Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Związek na co dzień

Spotkanie świąteczno-noworoczne w Kole nr 7 w Inowrocławiu

W dniu 17 grudnia 2022 roku odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne członków i sympatyków koła nr 7. Spotkanie rozpoczął Prezes kol. Lech Murawski, który serdecznie przywitał wszystkich członków, sympatyków koła oraz zaproszonych gości, którzy przybyli na naszą skromną uroczystość w osobach:
    - Posła na Sejm RP Magdalenę Łośko;
  - Przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbietę Piniewską;
    - Wiceprezesa Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP Gerarda  Przewoskiego;
    - Członka Zarządu Powiatu Inowrocławskiego Włodzimierza Figasa;
    - Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzę;
   - Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta Inowrocławia Wojciecha Piniewskiego;
    - Przewodniczącego Rady Miejskiej Inowrocławia Tomasza Marcinkowskiego;
    - Kapelana Garnizonu Inowrocław księdza mjr. Władysława Włodarczyka;
  - Prezesa Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Oddział Kujawy Zbigniewa Woźnickiego;
    - Prezesa Koła nr 14 Janusza Sosińskiego;
   - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. 4 Pułku artylerii lekkiej Pawła Błaszaka;
    - Sołtysa Sołectwa Jacewo Krystynę Wysocką.

Czytaj więcej »

Spotkanie Wigilijne z Prezydentem Inowrocławia

Okres przedświąteczny, to czas, kiedy różne grupy społeczne, związki oraz stowarzyszenia spotykają się życząc sobie nawzajem, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.
   Przedstawiciele kół nr 7 i 14 ZŻWP w dniu 7 grudnia 2022 roku zostali zaproszeni na takie spotkanie przez Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzę, które odbyło się w Teatrze Miejskim.

Czytaj więcej »

Obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Inowrocławiu

Obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości członkowie koła nr 7 i 14  ZŻWP w Inowrocławiu rozpoczęli  już w dniu 10 listopada 2022 r.
   Obchody rozpoczęły się uroczystym apelem z okazji święta niepodległości w Szkole Podstawowej nr 8 im. 4 Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej.
    Dzień 11 listopada 2018 roku, to szczególna data w polskiej historii, w tym dniu naród polski, który przez 123 lata był pozbawiony wolności i własnego państwa, odzyskał niepodległość.
   Wreszcie na mapach Europy pojawiło się nazwa „Polska” pod którą kryło się samodzielne państwo z własnymi granicami.
   Członkowie związku, zaproszeni goście po serdecznym powitaniu wszystkich zgromadzonych na corocznym, uroczystym apelu wysłuchali i obejrzeli inscenizację słowno-muzyczną, pod tytułem „Powtórka z historii Polski” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 8.

Czytaj więcej »

Piknik w Koszalinie

Koło nr 4 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Koszalinie, jak co roku, zorganizowało na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych „MALWA” piknik pod hasłem „POŻEGNANIE LATA”. Wielu członków Koła tradycyjnie już przybyło z małżonkami.
    Na początku były wyróżnienia (medale i dyplomy) wręczone przez Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP płk. Zdzisława Jordanka naszym najbardziej aktywnym i ofiarnym w działalności społecznej Kolegom, a później przeszliśmy do piknikowej zabawy.

Czytaj więcej »

Święto 4 Pomorskiego Pułku Desantowego z Lęborka

23 września 2022 r. obchodziliśmy 55 - rocznicę Święta 4 Pomorskiego Pułku Desantowego z Lęborka. Zgodnie z rozkazem nr 07/MON z 04 maja 1967 r. w sprawie przekazania jednostkom wojskowym historycznych nazw i numerów oddziałów frontowych oraz ustanowienia dorocznych świąt jednostek (Dz. Roz. Tjn. MON Nr 5, poz. 21) 79 pułkowi desantowemu przywrócono historyczną nazwę i numer z okresu wojny „4 Pomorski”, który od tej pory kontynuował tradycje 4 Pomorskiego Pułku Czołgów Ciężkich.
    4 Pomorski Pułk Desantowy wchodził w skład 7 Łużyckiej Dywizji Desantowej, stacjonował w garnizonie Lębork. Dzisiaj byli żołnierze i pracownicy 4 Pomorskiego Pułku Desantowego zrzeszeni w Kole nr 6 ZŻWP w Lęborku kontynuują tradycje jednostki.

Czytaj więcej »

PAMIĘTAMY. 1 września 2022 r. 83. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Płyta poległych Pocztowców Gdańskich w Lęborku to miejsce, gdzie rokrocznie 1 września mieszkańcy powiatu lęborskiego spotykają się w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. W 2022 roku przypada 83. rocznica tego wydarzenia. Uroczystość rozpoczęto wspólnym odśpiewanie Hymnu Narodowego. Następnie głos zabrał burmistrz Lęborka Witold Namyślak - „Mijają 83 lata od wydarzenia, które rozpoczęło okrutną, krwawą, wieloletnią wojnę, której skutki narody świata odczuwały przez dziesięciolecia. Dzień 1 września będzie się w Polsce zawsze kojarzyć z wybuchem II Wojny Światowej. Dla nas wojna trwała ponad 5,5 roku i dlatego nigdy nie powinniśmy zapomnieć, co niesie każdy konflikt zbrojny…”.

Czytaj więcej »

Kwiaty w Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia 2022 r., w Święto Wojska Polskiego w imieniu mieszkańców Lęborka władze samorządowe miasta i powiatu z burmistrzem Witoldem Namyślakiem na czele złożyły wiązankę kwiatów pod Obeliskiem Niepodległości. Uroczystości towarzyszyła warta honorowa i delegacja 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego im. gen. Jerzego Jastrzębskiego, a także delegacje organizacji wojskowych, partii politycznych, radni miejscy, powiatowi i wojewódzcy oraz mieszkańcy. Nasze Koło reprezentowali: Prezes Andrzej Dyktyński, Ewa Soboń, Bronisław Wdowiak, Bogumił Buczek, Zbigniew Damaszek, Aniela i Józef Sycha.

Czytaj więcej »

W mundurze i w cywilu. Czym się zajmują członkowie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gorzowie Wielkopolskim

To, co stanowi o sile danej jednostki wojskowej czy innej organizacji są ludzie. To dzięki nim działają podmioty wojskowe. Tak samo jest też z nami - organizacjami pro obronnymi. Z roku na rok ubywa nas z racji wieku byłych żołnierzy, służących dawniej w 12 Kołobrzeskim Pułku Zmechanizowanym i 4 Gorzowskiej Brygadzie Zmechanizowanej. Jednak staramy aktywizować i zainteresować nowe osoby z różnych środowisk. Sprawę utrudnia brak wojska i instytucji wojskowych, w wyniku rozformowania wszystkich jednostek wojskowych w naszym mieście, w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku. Sytuacja jest trudna, ale napawa optymizmem. Na naszą ofertę odpowiada młode środowisko regionu udzielające się w Kole Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gorzowie Wlkp. I o nim pragniemy opowiedzieć.

Czytaj więcej »

Nowy członek olsztyńskiego Koła nr 19

W niezwykle malowniczym miejscu odbyło się pod koniec czerwca zebranie Koła nr 19 w Olsztynie. Udostępnił je w Centrum Aktywizacji Społecznej wsi Łęgajny nad Jeziorem Linowskim mjr Andrzej Turek, jednocześnie sołtys tej podolsztyńskiej miejscowości, organizator i gospodarz spotkania.
    Głównym punktem zebrania było przyjęcie nowego członka  oraz wręczenie wyróżnień kilku zasłużonym kolegom. W szeregi ZŻWP wstąpił kpt. w st. spocz. Cyprian Czerwiński. Legitymację oraz znaczek organizacyjny wręczył mu prezes Koła nr 19 kpt. w st. spocz. Mieczysław Tomaszewski.

Czytaj więcej »

Jubileuszowe „XX - Mistrzostwa Śląska w Wojskowych Sztukach i Sportach Walki” - Ozimek 2022

Jubileuszowe „XX - Mistrzostwa Śląska w Wojskowych Sztukach i Sportach Walki” oraz pokazy Wojskowych Sztuk i Sportów Walki zorganizowano 18 czerwca 2022 r. w Ozimku pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego i Starosty Opolskiego.
    Głównymi organizatorami zawodów byli: Koło nr 10 - Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu, AKADEMIA WOJSKOWYCH SZTUK i SPORTÓW WALKI „COMBAT”, prezes Tadeusz Chodaczek, Stowarzyszenie „Nasza Nowa Schodnia”, prezes Grzegorz Filipek oraz Roman Fornol członek zarządu stowarzyszenia.

    Zawody odbyły się pod Międzynarodowym Patronatem: WORLD INTERNATIONAL COMBAT MARTIAL ARTS SOCIETY Dai Soke prof. dr Jagdish Singh Khatri - 12 Dan, Indie-Nepal.

Czytaj więcej »