Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

Adres Zarządu Głównego:
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: zzwp@op.pl

Organizacja pożytku publicznego   KRS 0000141267

Rachunek Bankowy Zarządu Głównego: 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055

Galeria miejsc pamięci

Pomnik Żołnierza Polskiego w Kłodzku

W 2004 roku z inicjatywy Zarządu Rejonowego ZBŻZiOR WP w Kłodzku i  kombatantów miasta Kłodzka zostaje powołany Społeczny Komitet Budowy Pomnika Żołnierza Polskiego. Przewodniczącym Komitetu zostaje Senator RP Kazimierz Dróżdż.
    3 maja 2005 r.  w Parku Sybiraków w Kłodzku, odsłonięto Pomnik Żołnierza Polskiego - pierwszy na ziemi kłodzkiej. Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, podczas odsłonięcia powiedział: „Pomnik stanowi wyraz hołdu tym wszystkim żołnierzom, uczestnikom walk o wolność, którzy w obronie ojczyzny nie wahali się złożyć własne życie”.
   Pomnik został ufundowany przez członków ZBŻZiOR WP w Kłodzku, kombatantów, społeczeństwo miasta i powiatu oraz instytucje działające w powiecie.
    Projektantem i wykonawcą pomnika była Pracownia Artystyczna Seweryna i Jarosława Radomskich.

« Powrót do listy