Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5
02-776 Warszawa

tel. +48 727 008 000

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Aktualności

Komunikat dotyczący inicjatywy ustawodawczej FSSM RP

W związku z pojawianiem się na niektórych portalach społecznościowych nieścisłych informacji dotyczących inicjatywy ustawodawczej FSSM RP i rozpoczętej podczas „Marszu Wolności”, akcji zbierania podpisów popierających projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego  1994 r.  o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), informujemy:

Czytaj więcej »

XI ZJAZD ZARZĄDU REJONOWEGO ZŻWP W SIERADZU

W dniu 25 kwietnia 2017 r. odbył się w Sieradzu XI Zjazd Delegatów sieradzkiej organizacji ZŻWP, na którym dokonano podsumowania kadencji (2013 ÷ 2017), wybierano nowe władze ZR ZŻWP oraz delegata na XI Krajowy Zjazd Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Czytaj więcej »

PODSUMOWANIA I WYBORY W POMORSKIEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKU

W dniu 22 kwietnia 2017 r. w Hotelu „Adria” w Rumi odbył się X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego województwa pomorskiego. Zjazd zainaugurowało powitalne wystąpienie ustępującego prezesa Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego kol. kmdr. dr. Ryszarda Czarnoty. Wśród szacownych gości byli m. in. wiceprezes Zarządu Głównego ZŻWP ds. socjalno-zdrowotnych i rzecznik prasowy Związku kol. płk Miłosz Biały, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej wiceadm. Maciej Węglewski, dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego w Gdańsku płk Mieczysław Chudziński, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków „Niebieskich Beretów” płk Andrzej Morawiec, przewodniczący Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego, a zarazem prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów i B. Więźniów Politycznych RP kpt. inż. Henryk Bajduszewski, prezes Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych płk Stanisław Skrzypski, prezes Bractwa Okrętów Podwodnych kmdr por. Edward Olewiński, prezes Bractwa ORP „Warszawa” kmdr ppor. Marek Miszewski, prezes Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa Wojskowego kol. kmdr por. Paweł Padias, prezes Zarządu Oddziału w Pucku Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. gen. Gągora plut. Eugeniusz Podolak i inni.
     Wśród grona delegatów, członków ustępujących władz wojewódzkich Związku oraz prezesów Kół obecni byli także uprzedni prezesi PZW kol. kol. kmdr dr Kazimierz Anolik i kmdr Bogdan Kurzyca.

Czytaj więcej »

XI WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW ZŻWP W LUBLINIE

22 marca 2017 r. w sali Rady Miasta Lublina w Lubelskim Ratuszu w ramach konferencji historyczno-patriotycznej pt. „Życie i działalność Tadeusza Kościuszki” odbył się XI Wojewódzki Zjazd Delegatów ZŻWP w Lublinie. Wprowadzono poczet sztandarowy, odegrano hymn państwowy oraz pieśń ZŻWP, zaś chor. Tadeusz Godzisz odegrał hymn miasta Lublina.
    Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP mjr Tadeusz Sobieszek powitał zaproszonych gości w osobach - przedstawiciela Prezydenta Lublina p. Zbigniewa Niedbałę, Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego ZŻWP płk. Jana Kacprzaka, przedstawicieli i prezesów organizacji kombatanckich zrzeszonych w Lubelskim Porozumieniu Organizacji Kombatanckich, Patriotyczno-Niepodległościowych i Służb Mundurowych - prof. Emila Horocha, kpt. dr. Zbigniewa Segita, płk. Henryka Czerkasa, płk. Mariana Wojtasa, płk. Leona Ginalskiego oraz młodzież z Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki.
 

Czytaj więcej »

PEŁNI OPTYMIZMU - Z NADZIEJĄ NA PRZYSZŁOŚĆ! X WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO w Opolu

21 kwietnia 2017 r. w opolskim Ratuszu odbył się jubileuszowy X Zjazd Delegatów Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu. Związek w rejonie opolskim działa od 40 lat oraz zrzesza ponad 400 członków w dziesięciu okręgach regionu.
   To pierwszy przypadek, że żołnierze gościli w siedzibie władz miejskich. Wcześniejsze zjazdy odbywały się w sztabie wojewódzkim. Oprócz delegatów udział w obradach zjazdu wzięli także zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycił Zjazd Prezes ZŻWP, gen. dyw. dr Franciszek Puchała.

Czytaj więcej »

X WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW LUBUSKIEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Sala Kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze 19 kwietnia 2017 r. była miejscem obrad X Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Lubuskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
   Obrady otworzył prezes Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego gen. bryg. Aleksander Bortnowski.

Czytaj więcej »

X ZJAZD DELEGATÓW ZARZĄDU REJONOWEGO ZŻWP W PILE

W dniu  7 kwietnia 2017 r. w Pile odbył się X Zjazd Delegatów Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Prezes Zarządu Rejonowego kol. Zygmunt Jeliński przywitał serdecznie przybyłych delegatów oraz zaproszonych gości m.in. Pana Starostę pilskiego Eligiusza Komarowskiego, Prezydenta Piły Pana Piotra Głowskiego, płk. Stanisława Kalskiego - wiceprezesa Zarządu Głównego ds. społecznych oraz płk. Miłosza Białego - wiceprezesa Zarządu Głównego ds. socjalno-zdrowotnych.

Czytaj więcej »

X ZJAZD DELEGATÓW KUJAWSKO-POMORSKIEJ ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ ZŻWP

W dniu 30 marca 2017 roku w Bydgoszczy odbył się X Zjazd Delegatów Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej ZŻWP. W Zjeździe brało udział 28 delegatów (2 nieobecnych usprawiedliwionych), dotychczasowe władze wojewódzkie, oraz zaproszeni goście: przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, Miasta Bydgoszczy, władz wojskowych, Prezes Związku, Honorowi Prezesi ZW, Honorowi Członkowie Związku i prezesi bratnich stowarzyszeń.

Czytaj więcej »

Technika na usługach tajnych służb

Życie emeryta wojskowego przybiera różne oblicza. Zazwyczaj nie ma już kim dowodzić, nie ma kogo stawiać na baczność, a co gorsza okazuje się, że nie jesteśmy już najmądrzejsi. Przykładowo w dziedzinie high technology coraz częściej dominują wnuczęta, nie my. Na to nakładają się różne dolegliwości zdrowotne, czy też koszmary dezubekizacyjne.
    I cóż począć? Nie poddawać się jak przystało na człowieka munduru. Są na to różne sposoby: jakieś pół etatu, działka, aktywność społeczna, ale też książki na które kiedyś nie było czasu, lub … odkurzenie zamierzchłych pasji kolekcjonerskich.
   Kilka lat temu na łamach GWiR w wersji elektronicznej próbowałem wskrzesić ducha kolekcjonerskiego, ale bezskutecznie. Zresztą z czasem sam doszedłem do wniosku, że wszelkiemu zbieractwu należy nadać bardziej konkretny sens. Generuje to pewną aktywność, może mniej fizyczną a bardziej mentalną. A czy nie o to chodzi? Przykładem niech będzie filatelistyka. Wykorzystując znaczki pocztowe można zgłębiać różne aspekty życia. Ja spróbuję opowiedzieć o zastosowaniu techniki w działalności tajnych służb.  
 

Czytaj więcej »

KONFERENCJA W SEJMIE RP

W dniu 27 marca 2017 r. w Sejmie RP odbyła się konferencja pn. „Dobra emerytura za dobrą służbę” zorganizowana przez Unię Europejskich Demokratów, która była poświęcona uchwaleniu w dniu 16 grudnia 2016 r. ustawy o zmianie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Czytaj więcej »