczni. Wydatnej pomocy organizacyjnej udzielił również kol. płk Stanisław Kalski; notabene, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, zapewniając m. in. przychylność przedsięwzięciu ze strony szefa zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii DGRSZ pana płk. Zenona Wiśniewskiego.
 

Czytaj więcej »

PREZESI STOWARZYSZEŃ ŻOŁNIERSKICH PISZĄ DO PREZYDENTÓW

Prezesi:
     1) Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,
     2) Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP,
     3) Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Rezerwistów Sił Zbrojnych RP,
     4) Klubu Generałów Wojska Polskiego,
     5) Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego, Oddział Warszawsko-Mazowiecki,
     6) Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga,
     7) Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców,
    8) Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. gen. Franciszka Gągora
   zwrócili się do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy oraz Prezydenta m. st. Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego.

Czytaj więcej »

Święto Wojska Polskiego w Kłodzku

W dniu 15 sierpnia 2019 roku w Kłodzku pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego pod patronatem Starosty Kłodzkiego obchodzono Święto Wojska Polskiego. Organizatorem obchodów był Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kłodzku, Stowarzyszenie Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Górskich „Karpatczycy” przy wsparciu Starosty Kłodzkiego, Kłodzkiego Ośrodka Kultury, Urzędu Miasta w Kłodzku i drukarni „PERFEKTA”. W uroczystości wziął udział poczet sztandarowy Zarządu Rejonowego Związku i poczet Stowarzyszenia Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Górskich „Karpatczycy”. Obecni byli: posłanka na Sejm Pani Monika Wielichowska, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kłodzku - nieetatowy członek Zarządu Powiatu Pan Ryszard Niebieszczański, Burmistrz Miasta Kłodzka - Pan Michał Piszko, Burmistrz Miasta i Gminy Ząbkowic Śląskich - Pan Marcin Orzeszek, Wicewójt Gminy Kłodzko - Pani Urszula Panterałko, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej - Pan Adam Łącki, kombatanci, delegacje służb mundurowych. W obchodach uczestniczyli również: harcerze ze Szczepu „Zawisza Czarny”, członkowie z Kół Związku, młodzież oraz mieszkańcy miasta i powiatu kłodzkiego oraz ząbkowickiego.  
     Wartę honorową przy pomniku wystawił 22 karpacki batalion piechoty górskiej.
 

Czytaj więcej »

100-ROCZNICA URODZIN PUŁKOWNIKA JÓZEFA KUŹMIAKA

W dniu 21 lipca 2019 r. odbyło się spotkanie jubilata pana pułkownika Józefa KUŹMIAKA, który obchodził 100-rocznicę urodzin. W spotkaniu uczestniczył poseł na Sejm pan Tomasz ŁAWNICZAK, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele władz samorządowych oraz nie zabrakło oczywiście rodziny pana pułkownika oraz przyjaciół.

Czytaj więcej »

Duże zmiany dla klientów banków (czyli dla nas wszystkich) już w 2019 roku

14 września 2019 roku wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczące regulacyjnych standardów technicznych (tzw. RTS). Mają one zwiększyć bezpieczeństwo korzystania z usług płatniczych oferowanych elektronicznie i tym samym ograniczyć możliwości wystąpienia oszustw związanych z tymi usługami.
    Do tego dnia banki mają czas na dostosowanie swoich systemów do zaleceń europejskiej dyrektywy o usługach płatniczych (PSD2). Przewidziano w dyrektywie między innymi podniesienie poziomu bezpieczeństwa dla transakcji zbliżeniowych realizowanych za pomocą kart płatniczych.

Czytaj więcej »

Prawo jazdy - duże zmiany w przepisach w 2019 roku

Rok 2019 można nazwać czasem dużych zmian w przepisach o egzaminach na prawo jazdy. Nowe zasady obowiązują osoby, które przekroczą limit punktów karnych lub utraciły uprawnienia na dłużej niż rok, a także te, które podchodzą po raz pierwszy do egzaminu, jak i samych egzaminatorów. Oto nowości w przepisach dotyczących egzaminów na prawo jazdy.

Czytaj więcej »

Kierowcy mogą sprawdzić liczbę swoich punktów karnych przez internet

Niemal 362 tysiące osób sprawdziło w ubiegłym roku swoje punkty karne bez wizyty na komisariacie, bez stresu i zakłopotania. Nie masz pewności ile punktów masz na koncie po zimowych wyjazdach? Możesz to sprawdzić od ręki. Liczbę punktów karnych możemy sprawdzić przez internet dzięki systemowi CEPiK 2.0. Umożliwia on dostęp do aktualnych danych z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.
    Aby jednak sprawdzić punkty karne przez internet trzeba mieć założony Profil Zaufany.

Czytaj więcej »